Page 12

ДРУШТВО

Нови пројекат за особе са инвалидитетом

УДРУЖЕЊА ИЗ ЧЕТИРИ ОПШТИНЕ УЗ ПОДРШКУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Опово, 15. јануар 2019; У Опову је одржан састанак који је окупио представнике удружења која реализују пројекат „Остваривање људских права на социјалну инклузију и једнаке могућности за повратак достојанства особа са инвалидитетом“ („Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities”). Пројекат који је стартовао 21. децембра 2018. године, спроводи Удружење „Сигуран живот“ из Опова у партнерству са локалним организацијама цивилног друштва посвећеним унапређењу права особа са и н в а л и д и тето м : Уд ру же њ е п а р а п л е г и ч а р а и квадриплегичара Опово, Удружење параплегичара и квадриплегичара јужног Баната (Панчево), SHUPIK PARAKVAD VŠ (Вршац) и Удружење параплегичара Баната (Зрењанин), а финансира га Европска унија у оквиру програма European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support Scheme 2016 & 2017 for Serbia. Пројекат ће трајати 12 месеци и биће реализован на територији четири поменуте банатске општине. Обухвата различите активности подршке удружењима особа са инвалидитетом и појединцима, између осталог: посете школама у циљаним градовима, јавне дебате са грађанима, постављање прилагођене минитеретане у Баранди, израду специфичне брошуре са најчешћим питањима и дилемама ОСИ, као и покретање инцијатива за унапређење положаја циљне групе. Резултати планирани да се достигну кроз овај пројекат су следећи: 1) Особе с инвалидитетом подржане у упознавању и остваривању својих права, чиме је побољшан њихов друштвени положај; 2) Позитивне друштвене вредности, ставови и знања о људским правима особа с инвалидитетом проширена међу младима и њиховим заједницама у циљаним општинама; 3) Побољшани капацитети локалних ОЦД у подручју заштите људских права и омогућен снажнији утицај цивилног друштва у тематској области и 4) Пројект успешно промовисан и подигао свест јавности у локалним заједницама кроз транспарентан и активан дијалог и презентације о људским правима.

12

Једнаке могућности за особе са инвалидитетом

ОДРЖАНА ОТВАРАЈУЋА КОНФЕРЕНЦИЈА НОВОГ ПРОЈЕКТА

Опово, 29. јануар 2019; У великој сали Хотела „Стари Банат“ у Опову одржана је отварајућа конференција пројекта „Остваривање људских права на социјалну инклузију и једнаке могућности за повратак достојанства особа са инвалидитетом“ који финансира Европска унија у оквиру ЕИДХР програма а спроводи Удружење „Сигуран живот“ из Опова. Пројекат се реализује у партнерству са локалним организацијама цивилног д р у ш т в а п о с в е ћ е н и м у н а п р е ђ е њу п р а в а о с о б а с а инвалидитетом: УПИК Опово (Баранда); Удружењем параплегичара и квадриплегичара јужног Баната, Панчево; С . Х . У. П . И . К . „ П А РА К ВА Д В Ш “, В р ш а ц и Уд ру же њ ем параплегичара Баната, Зрењанин. На коференцији су говорили Ана Миленић из Делегације Европске уније у Републици Србији, Ана Рајковић, менаджерка пројекта, испред „Сигурног живота“, Татјана Милисављевић, сарадник за питања људских права, Сава Лазин испред партнерске организације УПИК Баранда, Драган Виторовић, координатор пројекта, испред партнерске организације из Вршца и Ненад Крбавац, кооридинатор за Зрењанин испред партнерске организације. Пројекат ће трајати до 20. децембра 2019. и биће реализован на територији четири поменуте банатске општине. Обухвата различите активности подршке удружењима особа са инвалидитетом и појединцима, између осталог: посете школама у циљаним градовима, јавне дебате са грађанима, постављање прилагођене мини-теретане у Баранди, израду вишејезичне брошуре са најчешћим питањима и дилемама ОСИ, као и покретање инцијатива за унапређење положаја ове рањиве групе. На конференцији су присуствовали представници локалне самоуправе, Основне школе „ Доситеј Обрадовић“, Предшколске установе „Бамби“, Центра за социјални рад Опово и Јавног предузећа „Младост“ Опово. (А.Р./Ч.В.)

Profile for GLAS OPOVA

Opovacke novine 179  

Opovacke novine 179  

Profile for glasopova
Advertisement