Page 1

5 zadataka za 7 darova!

Bliži se blagdan Duhova. Mnogi æe makovci postati bogatiji za sedam darova. Dakako, rijeè je o krizmanicima, o onima koji æe vjernièki “odrasti” primivši sakrament kršæanske zrelosti. Kad im biskup bude podjeljivao potvrdu govoreæi: “Svemoguæi Bože, Oèe Gospodina našega Isusa Krista! Ti si ove sluge svoje nanovo rodio vodom i Duhom Svetim i od grijeha ih oslobodio. Pošalji, Gospodine, na njih Duha Svetoga, Branitelja; daj im duha mudrosti i razuma, duha savjet i jakosti, duha znanja i pobožnosti; ispuni ih duhom svoga straha, po Kristu Gospodinu našemu” - osjeæat æe se baš kao da su u društvu apostola, prvih na koje je sišao Duh Sveti! No vjerojatno svi vi, a ne samo krizmanici, veæ dobro znate tih sedam darova Duha svetoga! Svima takvima namijenjene su ove “darovite stranice”! Malo poezije, malo molitve, malo zadataka... Razmislite o darovima koje nam Duh Sveti velikodušno daje, provjerite koliko ih poznajete, otkrijte koliko je veæ vaš duh narastao zahvaljujuæi tim darovima!

1. POZIVAMO DUHA...

Zazovimo Duha Svetoga, pomolimo se da nam prosvijetli pamet... Ako ne znaš napamet rijeèi koje u molitvi nedostaju, pronaði ih na razbacane na crtežu! (____ bodova) Doði, Duše Presveti, sa neba nas __________ __________ svoje milosti. Doði, Oèe ubogih, __________ dara svih, doði, srca __________. __________ æudi kamene, zagrij __________ ledene, ne daj nama __________ zlim. Neki se plaše injekcije, mraka, testova, crva ili babaroga... A ja se bojim tek grijeha svaka, da ne izgubim dragoga mog Boga!

A

“Komplet darova”: MUDROST • RAZUM •SAVJET • JAKOST • ZNANJE • POBOŽNOST • STRAH BOŽJI

3. U “ŠKRINJI S BLAGOM”

Sljedeæih je 14 reèenica prava mala škrinja s blagom! Jer u njima je skriveno sedam velikih darova Duha Svetoga! Svaki po dva puta, a tvoj je zadatak u svaku reèenicu upisati onaj dar o kojemu je rijeè! (____ bodova) 1. _______________ se ne može mjeriti samo brojem izmoljenih Oèenaša ili Zdravomarija. 2. Snažni bicepsi, tricepsi i drugi mišiæi sami po sebi nisu _______________. 3. _______________ je sposobnost razlikovanja dobra od zla i stalno biranje dobra! 4. Kad su naše molitve, mise i hodoèašæa povezani s našim dobrim djelima za druge, tek onda je to doista _______________. 5. _______________ nije bojazan od batina ili kazne, veæ od toga da ne izgubimo dragoga Boga. 6. Usprkos silnoj uèenosti i školovanosti, oni koji odbace Boga i vjeru ne posjeduju _______________. 7. _______________ je naroèiti dar koji nam pomaže da se uživimo u probleme drugih, da “uðemo u njihovu kožu”, da ih osjetimo “iznutra”. 8. Kad drugima nareðujemo, kad ih prisiljavamo da uèine nešto što mi želimo makar to bilo nešto dobro - u tome se tad ne prepoznaje _______________ kao dar Duha Svetoga. 9. _______________ nije samo pamet, intelekt, um, razboritost, znanje ili ono što je samo u glavi, veæ moramo razumjeti i srcem. 10. Priznati grijeh ili oprostiti drugome, biti strpljiv i ostati pošten i onda kad ti se èini da nema pravde... - sve to je _______________, dar Duha Svetoga. 11. _______________ nije samo dobro pamæenje onoga što smo èuli i proèitali, veæ i primjenjivanje toga u svakodnevnom životu. 12. Kad ne bi postojao _______________ ljudi bi èinili što ih je volja, ne osvræuæi se ni na koga! 13. _______________ je dar koji æemo prepoznati kod onih ljudi koji znaju mirno saslušati i poslušati druge, ali i drugima priskoèiti u pomoæ svojim rijeèima u pravom trenutku! 14. Ni životna dob, ni duga brada, ni lukavost, èak ni uèenost same po sebi ne predstavljaju _______________. Ja Boga volim i s njime se družim, na misu hitam, molitvice nižem, dobrotom svojom njemu rado služim, i još na druge ja misliti stižem!

B

ZNANJE DuperN.p65

“DAROVITE” STRANICE ZA DAROVITE 2. OD RADOSTI PROPJEVASMO...

1

SAVJET

Ne bildam rado, mišiæi mi slabi... A, opet, nitko potuæ me ne može! Jer snaga moja iz tebe se grabi, na tom ti daru hvala, Bože dragi!

C RAZUM

4. NE LAŽEM... S OVIME SE SLAŽEM!

Proèitaj sljedeæih 14 reèenica, ali zaokruži samo one tvrdnje s kojima se slažeš, koje se odnose na tebe! (___ bodova)

JAKOST

DAROVI DUHA SVETOGA

1. Ako nisam kriv za svaðu, onda u zavadi i “hladnim odnosima” s drugim mogu provesti dane i dane. 2. Tko redovito ide na misu i vjeronauk, ima pravo malo više psovati negoli drugi. 3. Nikad neæu ukrasti ni najmanju sitnicu u duæanu ili na tržnici, èak i onda kada sam siguran da me nitko ne gleda. 4. Prijatelji(ce) koji su èesto slabe volje ili su tužni, idu mi na živce pa ih izbjegavam. 5. Kad biram prijatelje puno mi je važnije kakvi su, negoli koliko imaju ili kako izgledaju. 6. Kad nekoga s pravom istuèem ili mu se nekako drugaèije osvetim, osjeæam se dobro i smireno. 7. Kad sve dobro nauèim i shvatim, rado svoje znanje podijelim s drugima i pomognem im da lakše i brže svladaju gradivo. 8. Nastojim moliti svakog jutra i veèeri, a nedjeljom ne izostajem s mise. 9. Kad slažem ili sagriješim na neki drugi naèin, onda me to jako “pritišæe” i “peèe”, sve dok to ne popravim. 10. Roditeljske savjete katkad mi je teško poslušati, ali priznajem da su najèešæe u pravu. 11. Kad se blagajnica u trgovini zabuni pa mi vrati više novaca nego što treba, ja to mudro prešutim. 12. Kad me frendovi pozovu da s njima popijem malo alkohola, ja to obièno prihvatim, da ne kvarim raspoloženje. 13. Na ispovijedi ne treba reæi baš sve grijehe kojih se sjetimo, jer bi to predugo trajalo. 14. Volim se malo narugati onima koji su lijenèine ili slabo uèe. Sad gledam srcem, ne pameæu samo. Prihvaæam druge takve kakvi jesu. Razumijevanje kad bližnjima damo, tad prijateljstva više se ne “tresu”!

Dobro od lošeg razluèiti znadem pa dobro biram i kad mi se smiju. Uvijek sam skromna, nikada ne kradem, u izboru tom mudraci se kriju!

D

Hrvatski pjesnik Ante Jakšiæ, pun Duha Istine, napisao je divnu pjesmu o darovima Duha Svetoga. A kad su ih naši krizmanici primili... i sami su od radosti propjevali! Pa je svaki od njih, po uzoru na pjesnika, opjevao jedan od sedam darova... Nisu baš takvi majstori stiha, ali vjerujemo da æete prepoznati koji od sedam darova Duha Svetoga u svojim stihovima spominju narisani krizmanici! (____ bodova)

E MUDROST 25. 04. 06, 11:34

U jednom Duhu svaka milost ima svoj izvor s kojeg darovi nam slijede. Duh isti daje kako hoæe svima na našem putu tegobe i bijede. Bog isti srž je svakom djelu, na korist svakom objava je duha, jednom je mudrost pisana na èelu, a drugom znanje u dubini sluha. Nekom vjera u srce se sliva, a netko darom bolesnike lijeèi, nekom je dano da se èudo zbiva, a nekom znanje nadahnutih rijeèi. Kao što tijelo ima ude mnoge, a oni èine svi cjelinu istu, prožeti tako svi smo Duhom sloge i jednim Duhom kršteni u Kristu.

Ante Jakšiæ

5. URODISMO PLODOVIMA!

Na darove se vezuju i plodovi Duha Svetoga. Apostol Pavao ih u poslanici Galaæanima nabraja devet. Otkrij 9 plodova, povezivanjem 24 sloga! (____ bodova)

Rado ga dajem, po novom i primam, Duh mi je Sveti takvu snagu dao. Savjetodavca sad rado uzimam da na životnom testu ne bih pao!

F POBOŽNOST

BLA-

-BAV

-BRO-

DO-

-DOST -DRŽ-

-DUŠ-

-GOST

-KO-

-LI-

-LUŽ-

LJU-

MIR

-NOST

-NOST -NOST RA-

-TA

US-

UZ-

VE-

VJER-

Zemljopis, “matka”, engleski, fizika... Dobro je puno nauèiti, znati... No bez toga dara još ima rizika da bismo mogli Boga ne spoznati!

G STRAH BOŽJI

-LJI-VOST

Toène odgovore, naèin bodovanja i “ocjenu” pronaði na str. 48!

/412_darovite_stranice  

http://www.glas-koncila.hr/mak/docs/412_darovite_stranice.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you