Page 1

DOŠAŠÆE S MAKOM

ADVENTSKI S obiènim kutijama žigica – i to bez žigica – “zapalite” vatru došašæa u vašim srcima, obiteljskim domovima i vjeronauènim uèionicama!

PRIPRAVA ZA “VRIJEME PRIPRAVE” Iako je prva nedjelja došašæa tek zadnji dan mjeseca studenoga, veæ vas sada pozivamo da se dobro pripravite za “vrijeme priprave”. Jer, vjerojatno ste svi na vjeronauku nauèili da je došašæe (ili advent) razdoblje radosnoga i plodonosnoga išèekivanja Isusova roðenja u betlehemskoj štalici i našim srcima! A da bi priprava bila prava, treba je zapoèeti pravovremeno! Stoga, veæ sad zapoènite s izradom “adventskoga ormariæa iznenaðenja” s 25 pretinaca, u kojima æe vas svakoga dana – od blagdana sv. Andrije apostola do najljepše božiæne noæi – doèekivati po jedan mali dar, mali zadatak, dnevna bilješkica, podsjetnik, mudra misao... – iznenaðenje!

IZRADA ADVENTSKOGA ORMARIÆA Kako izraditi “adventski ormariæ iznenaðenja”? Bit æe vam to vrlo jednostavno, ako pozorno prouèite naše crteže i upute! 1. Prvo je potrebno nabaviti 25 kutija šibica, (a za vaše zajednièke “razredne” adventske ormariæe možda možete smisliti i pronaæi i veæe kutije?). 2 . Od šperploèe ili tvrdoga kartona izradite podlogu na koju æete zalijepiti pretince (ladice) vašega adventskog ormariæa. Na vrhu te podloge odmah napravite rupu (rupe) pomoæu koje æete podlogu staviti (pribiti, privezati) na zid, vrata, školsku ploèu... ili na neko drugo prikladno mjesto.

3. Kutije žigica – poredane u 4 stupca sa 6 “polica” i s jednom na vrhu, u sredini – meðusobno zalijepite.

4. Tako zalijepljene kutije – ali bez unutrašnjih “ladica” – premažite ljepilom i sve zajedno zalijepite na podlogu ormariæa.

4


ORMARIÆ IZNENAÐENJA Priredili: VIC & TICI

5. Na redu su “ladice” – kistom, flomasterima, bojicama... – na ladice ispišite brojeve od 1 do 24. Ujedno, ladice možete uresiti, na njih nešto narisati, obojiti ih, nalijepiti sitne naljepnice... ukratko, dopustiti mašti da se razmaše! 6. Ruèke na ladicama mogu se riješiti na bezbroj domišljatih naèina... Jedan je od naèina da na svakoj ladici kroz dvije rupice provuèete raznobojne, iznutra vezane vunene niti...

ÈIME NAPUNITI LADICE ORMARIÆA? Dakako, svi ste veæ shvatili da je naš “adventski ormariæ iznenaðenja” sasvim nalik “adventskim kalendarima” koje ste zasigurno svi veæ vidjeli, u rukama držali... i to najèešæe one u kojima su se krili èokoladni bomboni! Upravo je u tom “punjenju” glavna razlika izmeðu našega “adventskoga ormariæa iznenaðenja” i takvih, uobièajenih adventskih kalendara! Istina, i vi u njegove ladice možete staviti kojekakve olovèice, gumice, “špangice”, bombonèiæe i razne druge sitnice... ali mi smo u Maku zamislili kako bi zgodno bilo da ladice napunite malim “dnevnim zadatcima” ili “mudrim mislima”! Tako da, naprimjer, na malom papiriæu napišete “Danas æu pomoæi nekome u susjedstvu!”, ili “Danas æu razvedriti moje ukuæane!”, “Danas èitam Sveto pismo!”, “Pomoæi æu u uèenju svom prijatelju”, i tako dalje, i tako dalje... Odluèite li se za mudre misli, tad na papiriæe koje æete staviti u ladice možete prepisati neke reèenice iz Svetoga pisma, iz nekih dobrih knjiga, misli svetaca i blaženika, znamenitih ljudi iz povijesti... tako da vam te misli i rijeèi budu nadahnuæe i poticaj za cijeli dan.

ZAŠTO “ORMARIÆ IZNENAÐENJA”? Zašto smo u nazivu našega adventskog ormariæa dodali i rijeè “iznenaðenje”? Zato što smo cijelu stvar zamislili tako da svih 25 ispisanih poruka prije stavljanja u ladice presavijete i promiješate kako ne biste znali što ste u koju ladicu stavili! Na taj naèin nikada neæete znati koji vas zadatak sutra oèekuje i morat æete svakoga dana biti pripravni na sve vrste zadataka! Kao pravi “Isusovi vojnici”, kao èlanovi “Isusove prve postave”! Sve napisano (ne samo pod ovim podnaslovom) može se primijeniti i za “kuæni”, osobni adventski ormariæ iznenaðenja, ali i za “razredni” zajednièki ormariæ. Tako se u razredu, npr. možete rasporediti (samostalno ili u parovima) da svatko bude zadužen za punjenje po jedne ladice. U dogovoreno vrijeme svi donesite svoja “iznenaðenja”, a vaš vjerouèitelj neka ih – bez vašega znanja – rasporedi u 25 ladica. Prvoga dana došašæa, prvu ladicu otvara onaj koji je prvi po abecednom redu (ili kako se dogovorite), a potom - drugoga dana - ladicu otvara onaj (oni), èiji je sadržaj bio u ladici prvoga dana. “Zadatak” treæega dana “past æe na leða” onom (onima) èiji je sadržaj bio u ladici drugoga dana... itd. Tako æete svi sudjelovati i u smišljanju pametnih adventskih zadataka i misli, ali i u njihovu izvršavanju!... No, sigurni smo da æe vama i vašim vjerouèitelji(ca)ma pasti na um još stotinu boljih ideja kako se poigrati s adventskim ormariæem iznenaðenja! Èekamo da nam javite kako ste došašæe uèinili doista radosnim i plodonosnim!

5

http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/igrokazi_i_recitali_dosasce_s_makom  
http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/igrokazi_i_recitali_dosasce_s_makom  

http://www.glas-koncila.hr/mak/dmdocuments/igrokazi_i_recitali_dosasce_s_makom.pdf