Page 1

Dragi makovci krizmanici! U prošlom smo broju Maka tražili svoje mjesto u Crkvi i otkrivali uloge koje nam Bog nudi u zajednici vjernika. Sada želimo da nas i zajednica vjernika prepozna i otkrije bogatstvo koje u sebi nosimo. Ona nam na putu otkrivanja našeg vjerničkog identiteta stoji kao pomoć i potpora. U nama naša odrasla braća i sestre već sada gledaju svoju budućnost. Mi smo snaga koja će sutra biti nositeljica crkvenog života. Imamo svoj cilj i želimo ga postići. Na tom putu naši nam roditelji, kumovi, vjeroučitelji, katehete, župnici i kapelani žele pomoći. Žele nam u svemu biti potpora i oslonac. Da bismo doista mogli prihvatiti tu pomoć, trebamo i mi svoja srca otvoriti njima. Dok se predstavljamo i izgovaramo svoja imena, želimo da nas Crkva upozna. Pokazujemo da smo spremni na suradnju, otvorenost i solidarnost.

Da, ja sam krizmanik:

PREDSTA V VLJA

Potvrda se tiče čitave zajednice

Događaj krizme nije samo “privatna stvar” svakoga pojedinog krizmanika, nego cijele župe. Priprema za krizmu i samo slavlje krizme tiče se čitave zajednice vjernika i svatko na svoj način u tome sudjeluje. Župa kao “zajednica malih zajednica”, vodi računa o svim članovima i zato mora poznavati svakoga tko se u njoj ostvaruje i traži put do Boga. Kao krizmanici u svom predstavljanju župnoj zajednici otkrivate svoju prisutnost u njoj i govorite o putu kojim idu. Izražavate svoju želju za primanjem sakramenta potvrde. Dajete ozbiljno obećanje i jamstvo da ćete već sada odgovorno sudjelovati u životu Crkve. Iza tog obećanja stavljate svoje ime i prezime. Predstavljate se kao zajednica konkretnih osoba s jasnim ciljem.

Predstavite se u najboljem svjetlu!

Bilo bi poželjno da vaš župnik vjernicima najavi vaše predstavljanje barem tjedan dana prije primanja sakramenta. Na poseban način bi o tome trebali biti obaviješteni svi oni koji na bilo koji način sudjeluju u pripravi za sakrament potvrde (roditelji, kumovi, vjeroučitelji, katehete…). Zapravo, pozovite ih vi sami na svoje slavlje! Osmislite i sami izradite prigodne pozivnice, poput onih koje šaljete za rođendan i druga slavlja. K tome, za tu prigodu ukrasite i liturgijski prostor u kojem će se vaše slavlje odvijati. Možete izraditi pano sa simbolima sakramenta potvrde, a koji se može postaviti na neko diskretno mjesto u crkvi. Možete napraviti jato golubova s imenima krizmanika (golub kao simbol Duha Svetoga), ili plamen koji je sastavljen od mnoštva manjih plamičaka na kojima su također imena krizmanika. Uz ime i prezime krizmanika možete staviti i njihove fotografije. Osim simbola, kao priprema i uvod u liturgijsko slavlje može vam poslužiti i prigodni tekst koji govori o svrsi predstavljanja krizmanika ili o samom sakramentu potvrde, a pročitat će ga jedan krizmanik prije samoga početka slavlja. S obzirom na to da se zajednica krizmanika predstavlja prisutnima, trebala bi i unutar crkve za vrijeme slavlja činiti cjelovitu i vidljivu skupinu i stoga stajati na nekom

PRIJEDLOG LITURGIJSKOG SLAVLJA PREDSTAVLJANJA KRIZMANIKA Uvod Uvodni pozdrav ovim ili sličnim riječima može izreći jedan krizmanik ili krizmanica: Dragi naši roditelji, vi ste nas na svojim rukama donijeli do krsnog vrela. Po vašoj nadi primili smo i mi baštinu vjere, “nanovo se rodili iz vode i Duha Svetoga”, te tako postali djeca Božja. Snagom vaše vjere uronjeni smo u Izvor života. Nakon krštenja svojim ste nas životom poučili vjeri u kojoj smo kršteni i doveli do spoznaje Božjeg nauma u Kristu. Zajedno s kumovima podarili ste nam blago vjernosti Crkvi - sveopćoj zajednici svetih i vjernih. Po vašem svjedočanstvu i mi smo uzljubili Krista. Učili ste nas, pratili svojom molitvom i vodili do sjedinjenja s Njime u presvetoj euharistiji. Pripravljali ste nas i na primanje potvrde. Danas stojimo zajedno s vama pred zajednicom vjernika - Crkvom. Ona nas prati svojom molitvom i zahvalom Bogu. U njoj ćemo

biti obilježeni i napunjeni darom Duha Svetoga, savršenije se upriličiti Gospodinu, te u svijetu izvršiti poslanje naroda Božjeg. U ovom slavlju izričemo svoja imena koja su urezana u dlan Božji. Time obećajemo da nastavljamo vašu vjernost Bogu, koju ste usadili u naša srca. Osnaženi Duhom Svetim želimo biti riječju i djelom svjedoci Isusa Krista u ovome svijetu. Želimo biti živi udovi Crkve i služiti svima pod vodstvom Isusa Krista, koji nije došao da bude služen, već da služi.

Čitanja

Čitanja se uzimaju od nedjelje, na kojoj se predstavljanje krizmanika slavi. Ovdje su donesena čitanja od trideset i prve nedjelje kroz godinu (5. studenoga 2006.) 1. čitanje: Pnz 6, 2-6 Psalam: 18 (17), 2-4.47.51 2. čitanje: Heb 7, 23-28 Aleluja: Iv 14, 23 Evanđelje: Mk 12, 28b-34

Pokajnički čin

Gospodine, koji si poslan izliječiti srca slomljena, smiluj se. - Gospodine, smiluj se. Kriste, koji si došao pozvati grešnike, smiluj se. - Kriste, smiluj se. Gospodine, koji sjediš zdesna Ocu da nas zagovaraš, smiluj se. - Gospodine, smiluj se.

10 Krizma10_11.indd 10

23. 10. 06, 11:49:54


STA A VLJAMO SE ZAJEDNICI VJERNIKA

Homilija

Svećenik može naći inspiraciju u uvodnom tekstu ove pripreme.

Ispovijest vjere

Umjesto Vjerovanja krizmanici mogu u zajednici vjernika obnoviti krsna obećanja.

Predstavljanje krizmanika

Predslavitelj će prigodnim riječima najaviti ovaj čin i pozvati krizmanike na predstavljanje. Predstavljanje se može obaviti na više načina: - Krizmanici dolaze pojedinačno pred oltar i glasno izgovaraju svoje ime. - Jedan od krizmanika/-ca može pročitati imena svih kandidata. - Jedan od krizmanika može pročitati imena svih dječaka, a jedna od krizmanica, svih djevojčica. - Imena krizmanika/-ca može proči tati netko od roditelja, kumova, kateheta ili župnik.

Molitva vjernika

Pomolimo se, draga braćo i sestre, Bogu, Ocu svemogućemu. Neka naša molitva bude jednodušna kao što nam je jedna vjera, ufanje i ljubav što proistječu iz njegova Duha Svetoga: 1. Za svetu Crkvu Božju, zajedno s Kristovim namjesnikom papom našim Benediktom XVI., s našim mjesnim biskupom i svim biskupima svijeta. Neka se Crkva Duhom Svetim sabrana, sve do Gospodinova dolaska širi i raste u jedinstvu vjere i ljubavi, molimo te. 2. Za nas, kandidate za krizmu koji ćemo biti obilježeni darom Duha Sve-

toga. Da budemo u vjeri postojani, u ljubavi utvrđeni, milošću Božjom ispunjeni te da svakoga dana slijedimo i svjedočimo Krista Gospodina, molimo te. 3. Za naše roditelje i kumove u čiju smo vjeru kršteni i koji su za nas jamčili. Neka nas i dalje riječju i primjerom potiču da idemo Kristovim stopama, molimo te. 4. Za sav svijet, da svi ljudi, stvoreni od jednoga Oca, druge prihvate i priznaju braćom, te iskrena srca traže kraljevstvo Božje, koje je mir i radost u Duhu Svetome, molimo te. 5. Za svu našu braću i sestre koji pred nama otiđoše s ovoga svijeta. Obraduj ih darom vječnoga spasenja, molimo te. Bože, ti si svojim apostolima dao Duha Svetoga i htio si da ga oni i njihovi nasljednici predaju ostalim vjernicima. Usliši naše molitve: ono što je u počecima naviještanja Radosne vijesti izvela tvoja dobrota, neka i danas zahvati srca onih koji u te vjeruju. Po Kristu Gospodinu našemu.

Prinos darova

Osim kruha, vode i vina, ako je prikladno, može se pred oltar doni-

jeti i pano sa simbolima na kojima su napisana imena krizmanika. Taj se pano može do krizme postaviti u vjeronaučnoj dvorani ili, ako je moguće, na nekom mjestu u crkvi.

Zahvala nakon pričesti Čita krizmanik/-ca, nakon pričesti, a prije popričesne molitve. Ti si kruh. S oltara tvoj život struji u naš zemaljski život. Dadneš li ti stolu svoj blagoslov, stol će biti posvećen. Što primimo, želimo uzdignuti kao što si ti učinio na svetoj večeri. Daj da sve tvojim životom živi… (Prema Reinholdu Schneideru)

Svečani blagoslov Bog, Otac svjetla, rasvijetlio je srca učenika darom Duha Svetoga; nek’ i vas ispuni radošću i udijeli vam obilje darova Duha. Amen. Oganj koji se čudesno pojavio nad učenicima, očistio vam srca od zla i obasjao vas svojim svjetlom. Amen. Duh Sveti ujedinio je narode različitih jezika u zajedničkom ispovijedanju vjere. Njegovim darom i vi ustrajali u vjeri, te živeći u nadi, jednom prispijete u vječno blaženstvo. Amen.

Moliti za krizmanike Nakon liturgijskog slavlja odaberite jednog vjernika, roditelja, kuma, prijatelja te mu uručite svoju molitvu koje ste sami prethodno sastavili na katehetskom susretu. Osoba kojoj ste dali svoju molitvu neka moli za vas sve do dana vaše potvrde. Druga je mogućnost da samo napišete svoja imena, stavite ih u jednu košaricu, a zatim vjernici koji to žele izvlače jedno ime i mole za toga krizmanika ili krizmanicu. K tome, preporučuje se da svake nedjelje i blagdana jedan od zaziva u sveopćoj molitvi vjernika bude upućen Gospodinu za krizmanike. Tako župna zajednica moli za kandidate, ali i na konkretan način sudjeluje u njihovu hodu prema kršćanskoj zrelosti.

Priredio: Tomislav Subotičanec

11 Krizma10_11.indd 11

23. 10. 06, 11:52:00

/416_10-11  

http://www.glas-koncila.hr/mak/docs/416_10-11.pdf

Advertisement