Page 1


ZAJEDNO U KRISTU POHOD PAPE BENEDI KTA XVI. HRVATSKOJ


DAN

SUBOTA 4. LIPNJA 2011. SVEČANOST U ZAGREBAČKOJ ZRAČNOJ LUCI RAZGOVOR PAPE BENEDIKTA XVI. S NOVINARIMA TIJEKOM LETA U HRVATSKU 15 POZDRAVNI GOVOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE IVE JOSIPOVIĆA NA DOČEKU PAPE BENEDIKTA XVI. 19 pOZDRAVNI GOVOR PAPE BENEDIKTA XVI. 23 rebublika hrvatska u lipnju 2011. godine 25 SUSRET S D R Ž AV N I M P R VA C I M A 53

SUSRET S P R E D S TAV N I C I M A K U LT U R E , A K A D E M S K E ZAJEDNICE, PODUZETNIKA, C I V I L N O G D R U Š T VA , D I P L O M AT S K O G Z B O R A I S P O G L AVA R I M A V J E R S K I H ZAJEDNICA GOVOR PROF. DR. SC. NIKE ZURAKA, ČLANA PAPINSKE AKADEMIJE ZA ŽIVOT 67 Pozdravni govor nadbiskupa zadarskog mons. Želimira Puljića, predsjednika Vijeća HBK-a za kulturu 69 GOVOR PAPE BENEDIKTA XVI. NA SUSRETU S PREDSTAVNICIMA CIVILNOG DRUŠTVA, AKADEMSKE ZAJEDNICE, KULTURE, PODUZETNIKA, DIPLOMATSKOG ZBORA I S POGLAVARIMA VJERSKIH ZAJEDNICA 71 BDJENJE MLADIH NA TRGU BANA J O S I PA J E L A Č I Ć A POZDRAVNI GOVOR NADBISKUPA ĐAKOVAČKO-OSJEČKOG MONS. MARINA SRAKIĆA, PREDSJEDNIKA HBK-a 97 NAGOVOR PAPE BENEDIKTA XVI. NA MOLITVENOM BDJENJU S MLADIMA 99 molitva vjernika na bdjenju mladih s papom benediktom xvi. 103


DAN

NEDJELJA 5. LIPNJA 2011. E U H A R I S T I J S K O S L AV L J E POVODOM PRVOGA N A C I O N A L N O G S U S R E TA H R VAT S K I H K AT O L I Č K I OBITELJI

POZDRAV KARDINALA JOSIPA BOZANIĆA, NADBISKUPA ZAGREBAČKOG PAPI BENEDIKTU XVI. PRIJE EUHARISTIJSKOG SLAVLJA U PRIGODI PRVOGA NACIONALNOG SUSRETA HRVATSKIH KATOLIČKIH OBITELJI 161 HOMILIJA PAPE BENEDIKTA XVI. NA EUHARISTIJSKOM SLAVLJU U PRIGODI PRVOGA NACIONALNOG SUSRETA HRVATSKIH KATOLIČKIH OBITELJI 163

VEČERNJA S P R E D S TAV N I C I M A D U H O V N I H Z VA N J A POZDRAV KARDINALA JOSIPA BOZANIĆA, NADBISKUPA ZAGREBAČKOG, PAPI BENEDIKTU XVI. U ZAGREBAČKOJ PRVOSTOLNICI PRIJE MOLITVE VEČERNJE 247 NAGOVOR PAPE BENEDIKTA XVI. NA MOLITVI VEČERNJE S BISKUPIMA, SVEĆENICIMA, REDOVNICAMA, REDOVNICIMA, BOGOSLOVIMA I SJEMENIŠTARCIMA 249

NAGOVOR PAPE BENEDIKTA XVI. UZ MOLITVU KRALJICE NEBA 169

S V E Č A N O S T O P R O Š TA J A U ZAGREBAČKOJ ZRAČNOJ LUCI

ZAHVALNI GOVOR BISKUPA KRČKOG MONS. VALTERA ŽUPANA, PREDSJEDNIKA VIJEĆA HBK-a ZA OBITELJ 171

OPROŠTAJNI GOVOR PAPE BENEDIKTA XVI. 283

S U S R E T S H R VAT S K I M BISKUPIMA pozdrav svetome ocu mons. marina srakića nadbiskupa đakovačko - osječkoga predsjednika hbk - a tijekom ručka u novom sjedištu hbk - a 231

OPROŠTAJNI GOVOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE IVE JOSIPOVIĆA 285


PROSLOV

K

ad su biskupi Hrvatske biskupske konferencije odlučili pozvati Svetog Oca da pohodi Hrvatsku, neki su govorili: ‘Baš će Vam Sveti Otac doći?! Prekasno ste ga pozvali!’ Međutim, Papa je bez oklijevanja prihvatio naš poziv. Drugi su govorili: ‘Nakon tri pohoda pape Ivana Pavla II. koji je volio Hrvate, pohod novoga pape nije više atraktivan i vjernici se neće odazvati pa ćete se samo osramotiti’ I u tome su se mnogi prevarili, jer pobožni puk se odazvao, ali ne samo pobožni puk nego je cijela Hrvatska oduševljeno, s ushićenjem, dočekala i papu Benedikta XVI. Dobronamjerne vjernike nisu pokolebali ni napisi u medijima koji su sijali obeshrabrenje, ističući samo (izmišljene i napuhane) troškove, ni kiša i nevrijeme nad hipodromom u noći prije svečane euharistije. Mladi su pokazali snagu svoje mlade vjere, nošene velikim poletom prema životu i njegovu smislu, prema dobru, prema slobodi, to jest prema Bogu. Bilo je lijepo i dirljivo čuti mlade kako pjevaju s radošću i zanosom, a zatim, u trenutku osluškivanja i molitve, vidjeti ih sabrane u dubokoj tišini (Benedikt XVI.). Mnoštvo koje se sabralo na euharistijsko slavlje, napose hrvatske katoličke obitelji, svjesno poteškoća kroz koje prolaze, htjelo je u euharistiji s Papom crpsti nove snage u ispunjavanju svoga poslanja. Svečano i živo bilo je u zagrebačkoj katedrali – na grobu blaženoga Alojzija Stepinca – na molitvi Večernje, koju je Sveti Otac slavio s biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama, svećeničkim i redovničkim kandidatima. Prisutni su posvjedočili vjernost Kristu, Crkvi i svojem duhovnom pozivu. U susretu s predstavnicima civilnog društva, svijeta politike, znanosti, kulture i gospodarstva, s diplomatskim zborom i vjerskim vođama u narodnom kazalištu u Zagrebu Papa je iskazao poštovanje velikoj kulturnoj tradiciji Hrvatske. ¶ Pohod Svetoga Oca zbivao se pod geslom ‘Zajedno u Kristu!’. Mogli bismo navesti riječi samog Pape što ih je izgovorio jednom zgodom: ‘Tutto andava bene – sve je teklo dobro!’ ¶ Ova monografija s brojnim fotografijama i obilnim tekstom želi ne samo očuvati spomen na pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj, nego i produbiti smisao tog povijesnog događaja, tj. biti ‘Zajedno u Kristu!’ Priređivačima iskrena hvala i čestitke! Đakovo, o Uskrsu 2012.

✠ Marin Srakić, nadbiskup

Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije


SVEČANOST U ZAGREBAČKOJ ZRAČNOJ LUCI 13 ZAJ E DNO U KRISTU POHOD PAPE BENEDIKTA XVI. HRVATSKOJ

DA N


RAZGOVOR PAPE BENEDIKTA XVI. S NOVINARIMA TIJEKOM LETA U HRVATSKU S vetosti, već ste i ranije bili u Hrvatskoj, a Vaš prethodnik je bio čak na tri putovanja u tu zemlju. Može li se govoriti o posebnom odnosu između Svete Stolice i Hrvatske? Koji su najznačajniji motivi i aspekti toga odnosa i tog putovanja?

O PAPIN LET, S UBOTA 4. L IPNJA 20 1 1 . G ODINE

sobno sam bio dvaput u Hrvatskoj. Prvi put prigodom pogreba kardinala Šepera – svog prethodnika u Kongregaciji za nauk vjere – koji je bio moj veliki prijatelj, jer je bio također predsjednik Teološke komisije, čiji sam bio član. Stoga sam upoznao njegovu dobrotu, umnost, razboritost i njegovu veselu narav. Sve to pružilo mi je također predodžbu o samoj Hrvatskoj, jer je bio veliki Hrvat i veliki Europljanin. Kasnije sam još jednom bio pozvan od njegova osobnog tajnika Čapeka, koji je također bio čovjek vesele naravi i velike dobrote, na simpozij i na slavlje u jedno marijansko svetište. Tu sam doživio pučku pobožnost, koja je veoma nalik onoj u mojoj zemlji. Bio sam vrlo sretan što sam vidio tu vjeru duboko utkanu u narodu: vjeru življenu srcem, gdje nadnaravno postaje naravno, a naravno je prosvijetljeno nadnaravnim. I tako sam vidio i doživio Hrvatsku, s njezinom tisućljetnom katoličkom povijesti, uvijek tako blisku Svetoj Stolici, i naravno, blisku pređašnjoj povijesti drevne Crkve. Vidio sam veoma duboko bratstvo u vjeri, u volji da se služi Bogu za čovjeka, u kršćanskom humanizmu. U tome smislu, čini mi se, postoji prirodna povezanost u tome pravom katoličanstvu, koje je otvoreno svima i koje preobražava svijet i želi preobraziti svijet prema Stvoriteljevim namislima.

15 ZAJ E DNO U KRISTU POHOD PAPE BENEDIKTA XVI. HRVATSKOJ

DA N svečanost u zagrebačkoj zračnoj luci


—Stvoreni smo i spašeni iz ljubavi. I samo u onoj ljubavi, koja želi i traži dobro drugoga, uistinu možemo iskusiti smisao života, čak i plivajući protiv struje. PA PA B E N E D I K T X V I . N A T RG U B A N A J E L AČ I Ć A 4. LIPNJA 2011. GODINE


105

DAN prvi

Bdjenje mladih na Trgu bana Josipa Jelačića


106

DAN prvi

Bdjenje mladih na Trgu bana Josipa Jelačića

Bdjenje mladih s papom Benediktom XVI. na Trgu bana Josipa Jelačića

Pjevali su ‘Aleluja!’, uzdizali ruke prema nebu, pljeskali, osmjehivali se, te u znak dobrodošlice objema rukama radosno dizali hodočasničke šalove. Ujedinjeni u toj gesti pozdrava stvorili su dojam mora, pučine koja je bila spremna da kroz nju zaplovi Kristova milina, da ju Duh prožme po susretu s nasljednikom najpoznatijeg ribara u povijesti čovječanstva,

Petrom naših dana, papom Benediktom XVI. On je bio prisutan i u glasnom klicanju i u najskrovitijim dubinama šutnje. Velebno mnoštvo od trideset tisuća mladih okupljenih na Trgu bana Josipa Jelačića, i na tisuće njih, neki kažu i do dvadeset tisuća, ispred katedrale i u okolnim zagrebačkim ulicama, u takvom su ozračju dočekali Svetoga Oca na


prijelazu iz dana u noć, u subotu 4. lipnja, kako bi zajedno s njim bdjeli zajedno u Kristu: pjevajući, moleći i prepuštajući se svetoj šutnji. On je na njihovu ljubav i klicanje njegova imena, ‘ploveći’ kroz mnoštvo papamobilom, tom ‘bijelom Petrovom lađom’, uzvraćao pozdravljajući ih vidno razdragan uzdignutih ruku i s osmijehom na licu. Radost i ganuće

vidjelo se na licima biskupskoga zbora, predstavnika državnih vlasti na čelu s predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem, predsjednikom Hrvatskoga sabora Lukom Bebićem, predsjednicom vlade Jadrankom Kosor i brojnim drugim dužnosnicima. No s pravom su se smjeli radovati ‘radnici susreta’ stotine mladih koji su na pozornici ‘preko puta uglednika’

Pred svojom kućom maticom Papu su srdačno pozdravljale sestre milosrdnice

svirali, pjevali i plesali, predvođeni povjerenikom za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije Domagojem Matoševićem.


108

DAN prvi

Bdjenje mladih na Trgu bana Josipa JelaÄ?ića

Na susretu mladih bili su predstavnici vlasti i biskupi iz Hrvatske i inozemstva


110

DAN prvi

Bdjenje mladih na Trgu bana Josipa Jelačića


112

DAN prvi

Bdjenje mladih na Trgu bana Josipa Jelačića

Papa pozdravlja oduševljeno mnoštvo mladih


114

DAN prvi

Bdjenje mladih na Trgu bana Josipa Jelačića

Papa otključao srce Zagreba, i ono se dalo otključati

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić predao je Papi ključeve grada

Papa nije osvojio Zagreb tako što je provalio gradska vrata, baš kao što to nisu učinili ni mladi iz svih krajeva Hrvatske i svijeta – jer znaju da su na glavni trg glavnoga grada svih Hrvata uvijek dobrodošli. Papa je vrata Zagreba otključao ključevima svoje papinske službe, Kristovim namjesništvom na zemlji. To je simbolično posvjedočio i dar zagrebačkoga gradonačelnika Milana

Bandića: zlatni ključevi koji otvaraju skulpturu gradskih vrata, srebrom optočenih, koja, kad se otvore prikazuju srce, a u srcu lik Majke Božje od Kamenitih vrata. Papa je dar otvorio na putu do liturgijskoga prostora, koji je osmišljen tako da na mjestu starodrevnoga zagrebačkoga zdenca povezuje vodu sa svjetlom uskrsnuća, uskrsne svijeće i oltarom. Dok su


mladi radosno pjevali, zagrebački gradonačelnik kazao je: ‘Sveti Oče, čast mi je što Vam mogu pokloniti ključeve našega grada zajedno s našim srcem.’

Pogled na oltar i Manduševac

Pamti glavni zagrebački trg mnoge svakodnevne susrete ‘pod satom’, zna za uobičajenu vrevu, ali pamti i povijesna okupljanja koja su oblikovala život suvremene Hrvatske. No nakon mnogih je desetljeća trg prvi put postao slika hrama kojemu je nebo postalo svodom. Tu simboliku dočarao je i veliki bijeli liturgijski prostor kojemu je svod bio

u obliku stiliziranoga golemog bijelog goluba, simbola Duha Svetoga.


116

DAN prvi

Bdjenje mladih na Trgu bana Josipa Jelačića


118

DAN prvi

Bdjenje mladih na Trgu bana Josipa Jelačića

Na nju se uspeo Papa zajedno s kardinalom Josipom Bozanićem, koji je toga trenutka imao barem pedeset tisuća razloga za pastirski ponos, kako pred Svetim Ocem tako i pred kolegama kardinalima i biskupima koji su zajedno s njim bdjeli na liturgijskom prostoru. Uime mlade Crkve u Hrvata, srednjoškolaca, studenata, radničke mladeži i brojnih mladih obitelji, Pozdravni govor predsjednika HBK-a nadbiskupa Srakića

Papu je pozdravio predsjednik Hrvatske biskupske konferencije đakovačko-osječki nadbiskup Marin Srakić. Njegov su pozdravni govor mladi prekidali pljeskom, osobito u trenucima kada je jamčio bezrezervnu potporu Petrovu nasljedniku, iskazujući time ljubav i poštovanje cjelokupne Crkve u Hrvata.


322

dodatak

priprava pohoda pape benedikta xvi. hrvatskoj

Studenti volonteri s voditeljem Zvonimirom Ancićem i o. Fredericom Lombardijem u pess-centru u hotelu Westin u Zagrebu


325

dodatak

PRSNI KRIŽ TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

VELIČINA križ 92 mm × 68 mm × 6 mm lanac 11 mm × 4 mm × 910 mm

MATERIJAL I TEŽINA srebro finoće 925/1000 pozlata cca 600 gr

TEKST NA KRIŽU na prednjoj strani križa: očenaš najstariji hrvatski glagoljski misal (početak 14. stoljeća) ručna gravura prema izvorniku na zadnjoj strani križa: hrvatski očenaš ručna gravura

AUTOR I GODINA IZVEDBE prof. damir mataušić ak. kipar i suradnici unikat 2011 godine


326

dodatak

SPOMEN MEDALJA POHODA BENEDIKTA XVI. U HRVATSKU TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

VELIČINA 50 mm

MATERIJAL I TEŽINA pozlaćena bronca i srebro finoće 925-000

TEKST NA MEDALJI na prednjoj strani: reljef Benedikta XVI. u mitri na zadnjoj strani medalje: motiv s ulomka staklene posude iz 4. st. pokr. pronađene 2001. na arheološkome nalazištu Štrbinci kod Đakova i natpis: Vivatis Felicis in Deo – Živite sretno u Bogu

AUTOR I GODINA IZVEDBE Daniela Longo unikat 2011 godine


Ulomak staklene posude iz 4. st. pokr. pronađene 2001. godine na arheološkome nalazištu Štrbinci kod Đakova. Tehnikom pozlate na dvostrukoj stijenci dna posude (promjera 5,6 cm) prikazana je obitelj (žena, muž, sin i kći) ovjenčana natpisom Vivatis felicis in Deo – Živite sretno u Bogu. Ulomak je bio izložen u katedrali u Đakovu 7. lipnja 2003. prigodom posjeta pape Ivana Pavla II.


IMPRESUM Izdavač Hrvatska biskupska konferencija, Zagreb, Ksaverska cesta 12 a za izdavača Enco Rodinis Nakladnik Glas Koncila za nakladnika Stjepan Pogačić Uredničko vijeće Bernard Čović, Mijo Gorski, Fabijan Svalina, Ivan Miklenić i Stjepan Pogačić Izvršni urednik Ivan Miklenić grafički urednik Tomislav Kučko Tipografija Nikola Đurek Dizajn Damir Bralić Urednik fotografije Bernard Čović Autori fotografija Zvonimir Atletić, Bernard Čović, Mijo Gabrić, Romeo Ibrišević, Josip Kopi, Goran Matošević, Ratko Mavar, Slavko Nedić, Nedjeljko Pintarić, Tomislav Šovagović, Ivan Uldrijan te Servizio Fotografico de L'Osservatore Romano Autori tekstova Zvonimir Ancić, Vlado Čutura, Mijo Gorski, Darko Grden, Petar Krešimir Hodžić, Ivan Miklenić, Branimir Stanić, Robert Šreter, Tomislav Šovagović, Tomislav Vuković, Vojmil Žic i Valter Župan Tisak Denona d.o.o.

ISBN 978-953-241-336-6 CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 805113 Lipanj, 2012. Cijena 500 kn


ZAJEDNO U KRISTU  

ZAJEDNO U KRISTU POHOD PAPE BENEDIKTA XVI. HRVATSKOJ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you