Page 15

ОПШТИНА ОПОВО Бориса Кидрича 10, Опово 013/681-030 (централа) радно време: 7:30 – 15:30 opstinaopovo@3dnet.rs www.опово.орг.рс СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО 013/682-070 радно време: 7:30 – 15:30 ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА Бориса Кидрича 10, Опово 013/681-666 радно време: 7:30 – 15:30 КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА Братства јединства 7, Опово 013/681-344 радно време: 7:30 – 15:30 ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА Бориса Кидрича 10, Опово 013/681-212 радно време: 7:30 – 15:30 ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Бориса Кидрича 10, Опово 013/681-212 радно време: 7:30 – 15:30 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОПОВО Бориса Кидрича 8, Опово 013/681-027 радно време: 09:00 – 13:00 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАРАНДА Трг Маршала Тита 37, Баранда радно време: 08:00 – 11:00; 16:00 – 19:00 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА САКУЛЕ Бориса Кидрича 5, Сакуле 013/685-111 радно време: 7:00 – 13:00 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕФКЕРИН Народног Фронта 89, Сефкерин 013/684-103 радно време: 08:00 – 10:00; 12:00 – 14:00 МАТИЧНА СЛУЖБА ОПОВО ЈНА 2, Опово 013/682-142 радно време: 07:30 – 15:30 МАТИЧНА СЛУЖБА БАРАНДА Трг Маршала Тита бб, Баранда 013/686-104 радно време: уторак и четвртак 07:30 – 15:30

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ АУТОБУСКА СТАНИЦА ОПОВО Иве Лоле Рибара бб, Опово 013/681-318 радно време: 05:00 – 23:00; субота: 05:00 – 15:00

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ ОПОВО Бориса Кидрича 10, Опово 013/681-660 е-маил: pubambiopovo@gmail.com

ЦРКВЕНИ КРСТ ОПОВО Братства јединства 7, Опово 013/682-143 радно време: 07:30 – 15:30 е-маил: opovo@redcross.org.rs

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ БАРАНДА Трг Маршала Тита 12, Баранда 013/686-459

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ Бориса Кидрича 9, Опово 013/681-259 радно време: 08:00 – 15:00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПОВО Братства јединства 7, Опово 013/682-443 (централа) ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ САКУЛЕ радно време: 07:30 – 15:30 е-маил: socopovo@yahoo.com Трг Маршала Тита 9, Сакуле е-маил: opovo.csr@minrzs.gov.rs ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ СЕФКЕРИН ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО Парковска 2, Сефкерин Бориса Кидрича 6, Опово 013/684-556 013/681-104; 013/681-108 062/681-104 (хитна служба) ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ е-маил: office@dzopovo.rs ОБРАДОВИЋ“ ОПОВО Братства јединства 14, Опово ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА 013/681-512; 013/681-312; БАРАНДА 013/681-169 Трг Маршала Тита бб, Баранда osdobradovic.opovo@gmail.com 013/686-105 osdobradovic@panet.rs (стручна радно време: 07:00 – 14:00; служба) понедељак: 11:00 – 18:00 pps.opovo@gmail.com (психолошко – педагошка служба) ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА САКУЛЕ www.osopovo.znanje.info Трг Маршала Тита 1, Сакуле 013/685-102 ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ радно време: 07:00 – 14:00; ОДЕЉЕЊЕ „ОЛГА ПЕТРОВ“ среда: 11:00 – 18:00 БАРАНДА Трг Маршала Тита 12, Баранда ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА 013/686-110 СЕФКЕРИН Ослобођења бб, Сефкерин ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ 013/684-102 ОБРАДОВИЋ“ радно време: 07:00 – 14:00; ОДЕЉЕЊЕ „ЗОРАН ПЕТРОВИЋ“ уторак: 12:00 – 19:00 САКУЛЕ Трг Маршала Тита 9, Сакуле АПОТЕКА ОПОВО 013/685-109 Бориса Кидрича 6, Опово 013/682-158 ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ радно време: 07:00 – 20:00; ОБРАДОВИЋ“ субота: 07:00 – 14:00 ОДЕЉЕЊЕ „СВЕТИ САВА“ СЕФКЕРИН АПОТЕКА БАРАНДА Парковска 2, Сефкерин Трг Маршала Тита бб, Баранда 013/684-106 013/686-457 радно време: 07:00 – 15:00; ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ОПОВО понедељак: 11:00 – 18:00 Рибарска 9, Опово 013/681-002 (централа) АПОТЕКА САКУЛЕ Трг Маршала Тита 1, Сакуле ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ОПОВО 013/685-528 УПРАВНИ ПОСЛОВИ – ШАЛТЕР радно време: 07:00 – 15:00; САЛА среда: 11:00 – 18:00 Рибарска 9, Опово 013/681-002 (централа) АПОТЕКА СЕФКЕРИН радно време: 07:30 – 15:30 Ослобођења бб, Сефкерин 013/684-704 ОПШТИНСКИ СУД ЗА ПРЕКРШАЈЕ радно време: 07:00 – 15:00; Рибарска 11, Опово уторак: 12:00 – 19:00 013/681-208

МАТИЧНА СЛУЖБА САКУЛЕ Бориса Кидрича 5, Сакуле 013/685-106 радно време: понедељак, среда и петак 07:30 – 15:30 ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МАТИЧНА СЛУЖБА СЕФКЕРИН Бориса Кидрича 8, Опово Народног Фронта 89, Сефкерин 013/682-174 013/684-101 радно време: 07:00 – 15:00 радно време: 07:30 – 15:30 ГАЛЕРИЈА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ ОПОВО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МЛАДОСТ“ ОПОВО ЈНА 2, Опово Иве Лоле Рибара бб, Опово 013/681-028 013/681-544 (дирекција) радно време: 07:00 – 15:00 013/681-316 (производња) е-маил: galopovo@panet.rs радно време: 07:30 – 14:00 (рад са странкама)

ПОРЕСКА УПРАВА ОПОВО Бориса Кидрича 10, Опово 013/681-975 радно време: 08:00 – 12:00 (рад са странкама) СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Бориса Кидрича 10, Опово 013/681-016 радно време: 07:00 – 15:00 е-маил: skn.opovo@rgz.gov.rs

ЦРКВЕНА ОПШТИНА ОПОВО Братства јединства 5, Опово 013/681-209 ЦРКВЕНА ОПШТИНА БАРАНДА Трг Маршала Тита 34, Баранда 013/686-129 ЦРКВЕНА ОПШТИНА САКУЛЕ Трг Маршала Тита 17, Сакуле 013/685-259 ЦРКВЕНА ОПШТИНА СЕФКЕРИН Милана Стојанова 2, Сефкерин 013/684-160; 064/684-8977 ШУМСКА УПРАВА ОПОВО ЈНА 3, Опово 013/681-017 svetlana.djurickovic@banatsume.rs радно време: 07:00 – 15:00 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД Бориса Кидрича 9, Опово 013/681-036; 013/681-430 013/681-310 (за правна лица) радно време: 08:00 – 16:00 субота: 08:00 – 12:30 ПОШТА ОПОВО Бориса Кидрича, Опово 013/681-111 (централа) 013/681-099 (монтер) радно време: 07:00 – 13:00 субота: 07:00 – 11:00 ПОШТА БАРАНДА Трг Маршала Тита 9, Баранда 013/686-294 радно време: 07:00 – 14:00 ПОШТА САКУЛЕ Партизанска 5, Сакуле 013/685-400 радно време: 07:00 – 14:00 ПОШТА СЕФКЕРИН Ослобођења 4, Сефкерин 013/684-370 радно време: 07:00 – 14:00 АГРОС ДОО ОПОВО Рибарска 2, Опово 013/681-242 радно време: 07:00 – 15:00 (управа) е-маил: agrosadopovoopovo@gmail.com СИЛОС АГРОС Бели брег бб, Опово 013/681-302; 064/8534-104 радно време: 07:00 – 15:00 АУТОСЕРВИС АГРОС Бели брег бб, Опово 013/681-307; 064/8534-103 радно време: 07:00 – 15:00 ХОТЕЛ „СТАРИ БАНАТ“ ОПОВО Рибарска 2, Опово 013/681-242; 063/871-3380 радно време: 24х е-маил: mihajlovico@gmail.com

Profile for GLAS OPOVA

Opovacke 150 web  

Opovacke 150 web  

Profile for glasopova
Advertisement