Page 1

descripción de los estudios

programas de movilidad

competencias adquiridas

El objetivo de este grado es la formación y capacitación del alumnado en la realización de proyectos audiovisuales innovadores en los distintos formatos y soportes de los medios del siglo XXI (Internet, los videojuegos, la televisión y la radio digital, el cine, las nuevas tecnologías multimedia y de telefonía móvil). El plan combina una equilibrada formación teórica y práctica. La Facultad se ha dotado de nuevas instalaciones y equipamientos digitales (2009) en las que el alumnado realiza proyectos que garantizan una sólida preparación en este campo.

La Facultad tiene acuerdos con más de sesenta universidades extranjeras y ofrece cien plazas de intercambio al alumnado de segundo ciclo a través de los programas, “Sicue/Séneca” (estatal); “Sócrates/Erasmus” (Europa); “UPV-AL” (América Latina); y “Otros Destinos” (EEUU, Rusia, Canadá y Asia). Estudiar en el extranjero, además de ampliar conocimientos y perfeccionar un idioma, supone un valor añadido al currículum del alumnado. El Centro está trabajando para ampliar el número de destinos y de plazas en los próximos años.

• Comprender las teorías, conceptos y metodologías del campo y aplicarlas en procesos comunicativos. • Analizar, explicar y valorar de forma critica los contenidos y las fuentes. • Comunicar y exponer de manera eficaz en diferentes géneros, formatos y medios. • Ser capaz de gestionar y optimizar el trabajo en equipo. • Saber utilizar técnicas, tecnologías y recursos para resolver problemas de comunicación audiovisual. • Adquirir conocimiento y experiencia de rutinas profesionales reales.

Personas creativas e innovadoras, con interés en los distintos productos y formatos audiovisuales que son usuarias de las nuevas tecnologías, un buen nivel cultural y dominio de idiomas.

prácticas Entrar en contacto con el entorno profesional durante el segundo ciclo es otra de las ventajas de estudiar en nuestro centro. El programa voluntario de prácticas de colaboración educativa en empresas, organismos e instituciones públicas y privadas de la Facultad ofrece más de 500 destinos. Las prácticas tienen una duración de 450 horas, son compatibles con los estudios y se pueden convalidar por 18 créditos optativos.

organización de los estudios

Cursos

54

6

24

Específicos

El grado consta de cuatro módulos-cursos anuales divididos en dos ciclos, puede estudiarse íntegramente en euskera / castellano y ofrece materias en inglés.

Optativos

Proyecto Fin de Grado

Total 60

36

60

30

30

30

18

12

60

96

48

12

240

Total

78

6

Profesional preparado/a para la creación, el diseño de producción integral y las funciones consultivas, organizativas y directivas en todo tipo de medios y soportes audiovisuales y tecnológicos. Presenta una gran facilidad para adaptarse a los cambios y a la innovación constante.

www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es

arte eta giza zientziak zientziak gizarte eta lege zientziak ingeniaritza eta arkitektura osasun zientziak

te

a gizar

pus o cam

k

bizkai

oz

nikazi

mu eta ko

ea

kultat

n fa ientzie

60

Numerosos perfiles profesionales bajo cuatro campos:

El segundo ciclo ofrece dos menciones (paquete temático de optativas):

1. Dirección, escritura de guión y realización audiovisual. 2. Diseño de producción y postproducción audiovisual. 3. Producción, gestión audiovisual y dirección de empresas de comunicación. 4. Docencia e investigación en el área de la comunicación.

• Mención en Estudios Visuales. • Mención en Producción y Realización Multimedia.

acceso a posgrados La Facultad cuenta con una amplia oferta de postgrados y títulos propios: http://www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es

Todos los Grados de la UPV/EHU están pendientes de verificación Bizkaia F. de Ciencias Sociales y de La Comunicación.indd 3

Barrio Sarrienea, s/n 48940 Leioa (Bizkaia) T.: 94 601 23 52 F.: 94 601 23 26

ikus-entzunezko komunikazioko gradua

inserción laboral

Créditos ECTS Materias básicas de otras ramas

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN

perfil de graduado/a

perfil de ingreso

Materias básica de la rama

CAMPUS DE BIZKAIA

www.ehu.es 2009-12-29 02:02


ikasketen deskribapena

mugikortasun-programak

lortutako gaitasunak

Ikus-entzunezko Komunikazioan graduak, ikasleak XXI. mendeko komunikabide eta euskarri ezberdinetan (Internet, bideojokoak, telebista, irratia, zinea, teknologia berriak, multimedia eta telefonia mugikorra) ikus-entzunezko egitasmo berritzaileak sortu eta martxan jartzeko gaitasuna garatzea du helburu. Ikasketa planak formakuntza teorikoa eta praktikoa uztartzen ditu. Arlo praktikoan prestakuntza sendoa bermatzeko Fakultateak laborategi zein ekipamendu berriak jarri ditu martxan ikasleek egitasmo praktikoak egin ditzaten.

Fakultateak munduko 60 unibertsitate baino gehiagorekin elkartrukatze akordioak ditu eta 100 plazatik gorako eskaintza luzatzen die bigarren zikloko ikasleei, ikasturtea atzerrian burutu dezaten. Mugikortasun programak, “Sicue/Séneca” (Estatua), “Sócrates/ Erasmus” (Europa), “UPV/AL” (Amerika latinoa) eta “Otros destinos” (AEB, Errusia, Kanada eta Asia) dira. Atzerrian ikastaro bat egiteko aukerak, hizkuntza ikasi zein ezagupenak handitzeko abagunea emateaz gain, ikaslearen curriculumean balio erantsia dakar. Egun Fakultatea akordio berriak eta plaza gehiago kudeatzen ari da.

• Teoria, kontzeptu eta metodologien esanahia ulertzea eta prozesu komunikatiboetan aplikatzea. • Iturriak eta edukiak modu kritikoan aztertu, interpretatu eta azaltzea. • Genero, formatu eta komunikabide ezberdinetan modu eraginkor batetan komunikatu eta aurkezteko gai izatea. • Parte-hartzea eta talde lana kudeatzeko trebetasunak garatzea. • Teknologiak, errekurtsoak eta teknikak erabiltzen jakitea ikus-entzunezko komunikazioaren arazoak konpontzeko. • Profesionalen lan errealetik ezagupenak eta eskarmentua hartzea.

sarrerako profila Ikus-entzunezko produktuetan interesa duen pertsona sortzaile eta berritzailea; Internet eta teknologia berrietan trebea eta kultura maila onekoa. Hizkuntzak jakitea ere baloratzen da.

praktikak Fakultateak bereziki garatu duen borondatezko praktika egitasmoari esker, bigarren zikloko ikasleek gradua amaitzen ari diren bitartean lan mundura gerturatzeko aukera dute. Egitasmoak 500 jomuga baino gehiago eskaintzen ditu, enpresa, erakunde, instituzio publiko eta pribatuetan aritu ahal izateko. Praktikak ikasketekin batera egin daitezke, 450 orduko iraupena dute eta hautazko 18 kredituen truke baliokidetu ahal dira.

ikasketen antolaketa

Ikasmailak

Beste jakintza-adar batzuetako oinarrizko prestakuntza

1.a

54

6

2.a

24

Berariazkoak

Hautazkoak

Gradu amaierako lana

Guztira 60

36

60

3.a

30

30

4.a

30

18

12

60

96

48

12

240

Guztira

78

6

Euskarri teknologiko ezberdinetan ikus-entzunezko produktu anitzak sortzeko, antolatzeko, zuzentzeko, diseinatzeko eta aurrera eramateko profesional berezitua eta teknikoki gaitua da. Etengabeko berrikuntzarako prest dago, bai teknologian, bai eduki berrien sorkuntzan. Arlo profesionalean sortzen diren aldaketei erraztasunez erantzuteko gai da.

grado en comunicación audiovisual

www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es

artes y humanidades ciencias ciencias sociales y jurídicas ingeniería y arquitectura ciencias de la salud

ciales

cultad

aia fa e bizk

so ncias e i c e d

yd

ón

nicaci

mu e la co

us d

camp

60

Graduak lau urteko iraupena du eta bi ziklotan banatzen da. Ziklo bakoitzak bi ikasturte-modulo ditu. Euskaraz zein gazteleraz ikas daiteke eta ingeleraz emandako materiak ere baditu. Bigarren ziklo honek bi aipamen ditu (arlo bereko hautazkoen bilduma): • Ikusizko Ikasketak Aipamena. • Multimedia Ekoizpen eta Errealizazioa Aipamena.

Profil profesional ugari, lau arlotan banatuta: 1. Zuzendaria, gidoilaria, eta ikus-entzunezko egilea. 2. Ikus-entzunezko produktore eta ekoizpen etxeetako kudeatzailea. 3. Ikus-entzunezko produkzioa eta postprodukzioa. 4. Ikertzaile, irakasle eta ikus-entzunezko ikasketetan aditua.

graduondokoetara sartzea Fakultatea graduondo eta berezko tituluen eskaintza zabala dauka: www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es

UPV/EHUko Gradu guztiak oraindik egiaztatu gabe daude Bizkaia F. de Ciencias Sociales y de La Comunicación.indd 4

Sarrienea auzoa, z/g 48940 Leioa (Bizkaia) T.: 94 601 23 52 F.: 94 601 23 26

laneratzea

ECTS kredituak Jakintzaadarreko oinarrizko prestakuntza

graduatuaren profila

BIZKAIKO CAMPUSA GIZARTE ETA KOMUNIKAZIO ZIENTZIEN FAKULTATEA

www.ehu.es 2009-12-29 02:02

Ikus-entzunezko Komunikazioa/Comunicación Audiovisual  

Ikus-entzunezko Komunikazioan gradua. Grado en Comunicación Audiovisual

Advertisement