Page 1

Isusov križ znak spasenja Vjerojatno ste čuli, a možda i pogledali Pasiju - film Mela Gibsona o posljednjim trenucima Isusova života na zemlji, od uhićenja u Getsemanskom vrtu do uskrsnoga jutra. Film je izazvao mnoge rasprave. Scene Isusova mučenja, bičevanja i razapinjanja prikazane su vrlo stvarno i u dugim vremenskim odlomcima. Filmu se stoga prigovaralo da prikazuje previše nasilja i da se previše zaustavlja samo na Isusovoj muci. No Isusova muka i križ nemaju svrhu sami u sebi. Njih treba gledati u svjetlu Isusova uskrsnuća i spasenja.

MAKOV HOD U KORIZMI

SEDAM

Razmišljajući o spasenjskom značenju Isusova križa, u ovoj će nam korizmi misao vodilja biti Isusov križ i njegovih sedam posljednjih riječi na križu. Prema tradiciji, sedam posljednjih Isusovih riječi su riječi koje je Isus izgovorio na križu, a kršćani su im tijekom vremena pridali veliko značenje.

Ove vam korizme predlažemo “slaganje” Isusova križa u sedam koraka - pomoću Isusovih sedam riječi na križu.

“Mi propovijedamo Krista raspetoga, sablazan za Židove, ludost za pogane” (1 Kor 1,23). Tim je riječima apostol

Pavao izrazio što za nas kršćane znače Kristov križ i muka. Križ je uz smrt i patnju postao jednim od bitnih znakova našega spasenja. Istina, Isus je umro za ono doba najstrašnijom i najsramotnijom smrću - razapinjanjem na križ. U grčko-rimskom svijetu to je bila kazna za robove i najveće zločince. S druge strane, ni Židovi nisu imali predodžbu o mesiji koji će završiti na križu, koji je i za njih značio prokletstvo. I sami su Isusovi učenici bili jednako prestrašeni i razočarani Isusovim završetkom. Premda su u Isusu prepoznali obećanoga Spasitelja, nisu mogli shvatiti kako bi Isus kao Sin Božji mogao dopustiti da ga razapnu.

Svojom smrću na križu Isus ne ublažava niti niječe strahotu križa, samo mu daje drugi smisao. Pokazuje da je

njegova smrt na križu prouzročena ljudskim grijesima i da je slobodno prihvaća kao dio Božjega plana spasenja. Tek u svjetlu Isusova uskrsnuća i ukazanja učenici će pomalo početi shvaćati spasenjsko značenje Isusove muke, razapinjanja i smrti. Zato Pavao naglašava da je križ Kristov jedina istinska mudrost, jer u njemu dolazi do izražaja mudrost Božjega nauma spasenja. U ljudskoj slabosti se očitovala Božja snaga, koja je upravo na taj način svladala ljudsku slabost, grijeh i smrt.

Isusov Križ nije samo znak patnje i poniženja. Njegov križ ima spasonosni učinak. Zato se uz križ gotovo uvijek spo-

minje i Isusovo proslavljenje. Već se na križu ostvaruje Isusova pobjeda.

• Od sedam komada papira formata A4, oblikujte križ (prema navedenom crtežu), tako što ćete svake nedjelje dodavati jedan novi dio. • Na svaki papir napišite odgovarajuću Isusovu riječ (odnosno rečenicu) s križa. • Izrežite zatim i pripadajuću fotografiju i zalijepite je na papir. • Na kraju, nakon učinjenog zadatka, ostali prostor A4 papira ispunite određenim simbolima - cvjetovima, suncima, srcima... • Tako ćete Makovim hodom kroz korizmeno vrijeme dobiti rascvjetali Isusov križ.

1 Korizma1.indd 1

27.2.2007 11:41:33


RIJEČI S KRIŽA

Priredila: s. Valerija Kovač

1. KORIZMENA NEDJELJA, 25. VELJAČE

2. KORIZMENA NEDJELJA, 4. OŽUJKA

“Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine” “Još danas ćeš biti sa mnom u raju” (Lk 23,43)

(Lk 23,34) Pročitaj

Lk 23,39-43

Promisli

Pročitaj

!

Lk 23, 33-38

I druga Isusova riječ na križu nastavlja Isusovu beskrajnu ljubav. Isus jednom zločincu obećava novi život i vječnu sreću. Isus opet ne misli na sebe, ne odugovlači s obećanjem, nego djeluje odmah. Isus je često izricao riječ “danas”. Njegova je riječ odmah djelotvorna čak i u smrti na križu. Kod Isusa nema odgađanja ni praznih obećanja. Za Isusa nema pogodnih ili nepogodnih trenutaka kada treba drugima pomoći i suosjećati s njihovom patnjom.

Živi

Promisli Isus je na križu u mukama, a drugi se još izruguju njegovome spasenjskom poslanju i božanskoj moći. Prva Isusova riječ je molitva, a ne osveta. I onda kada je u najvećim patnjama, njegova se ljubav čak i prema neprijateljima očituje kroz praštanje i molitve za neprijatelje. Na križu Isus pokazuje svu veličinu Božje ljubavi. Bog ne čeka dok se grešnici pokaju, da mu se ispričaju ili da ga mole za oprost. Bog prvi ide čovjeku ususret, oprašta mu i spašava ga.

Nemoj ni ti odgađati dobrotu i ljubav prema drugome. Mama te šalje u dućan, prijatelj te moli uslugu, učini je odmah ako možeš, ne izvlači se. Djeluj odmah! A za svako svoje djelo na novi dio križa zalijepi jedno sunce!

!

Živi Pokušaj nasljedovati Isusa barem u jednoj situaciji. Poput Isusa, oprosti drugima uvrede, propuste, moli za one s kojima se baš ne slažeš. Svaki put kada to uspiješ, u prvi dio križa stavi jedan cvijet!

2 Korizma1.indd 2

27.2.2007 11:41:36


Nije smrtan, a uzeo našu smrt Razmišljajući u ovoj korizmi o Isusovih sedam posljednjih riječi na križu, valja nam zastati pred tajnom Isusove smrti. Zasigurno se nismo jednom upitali, zašto ili kako je Isus, koji je Bog, mogao uopće umrijeti i zašto to nije izbjegao...

MAKOV HOD U KORIZMI

SEDAM

3. KORIZMENA NEDJELJA, 11. OŽUJKA

“Ženo, evo ti sina!”, “Sine, evo ti majke!” (Iv 19,26)

Po svome postojanju Isus i kao čovjek nije bio podložan smrti, odnosno prolaznosti i propadanju. Drugim riječima, Isus jednostavno po svojoj naravi nije smrtan. K tomu, mnogi događaji iz evanđelja govore da je imao moć i umrle ljude vratiti u život. Primjerice prijatelja Lazara. Čak je i namjerno nekoliko dana pričekao prije nego što je došao u Betaniju uskrisiti Lazara. Kada je rekao da Lazar spava, nije mislio da doista spava, nego da on ima moć vratiti ga u život. Čovjek je podložan smrti, jer je grješan. Upravo je grijeh uzrok čovjekove smrti i prolaznosti. Isus nije umro zbog vlastite krivnje ili grijeha, nego za nas grješnike, pokazujući nam tako svoju potpunu i bespridržajnu ljubav. Isus je umro za naše dobro, jer nas je svojom smrću oslobodio od konačne vlasti i podložnosti smrti. Na njemu se prvome ostvarilo “uskrsnuće mrtvih”, koje je upravo zbog njegove pobjede nad smrću nama svima obećano. “Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta: vođa živih pade tada, i živ živcat opet vlada”, kliče o Isusovoj pobjedi uskrsni himan. Nastavljamo Makov korizmeni hod “slaganjem” Isusova križa pomoću njegovih sedam posljednjih riječi da bismo zajedno došli do njegove uskrsne proslave...

Pročitaj

Iv 19, 25-27

!

Promisli S jedne strane Majka, s druge strane Isusov ljubljeni i najvjerniji učenik Ivan, a Raspeti u sredini kao da ih oboje grli svojim raširenim rukama. Ivana povjerava svojoj majci, a majku učeniku. Na križu Isus ujedinjuje čitav svijet, pomiruje različitosti, Boga i čovjeka, muško i žensko, Židove i pogane. Poput Marije i Ivana, primiti u svoje srce Isusovu ljubav i širiti je među drugima. Pomirivati, spajati različito i suprotstavljeno, a ne produbljivati razlike, razdore, svađe - tako žive pravi Isusovi sljedbenici.

Živi Ovoga tjedna u drugima gledaj samo njihovu dobru stranu, a zanemari njihove nedostatke. Ta, imaš ih i ti! Ne otežavaj srce lošim mislima, događajima, ponašanjem. Oko sebe širi dobru djelo, pažnju. Pritom svaki put u novi dio konog križa stavi jedno srce!

riječ, rizme-

3 Korizma02_4.indd 3

27.2.2007 11:47:55


RIJEČI S KRIŽA Priredila: s. Valerija Kovač

4. KORIZMENA NEDJELJA, 18. OŽUJKA

5. KORIZMENA NEDJELJA, 25. OŽUJKA

“Bože moj, Bože moj, zašto si me “Žedan sam” (Iv 19,28) ostavio?” (Mk 15,34; Mt 27,48) Pročitaj

!

Mk 15, 21-39 ili Mt 27, 45-54

Promisli I Isus se osjećao osamljeno i ostavljeno od sviju: od učenika, naroda, Oca. I Isus je proživljavao strah muke i ostavljenosti. Pritom izgovara redak Psalma 22, psalma koji, premda započinje beznadno, ne završava tragičnom napuštenošću očajnika, nego izražava nadu u Božje spasenje. Prema židovskom običaju citiranje početnih redaka jednoga psalma značilo je da se uzima u obzir njegova cjelovita misao. Uskrsno je jutro odgovor na Isusov krik, ali i na sve naše vapaje. Bog nam govori: ja sam tu s tobom, pa i onda kada ti se tako ne čini.

Živi

Pročitaj

Svakoga dana izmolite barem jednu postaju Isusova križnoga puta, a možete i cijeli. Ako možete, sudjelujte na pobožnosti križnoga puta u svojoj crkvi. Razmišljaj o Isusovim teškim trenucima i o njegovoj vjeri i snazi da sve s dostojanstvom podnese. U novi dio križa dodajte svaki put po jedan plamen!

Iv 19, 28-29

Promisli Te Isusove riječi govore ne samo o žeđi izmučenoga tijela, nego i o žeđi za životom, za vodom života. Isus je rekao i drugu riječ: “Ja sam izvor vode žive; tko od mene pije, neće nikada ožednjeti”. Žedni možemo biti na najobičniji način, kada nam tijelo treba tekućine. U prenesenom smislu “žedni” smo i svaki put kada imamo potrebu za nečim. Naprimjer, “žedni” ste nove igrice, džeparca, čokolade... No, i ljudska duša može biti suha, ispražnjena i stoga žedna pravoga života, onih vrijednosti što život čine kvalitetnim i lijepim.

Živi Sjetite se svojih roditelja, braće, sestara, bake, djeda i svih onih koji sebe daruju da bi vama život bio bolji i kvalitetniji. Zahvalite na dosjetljiv način. A svaki put u svoj križ stavite jednu kapljicu vode!

!

!

(Nastavak na str. 5)

4 Korizma02_4.indd 4

27.2.2007 11:48:00


6. CVJETNICA, 1. TRAVNJA

7. VAZMENO TRODNEVLJE, 5. TRAVNJA

“Dovršeno je” (Iv 19,30) Pročitaj

“Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj” (Lk 23,46)

Iv 12, 27-36

Promisli “Izrekavši to, Isus nakloni glavu i ispusti duh.” U smrti je Isus dovršio darivanje svoga života za ljude, koje je ostvarivao za sve vrijeme zemaljskoga djelovanja. Slično je i s našim životom. Djelomičan je, nesavršen, satkan od sitnih djelića. Često smo slabi, naše odluke su nestalne, a naša djela manjkava. Griješimo, pa i onda kada želimo činiti dobro. Unatoč svemu, “živi ono što si iz evanđelja shvatio, pa bilo to vrlo malo”, rekao je brat Roger iz Taizéa. Jer ono dobro što radimo i mislimo potpomaže milost Božja i u Bogu će naći svoju vrijednost. Zato je važan svaki trenutak našega života.

Živi Odvojite dnevno pet minuta za Boga. Pokušajte s Bogom razgovarati kao s prijateljem. Možete izgovoriti neku naučenu molitvu, a možete mu jednostavno ispričati što vam leži na srcu. Za svaki takav trenutak na svoj križ stavite po jedno pšenično zrno!

Pročitaj

! Lk 23, 44-48

Promisli Zadnjom riječju Isus predaje sebe, sve što je i što ima, svome Ocu. Isus se vraća svome nebeskom Ocu, s kojim je od vječnosti jedno, kojemu sve pripada i s kojim sve dijeli. Izvršio je djelo spasenja te se sada vraća Ocu, od koga je došao i koji će ga proslaviti. Isusova zadnja riječ potakla je vjeru i kajanje, i onih koji nisu vjerovali u njegovo poslanje, koji su ga doveli do križa. Isusova smrt obraća ljude Bogu i otvara im oči vjere, kojima mogu vidjeti dublje, otkrivati Božju prisutnost i djelotvornost u ovome svijetu.

Živi Ako niste dosada primili sakrament pomirenja s Bogom, krajnje je vrijeme za to! Obraćenje srca i pomirenje s Bogom pomoći će vam da lakše prevladavate svakidašnje teškoće, ali i da otkrivate Božju ljepotu oko sebe. Svaki put kada otkrijete nešto lijepo, u svoj križ zalijepite leptira!

!

!

Korizma02_4.indd 5

5 27.2.2007 11:48:02

/420_korizma  

http://www.glas-koncila.hr/mak/docs/420_korizma.pdf

/420_korizma  

http://www.glas-koncila.hr/mak/docs/420_korizma.pdf

Advertisement