Page 1

Dragi makovci krizmanici!

Sigurno ste već u različitim prigodama čuli kako pojedini vjernici imaju svoje mjesto u Crkvi. Dakako, misli se na zajednicu vjernika po čitavome svijetu, no u ovom slučaju pojam mjesta u Crkvi odnosi se ponajprije na mjesnu Crkvu - konkretno na (nad)biskupiju ili župu. Imati svoje mjesto, znači imati određenu ulogu, bolje rečeno poslanje u zajednici vjernika. Bog u svakome trenutku daje vjerniku neki zadatak - poziva ga na ostvarenje nekog cilja za njegovo osobno dobro i za dobro svih ljudi. Upućuje nam poziv, kojim i možemo pridonijeti rastu ljudskog duha prema Gospodinu. Istodobno nam daje darove, talente, svoju potporu i milost, kako bismo na taj konkretni poziv mogli što bolje i potpunije odgovoriti. Tijekom ove školske godine vi ćete još dublje upoznati Crkvu te pojedine uloge, mjesta i poslanja u njoj. I vama Bog upućuje poziv, prepoznajte svoje mjesto krizmanika u Crkvi!

Imati "svoje mjesto"

Dolazeći nedjeljom na euharistijska slavlja, primijetili ste da pojedini ljudi imaju "svoja mjesta" u crkvi. Uvijek sjede ili stoje na gotovo istome mjestu, kao da je baš za njih "rezervirano". Naravno, postoje i mjesta koja su za pojedine sudionike euharistijskog slavlja predviđena liturgijskim pravilima ili tradicijom. Tako svećenik, ministranti, pjevački zbor ili zajednica s nekom ulogom u župi imaju svoja točno određena mjesta. Radi se dakle, o nekoj lokaciji unutar sakralne građevine, koja po pisanim ili nepisanim pravilima postaje mjesto na kojem vjernik boravi dok je tu. Odabir mjesta u crkvi događa se spontano, najčešće je u pitanju neki jednostavan razlog, koji većina vjerojatno ne bi znala protumačiti. No, sigurno si rijetko tko i postavlja takvo pitanje "Zašto baš uvijek sjedim u toj istoj klupi?" ili "Zašto baš uvijek stojim tu kraj vrata?". To je stvar koja nas ne čini većim ili manjim vjernicima, niti će nas više približiti Bogu ili udaljiti od njega. Od te činjenice, gdje stojim ili sjedim za vrijeme mise ne ovisi moj odnos prema Bogu i ljudima. Postoji slično, ali važnije pitanje - koje je i gdje je moje mjesto u životu župne zajednice kojoj pripadam?

Mjesto krizmanika

Pripremajući se za sakrament krizme, pripadate jednoj od skupina u župi koja

Da, ja sam krizmanik:

MOJE

se okuplja redovito i ima svoj zadani cilj. Ta grupa će od ostalih članova zajednice vjernika biti prepoznata kao takva. Svi će reći: "To su naši kandidati za krizmu". I vi sami primjećujete da je ove školske godine vaš položaj u župi malo drugačiji negoli dosada. Eto, kao jedna skupina, vi imate svoje mjesto u Crkvi! No, ipak ostaje otvoreno pitanje osobnog mjesta i uloge u Crkvi: "Na kojem mjestu, u kojoj ulozi se mogu ostvariti sa svojim darovima i sposobnostima?".

Isusovi poslanici

Isus je ustanovio Crkvu kao zajednicu onih koji vjeruju u njega, koji ga slijede i koji će na ovome svijetu nastaviti njegovo djelo. Već na samom početku, onima koji se okupljaju oko njega, namjenjuje određene uloge i povjerava zadaće. Crkva nastaje na temelju dvanaestorice učenika koji su se odaz-

VJERONAUČNI

ZADATAK:

Koje uloge u Crkvi poznajemo? Za neka ste poslanja u Crkvi dosada čuli, s nekima se pobliže upoznali, no sigurno ima onih za koja ni ne znate. Moguće je da ste neka mjesta u Crkvi previdjeli ili ih niste kao takva prepoznali. Podijeljeni u manje skupine, pokušajte kroz razgovor i izmjenu iskustava otkriti koje sve uloge u svojoj župnoj zajednici poznajete. Jedan od učenika iz svake grupe neka napiše na papir sve uloge koje ste nabrojili. Svaka grupa neka nabroji uloge koje je prepoznala u župi, a onda zamolite vjeroučitelja neka vam otkrije ostale uloge koje dosada niste upoznali ili ih nema u vašoj župnoj zajednici. Od nabrojenih uloga možete kreirati pano, tako da svaka uloga bude napisana na maloj papirnatoj ciglici. Od ciglica sastavite sliku crkve na pano-ploči. U prepoznavanju pojedinih mjesta i uloga, od pomoći vam može biti i sljedeći niz grupa i zajednica: pastoralna, liturgijska, marijanska, ministrantska, biblijska, obiteljska, molitveno-meditativna, karitativna, misijska, ekumenska, ekološka, športsko-rekreativna, zajednica mladih, zajednica za osobe s posebnim potrebama, novinarska grupa, pjevački zbor...

vali Isusovu pozivu i krenuli za njim. Njih dvanaestorica biti će uz Blaženu Djevicu Mariju, nositelji prvih uloga u Crkvi (Lk 6, 12 - 16). Tijekom javnog djelovanja, Isusa je pratila grupa njegovih učenika od kojih je svaki imao određeni zadatak - dobio je neku ulogu kojom je sudjelovao u Isusovom spasiteljskom djelu. Taj zadatak

14 Krizma14_15.indd 14

25. 09. 06, 10:19:17

MJ


JE

MJESTO U CRKVI naziva se i poslanje, jer svaki od njih poslan je od Gospodina činiti ono što mu je rečeno. Tako nam evanđelje svjedoči o poslanju šire zajednice učenika (Lk 9, 10-12). Kasnije nam o ulogama u Crkvi svjedoče i Djela apostolska na više mjesta: Apostolski zbor (1, 12 -14); događaj Pedesetnice (2, 113); ustanovljenje sedmorice đakona (6, 1-7); Savlov poziv (9, 1-19), itd. Na koncu uskrsli Isus, kao posljednju riječ svojim učenicima, upućuje poziv kojim ih šalje da ispune svoju ulogu u svijetu (Mt 28, 16-20): "Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta".

"Ciglice" i "udovi"

Imati svoje mjesto u Crkvi, znači osluškujući Isusov poziv, pronaći svoje poslanje. Isus želi svoje učenike i one koji ga i danas slijede, uputiti jedne prema drugima. Želi da jedni drugima budemo na pomoć i korist. Zato se za Crkvu često kaže da je ona živa građevina - sazdana od mnoštva njegovih vjernika. Zamislite sliku crkve sazdane od mnogo malenih cigala. Svaka ciglica je jedan vjernik, koji ima svoje točno određeno mjesto. Na ovaj slikoviti način možda ćemo lakše otkriti što znači imati svoje mjesto u Crkvi i kakva je važnost toga mjesta. Sigurno ste čuli i za sliku Crkve kao Tijela Kristova, u kojem je On glava, a mi udovi. Kao što svaki ud i organ ima svoju ulogu u tijelu, odnosno vrši neku funkciju, tako i svaki vjernik ima svoju ulogu u Crkvi.

Moje mjesto - moja uloga

Primanjem sakramenta potvrde, postat ćete zreli i odgovorni nositelji života Crkve. Svojom službom i darovima Duha Svetoga biti ćete osnaženi i osposobljeni za sudjelovanje u poslanju koje Crkva vrši u svijetu. Pritom valja imati na umu da je to ujedno i vaša dužnost. Naime, svakoga tko je kršten i potvrđen Krist poziva na djelotvornost, te na taj način svaki član Crkve ima udjela u njegovoj svećeničkoj, proročkoj i kraljevskoj službi. Pojasnimo malo te službe: Svećenička služba - Isus je jedini, pravi i vječni svećenik koji je sama sebe prinio Ocu. Učinio je to iz ljubavi, njemu na slavu i za spasenje svijeta. Na krštenju primamo njegova

Duha, da bismo poput njega za vrijeme ovozemaljskog života i mi mogli donositi plodove ljubavi. Kao takvi nastavljamo Kristovo započeto djelo - živimo na hvalu i slavu Bogu, te na korist braći ljudima. Sva naša djela, molitve, učenje, apostolski trud, bračni i obiteljski život, svakidašnji rad, sudjelovanje u euharistiji, svi napori i teškoće, pa čak i odmor ili igra, ako se vrše u Duhu, postaju duhovne žrtve koje prinosimo Bogu po Isusu Kristu. Tako sudjelujemo u Isusovoj svećeničkoj službi. Proročka služba - Uobičajeno je razmišljanje da naviještanje evanđelja pripada samo biskupima, svećenicima i redovnicima. No Isus, veliki Prorok, poziva sve krštenike da budu njegovi svjedoci. Isti poziv koji je uputio apostolima nakon uskrsnuća, danas upućuje i svakom članu Crkve. Želi da u našem životu, našim riječima i djelima, u

Molitva Duhu Svetomu Duše Sveti, živi u meni. Ne želim ništa drugo, nego biti s tobom i po tebi živjeti. Želim se darovati. Želim se otvoriti i biti kao na dlanu pred tobom. Djeluj u meni tako da budeš moj život. Budi oko mene da budeš moj svijet. Prožmi me da sâm sebi postanem nevažan, i da samo ti ostaneš.

našoj okolini i svim našim odnosima bude prisutna snaga evanđelja. Svugdje gdje živimo i gdje se ostvarujemo, na svakome mjestu i u svakome području života, pozvani smo svjedočiti svoju vjeru. Više od samoga govora i riječi, progovaraju naša djela i naš način življenja. Time smo proroci Božji, vršimo tu službu i dajemo snažan poticaj novoj evangelizaciji. Kraljevska služba - Krist Kralj svojom božanskom snagom daje svakome kršteniku slobodu. Oslobađa nas od robovanja grijehu i zlu, te nam pomaže da budemo svoji vlastiti gospodari - pomireni, očišćeni i rasvijetljeni Duhom Svetim. Naš kršćanski poziv ostvaruje se u slobodi. Tako postajemo gospodari svoga bića u svjetlu evanđelja i surađujemo s Bogom u stvoriteljskom djelu. Svaki kršćanin na svome mjestu, odgovarajući na Božji poziv, promiče kulturu i civilizaciju života i istine, pravednosti i mira, solidarnosti i ljubavi, gradeći novo kraljevstvo po mjerilima Božjim. Živeći i ostvarujući tu trostruku službu u svom životu, Kristovi vjernici imaju udjela u svetosti Crkve. To je onaj temeljni poziv koji Bog upućuje svakome od nas i koji je najvažniji. Taj je poziv isti za sve, za male i velike, biskupe i svećenike, muževe i žene, redovnike i redovnice, bogate i siromašne. Koliko će čovjek uspjeti biti svet, ne ovisi ni o čemu drugome osim o tome koliko ima ljubavi. Slušajte glas svoga srca i budite otvoreni poticajima Duha Božjega. Dopustite mu da vas on vodi i usmjerava. U vašim župnim zajednicama sigurno postoje mjesta koja na vas čekaju i u kojima možete pronaći svoje osobno ostvarenje kao vjernici.

15 Krizma14_15.indd 15

25. 09. 06, 10:22:34

/415_krizmanici  

http://www.glas-koncila.hr/mak/docs/415_krizmanici.pdf