Page 2

Дом здравља Опово

РАСПОРЕД ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ Распоред изабраних лекара за месец август у Дому здравља Опово: 01.08. – 05.08.2016 ОПОВО: др Драгана Петровић (07:00-14:00х) / др Љиљана Гвозденовић (од 03.08.2016; 12:00-19:00х); БАРАНДА: др Душка Матијевић Павловски; САКУЛЕ: др Драгана Стамболић; СЕФКЕРИН: др Љиљана Бошњак. 08.08. – 12.08.2016 ОПОВО: др Љиљана Гвозденовић (07:00-14:00х) / др Драгана Петровић (12:00-19:00х); БАРАНДА: др Душка Матијевић Павловски; САКУЛЕ: др Драгана Стамболић; СЕФКЕРИН: др Љиљана Бошњак. 15.08. – 19.08.2016 ОПОВО: др Јасмина Цветковић Токалић (07:00-12:00х) / др Љиљана Гвозденовић (12:00-19:00х); БАРАНДА: др Душка Матијевић Павловски; САКУЛЕ: др Драгана Стамболић; СЕФКЕРИН: др Љиљана Бошњак 22.08. – 26.08.2016 ОПОВО: др Љиљана Гвозденовић (07:00-14:00х) / др Јасмина Цветковић Токалић (12:00-19:00х) ; БАРАНДА: др Душка Матијевић Павловски; САКУЛЕ: др Славица Секулић; СЕФКЕРИН: др Љиљана Бошњак. 29.08. – 31.08.2016 ОПОВО: др Јасмина Цветковић Токалић (07:00-14:00х) / др Љиљана Гвозденовић (12:00-19:00х); БАРАНДА: др Душка Матијевић Павловски; САКУЛЕ: др Славица Секулић; СЕФКЕРИН: др Љиљана Бошњак.

ДЕЖУРНА ЕКИПА ВОДОВОДА

Дежурна екипа водовода ЈП „Младост“ Опово за хитне интервенције грађана после 15:00 часова и за време викенда, може се се добити на телефонски број: 063 10 61 395.

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ НЕОНСКИХ СВЕТИЉКИ ФЛУО ЦЕВИ – НЕОНКЕ Опово, 26. јул 2016 На основу Одлуке Школског одбора, Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Опово објављује Јавни позив за продају неонских светиљки флуо цеви – неонке. Предмет продаје је јавно надметање – лицитација за продају плафонских светиљки у облику цеви. Број комада: 75; Снага: 36w; Почетна цена по комаду без ПДВ-а: 500,00 динара. Број комада: 290; Снага: 56w; Почетна цена по комаду без ПДВ-а: 1000,00 динара. Право куповине имају правна и физичка лица која непосредно пре лицитација, буду евидентирана код Комисије. Потребна је лична карта за евидентирање. Светиљке се могу погледати сваким радним даном од 10:00 до 14:00 часова у приземљу зграде матичне школе у Опову у холу. Лицитација ће се одржати 23.08.2016. године у просторијама матичне школе у Опову са почетком у 11:00 часова.

ИНФОРМАТОР ОПШТИНЕ ОПОВО:: издаје: Општина Опово:: Бориса Кидрича 10, Опово:: телефон: 013 681 030:: e-mail: opovacke@yahoo.com:: website: www.opovo.org.rs:: : Сарадници: Пал Дечов (култура), Драгана Стојанов (матичне књиге), Сузана Мојса (ОНБ), Милован Миланков (пољопривреда), Марина Митровић (екологија):: штампа: Дедрапласт:: тираж: 500 комада:: излази једном месечно:: Насловна страна: Носиоци Вукове дипломе 2016 : фото: Ч.В

Profile for GLAS OPOVA

Opovacke 150 web  

Opovacke 150 web  

Profile for glasopova
Advertisement