Page 1

LECKË BASIC Leckë pastrimi Dimen.: 30x30cm 50L 2000500

SHTROJË GRANDE RIB Shtrojë banje Ngjyra: të ndryshme Dimen.: 55x85cm 2990L 25040xx

20% më lirë

PESHQIR GRANDE RIB Ngjyra: të ndryshme Dimen.: 40x60cm 490L 2142xxx / 234xxxx

13% më lirë

Deri

-41%

KURSENI 10

40

KURSENI 200

RAFT JUSTIN Raft nga kromi me rrota Dimen.: 74x40cm 3950L 3811000

290

33%

Dimen:. 50x100cm 850L 550L Dimen.: 70x140cm 1690L 1090L Dimen.: 100x150cm 2990L 1990L

më lirë

SHPORTË TEELA 5L Shportë mbeturinash 1590L 2723401

BRUSHË TEELA Brushë toaleti Ngjyra: e zezë 1590L 2723400

KURSENI 400

2590

SHPORTË BANJE 12L Shportë banje nga qeliku 2590L 2723000

25% më lirë

23% më lirë

KURSENI 1300

2650

SHPORTË ELAINE 5L Shportë mbeturinash Ngjyra: bardh,zi 1990L 2723201 / 2723301

KURSENI 400

BRUSHË ELAINE Brushë toaleti nga metali Ngjyra: bardh,zi 1350L 2723200 / 2723300

KURSENI 600

1990

Deri

-22%

KURSENI 400

1190 1190 KUTI NOELLE Kuti me kapak Dimen.: 30x30x28cm 1490L 380090x

SHTROJË FLORA Shtrojë banje Dimen.: 60x100cm 1890L 2585000

20% më lirë

21% më lirë

KURSENI 440

1550 PERDE POLY FLORA Perde banje Dimen.: 150x200cm 990L 2795000

KURSENI 260

1090

KURSENI 300

1190

34% më lirë

KURSENI 390

1500

GOTË + BOCË FLORA Gotë dhe bocë sapuni 1290L 2785000

PESHQIR BASIC Ngjyra: të ndryshme Dimen.: 40x70cm 120L 2100600/21100600

MANTEL KORAL Ngjyra: të ndryshme Mantel banje me mikrofije 2990L 28099xx

33% më lirë

Deri

19%

-33%

më lirë

KURSENI 40

KURSENI 340

650

Dimen.: 40x30x61cm 1790L 1450L

KURSENI 240

1050

80

Dimen.: 50x90cm 250L 190L Dimen.: 65X130cm 430L 320L

KURSENI 1000

1990

06  

- 41% KURSENI 600 KURSENI 390 KURSENI 400 KURSENI 400 KURSENI 400 KURSENI 440 KURSENI 1300 KURSENI 200 KURSENI 340 KURSENI 300 -22% -33% 13%...

06  

- 41% KURSENI 600 KURSENI 390 KURSENI 400 KURSENI 400 KURSENI 400 KURSENI 440 KURSENI 1300 KURSENI 200 KURSENI 340 KURSENI 300 -22% -33% 13%...

Advertisement