Page 12

Književna i likovna ostvarenja hrvatskih redovnica i redovnika

ljen od stotinjak pjevača, pokazao je ljepotu zajedništva u raznolikosti redovničkih zajednica. Nezapamćen je bio interes medija za jedan crkveni projekt. Naveliko se pripovijedalo o krasnoj pjesmi, ali ponajprije o radosnim redovničkim licima u videospotu, a medijski su djelatnici cjelokupnu prezentaciju nazvali crkvenim projektom desetljeća. „Hvala redovnika“ prevedena je na više jezika i radi se na njezinoj internacionalizaciji. Redovnički band aid niže nastupe, a osnovan je i manji Redovnički sastav Laus koji pjeva i snima svoje prve glazbene taktove. Redovništvo je veliko bogatstvo u životu Crkve. U Hrvatskoj ima više od četiri tisuće redovnica i redovnika. Raskošan redovnički mozaik. Brojni su samostani prave oaze mira i duhovnosti. Pravo bogatstvo, ali i velika snaga za život i živost Crkve. Uzmemo li u obzir prisutnost redovnica i redovnika od dječjih vrtića, škola, fakulteta, sveučilišta, bolnica, do njihova angažmana i prepoznatljiva rada u katehizaciji, medijima, karitativnim ustanovama, pastoralu, vođenju župa, znanstveno-istraživačkom radu itd., dolazi se do zaključka da je nezamislivo lice Crkve u Hrvata bez znakovita obola koji daju redovnice i redovnici. Raznolikost apostolata i djelovanja koje proizlazi iz kontemplacije prenosi se riječima i slikama. To potvrđuje i ovaj zbornik. Redovnice i redovnici riječju i zornim slikama, raznim književnim i likovnim formama, nadahnjuju se ljepotom Božjih slika, tj. otajstva Krista i njegovih učenika. Za poznatoga se dominikanskog slikara Beata Angelica kaže da je „božanska otajstva koja je promatrao u molitvi i promatranju božanske istine priopćavao svojim slikarskim umijećem i braći i ljudima“. On je evanđeoska otajstva naviještao kroz ljepotu i sliku je stavio u službu propovijedanja: do Boga preko lijepoga. Vjera u Utjelovljenje trebala bi voditi k naziranju nevidljivoga preko vidljivoga – otkrivati dimenziju lijepoga i njome oblikovati sve što činimo, pjevamo i propovijedamo. Umjetnička ostvarenja su „istinska teološka mjesta“, smatra dominikanac Marie-Dominique Chenu. Kako današnje hrvatsko redovništvo, što se umjetnosti tiče, nije talentirano samo u glazbi, u sklopu Godine posvećenoga života željelo se dati priliku za iskazivanje talenata i onima koji pišu, stvaraju likovna djela i bave se fotografijom. Zato su tijekom 2015. bila raspisa-

10

Profile for Glas Koncila

Radost u zajedništvu  

Književna i likovna ostvarenja hrvatskih redovnica i redovnika u Godini posvećenoga života

Radost u zajedništvu  

Književna i likovna ostvarenja hrvatskih redovnica i redovnika u Godini posvećenoga života

Profile for glaskonc
Advertisement