Issuu on Google+

A,B,C,D,E


M O GU] E R E[ EW E Z A B UD U] U R EGI O N AL N U D EP O N I JU N A UB U

BEZ N EGATI VN I H UTI C AJA

[ panska kom panija "C lean future" nudi ekolo{ ki i ekonom ski opravdan na~in tretiraw a svih vrsta otpada


A PRIL,2011.g. S TRA NA 15 .

"KO L UB ARA" U 2010-TO J Z AB EL E@ I L A "P L US " O D 21 M I L I O N A D I N ARA


RK "UB "

V A@ AN P RV I M E^


ASK "Leonhart" zakazan je za 21.avgust 2011.godine i bodova}e se u zvani~nom {ampionatu Srbije u okviru AMSS i Sportskog auto-karting saveza Srbije. Vest za nevericu velikog broja zaqubqenika auto sporta na Ubu i priznawe klubu koji je iznedrio nekoliko vrsnih voza~a koji se takmi~e na trkama { i r o m z e m q e . Sve kategorije voza~a, od N-1 klase ("Jugo" do 100 kowskih snaga) do N-4 klase (vozila sa pogonom "4h4" i do 280 kowskih snaga) nadmeta}e se na tri brzinska ispita. Prvi "brzinac" u Guwevcu je ujedno najatraktivniji i uvr{ten je, pre svega, zbog popularizacije

Stublenica -U bGlas Tamnave 53, april 2011.