Page 1

fra Vice Blekić

KriĹžni put Molitva za obitelj i narod na Ksaveru


KRIŽNI PUT NA KSAVERU U Z AGREBU Početak pobožnosti križnog puta na zagrebačkom Ksaveru vezan je uz podizanje postaja 1732.-33. godine, a 1742. u njih su umetnute slike. Biskup Juraj Haulik 1840. temeljito ih je obnovio i u njih ugradio nove prikaze Isusove muke, izvedene u limu. Tom prigodom uređena je sva kalvarija i postavljena su tri križa sa skulpturama. Godine 1925., zaslugom »Hrvatske žene« učinjena je obnova svih sadržaja, kao doprinos proslavi tisućite obljetnice hrvatskog kraljevstva. Tada su na Ksaver došli franjevci trećoreci, glagoljaši, koji su uz crkvu podignuli samostan. Na kalvariji su podignute postaje križnog puta, u obliku baroknih kapelica (poklonaca). U niše dvanaest postaja postavljeni su reljefi u brončanom limu, koje je možda napravio Robert Jean Ivanović. Na svakoj postaji na ploči ispod niše uklesan je tekst koji podsjeća na događaje iz hrvatske povijesti, od početka pokrštavanja do 1918. U oživljenoj Hrvatskoj, od 1993. do 2010., obnovljeni su crkva izvana i iznutra, stubište pred crkvom, portal kalvarije s kipovima i stupovi s kipovima na početku križnog puta. Na dvanaestoj postaji izrađena su tri nova križa, iz boljega kamena, obličjem jednaka prethodnima, i postavljene ploče s tekstom uz dvanaestu i četrnaestu postaju, kojih prije nije bilo. Novi natpisi podsjećaju na stradanje hrvatskog naroda na svršetku i nakon II. svjetskog rata i obnovu demokratske Hrvatske 1991. godine. Križni put na kalvariji pred crkvom okuplja na pobožnost u korizmena nedjeljna popodneva mnoštvo vjernika iz Zagreba i okolice. I u druge dane tijekom godine vjernici mole i razmišljaju na ksaverskoj kalvariji. Koračajući s Isusom patnikom i sa svojim patničkim narodom, proživljavaju muku Spasiteljevu i muku svoga naroda. Križ Spasiteljev i križ naroda ujedinjeni su odavna, iz njega teče rosa nebeska, koja obnavlja pojedinca i narod i daje da opstanemo svoji na svome i spremimo se za ulazak u prostore vječne radosti.


fra Vice Blekić KRIŽNI PUT Molitva za obitelj i narod na Ksaveru PRIGODOM POSJETA PAPE BENEDIKTA XVI. HRVATSKOJ 4. I 5. LIPNJA 2011.


fra Vice Blekić: KRIŽNI PUT Molitva za obitelj i narod na Ksaveru, Zagreb 2011.

Izdavač: Samostan sv. Franje Ksaverskog Jandrićeva 21, Zagreb tel.: 01/4673 801; faks: 44673 802 e-pošta: samostan.f.ksaver@zg.t-com.hr www.franjevcitor.hr

Nakladnik: Glas Koncila, Kaptol 8, Zagreb tel.: 01/4874 300; faks: 4874 303 e-pošta: web-izlog@glas-koncila.hr www.glas-koncila.hr Za nakladnika: Nedjeljko Pintarić Biblioteka: Via Crucis. Knjiga 16 Lektura: Domagoj Grečl Fotografije: Bernard Čović, fotoarhiv Glasa Koncila, Zvonimir Atletić Priprema za tisak: Glas Koncila Tisak: Grafika Markulin, Lukavec Tiskano u veljači 2011.

Naklada: 1000 ISBN 978-953-241-278-9 CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 759536 Sva prava pridržana. Nijedan se dio ove knjige ne smije umnažati, fotokopirati, reproducirati ni prenositi u bilo kojem obliku (mehanički, elektronički i sl.) bez prethodne pismene suglasnosti izdavača.

Kaptol 8, 10000 Zagreb, tel.: 01/4874 326, faks: 01/4874 328 http://knjizara.glas-koncila.hr, e-pošta: web-izlog@glas-koncila.hr


fra Vice Blekić

Križni put Molitva za obitelj i narod na Ksaveru PAPE

PRIGODOM POSJETA BENEDIKTA XVI. HRVATSKOJ 4. I 5. LIPNJA 2011.

Glas Koncila, Zagreb, 2011.


UVODNA MOLITVA (U pripremi za Papin dolazak) U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Isuse Kriste, okupljeni oko tvoga spasiteljskog križa kao tvoja velika obitelj sastavljena od mnogih ljudskih obitelji, i u pripremi za pohod tvoga namjesnika pape Benedikta XVI. našoj domovini Hrvatskoj i tvojim vjernima, iskazujemo ti svoju ljubav i zahvalnost za djelo spasenja. Ovom pobožnošću iskazujemo vjernost tebi i tvomu križu, na kojemu si pobijedio đavla i oslobodio nas tereta grijeha te nam tako otvorio vrata raja. Vjerujemo da je sada s nama kao što je s tobom bila na Kalvariji, tvoja i naša Majka Marija. (Uvodna molitva u trajnom moljenju) Gospodine Isuse Kriste, okupljeni oko tvoga spasiteljskog križa kao tvoja velika obitelj, sastavljena od mnogih ljudskih obitelji, iskazujemo ti svoju ljubav i zahvalnost za djelo spasenja. Ovom pobožnošću iskazujemo vjernost tebi i tvomu križu, na kojemu si pobijedio đavla i oslobodio nas tereta grijeha te nam tako otvorio vrata raja. Vjerujemo da je sada s nama, kao što je s tobom bila na Kalvariji, tvoja i naša Majka Marija.

Stala plačuć tužna Mati, gledala je kako pati, Sin joj na križ uzdignut.

KRIŽNI PUT

5


HRVATI zavrťavaju osvajanje svoje nove lijepe domovine i primaju sveti krst iz Rima u VII. stoljeću.


PRVA POSTAJA

Isusa osuđuju na smrt – Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. – Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio. Zemaljski sudac sudi Isusa na sramotnu smrt na križu. Isus prihvaća osudu i križ kao svoju zadaću i sredstvo da čovječanstvu podari spasenje. Mi njegovi otkupljeni iz vlasti sotone, njegovi prijatelji i njegovi ljubljeni, primili smo i s ljubavlju uzeli sve zadaće crkvenog, obiteljskog i svenarodnog zajedništva. Ove zadaće želimo ispunjavati do kraja života, odakle ćemo s tvojom pomoću dohvatiti rajsko zajedništvo u nebeskoj domovini. (Razmišljanje u tišini) POMOLIMO SE: Gospodine Isuse Kriste, daj da tvoj primjer ljubavi, tvoj križ i tvoja smrt budu svjetlo našem obiteljskom i narodom zajedništvu i suživotu sa svim ljudima dobre volje te da časnim vjerskim, obiteljskim i društvenim životom ispunimo svoje zadaće u svijetu i sretni stignemo do rajskih vrata koja ti otvaraš svojim vjernima. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu. – Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Dušom njenom razboljenom, rastuženom, ražaljenom, prolazio mač je ljut.

KRIŽNI PUT

7


HRVATI odlučnom pobjedom nad Mlečanima utvrđuju svoje gospodstvo nad Jadranom god. 887.


TRINAESTA POSTAJA

Isusa skidaju s križa – Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. – Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio. Majka Marija i Sin Isus zajedno su u obiteljskom domu, na putovima naviještanja evanđelja i na Kalvariji. Nikada sami, uvijek zajedno. A mi njegovi otkupljeni, za koje je svoju krv prolio i umro, zajedno smo s njima. On je naš otkupitelj, a ona Majka naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. S Isusom Spasiteljem i Majkom Marijom lakše je časno živjeti, patiti, stvarati i održavati obitelj, čuvati narodno zajedništvo i slobodu i dovršiti svoje poslanje u svijetu. (Razmišljanje u tišini) POMOLIMO SE: Gospodine Isuse Kriste, ti si svoju Majku Mariju darovao nama za Majku, da nam bude početak boljega svijeta, pomoćnica i odvjetnica. Daj da je svi mi, naše obitelji, naš narod i sav svijet bude vjeran tebi i Majci Mariji. Neka majčinski bdije nad nama, da spremno slušamo tebe, njezina Sina, našega prijatelja i spasitelja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu. – Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se! U tvom društvu uz križ stati, s tobom jade jadovati želja mi je jedina.

KRIŽNI PUT

31


ČETRNAESTA POSTAJA

Isusa polažu u grob – Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. – Jer si po svojem svetom križu svijet otkupio. Nakon trodnevnog počinka u grobu Isus je uskrsnuo. Otada je njegov križ putokaz od srca do srca, od obitelji do obitelji, od naroda do naroda, od zemlje do neba. Iz groba Isusova klija i raste nada koja ne vara i mi znamo da smo na dobrom putu za blaženu vječnost. Molit ćemo i raditi da u našoj domovini Hrvatskoj, obnovljenoj mudrošću i junaštvom njezinih sinova, i nadasve Božjom dobrotom, svi odaberu spasitelja Isusa za vođu i učitelja, Majku Mariju za svoju duhovnu Majku, a njegovu Crkvu za majku i učiteljicu na zemlji. (Razmišljanje u tišini) POMOLIMO SE: Gospodine Isuse Kriste, koji si nosio križ i umro na njemu za naše spasenje, daj da svi uvidimo koju cijenu ima čovjek u Božjim očima. Daruj nam milost da ti zahvaljujemo i da te ljubimo, da živimo čestito stavljajući svoju nadu u Božje ruke, da štujemo tvoju i našu Majku Mariju, da se međusobno volimo i pomažemo i da dođemo k tebi u nebo. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu. – Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se! Kada dođu smrtni časi, Kriste Bože, nek me spasi Majke tvoje zagovor.

KRIŽNI PUT

Kad mi zemlja tijelo primi, dušu onda uzmi ti mi u nebeski blažen dvor.

33


ZAKLJUČNA MOLITVA (U trajnom moljenju)

Gospodine Isuse Kriste, zahvaljujemo ti što si nam udijelio milost da smo u ovoj pobožnosti išli za tvojim spasiteljskim križem i razmišljali što si sve podnio za naše spasenje. Molili smo tvoju pomoć da budemo postojani u svetoj vjeri. Molili smo za svoje obitelji da budu duhovno zdrave i vjerne svomu poslanju u svijetu, da budu rasadnice vjere, čovjekoljublja i domoljublja, odgajaju potomstvo koje će pridonositi dobrobiti Crkve i domovine, koje će tebe slaviti, ljubiti i širiti slavu tvoga svetog Imena. Molili smo za svoju domovinu Hrvatsku i za sav svijet da budu Božji, da svi budemo tvoj ponos pred Ocem nebeskim, tvoja obitelj, u kojoj ćeš rado boraviti sa svojom i našom Majkom Marijom. Mi živimo u nadi da si nam svima pripravio mjesto u nebu kada završi tijek našeg zemaljskog života. Daj da tvoj križ bude svakom čovjeku na spasenje. Podrži nas svojim Duhom u ovim svetim željama. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. – Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj! – I njegova pod križem žalosna Majka Marija! Blagoslov Boga svemogućega: Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda s vama. Amen.


ZAKLJUČNA MOLITVA (U pripremi za Papin dolazak)

Gospodine Isuse Kriste, zahvaljujemo ti što si nam udijelio milost da smo u ovoj pobožnosti išli za tvojim spasiteljskim križem i razmišljali što si sve podnio za naše spasenje. Naša domovina Hrvatska priprema se za milosni pohod tvoga namjesnika pape Benedikta XVI. koji će nam izreći riječi utjehe, ohrabriti nas na putu dobra, da živimo kršćanski, što je dobro i spasonosno i za nas i za suživot s ljudima drugih uvjerenja. Sveti će nas Otac pozvati da gajimo obiteljski život na naravnim i evanđeoskim načelima koje je Bog ustanovio, da ljubimo domovinu i poštujemo sve ljudi različitih naroda u domovini i u svijetu i da u tebi, Kriste Isuse, svi budemo jedno. Molili smo na ove nakane, sa željom da svi budemo tvoj ponos pred Ocem nebeskim, da budemo tvoja obitelj, u kojoj ćeš rado boraviti sa svojom i našom Majkom Marijom. Mi živimo u nadi da si nam svima pripravio mjesto u nebu kada završi tijek našeg zemaljskog života. Daj da tvoj križ bude svakom čovjeku na spasenje. Podrži nas svojim Duhom u ovim svetim željama. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. – Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj! – I njegova pod križem žalosna Majka Marija! Blagoslov Boga svemogućega: Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda s vama. Amen.

KRIŽNI PUT

35


M O L I T VA Z A O B I T E L J Povodom Nacionalnoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji i pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj Zagreb, 4. i 5. lipnja 2011.

Gospodine Bože, izvore života i ljubavi, blagoslivljamo te i zahvaljujemo ti što si darom svoga Sina posvetio zajedništvo obitelji. Radujući se dolasku pape Benedikta u našu hrvatsku domovinu, povjeravamo ti: roditelje i djecu, djedove i bake, mladiće i djevojke. Molimo te da našim obiteljima daješ snagu za velikodušno prihvaćanje dara života. Obiteljske domove ispuni svojim Duhom da budu mjesta molitve i kršćanskih kreposti, uzajamnoga poštivanja, nesebičnosti i opraštanja te osjetljivosti za potrebe bližnjih. Sve nas ispuni životnom radošću da te svjedočimo u ljepoti otajstva Crkve i da ti – po uzoru i zagovoru Blažene Djevice Marije i sv. Josipa – služimo u vjernosti i istini, zajedno u Kristu, koji s tobom u Duhu Svetome živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. © Hrvatska biskupska konferencija, Zagreb

Na blagdan Obraćenja sv. Pavla Apostola, 25. siječnja 2011.


»Kao narod i kao pripadnici Katoličke Crkve povezani smo s Petrovim nasljednicima brojnim nitima koje često i rado ističemo. Oni su nam bili najbliži i najvjerniji u najtežim trenucima naše povijesti. Zahvaljujući toj blizini, oblikovana je naša bogata kulturno-povijesna odnosno duhovna baština po kojoj smo lako prepoznatljivi kao graditelji i baštinici europske kulture.« Iz Pisma biskupa Hrvatske biskupske konferencije, 25. siječnja 2011.

Križ Spasiteljev i križ naroda ujedinjeni su odavna na zagrebačkom Ksaveru. Iz njega teče rosa nebeska, koja obnavlja pojedinca i narod i daje da opstanemo svoji na svome i spremimo se za ulazak u prostore vječne radosti. ISBN: 978-953-241-278-9

www.glas-koncila.hr

30 kuna

fra Vice Blekić Križni put  

KRIŽNI PUT NA KSAVERU U ZAGREBU

fra Vice Blekić Križni put  

KRIŽNI PUT NA KSAVERU U ZAGREBU

Advertisement