Page 1

Trgovina GOJAČE T 05/36-43-890 Trgovina ŠEMPETER T 05/33-84-930

Center za razgradnjo vozil

Salon keramike ŠEMPETER

Ajdovščina, 7. november 2014, številka 157, 10000 izvodov

MATERIALI ZA GRADNJO, DOM IN VRT, SALON KERAMIKE

T 05/33-84-947

www.apia.si

prvi

zgornjevipavski časnik

Ustanovna seja občinskega sveta Občine Ajdovščina

latnik

Novo občinsko vodstvo se predstavi

Spoštovane občanke in spoštovani občani,

Ajdovščina, 3. novembra 2014 – Na prvi seji se je v občinski sejni sobi sestal novoizvoljeni občinski svet. Do potrditve novega župana jo je vodil najstarejši svetnik Anton Kreševec. Predsednik občinske volilne komisije Grozdan Šinigoj je podal poročilo o volitvah in svetu predlagal v potrditev mandate vseh 26 svetnikov in mandat župana, kar so svetniki seveda soglasno sprejeli.

Ž

upan Tadej Beočanin je nato slovesno zaprisegel, potem pa čestital vsem kolegom v novem svetu in jih nagovoril: »V posebno čast mi je, da vas lahko prve nagovorim kot župan Občine Ajdovščina. Občanke in občani so nam dali mandat, da v naslednjih štirih letih vodimo našo občino. Moja in vaša naloga

je, da združimo moči in občino popeljemo na pot razvoja; v korak s časom.« Svetniki so izmed sebe izbrali še člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo predsednik Jordan Polanc in člani Janez Tratnik, Matjaž Bajec, Mateja Jerkič in Andraž Mavrič. Komisija bo, kot prvo delovno

telo občinskega sveta, do naslednje seje (20. novembra) pripravila predloge za sestavo vseh ostalih odborov in komisij, župan pa bo na tej seji predvidoma imenoval dva podžupana. rl, foto Ljubo Žgavc

Novo občinsko vodstvo:

Sedijo z leve: Alojzij Klemenčič, Stomaž (SDS), Mateja Jerkič, Cesta (N.Si), Polonca Volk, Plače (SD), župan Tadej Beočanin, Marija Trošt, Budanje (Lista Čaven), Vesna Uršič, Ajdovščina (SMC), Nina Štrancar, Ajdovščina (ZL); stojijo v prvi vrsti z leve: Valentin Krtelj, Ajdovščina (SDS), Matej Furlan, Kožmani (SDS), Angel Vidmar, Lokavec (DeSUS), Ivan Krašna, Budanje (ZZP), Bogdan Slokar, Lokavec (SD), Andraž Mavrič, Ajdovščina (SD), Mitja Tripković, Ajdovščina (SD), Anton Kreševec, Kamnje (DeSUS) in Igor Furlan, Selo (Lista obrti in podjetništva); v ozadju z leve: Miran Gregorc, Ajdovščina (N.Si), Janez Tratnik, Col (SDS), Dušan Mikuž, Višnje (N.Si), Ivan Vodopivec, Batuje (Lista Srce), Boris Šapla, Ajdovščina (N.Si), Jordan Polanc, Ajdovščina (SMC), Kazimir Čebron, Brje (SD), Aleksander Lemut, Cesta (ZZP), Vilko Brus, Vrtovin (NSD), Matjaž Bajec, Col (Lista Srce) in Igor Česnik, Plače (NSD).

Društvo zbiralcev Ajdovščina – Nova Gorica

Vertovcu še znamka in žig Ob letu Matije Vertovca bo Društvo zbiralcev Ajdovščina – Nova Gorica izdalo osebno poštno znamko, priložnostni poštni žig ter ponatisnilo razglednico, na kateri je stara fotografija Matije Vertovca.

D

atum žiga bo 15. 11. 2014, ko bo društvo organiziralo mednarodno srečanje zbiralcev v Ajdovščini, v avli Dvorane 1. slovenske vlade. Žig in vse izdaje s to vsebino bo mogoče dobiti tudi naslednjega dne, v nedeljo, na tradicionalnem Vertovčevem pohodu na Ustjah. Ta dan bo postavljena tudi filatelistična razstava na Planini, v prostorih krajevne skupnosti, in bo na ogled 14 dni.

Pošta Slovenije pa bo 28. novembra izdala redno poštno znamko iz serije ‘Z žlico po Sloveniji’ in sicer znamko vipavskih štrukljev ter fižolovko. Glede na lokalno obeleženo tematiko bo Društvo v sodelovanjem s Pošto Slovenije ter Občino Vipava tega dne pripravilo predstavitev navedenih znamk v dvorcu Lanthieri v Vipavi (ob 19. uri). Na to tematiko bo izdalo društvo razglednico s

štruklji – max–karto. V decembru 2014 je v pripravi tudi izdaja osebne poštne znamke z božičnim motivom iz Šturij ter priložnostnim žigom. Aleš Brecelj, predsednik društva

zahvaljujem se vam za podporo in zaupanje, ki ste mi ju izkazali na oktobrskih volitvah. Vaša podpora mi je naložila veliko breme in odgovornost za razvoj občine Ajdovščina v naslednjih štirih letih. Zavezujem se, da zaupanja ne bom izkoristil in bom delal v dobro vseh nas! Dokončno ste povedali, da mora tudi občina Ajdovščina stopiti v korak s časom in narediti več in boljše za naše ljudi. To več in boljše zagotavlja moj volilni program, ki je z izrazito podporo občank in občanov na volitvah postal temeljna usmeritev delovanja v politiki naše občine: 300 trajnih delovnih mest; 90 neprofitnih stanovanj za najem ali odkup; razvoj kmetijstva in turizma kot dveh pomembnih panog Vipavske doline in Gore; razvoj kulture, športa in društvenih dejavnosti ter vsebinska in urbanistična prenova ajdovskega mestnega jedra. Te konkretne cilje bom dosegal s povezovalno in sodelovalno politiko med svetnicami in svetniki ter med našo občino s sosednjimi, z državo in Evropo. Povezovanja in skupnega dela ni moč uveljaviti v sistemu koalicije in opozicije, zato bom občino vodil po načelih projektne koalicije, kjer bosta pobuda in glas vsakega od vas enako pomembna in enako cenjena. Moja naloga je, da v sodelovanju z vsemi izvoljenimi svetnicami in svetniki izpeljem zastavljene cilje. Vas, občanke in občane, pa prosim, da ohranite kritičnost, da dajete pobude, opozarjate na napake in tudi pohvalite tisto, kar bomo dobrega naredili. Trdo bomo delali, zato verjamem, da rezultat ne bo izostal! Delal bom s srcem in razumom! Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina

Profile for LATNIK

Latnik 157  

Latnik 157  

Profile for glasnik1
Advertisement