Page 1


Marko_krizev_GK.indd 4

31.08.2009 12:37:31


SV. MARKO KRIŽEVČANIN U prilozima Glasa Koncila

Marko_krizev_GK.indd 1

31.08.2009 12:37:30


Izdavači Župa sv. Ane Križevci Župa BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina Križevci Udruga za promicanje znamenitih Križevčana »Dr. Stjepan Kranjčić« Grad Križevci Za izdavače Krešimir Žinić, Ivan Novak, Tanja Baran, Branko Hrg Suizdavači Varaždinska biskupija Koprivničko-križevačka županija Nakladnik Glas Koncila, Kaptol 8, Zagreb www.glas-koncila.hr Za nakladnika Ivan Miklenić Uredničko vijeće Tanja Baran, Branko Hrg, Ivan Miklenić, Jerko Šišić, Krešimir Žinić Urednik Ivan Miklenić Korektura Tanja Baran Slika na naslovnici Zoran Homen Grafičko oblikovanje Danijel Lončar Naslovnica Tomislav Kučko Tisak Tiskara Meić Naklada: 1000 primjeraka Zagreb – Križevci, rujan 2009. ISBN: 978-953-241-203-1 CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 713230

Marko_krizev_GK.indd 2

31.08.2009 12:37:30


Marko_krizev_GK.indd 3

31.08.2009 12:37:31


Marko_krizev_GK.indd 4

31.08.2009 12:37:31


Predgovor Crkva u Hrvata ima dugu i snažnu tradiciju štovanja pojedinih svetaca, a kako je tek u novije vrijeme dobila tri službeno proglašena sveca hrvatske krvi, za nju je trajni izazov produbljivati i širiti njihovo poznavanje i štovanje. Od trojice hrvatskih svetaca, dvojica su redovnici franjevci, jedan, sv. Nikola Tavelić, iz doba prije podjela u franjevačkom redu pa ga »baštini« cijela franjevačka zajednica, a drugi, sv. Leopold Bogdan Mandić, pripadnik je zajednice franjevaca kapucina – pa obojica iza sebe imaju zajednice koje ih štuju i koje se trude da ti sveci budu što šire poznati, prihvaćeni i štovani. Treći hrvatski svetac, sv. Marko Križevčanin, biskupijski je svećenik koji je mučenički završio život na službi u mađarskoj Ostrogonskoj nadbiskupiji prije 390 godina, pa ne uživa takvu potporu određene crkvene zajednice. Njegovo proglašenje svetim, 2. srpnja 1995. u Košicama u Slovačkoj, koje je stiglo bez posebnoga zalaganja Crkve u Hrvata, ipak je pobudilo u Crkvi u Hrvata relativno veliko zanimanje za njega te se može ustvrditi da je u porastu štovanje sv. Marka Križevčanina. Vrijedan doprinos upoznavanju, populariziranju i štovanju toga jedinog sveca rođenoga u kontinentalnoj Hrvatskoj dao je i Glas Koncila, izvješćujući bilo o onome što se događalo i govorilo u svezi sa sv. Markom Križevčaninom, bilo donoseći priloge koji su predstavljali njegov život, njegovo mučeništvo, i koji su aktualizirali njegov lik i djelo kao inspiraciju za djelovanje i postupanje suvremenih hrvatskih katoličkih vjernika. Od najave proglašenja svetim središte obnovljenoga populariziranja i promicanja štovanja sv. Marka bio je i jest njegov rodni grad Križevci, koji posjetitelje dočekuje s velikim natpisom: »Križevci – Grad sv. Marka Križevčanina«. Otkako je Varaždinska biskupija, na prijedlog Prezbiterskog vijeća i po odluci prvoga varaždinskog biskupa mons. Marka Culeja, izabrala sv. Marka Križevčanina za svoga službenog zaštitnika, njegovo štovanje i čašćenje, osobito o njegovu blagdanu, dobiva novi zamah i kontinuitet u toj mjesnoj Crkvi. Križevci, u kojima je g. 2004. za-

5

Marko_krizev_GK.indd 5

31.08.2009 12:37:31


živjela i novoosnovana župa BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina, i u kojima je središte okupljanja Markovih štovatelja malo svetište - kapela sv. Marka Križevčanina u Gornjem gradu, osim blagdana sv. Marka, 7. rujna, od 1996. godine slave i obljetnicu njegova proglašenja svetim, a u najnovije vrijeme središte su i novih inicijativa i planova za širenje štovanja sv. Marka. Jedna od tih najnovijih inicijativa jest proglašenje »Godine sv. Marka Križevčanina« (od 7. rujna 2009. do 7. rujna 2010.) u kojoj pada 15. obljetnica njegova proglašenja svetim, te – u okviru te Godine sv. Marka uz druge vrijedne inicijative - i objavljivanje ove knjige »Sv. Marko Križevčanin« s podnaslovom »U prilozima Glasa Koncila«. U Glasu Koncila od početka izlaženja 1963. do ove 2009. godine blaženi ili sveti Marko Križevčanin spomenut je u više od tisuću tekstova pa nije bilo moguće sve te tekstove objaviti u jednoj knjizi. Ime Marka Križevčanina spomenuto je u gotovo svim rubrikama Glasa Koncila od komentara, članaka, feljtona, intervjua, reportaža do kulturnih rubrika, Pisma seoskog župnika i osvrta, a autori tekstova su ne samo iz svih dijelova Crkve u Hrvata, nego i mnoga od eminentnih pera naše Crkve. Tekstovi koji su uvršteni u ovu knjigu u rasponu su od onih koji se isključivo odnose na sv. Marka Križevčanina do onih u kojima se on spominje rubno. Osim tekstova koji prikazuju njegov život, povijesne okolnosti u kojima je djelovao i njegovo mučeništvo, objavljeni su i tekstovi koji su posvećeni njegovoj aktualizaciji – tj. tekstovi koji suvremenim vjernicima prenose poruke iz njegova života, djelovanja i mučeništva. Druga cjelina u knjizi tekstovi su vezani uz proglašenje svetim Marka Križevčanina, od najave do samoga slavlja kanonizacije do naknadnih proslava toga iznimnoga promaknuća velikog sina Zagrebačke nadbiskupije. Glas Koncila, osobito kao tjednik, otkad sustavnije prati važnija događanja u svim dijelovima Crkve u Hrvata, objavio je brojne tekstove o proslavi blagdana sv. Marka Križevčanina koji također tvore zasebnu cjelinu u knjizi, kao što je i nova cjelina s tekstovima o proslavama obljetnica, bilo beatifikacije, bilo kanonizacije. Velika je cjelina u knjizi posvećena spomenima najslavnijega Križevčanina u različitim prigodama. U toj skupini tekstova, koji su doneseni cjelovito bez kraćenja, ima onih u kojima je taj svetac samo spomenut, no jer su to posebne važne zgode i prigode - kao primjerice nastupni govor zagrebačkoga nadbiskupa Josipa Bozanića prilikom preuzimanja nadbiskupske službe u Zagrebu - spominjanje sv. Marka Križevčanina ima osobitu težinu

6

Marko_krizev_GK.indd 6

31.08.2009 12:37:31


i važnost. Upravo spominjanje toga trećega hrvatskog sveca u brojnim važnim zgodama potvrđuje važnost toga svetačkog lika u životu naše Crkve, njegovu utkanost u suvremenu hrvatsku crkvenost. Osobit izraz štovanja sv. Marka Križevčanina posvećivanje je crkvi i kapela njegovoj zaštiti, osobito nakon njegova proglašenja svetim, o čemu je Glas Koncila obavještavao javnost pa su i ti tekstovi sabrani u posebnu cjelinu. Sveti Marko Križevčanin svojim životom, mučeništvom, proglašenjem blaženim i svetim, privukao je pozornost brojnih stvaratelja i poslenika kulture te su njime inspirirana različita umjetnička djela, likovna i glazbena, priređena su izdanja knjiga, održane su likovne kolonije, izložbe, koncerti i druge kulturne i humanitarne priredbe – o čemu je Glas Koncila redovito izvještavao pa su i takvi tekstovi sabrani u zasebnu cjelinu. U knjigu sabrani tekstovi - koji često prenose interpretacije, primjernost, poruke i poticaje sv. Marka Križevčanina iz riječi i propovijedi od naših biskupa do brojnih drugih propovjednika i autora - pokazuju da lik i djelo toga trećega hrvatskog službeno proglašenoga sveca pobuđuje zanimanje te on postaje prisutan u svim dijelovima Crkve u Hrvata. Ti tekstovi (popraćeni bilješkom npr. GK 26/00, str. 26 – što znači Glas Koncila, broj 26 u 2000. godini, stranica 26) sabrani i ukoričeni u ovu knjigu na nov način populariziraju sve što je vezano uz svetoga Marka Križevčanina, te na taj način žele biti doprinos širenju njegova čašćenja, širenju poticaja njegova života, i osobito mučeništva, suvremenim vjernicima za obnovljenu vjernost i ustrajnost u svjedočenju vjere u Krista, crkvenosti, katoličkog i hrvatskog identiteta. Ivan Miklenić

7

Marko_krizev_GK.indd 7

31.08.2009 12:37:31


Marko_krizev_GK.indd 8

31.08.2009 12:37:31


Autori tekstova i tumač njihovih inicijala Angelina Akmadžić Luka Alerić (L. Alerić) Andrija Anišić (A. A.) Jasminka Bakoš-Kocijan (JBK) Tanja (Picig) Baran (T. P.), (T. B.) Damjana Barbarić Jerko Barišić Jure Bogdan Josip Bozanić Marijan Brkić (MaB) Stipan Bunjevac (S. B.) Katarina Čeliković (K. Č.) Vlado Čutura (Č) Danica Čataj (D. Č.) Ivan Damiš Zdenko Galić Darko Grden (Da. G.) Radovan Grgec (Pr) Vicko Kapitanović Tin Kolumbić Jakov Kopić (J. K.) Marcel Kovačić Lazar Ivan Krmpotić Zvonimir Kurečić (Z. K.) Živko Kustić (Don Jure) Danijel Labaš Stjepan Lice Valerija Macan Ljiljana Marić

Davor Maček (D. M.) Mirko Mihalj (M. T.) Ivan Miklenić (I. M.) Maurizio Novosel Dragica Pajdaković Vladimira Paleček Valentina Palošika (V. P.) Vladimir Palošika Nedjeljko Pintarić (N. P.) Nedjeljko Pišković Adolf Polegubić Sanja Prijatelj Valentin Puževski (Zdravko Križevački) Mihaela Rakasović Zvonko Ranogajec Rafael Rimić (ml), (Ml), (rr) Ante Sekelez (S. A.) Antun Sente Božo Skoko Branimir Stanić (B. S.) Josip Štilinović (J. Š.) Stjepan Tomić Franjo Udovičić Tomo Vereš Martin Vidović (MIV) Ante Vukasović Željka Zelić Vojmil Žic (v)

9

Marko_krizev_GK.indd 9

31.08.2009 12:37:31


Marko_krizev_GK.indd 10

31.08.2009 12:37:31


Život, mučeništvo i poruke

Marko_krizev_GK.indd 11

31.08.2009 12:37:31


Marko_krizev_GK.indd 12

31.08.2009 12:37:31


Sadržaj Sv. Marko Križevčanin Predgovor Autori tekstova i tumač njihovih inicijala

3 5 9

Život, mučeništvo i poruke Dragovoljni dušobrižnik ratom ugroženih vjernika Tko je treći hrvatski svetac? Tko je treći hrvatski svetac? Tko je treći hrvatski svetac? Tko je treći hrvatski svetac? Za blagdan Marka Križevčanina Marko Križevčanin - mučenik protiv jednoumlja Sveci hrvatske prepoznatljivosti Sv. Marko Križevčanin Tri hrvatska proroka Zaboravljeni svetac iz naših redova? Molitva sv. Marku Križevčaninu Poštuju li drugi bolje naše svetinje od nas? Uzor katoličkoga identiteta Svećeništvo je dragocjeno Uzoran Hrvat i Europljanin Zaštitnik Hrvata pri europskoj integraciji Potrebna je jasnoća

13 18 23 28 33 37 39 41 43 44 47 50 50 54 56 58 60 64

Proglašenje svetim Blaženi Marko Križevčanin uskoro svet 69 Sv. Marko Križevčanin na markama? 69 2. srpnja bl. Marko Križevčanin bit će proglašen svetim 70 Marko Križevčanin bit će proglašen svetim u košičkoj zračnoj luci 70 Devet hrvatskih biskupa na proglašenju svetim Marka Križevčanina 71 Obavijest štovateljima Marka Križevčanina 76 Je li sv. Marko Križevčanin samo izuzetak? 76 Sveti Marko Križevčanin – simbol mukotrpne povijesti i junačke vjernosti hrvatskoga naroda 77

279

Marko_krizev_GK.indd 279

31.08.2009 12:37:56


Velika stvar za Hrvatsku Incident Svijetli primjer vjernosti Kristu Križevčani obdarili Papu Misa zahvalnica za novoga hrvatskog sveca Sv. Marko Križevčanin zagovornik mira Pošta u čast svetoga Marka Sveti Marko Križevčanin – uzor vjernosti Naši sveci Desetoga rujna u Križevcima Zahvalnica za proglašenje svetima Košičkih mučenika Svi kršćani pozvani su na svetost Proslava kanonizacije sv. Marka Križevčanina Poziv na pripravu za veliki jubilej 2000. Kanonizacija sv. Marka Križevčanina – ekumenski događaj

82 82 83 87 88 88 89 89 90 91 92 96 96 97

Proslave blagdana Križevci U čast najpoznatijem Križevčaninu Dani blaženog Marka Križevčanina Germaničari proslavili sv. Marka Križevčanina Uzor ljubavi prema zavičaju, domovini i Crkvi Za sv. Markom u »ljubavi do kraja« Javna ispovijed Marko Križevčanin zaštitnik Hrvatskoga Majura Kako danas svjedočiti? Sv. Marko – svjedok snage vjere Opet kod Marka Križevčanina Pripreme za jubilej kanonizacije našega trećeg sveca Kajanje za devet vrsta povređivanja Mučeništvo je potvrda identiteta Kanonsko poslanje novim vjeroučiteljima Proštenje sv. Marka Križevčanina Prva proslava blagdana zaštitnika biskupije Proslavljen sv. Marko Križevčanin Poniznost i sv. Marko Križevčanin Na blagdan zaštitnika zaređena dva svećenika Sv. Marko – svjedok istine Nova kapela i proširen vrtić Vjernici oko sv. Marka Križevčanina

101 101 101 102 103 104 107 108 110 111 113 113 114 115 118 118 119 120 122 122 123 124 125

280

Marko_krizev_GK.indd 280

31.08.2009 12:37:56


Proslava zaštitnika biskupije sv. Marka Križevčanina Presudno je prihvaćanje dara novoga života Potrebna nam je vjera sv. Marka Križevčanina »Život se spašava davanjem, a ne čuvanjem« Nuncij na proslavi sv. Marka Poziv u Križevce – 7. rujna Devetnica Marku Križevčaninu »Sv. Marko nije se dao ni kupiti, ni ucijeniti ni preplašiti« Marko Križevčanin zagovornik europske uljudbe Ekumenska proslava sv. Marka Križevčanina »Mučeništvo – svjedočiti životom za Krista« Dani sv. Marka Križevčanina »Produbiti i učvrstiti vjeru« Kroz vjeru se živi zajedništvo »Ljubav se svjedoči zauzimanjem za čovjeka« Utkao je život u izgradnju boljega svijeta Volio je svoj i poštivao druge narode

126 128 129 130 132 133 135 135 138 141 142 144 145 147 149 150 151

Slavlja obljetnica proglašenja blaženim i svetim Marko Križevčanin – uzor vjernosti Obljetnica proglašenja svetim Marka Križevčanina Zaboravljamo li hrvatske svece Poziv iz Križevaca Peta obljetnica trećega našeg sveca Križevci zahvaljuju i pozivaju Stoljeće beatifikacije Marka Križevčanina Deseta obljetnica kanonizacije sv. Marka Križevčanina je pred nama Primjer žive katoličke vjere današnjim naraštajima Uz desetu obljetnicu kanonizacije Marka Križevčanina Obljetnica kanonizacije sv. Marka Vrijedi živjeti »tvrdi govor« Crkve Svjedočio je do kraja

155 156 157 158 159 160 162 162 165 168 169 170 172

Spomeni u raznim prigodama Što ljepše o najvećem Učitelju Jubilej redovnica Srca Isusova Duga iznad Beograda Primjer hrvatskih svetaca i blaženika »Promicanje socijalne pravde naš je prioritet« »Ustima ispovijedati, a srcem vjerovati«

177 179 180 183 183 189

281

Marko_krizev_GK.indd 281

31.08.2009 12:37:56


Odgoj i obrazovanje romske djece Ulice hrvatskih duhovnih velikana Svećeničko hodočašće sv. Marku Križevčaninu Dan »čišćenja memorije« i spomena mučenika Bogati Božji siromah Još o relikvijama sv. Stjepana Biti darežljiv, ali ne na tuđi račun Hrvatskim tragovima po Mađarskoj Razmišljanja uz uskrsne blagdane Trostruka zahvalnost Crkve zagrebačke Svetom Ocu Počela gradnja svećeničkoga doma Visoki jubilej Germanicuma Zahvalnica za hrvatske Božje ugodnike Izaslanstvo HBK posjetilo Mađarsku BK Hrvati u procesima beatifikacije U Košicama na grobu Jelene Zrinske Oltar – središte župne zajednice Po primjeru svetih možemo promijeniti svijet Jubilej radija u znaku svetaca Skupština »Svetoga Marka« Stopama sv. Marka Križevčanina

191 192 192 193 194 197 199 202 202 204 209 210 212 212 214 215 216 217 222 223 223

Naslovnik crkvi i kapela Obnovljena crkva bl. Marka Križevčanina Počela gradnja kapele bl. Marka Križevčanina Kapela bl. Marka Križevčanina u Vratniku Kapela sv. Nikole Tavelića u Pofukima Crkva hrvatskih mučenika Osma kapela Posvećena župna crkva Jedinstveni biser prirode Kapela Marka Križevčanina Gradi se novi pastoralni centar Trostruko župno slavlje Moderna kapela u Lepoj Vesi Uređena kapela sv. Marka Križevačnina Blagoslov kapelice sv. Marka Križevčanina

227 227 228 229 230 230 231 232 236 236 237 238 239 240

Izazov za kulturno stvaralaštvo Prva izložba o životu i mučeništvu sv. Marka Križevčanina i drugova

245

282

Marko_krizev_GK.indd 282

31.08.2009 12:37:57


Pošta 10101 Zagreb u čast sv. Marka Križevčanina Marko Križevčanin i Ivan Merz na poštanskim markama Knjiga o sv. Marku Križevčaninu Likovna kolonija sv. Marka Križevčanina Vlastiti misal Zagrebačke nadbiskupije Bogatstvo barokne glazbe u gradu baroka Dokumentarac o Starčeviću Opći i hrvatski sveci Vodič kroz blago Križevaca Stepinčevo u Mississaugi Poruke novoga veličanstvenog mozaika Blagdanske homilije Disertacija o košičkim mučenicima Novi oltar Otvoren Biblijski vrt mira »Križ nek’ ti sačuva ime« Znameniti povijesni Križevčani Katedrala dobila »vječna« vrata Dovršen portret dr. Ivana Merza Dulčićevo otkrivanje života i istine Suzna Majka Božja Hrvatska Predstavljena »Danica« za 2004. Više tisuća na »Spravišču« Sv. Marko Križevčanin dobio novi web »Izgarao je braneći jedinstvo Crkve« Sv. Marko Križevčanin u Lisinskom Svetac prvi put u »glazbenom hramu« Sakralni motivi – suvremeno nadahnuće CD posvećen sv. Marku Nogometaši za promicanje sveca Umjetnici za promicanje sv. Marka Približavanje velikana duha

247 247 248 248 250 251 252 253 254 255 256 257 257 258 259 260 261 262 263 263 264 265 266 267 268 270 271 273 274 275 276 277

283

Marko_krizev_GK.indd 283

31.08.2009 12:37:57


SV. MARKO KRIŽEVČANIN  

U prilozima Glasa Koncila

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you