Page 1

2014.

Katolički džepni kalendar i rokovnik

Izdaje:

¤ Za nakladnika: Ivan Miklenić

Grafička priprema: Glas Koncila

Tisak: Grafika Markulin, Lukavec


2014.

Katolički džepni kalendar i rokovnik

Izdaje:

¤ Za nakladnika: Ivan Miklenić

Grafička priprema: Glas Koncila

Tisak: Grafika Markulin, Lukavec


Kalendar za 2014. siječanj N

P

U

veljača S

Č

P

S

N

P

U

ožujak S

Č

P

1* 2 3 4

S

N

P

U

S

Č

P

1

S

1

5 6 * 7 8 9 10 11

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18

9 10 11 12 13 14 15

9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28

23 24 30 31

travanj N

P

U

svibanj S

Č

P

S

N

P

U

25 26 27 28 29

lipanj S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12

4 5 6 7 8 9 10

8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19* 20 21

*

20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24

22* 23 24 25* 26 27 28

27 28 29 30

25 26 27 28 29 30 31

29 30

kolovoz

rujan

srpanj N

P

U

S

Č

P

S

*

N

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

1 2 3 4 5

1 2

6 7 8 9 10 11 12

3 4 5* 6 7 8 9

7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15* 16

14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 31

24 31

28 29 30

listopad N

P

U

S

25 26 27 28 29 30

studeni Č

P

S

N

1 2 3 4

P

U

1 2 3 4 5 6

prosinac S

Č

P

S

N

1*

P

U

S

Č

P

S

1 2 3 4 5 6

5 6 7 8* 9 10 11

2 3 4 5 6 7 8

7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18

9 10 11 12 13 14 15

14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

21 22 23 24 25* 26* 27

26 27 28 29 30 31

23 30

28 29 30 31

24 25 26 27 28 29

* Dani označeni zvjezdicom su državni blagdani u Republici Hrvatskoj


ime prezime adresa

telefon mobitel faks e-pošta

Važni telefoni 112 192 193 194 9155 1987

Poziv za žurno spašavanje i uzbunjivanje Policija Vatrogasci Hitna pomoć Traganje i spašavanje na moru Pomoć na cesti – HAK

Telefoni posebnog značaja 0800 0800 0800 5544 0800 8008 0800 8800 0800 0090 01/4833 888 01/4812 225 01/4866 866

Zlostavljana i zanemar. djeca – Hrabri telefon Autonomna ženska kuća Zagreb Antidroga – Ministarstvo zdravstva SOS za hrvatske branitelje MUP Republike Hrvatske Plavi telefon – psihološka pomoć Zelena akcija – Eko telefon Kontakt telefon – Pritužbe i prava građana


Pozivni broj županija 043 035 020 052 047 048 049 053 040 031 034 051 044 021 022 042 033 032 023 01

Bjelovarsko-bilogorska Brodsko-posavska Dubrovačko-neretvanska Istarska Karlovačka Koprivničko-križevačka Krapinsko-zagorska Ličko-senjska Međimurska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Šibensko-kninska Varaždinska Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska Zadarska Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Državni blagdani – neradni dani u Republici Hrvatskoj • 1. siječnja • 6. siječnja • Uskrsni ponedj. • Tijelovo • 1. svibnja • 22. lipnja • 25. lipnja • 5. kolovoza • 15. kolovoza • 8. listopada • 1. studenog • 25. i 26. prosinca

- Nova godina - Bogojavljenje - Drugi dan Uskrsa - Praznik rada - Dan antifašističke borbe - Dan državnosti - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti - Uznesenje Bl. Dj. Marije, Velika Gospa - Dan neovisnosti - Svi sveti - Božićni blagdani


Ordinarijati u Republici Hrvatskoj Bjelovarsko-križevačka biskupija 043/638 632 Biskupski ordinarijat faks 043/638 637 Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar ured@biskupija-bk.hr www.biskupija-bk.hr mons. dr. Vjekoslav Huzjak, biskup Dubrovačka biskupija 020/324 911 Biskupski ordinarijat faks 020/324 912 Poljana P. Miličevića 4, p.p. 85, 20001 Dubrovnik info@dubrovacka-biskupija.hr www.dubrovacka-biskupija.hr mons. mr. Mate Uzinić, biskup Đakovačko-osječka nadbiskupija 031/802 200 Nadbiskupski ordinarijat faks 031/812 310 Strossmayerov trg 6, p.p. 41, 31400 Đakovo ordinarijat@djos.hr; www.djos.hr mons. dr. Đuro Hranić, nadbiskup Gospićko-senjska biskupija 053/746 400 Biskupski ordinarijat faks 053/746 402 Senjskih žrtava 36, 53000 Gospić biskupija-gospic@inet.hr; www.gospicko-senjska-biskupija.hr mons. dr. Mile Bogović, biskup Hvarska biskupija 021/741 152 Biskupski ordinarijat faks 021/743 107 Trg sv. Stjepana I. bb, p.p. 68, 21450 Hvar biskupski.ordinarijat.hvar@st.t-com.hr mons. Slobodan Štambuk, biskup


Krčka biskupija 051/221 018 Biskupski ordinarijat faks 051/221 483 Antuna Mahnića 18, 51500 Krk biskupijakrk@gmail.com; www.biskupijakrk.hr mons. Valter Župan, biskup Križevačka eparhija Biskupski ordinarijat Kaptol 20, 10000 Zagreb krizevacki.biskup@gmail.com mons. Nikola Kekić, biskup

01/4811 872 faks 01/4811 873

Porečka i Pulska biskupija Biskupski ordinarijat Jurja Dobrile 3, 52440 Poreč biskupija@ppb.hr www.biskupija-porecko-pulska.hr mons. dr. Dražen Kutleša, biskup

052/432 064 052/451 784 faks 052/451 785

Požeška biskupija 034/290 300 Biskupski ordinarijat faks 034/274 295 Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega kancelar@pozeska-biskupija.hr www.pozeska-biskupija.hr mons. dr. Antun Škvorčević, biskup Riječka nadbiskupija Nadbiskupski ordinarijat Ul. Ivana Pavla II. 1, 51000 Rijeka kontakt@ri-nadbiskupija.hr www.ri-nadbiskupija.hr mons. dr. Ivan Devčić, nadbiskup

051/581 210 faks 051/581 215


Sisačka biskupija 555 Biskupski ordinarijat Trg bana Jelačića 1, 44000 Sisak tajnistvo@biskupija-sisak.hr www.biskupija-sisak.hr mons. dr. Vlado Košić, biskup

tel./faks 044/544

Splitsko-makarska nadbiskupija 021/407 555 Nadbiskupski ordinarijat faks 021/407 538 Poljana kneza Trpimira 7, p.p. 328, 21000 Split nadbiskupski.ordinarijat@st.t-com.hr www.nadbiskupija-split.com mons. dr. Marin Barišić, nadbiskup Šibenska biskupija 022/311 333 Biskupski ordinarijat faks 022/312 620 Ulica biskupa Jeronima Milete 2a, 22000 Šibenik biskupski-ordinarijat-si@si.t-com.hr www.sibenska-biskupija.hr mons. Ante Ivas, biskup Varaždinska biskupija 042/321 409 Biskupski ordinarijat faks 042/321 410 Pavlinska 4, p.p. 247, 42000 Varaždin biskup@biskupija-varazdinska.hr www.biskupija-varazdinska.hr mons. Josip Mrzljak, biskup


Vojni ordinarijat 01/4670 660 Ksaverska cesta bb, 10000 Zagreb 01/4670 659 uprava@vojni-ordinarijat.hr faks 01/4670 662 www.vojni-ordinarijat.hr mons. Juraj Jezerinac, biskup Zadarska nadbiskupija 023/208 650 Nadbiskupski ordinarijat faks 023/208 640 Jurja Biankinija 2, 23000 Zadar nadbiskupija-zadarska@zd.t-com.hr , www. zadarskanadbiskupija.hr mons. Želimir Puljić, nadbiskup Zagrebačka nadbiskupija 01/4894 800 Nadbiskupski duhovni stol faks 01/4816 094 Kaptol 31, p.p. 553, 10001 Zagreb uzgnadb@zg.t-com.hr; www.zg-nadbiskupija.hr kard. Josip Bozanić, nadbiskup mons. Mijo Gorski, pomoćni biskup mons. dr. Valentin Pozaić, pomoćni biskup mons. dr. Ivan Šaško, pomoćni biskup


Godina 2014. Numerus aureus 1 Epacta XXIX Indictio Romana 7 Litterae dominicales e Littera Martyrologii N

Nadnevci pomičnih slavlja Krštenje Gospodinovo Srijeda Pepelnica Cvjetnica Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova Uzašašće Gospodinovo Pedesetnica, Duhovi Presveto Trojstvo Tijelovo Presveto Srce Isusovo Krist Kralj svega stvorenja Prva nedjelja došašća Blagdan svete Obitelji

2014. 12. I. 5. III. 13. IV.

2015. 11. I. 18. II. 29. III.

20. IV. 29. V. 8. VI. 15. VI. 19. VI. 27. VI. 23. XI. 30. XI. 28. XII.

5. IV. 14. V. 24. V. 31. V. 4. VI. 12. VI. 22. XI. 29. XI. 30. XII.

Red misnih čitanja

nedjeljna čitanja Svagdanja čitanja

A II.


Katolički kalendar 2014. SIJEČANJ *1 2 3 4 5 *6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P

SV. MARIJA BOGOROD. Bazilije, Grgur, Grgo, Gregor Presv. Ime Isusovo; Danijel Anđela Folinjska, Emanuel 2. NED. PO BOŽIĆU BOGOJAV. – SV. TRI KRALJA Rajmund, Zorislav Severin, Teofil, Bogoljub Honorat, Julijan Miltijad, Petronije, Agaton Honorat, Teodozije, Časlav KRŠTENJE GOSPODINOVO Hilarije, Veronika, Remigije Feliks, Srećko, Makrina Pavao Pustinjak, Mavro Marcel, Oton, Mislav Antun Opat, Ante, Lucije Priska, Margareta Ugarska 2. KROZ GOD., Mario Fabijan, Fabijana, Sebastijan Agneza, Janja, Neža Vinko Pallotti, Irena Emerencijana, Ema, Vjera Franjo Saleški, Bogoslav OBRAĆENJE SV. PAVLA 3. KROZ GOD., Timotej Anđela Merici, Anđelka Toma Akvinski, Tomislav Valerije, Zdeslav Martina, Hijacinta, Gordana Ivan Bosco, Marcela

VELJAČA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P

Brigita, Gita, Miroslav, Sever PRIK. GOSP. – SVIJEĆNICA Blaž, Oskar, Vlaho, Tripo Eutih, Diodor, Raban, Gilbert Agata, Dobrila, Modest Pavao Miki, Doroteja Maksim, Julijana, Rikard Jeronim, Jozefina, Jerko 5. KROZ GOD., Skolastika Bl. Alojzije Stepinac Bl. Djevica Marija Lurdska Melecije, Zvonimir, Zvonka Katarina Ricci, Kristina Valentin, Zdravko, Valentina Onezim, Faust, Klaudije 6. KROZ GOD., Julijana Bartol, Benedikt, Flavije Šimun, Bernardica Konrad, Rajko, Blago, Ratko Leon Čudotvorac, Lav, Lea Petar Damjanski, Damir KATEDRA SV. PETRA 7. KROZ GOD., Polikarp Modest, Sinerot Nestorije, Hrvoje, Donat Aleksandar, Aleksa, Robert Gabrijel od Žalosne Gospe Roman, Bogoljub, Teofil


Katolički kalendar 2014. OŽUJAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P

TRAVANJ

Albin, David, Hadrijan 1 U Venancije, Teodora 8. KROZ GOD., Iskra, Ines 2 S Franjo Paolski, Božidara Marin, Marinko, Asterije 3 Č Siksto, Krest, Rikard Kažimir, Eugen, Natko 4 P Izidor, Platon, Benedikt PEPELNICA; Teofil, Lucije 5 S Vinko Ferrer, Irena Ruža, Koleta, Agneta 6 N 5. KORIZMENA NED. Perpetua, Felicita, Vječna 7 P Ivan de la Salle Ivan od Boga, Boško 8 U Dionizije, Timotej 1. KORIZMENA NED. 9 S Maksim, Demetrije Emil, Makarije, Kajo, Simplic. 10 Č Mihovil, Magdalena Tvrtko, Blanka, Kandid 11 P Stanislav, Stanko kvatre Bernard, Budislav 12 S Sofija, Julije, Zenon Patricija, Sabina, Rozalija 13 N NED. MUKE GOSPODNJE Matilda, Milijana, Borka kvatre 14 P Valerijan, Maksim, Zdravko Zaharija, Veljko, Vjekoslava kvatre 15 U Teodor, Krescencije 2. KORIZMENA NED. 16 S Benedikt, Bernardica Patrik, Patricija, Konrad 17 Č VELIKI ČETVRTAK Ćiril Jeruzalemski, Eduard 18 P VELIKI PETAK SV. JOSIP, zaručnik BDM 19 S VELIKA SUBOTA Klaudija, Klaudije, Dionizije 20 N USKRS – USKRSNUĆ. GOSP. Kristijan, Vesna, Vlasta *21 P Anzelmo, Konrad Oktavijan, Lea, Leonarda 22 U Soter i Kajo, Vojmil 3. KORIZMENA NED. 23 S Juraj, Adalbert, Đurđica Katarina Švedska, Didak 24 Č Fidel, Vjeran, Vjera, Marija NAVJEŠTENJE GOSPOD. 25 P SV. MARKO EV., Klarencije Emanuel, Sabinko, Montan 26 S Kleto, Marcelin, Julije Rupert, Peregrin, Lada 27 N 2. VAZ. NED., Bl. Ozana Kot. Priska, Guntram, Renata 28 P Petar Chanel, Ljudevit M. Gr. Bertold, Eustazije 29 U SV. KATARINA SIJENSKA 4. KORIZMENA NED. 30 S Pijo V., Venancije Benjamin, Balbina, Gvido


Katolički kalendar 2014. SVIBANJ *1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S

Sv. Josip Radnik, Jeremija Atanazije, Antonin, Boleslav SV. FILIP I JAKOV, apostoli 3. VAZMENA NED. Hilarije, Anđeo, Maksim Lucije, Marijan, Irenej Srijem. Dujam, Duje, Flavije Arsen, Ida, Ulrika Nisch Izaija, Dionizije, Pahomije Bl. Ivan Merz; BDM Trsatska 4. VAZMENA NED. Sv. Leopold B. Mandić Bl. Dj. Marija Fatimska SV. MATIJA APOSTOL Izidor, Solinski mučenici Ivan Nepomuk, Cvjetko Paškal, Paško, Bruno, Akvilin 5. VAZMENA NED. Urban, Teofil, Rajko, Ivon Bernardin Sij., Lidija, Zlata Kristofor, Timotej, Eugen Rita, Julija, Vuk Deziderije, Željko, Želimir Ivana, Šimun Stilit, Filip 6. VAZMENA NED. Filip Neri, Priska, Anamarija Augustin, Julije, Bruno German, Vilim UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO Bazilije, Emilija, Anastazije POHOD BDM, Petronila

LIPANJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 *19 20 21 *22 23 24 *25 26 27 28 29 30

N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P

7. VAZMENA NED. Marcelin i Petar, Erazmo Karlo Lwanga, Drago, Olivija Kvirin Sisački, Spomenka Bonifacije, Dorotej, Eutih Norbert, Artemije, Paulina Kolman, Robert, Radoslav PEDESETNICA – DUHOVI Bl. Dj. Marija Majka Crkve Bogumil, Dijana, Biserka BARNABA AP., Borna kvatre kvatre Bazilid, Leon, Gašpar Antun Padovanski Rufin, Valerije, Zdravko kvatre PRESVETO TROJSTVO Auro, Zlatko, Zlata Diogen, Rajner, Petar, Laura Marcel, Paula, Ljubo TIJELOVO Margareta, Naum Ohridski Alojzije Gonzaga, Vjekoslav 12. KROZ GOD., Paulin Marija, Josip, Flavije, Aron ROĐENJE SV. IVANA KRSTIT. Maksim, Prosper, Adalbert Ivan i Pavao, Zoran PRESV. SRCE ISUSOVO Bezgrj. Srce Marijino; Irenej SV. PETAR I PAVAO AP. Prvomuč. Svete Rim. Crkve


Katolički kalendar 2014. SRPANJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č

Aron, Martin, Oliver, Predrag Oton, Višnja, Ostoja SV. TOMA AP., TOMISLAV Elizabeta Portugalska, Elza SV. ĆIRIL I METOD 14. KROZ GOD., Marija Goretti Vilibald, Vilko, Odon, Goran Akvila, Priscila, Adrian Bl. Marija od Propetoga Filip, Rufina, Viktorija SV. BENEDIKT; PIO, PLACID Proklo, Hilarije, Fortunat 15. KROZ GOD., BDM Bistrička Kamilo de Lellis, Angelina Bonaventura, Vlado Bl. Djevica Marija od Karmela Nadan, Hijacint, Rufina Emilije, Emilija, Ljuba, Bruno Makrina, Simah, Aura 16. KROZ GOD., Sv. Ilija Prorok Lovro Brindiški, Danijel Marija Magdalena, Magda SV. BRIGITA, KASIJAN Kristina, Eufrazija, Boris SV. JAKOV AP., JAKIŠA Joakim i Ana - roditelji BDM 17. KROZ GOD., Klement Prohor, Nikanor, Viktor Marta, Lazar, Urban, Vilim Petar Krizolog, Julija Ignacije Lojolski, Vatroslav

KOLOVOZ 1 2 3 4 *5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 *15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N

Alfonz, Jonatan Euzebije, Petar, Stjepan 18. KROZ G., Bl. Augustin K. Ivan Marija Vianney Gospa Sniježna, Nives PREOBRAŽENJE GOSP. Siksto, Kajetan, Donat Dominik, Nedjeljko, Dinko SV. TEREZA BENED. OD KRIŽA 19. KROZ GOD., Sv. Lovro Klara, Jasna, Jasminka Ivana Franciska, Sebastijan Poncijan i Hipolit, Patricija Maksimilijan Kolbe, Sveto UZNESENJE BDM – V. GOSPA Stjepan Ugarski; Rok 20. KROZ GOD., Miron Jelena Križarica, Jelka Ivan Eudes, Magna, Timotej Bernard, Samuel prorok Pijo X., Agaton, Sidonija Bl. Dj. Marija Kraljica Ruža Limska, Ružica, Rozalija 21. KROZ G., SV. BARTUL AP. Ljudevit, Josip Kalasancijski Aleksandar, Branimir Monika, Cezarije, Anđela Augustin, August, Tin Mučeništvo Ivana Krstitelja Petar, Margarita, Didak 22. KROZ GOD., Josip iz Arim.


Katolički kalendar 2014. RUJAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U

Jošua, Siksto, Terencije Prosper, Just, Ingrid Grgur, Grga, Gordana Marin, Bonifacije, Mojsije Bl. Majka Terezija, Urban Zaharija prorok, Eleuterij 23. KROZ G., SV. MARKO K. ROĐENJE BL. DJ. MARIJE Petar Claver, Hijacint Nikola Tolentinski, Sebastijan Adelfo, Bonaventura Presveto Ime Marijino Ivan Zlatousti, Zlatko, Amat UZVIŠENJE SV. KRIŽA Bl. Djevica Marija Žalosna Kornelije i Ciprijan, Edita kvatre Robert Bellarmino Josip Kupertinski; Ariadna kvatre Januarije, Eustohije kvatre Andrija Kim i drugovi 25. KROZ GOD., SV. MATEJ Emerita, Mauricije, Silvan Pijo, Zaharija i Elizabeta Anatolij, Vuk, Pacifik Kleofa, Firmin Kuzma i Damjan, Gideon Vinko Paulski, Vincent, Vinka 26. KROZ GOD., Većeslav SV. MIHAEL, GABRIEL I RAF. Jeronim, Jerko, Jerka; Grgur

LISTOPAD 1 2 3 4 5 6 7 *8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P

Terezija od Djeteta Isusa Anđeli Čuvari, Anđela Dionizije Areopagit Franjo Asiški, Franka 27. NED. KROZ GOD., Mavro Bruno, Fides, Vjera, Vjerica Bl. Dj. Marija od Krunice Demetrije, Pelagija, Hugo Dionizije, Abraham, Sara Danijel, Samuel, Hugolin Filip, Andronik, Mainard 28. KROZ GOD., Maksimil. Teofil, Bogoljub, Romul Kalist I., Divna; Stanislav Terezija Avilska, Tekla Hedviga, Marija Margareta Ignacije, Vatroslav, Vatro SV. LUKA EV., Lukica 29. KROZ G., Pavao od križa Kornelije, Andrija, Adelina Kajo, Hilarion, Vendelin Bl. Ivan Pavao II.; Marko Jer. Ivan Kapistranski, Teodoret Antun Marija, Proklo Car. Krizant, Krizanta, Darija 30. KROZ G., Dimitrije Srij. Namat, Bartol, Bartolomej SV. ŠIMUN I JUDA TADEJ Narcis, Honorat, Časlav Marcijan, Marcel, Marsela Wolfgang, Vukmir, Vuk


Katolički kalendar 2014. STUDENI *1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N

SVI SVETI SPOMEN SVIH VJ. POKOJNIKA Martin iz Porresa, Silivija Karlo, Dragutin, Drago Srijemski mučenici, Elizabeta Melanija, Leonard Baldo, Lazar Stilit Bl. Gracija Kotorski; Klaudije POSVETA LATER. BAZILIKE Leon Veliki papa, Lavoslav Martin Tourski, Martina Jozafat, Kunibert, Didak Mitar, Ivan Trogirski Sv. Nikola Tavelić Albert Veliki, Albertina 33. KROZ GOD., Margareta Elizabeta Ugar., Alfej i Zakej Posveta baz. sv. Petra i Pavla Obadija; Matilda, Salomeja Oktavije, Zlatko, Silvestar Zdravka, Zdravko, Valent Cecilija, Benigna, Dobrila ISUS KRIST KR. SVEGA STV. Andrija Dung Lac i drugovi Katarina Aleksandrijska Siricije, Konrad, Delfina Fakundo, Virgil, Valerija Jakov Markijski Saturnin, Filomen, Iluminata 1. N. DOŠ.; SV. ANDRIJA AP.

PROSINAC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 *25 *26 27 28 29 30 31

P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S Č P S N P U S

Naum pr., Florencija, Kazimir Habakuk pr., Bibijana Franjo Ksaverski, Lucije Ivan Damaščanski, Barbara Krispina, Saba Sv. Nikola biskup, Niko 2. NED. DOŠAŠĆA BEZGRJ. ZAČEĆE BDM Ivan Didak, Liborije, Liberan Mauro, Eustahij, Edmund kvatre Damaz, Danijel, Hugolin BDM Guadalupska; Špiro kvatre Lucija, Luca, Svjetlana kvatre 3. NED. DOŠAŠĆA Bl. Jula i sestre, mučenice Hagaj, Adela, Zorka, Hugo Lazar, Modest, Hijacint Malahija prorok Anastazije, Urban, Tea Honorat, Časlav, Zenon 4. NED. DOŠAŠĆA Toma Holland Ivan Kentijski, Viktorija Adam i Eva ROĐENJE GOSP. – BOŽIĆ SV. STJEPAN PRVOM. SV. IVAN AP. I EV., Ivana SVETA OBITELJ Toma Becket, Tomislav Feliks, Srećko, Rajner Silvestar, Silvija


prosinac 2013./siječanj 2014.

29 N SV. OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

Sir 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5, Kol 3,12-21, Mt 2,13-15.19-23

30 P Feliks, Srećko, Rajner

31 U Silvestar, Silvija, Donata, ZAHVALNICA

*1 S SV. MARIJA BOGORODICA, NOVA GODINA

Br 6,22-27; Ps 67,2-3.5-8; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21


2 Č Bazilije Veliki i Grgur Nazijanski, biskupi

3 P Presveto Ime Isusovo

4 S Anđela Folinjska, Emanuel, Borislava

siječanj

siječanj 2014.


siječanj 2014.

5 N 2. PO BOŽIĆU

Sir 24,1-2.8-12; Ps 147,12-15.19-20; Ef 1,3-6.15-18; Iv 1,1-18

*6 P BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA

7 U Rajmund, Lucijan, Krispin, Zorislav

8 S Severin, Teofil, Bogoljub, Apolinar


9 Č Hadrijan, Honorat, Julijan, Živko, Miodrag

10 P Miltijad, Petronije, Agaton, Dobroslav, Aldo

11 S Honorat, Teodozije, Časlav, Neven

siječanj

siječanj 2014.


prosinac

bilješke


bilješke


Kalendar za 2015. siječanj N

P

U

veljača S

Č

P

S

N

P

U

ožujak S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 * 7 8 9 10

8 9 10 11 12 13 14

8 9 10 11 12 13 14

*

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31

svibanj

travanj N

P

U

29 30 31

S

Č

P

S

N

P

U

lipanj S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

1* 2

1 2 3 4* 5 6

5 6 * 7 8 9 10 11

3 4 5 6 7 8 9

7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18

10 11 12 13 14 15 16

14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25

17 18 19 20 21 22 23

21 22* 23 24 25* 26 27

26 27 28 29 30

24 31

28 29 30 26

1 2 3 4

srpanj N

P

U

25 26 27 28 29 30

kolovoz S

Č

P

S

N

P

U

rujan S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

1 2 3 4

1

1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11

2 3 4 5* 6 7 8

6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18

9 10 11 12 13 14 15* 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31

23 24 30 31

27 28 29 30

listopad N

P

U

S

25 26 27 28 29

prosinac

studeni Č

P

S

1 2 3

N

P

U

S

Č

P

S

N

1* 2 3 4 5 6 7

P

U

S

Č

P

S

1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 * 9 10

8 9 10 11 12 13 14

6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

20 21 22 23 24 25 * 26 *

25 26 27 28 29 30 31

29 30

27 28 29 30 31

* Dani označeni zvjezdicom su državni blagdani u Republici Hrvatskoj


www.glas-koncila.hr Kaptol 8, p. p. 216, 10001 Zagreb tel.: 01/4874 300 Redakcija:

tel.: 01/4874 301 • faks: 01/4874 303 redakcija@glas-koncila.hr Mali koncil – MAK

tel.: 01/4874 310 mak@glas-koncila.hr Pretplata

tel.: 01/4874 326 • faks: 01/4874 328 pretplata@glas-koncila.hr Narudžbe

tel.: 01/4874 315 • faks: 01/4874 319 prodaja@glas-koncila.hr web-izlog@glas-koncila.hr

Kalendar i rokovnik 2014  

Katolički džepni kalendar i rokovnik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you