Page 1

Josip Jagarčec, svećenik Varaždinske biskupije, rođen je 4. siječnja 1953. godine u Donjoj Stubici. Po rukama kardinala Franje Kuharića 1979. godine zaređen je za svećenika. Dvije godine bio je kapelan u Retkovcu i u župi sv. Nikole u Koprivnici. Pune 24 godine (1981.-2005.) bio je župnik u Imbriovcu kod Koprivnice. Od 1996. upravljao je i župom u Đelekovcu, a od 1999. i župom u Legradu. Uz župničku je službu 13 godina u školi predavao vjeronauk i njemački jezik. Od kolovoza 2005. godine župnik je u Klenovniku i dušobrižnik u Bolnici za plućne bolesti i TBC u Klenovniku.

U braku mladenci počinju putovanje prema obzorima koji će jednoga dana uploviti u Božju beskonačnost. Ljubav prema voljenoj osobi je proces bez kraja. Potrebno je puno mašte i dosjetljivosti. Čitamo u Svetom pismu kako su prijeko potrebni: strpljivost, dobrota, razumijevanje, opraštanje... Ženidba je sakrament, sveti znak. Brak ima plime i oseke, i potrebno je puno truda i razumijevanja da supružnici izgrade zajednički brod na kojem će ploviti kroz život. Radujem se ako će ove propovijedi biti od pomoći kolegama koji će na vjenčanjima i prigodnim slavljima ohrabrivati zaručnike i bračne parove, ali i svima koji će čitati ove misli te u njima pronalaziti poticaj za ljubav prema voljenoj osobi.

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja

Josip Jagarčec

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja 40 propovijedi za vjenčanja

Josip Jagarčec

Josip Jagarčec

a Slovo biblioteka Slovo biblioteka Slovo biblioteka Slovo biblioteka Slovo biblioteka Slovo biblioteka Slovo b ISBN 978-953-241-338-0

www.glas-koncila.hr

Cijena: 80 kn


Josip Jagarčec

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja (Mt 19,6) 40 propovijedi za vjenčanja


Josip Jagarčec, Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja (Mt 19,6). 40 propovijedi za vjenčanja, Glas Koncila, Zagreb, 2012. Nakladnik: Glas Koncila, Kaptol 8, Zagreb Tel.: 01/4874-315; faks: 4874-319 e-pošta: prodaja@glas-koncila.hr www.glas-koncila.hr Za nakladnika: Stjepan Pogačić Biblioteka: Slovo. Knjiga 7 Urednica: Marijana Jakovljević Jezično uređivanje: Marijana Jakovljević Grafičko oblikovanje: Blaženka Matić Oblikovanje naslovnice: Blaženka Matić Tisak: Grafika Markulin, Lukavec Tiskano u svibnju 2012.

ISBN 978-953-241-338-0 CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 806069


Josip Jagarčec

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja (Mt 19,6)

40 propovijedi za vjenčanja

Glas Koncila Zagreb, 2012.


40 propovijedi za vjenčanja

PREDGOVOR Svećenik ili đakon koji vodi vjenčanje prima od mladenaca privolu u ime Crkve i u ime Crkve daje blagoslov. Nazočnost crkvenog službenika, kao i svjedoka, vidljivo ističe da je ženidba crkvena stvarnost, pojašnjava Katekizam Katoličke crkve. Svećenik sam 33 godine. Od 22. kolovoza 2005. župnik sam župe Presvetoga Trojstva u Klenovniku i dušobrižnik u Bolnici za plućne bolesti i TBC u istom mjestu. Vjenčao sam mnoge parove. Pripremio sam ovih 40 propovijedi kako bi svi koji vjenčavaju našli pokoju misao i uputili je mladencima. Svjesni smo da mnogi mladi ljudi nemaju odvažnost za ulazak u brak. Isto tako svjesni smo da svake godine u našoj domovini ima puno novih rastavljenih brakova. Ipak, kako nam veli Katekizam Katoličke crkve: Sveto pismo potvrđuje da su muškarac i žena stvoreni jedno za drugo: ‘Nije dobro da čovjek bude sam’. Žena, ‘meso od mesa njegova’, njemu sučelice, njemu jednaka i sasvim bliska, darovana mu je od Boga kao ‘pomoć’, predstavljajući tako Boga od kojega nam dolazi pomoć. ‘Stoga će muškarac ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo’ (Post 2,24). Da to znači neprolazno jedinstvo njihovih dvaju bića, sâm Gospodin pokazuje podsjećajući kakav je bio ‘u početku’ Stvoriteljev naum: ‘Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo’ (Mt 19,6).* To obvezuje svakog kršćanina! Napomena izdavača: Biblijski navodi preuzeti su iz Jeruzalemske Biblije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004. i na označenim mjestima u prijevodu Ivana ∗

5


Josip Jagarčec: Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja

Brak je odgovornost i ulazak u novo zajedništvo. Ono podrazumijeva trostruko: odvažnost, spremnost na rizik i na određen način pustolovinu. U braku mladenci počinju putovanje prema obzorima koji će jednoga dana uploviti u Božju beskonačnost. Ljubav prema voljenoj osobi je proces bez kraja. Potrebno je puno mašte i dosjetljivosti. Čitamo u Svetom pismu kako su prijeko potrebni: strpljivost, dobrota, razumijevanje, opraštanje... Ženidba je sakrament, sveti znak. Brak ima plime i oseke, i potrebno je puno truda i razumijevanja da supružnici izgrade zajednički brod na kojem će ploviti kroz život. Radujem se ako će ove propovijedi biti od pomoći kolegama koji će na vjenčanjima i prigodnim slavljima ohrabrivati zaručnike i bračne parove, ali i svima koji će čitati ove misli te u njima pronalaziti poticaj za ljubav prema voljenoj osobi. Josip Jagarčec, župnik Klenovnik, o Uskrsu 2012. godine

Evanđelista Šarića iz Biblija. Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta, 3. popravljeno izdanje, Zagreb – Sarajevo – Split, 2008.

6


40 propovijedi za vjenčanja

1 UZMI MOJE RUKE

Dragi mladenci! Za nekoliko trenutaka sklopit ćete pred Bogom, pred okupljenom zajednicom, pred svojim rođacima i prijateljima savez života. Svećenik će u ime Boga potvrditi bračni savez. Svjedoci će potpisom potvrditi: Da, tako je bilo. U nutrini vašega srca odzvanjat će molitva koju su i mnogi prije vas željeli čuti: Uzmi moju ruku, vodi me do blažene vječnosti. Te nam riječi izražavaju čežnju srca da nam uspije zajednički životni put, da zajedno idemo u dobru i zlu, u sreći i radosti, ali i u tamnim trenucima boli, patnje, samoće, bespomoćnosti i razočaranje. Sada dajete jedno drugome ruku kao znak da želite zajedno ići kroz život, želite živjeti jedno za drugo. Pružiti ruke jest snažan znak povjerenja, ljubavi i vjernosti, koji želi reći: Vodit ću te čak i kada ni sâm ne vidim put. Uzajamno vođenje i pratnja prijeko su nam potrebni, jer smo sami bespomoćni. Vođenje i pratnja nemaju ništa zajedničkoga sa silom ili prisilom. Čovjeku koji drugome više ne pruža ruku na pozdrav, na zahvalu, kao molbu za pomirenje i kao spremnost na pomirenje, život postaje gorak. Želim vam reći, dragi mladenci, da si uvijek dajete ruku: ujutro kada napuštate kuću, u podne 7


Josip Jagarčec: Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja

kada se vraćate, navečer kao zahvalu za dan, ali i kada dođe do svađe, nesporazuma i vrijeđanja. Dajte si iznova ruku uz riječi: Molim te oprosti, ja opraštam tebi. Također molite: Bože, vodi nas i prati do blaženog kraja, dok nas smrt ne razdvoji. Pratnja i vođenje potrebno nam je osobito u trenucima žalosti, životnih udaraca, u bolesti i patnji. I kad dođe čas smrti, uzmi moje ruke. Želim umrijeti na rukama osobe koja mi je u životu bila draga i vjerna. Kolega, prijatelj, otac, majka, brat, sestra, muž, žena pružaju ruke drugome, i time pokazuju prisutnost vječne ljubavi. U stisku ruke osjećamo nježnu ruku samoga Boga. Često je u Bibliji riječ o Božjoj ruci koja nam je blizu, koja nas vodi, drži i prati. U Psalmu 37,24 čitamo: Ako i posrne, ne pada jer ga Gospodin drži za ruku; zatim u Ps 139,5: S leđa i s lica ti me obuhvaćaš, na mene si ruku svoju stavio. U Knjizi Mudrosti piše: A duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva (Mudr 3,1). Došli smo do najdublje izjave: Gospodine Bože moj, uzmi moje ruke. Vaše ruke koje sada pružate jedno drugome obuhvaćene su Božjim rukama koje se brinu za vas, čuvaju vas, prate i blagoslivljaju vas. Amen.

8


Josip Jagarčec: Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja

40 ZLATNI PIR – 50. OBLJETNICA BRAKA (2)

Božja dobrota Srdačno vas sve pozdravljam: slavljenike, djecu, unuke i drage goste. Vaša je želja bila početi slavlje 50. godišnjice braka svetom euharistijom. Krist nam je obećao da će biti s nama kada se budemo sakupili u njegovo ime. U vjeri se radujemo prisutnosti našega Gospodina. Na početku misnoga slavlja želimo se u tišini pokloniti dragom Bogu i zamoliti Božje oproštenje. Poštovani slavljenici! Danas se osvrćete na 50 godina zajedničkog života. To je pola stoljeća. Dug je to put. Mladenačkom snagom i svježinom započeli ste zajednički put. Vaša životna snaga nije ni danas iscrpljena, iako godine donose poteškoće. Doživjeli ste radost u djeci i unucima. Ne mogu spomenuti sve razloge današnjeg slavlja i zahvale. Najveći je razlog to što možete jedno drugome zahvaliti, te vašim rođacima, prijateljima i prije svega dragom Bogu koji je Otac svjetla i izvor svakoga dobra. Dopustite da svi zajedno zahvalimo na 50 godina vašega zajedničkog života. 92


40 propovijedi za vjenčanja

Zahvala Marijinim riječima Kada Crkva želi iskazati zahvalu Bogu, često poseže za Marijinim hvalospjevom koji počinje riječima: Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju (Lk 1,46). Te smo riječi čuli u današnjem Evanđelju po Luki. Marija je izrekla pjesmu hvale na vratima rođakinje Elizabete pri susretu dviju trudnica. U svjetlu Duha Svetoga prepoznale su što Bog smjera s njima i što je Bog pripremio putem njih cijelom narodu na blagoslov i spasenje. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje (Lk 1,49-50). Upravo spoznaja da Božja milost i dobrota upravljaju od koljena do koljena, vrijedi osobito u današnjem slavlju. Kada ste, poštovani slavljenici, prije 50 godina došli pred oltar, živjeli su i vaši roditelji, možda djed i baka. Oni su sada u vječnoj domovini. Ali drugi su naraštaji po vama došli na svijet: djeca, unučad, vjerojatno se nadate i praunucima. Zaista, Božja milost i dobrota upravljaju od naraštaja do naraštaja. Rečenicu koju je Marija izrekla u hvalospjevu nećemo prečuti. Ona glasi: Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. (Lk 1,50). Mi ne možemo od Boga ništa zahtijevati ni s njime trgovati. Ali se smijemo nadati Božjem milosrđu ako ostajemo uz Boga služeći mu u strahopoštovanju. Da nas svemogući Bog jača, kao i naraštaje koji dolaze poslije nas, naša je velika molba u ovoj euharistiji. Amen.

93


Josip Jagarčec: Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja

Sadržaj

Predgovor.............................................................................................5 1. Uzmi moje ruke..............................................................................7 2. Značenje pružanja ruku na vjenčanju........................................9 3. Značenje prstena..........................................................................11 4. Simbolika prstena........................................................................13 5. Bračna luka....................................................................................15 6. Bračna zajednica je dar i zadaća................................................17 7. Važnost prijateljstva u braku......................................................19 8. Brak kao partnerstvo u zajednici ljubavi.................................21 9. Je li brak smion pothvat?.............................................................23 10. Ljubav je nositeljica svega.........................................................25 11. Snaga ljubavi................................................................................27 12. Savez ljubavi................................................................................29 13. Smisao ljubavi.............................................................................31 14. Usprkos ljubavi...........................................................................33 15. Bog je ljubav................................................................................35 16. Ljubav – vjernost – blagoslov..................................................37 17. Vino ljubavi..................................................................................40 18. Narcisoidna ljubav.....................................................................42 19. Snaga ljubavi za svakidašnjicu.................................................44 20. Ljubiti znači preko križa doći u život.....................................46 21. Ljubiti djelom i istinom.............................................................49 22. Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas........................52 23. Budite bezbrižni – Bog je blizu...............................................54 24. U dvoje s Bogom........................................................................56

94


40 propovijedi za vjenčanja

25. U Božjem blagoslovu sve je položeno....................................58 26. Zajedničko putovanje................................................................60 27. Laži o životu................................................................................63 28. Živjeti od »ruže«........................................................................65 29. Graditi na riječi...........................................................................67 30. Nadopuna i pomoć....................................................................69 31. Što je sreća?.................................................................................71 32. Nesposobnost za blizinu...........................................................73 33. Spremnost za odluku................................................................76 34. Ti si moj talent...........................................................................78 35. Radost darivanja.........................................................................80 36. Sakrament saveza.......................................................................83 37. Srebrni pir – 25. obljetnica braka (1)......................................85 38. Srebrni pir – 25. obljetnica braka (2).....................................87 39. Zlatni pir – 50. obljetnica braka (1)........................................89 40. Zlatni pir – 50. obljetnica braka (2)........................................92

95


Od istoga autora u izdanju Glasa Koncila Josip Jagarčec

Vjerujem u život vječni 77 Sprovodnih propovijedi 15 x 21 cm, 144 str.; tvrdi uvez Cijena: 90 kn

Objavljena razmišljanja tj. sprovodne propovijedi autor je pripremao kroz niz godina služeći se raznom literaturom, osobito njemačkoga govornog područja, s nakanom da tuga i bol zbog rastanka s pokojnicima trajno prerasta u nadu u novi i besmrtni život, u vječni život u Bogu. Namijenjena je ponajprije svećenicima, ali i svakome tko si postavlja temeljna pitanja o životu i smrti, o čovjeku i Bogu, o početku i svršetku... Uz knjigu je priložen i CD s materijalima iz knjige u word i pdf formatu kako bi ih korisnici mogli dopuniti, izmijeniti, odnosno bolje prilagoditi konkretnoj situaciji. Knjigu možete nabaviti kod nakladnika!

Glas Koncila

Kaptol 8, 10000 Zagreb ¬ tel.: 01/4874 315 ¬ faks: 01/4874 319

http://knjizara.glas-koncila.hr, e-pošta: prodaja@glas-koncila.hr


Josip Jagarčec, svećenik Varaždinske biskupije, rođen je 4. siječnja 1953. godine u Donjoj Stubici. Po rukama kardinala Franje Kuharića 1979. godine zaređen je za svećenika. Dvije godine bio je kapelan u Retkovcu i u župi sv. Nikole u Koprivnici. Pune 24 godine (1981.-2005.) bio je župnik u Imbriovcu kod Koprivnice. Od 1996. upravljao je i župom u Đelekovcu, a od 1999. i župom u Legradu. Uz župničku je službu 13 godina u školi predavao vjeronauk i njemački jezik. Od kolovoza 2005. godine župnik je u Klenovniku i dušobrižnik u Bolnici za plućne bolesti i TBC u Klenovniku.

U braku mladenci počinju putovanje prema obzorima koji će jednoga dana uploviti u Božju beskonačnost. Ljubav prema voljenoj osobi je proces bez kraja. Potrebno je puno mašte i dosjetljivosti. Čitamo u Svetom pismu kako su prijeko potrebni: strpljivost, dobrota, razumijevanje, opraštanje... Ženidba je sakrament, sveti znak. Brak ima plime i oseke, i potrebno je puno truda i razumijevanja da supružnici izgrade zajednički brod na kojem će ploviti kroz život. Radujem se ako će ove propovijedi biti od pomoći kolegama koji će na vjenčanjima i prigodnim slavljima ohrabrivati zaručnike i bračne parove, ali i svima koji će čitati ove misli te u njima pronalaziti poticaj za ljubav prema voljenoj osobi.

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja

Josip Jagarčec

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja 40 propovijedi za vjenčanja

Josip Jagarčec

Josip Jagarčec

a Slovo biblioteka Slovo biblioteka Slovo biblioteka Slovo biblioteka Slovo biblioteka Slovo biblioteka Slovo b ISBN 978-953-241-338-0

www.glas-koncila.hr

Cijena: 80 kn

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja (Mt 19,6)  

Josip Jagarčec Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja (Mt 19,6) 40 propovijedi za vjenčanja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you