Page 1

descripción de los estudios

programas de movilidad

competencias adquiridas

El objetivo es comprender el funcionamiento de las administraciones públicas y de las organizaciones políticas; analizar los procesos electorales y realizar prospecciones al respecto; así como aprender a diseñar políticas públicas eficientes. Las prácticas voluntarias permiten conocer el funcionamiento de las instituciones y las técnicas de gestión pública.

La Facultad tiene acuerdos con más de sesenta universidades extranjeras y ofrece cien plazas al alumnado de segundo ciclo a través de los programas, “Sicue/ Séneca” (estatal); “Sócrates/Erasmus” (Europa); “UPV-AL” (América Latina); y “Otros Destinos” (EEUU, Rusia, Canadá y Asia). Además de ampliar conocimientos y perfeccionar un idioma, supone un valor añadido al currículum. El Centro está trabajando para ampliar el número de destinos y de plazas en los próximos años.

• Conocimientos para comprender el significado y pertinencia de conceptos, teorías y enfoques metodológicos para observar los fenómenos del entorno político inmediato e internacional.

perfil de ingreso Personas con interés por los temas y las cuestiones políticas y la gobernanza, el funcionamiento de la administración y de las organizaciones políticas.

prácticas

organización de los estudios

Cursos

Específicos

Optativos

Proyecto Fin de Grado

60

Total 60

60

42

18

24

24

12

60

126

42

12

240

Total

60

perfil de graduado/a Profesional capaz de realizar análisis políticos, prospectiva electoral y asesoría política. Se ocupa de gestionar políticas públicas para optimizar y modernizar la Administración y diseña sistemas de participación ciudadana. Desarrolla un interés por mantenerse atento/a a las constantes transformaciones políticas.

60 60

El grado consta de cuatro módulos-cursos dos ciclos, puede estudiarse íntegramente castellano y ofrece materias en inglés. ciclo cuenta con tres menciones (paquete optativas): • Mención en Análisis y Consulting Político. • Mención en Gestión Pública. • Mención en Relaciones Internacionales.

divididos en en euskera/ El segundo temático de

www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es

arte eta giza zientziak zientziak gizarte eta lege zientziak ingeniaritza eta arkitektura osasun zientziak

k

bizkai

te

a gizar

pus o cam

oz

nikazi

mu eta ko

ea

kultat

n fa ientzie

Los politólogos son técnicos altamente cualificados en el desempeño de tareas de gobierno o representación pública y de asesoramiento y consultoría en instituciones políticas, Administración, organizaciones políticas, asociaciones, organismos internacionales, acción exterior, empresas privadas, federaciones, fundaciones y enseñanza e investigación.

acceso a posgrados La Facultad cuenta con una amplia oferta de postgrados y títulos propios: http://www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es

Todos los Grados de la UPV/EHU están pendientes de verificación Bizkaia F. de Ciencias Sociales y de La Comunicación.indd 1

Barrio Sarrienea, s/n 48940 Leioa (Bizkaia) T.: 94 601 23 52 F.: 94 601 23 26

politika zientziako eta kudeaketa publikoko gradua

inserción laboral

Créditos ECTS Materias básicas de otras ramas

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN

• Conocer los actores políticos y los procesos electorales para diseñar campañas de comunicación política, definir escenarios postelectorales e interpretar resultados. • Elaborar indicadores para analizar las distintas dimensiones de los fenómenos políticos y del funcionamiento institucional.

Entrar en contacto con el entorno profesional durante el segundo ciclo es otra de las ventajas del centro. Nuestro programa voluntario de prácticas de colaboración educativa en empresas, organismos e instituciones públicas y privadas ofrece más de 500 destinos. Las prácticas tienen una duración de 450 horas, son compatibles con los estudios.

Materias básica de la rama

• Comprender la estructura y el funcionamiento de instituciones y sistemas políticos desde una perspectiva comparada, para identificar sus componentes, su marco legal de actuación, interpretar su interrelación, extraer conclusiones sobre su funcionamiento y proponer alternativas.

CAMPUS DE BIZKAIA

www.ehu.es 2009-12-29 02:02


ikasketen deskribapena

mugikortasun-programak

lortutako gaitasunak

Administrazio publiko eta erakunde pribatuen funtzionamendua ezagutu, hauteskunde prozesuak aztertu eta politika publiko eraginkorrak diseinatzea dira gradu honen helburu nagusiak.

Fakultateak munduko 60 unibertsitate baino gehiagorekin elkartrukatze akordioak ditu eta 100 plazatik gorako eskaintza luzatzen die bigarren zikloko ikasleei, ikasturtea atzerrian burutu dezaten. Mugikortasun programak, “Sicue/Séneca” (Estatua), “Sócrates/ Erasmus” (Europa), “UPV/AL” (Amerika latinoa) eta “Otros destinos” (AEB, Errusia, Kanada eta Asia) dira. Atzerrian ikastaro bat egiteko aukerak, hizkuntza ikasi zein ezagupenak handitzeko abagunea emateaz gain, ikaslearen curriculumean balio erantsia dakar. Egun Fakultatea akordio berriak eta plaza gehiago kudeatzen ari da.

• Inguruaren fenomenoak behatzeko ezagupena hartzea eta kontzeptu, teoria eta fokapen metodologikoen esanahia eta jabetasuna ulertzea.

sarrerako profila Ikasleek politika eta gobernantzaren zein administrazio eta erakunde publikoen inguruko interesa izan behar dute.

praktikak Fakultateak bereziki garatu duen borondatezko praktika egitasmoari esker, bigarren zikloko ikasleek gradua amaitzen ari diren bitartean lan mundura gerturatzeko aukera dute. Egitasmoak 500 jomuga baino gehiago eskaintzen ditu, enpresa, erakunde, instituzio publiko eta pribatuetan aritu ahal izateko. Praktikak ikasketekin batera egin daitezke, 450 orduko iraupena dute.

ikasketen antolaketa

Ikasmailak

1.a

Beste jakintza-adar batzuetako oinarrizko prestakuntza

Berariazkoak

Hautazkoak

Gradu amaierako lana

60

Guztira 60

2.a

60

3.a

42

18

4.a

24

24

12

60

126

42

12

240

Guztira

60

grado en ciencia política y gestión pública

www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es

• Erakunde publiko ororen, maila guztietan) funtzionamenduak, antolaketa eta egiturak ulertu,planifikazio prozesu eta kudeaketa administratiboa ezartzeko. • Bere aktoreen bidez, nazioarteko politika ezagutzea, bere egitura instituzional ikastea; antolatzekoa eta politikoa eta beste alor batzuen arteko erlazioa, erregionalizatzeko prozesuak aztertzeko eta munduan integrazio erregionala zein erabakiak hartzeko eszenatoki egokia erraztea.

graduatuaren profila

artes y humanidades ciencias ciencias sociales y jurídicas ingeniería y arquitectura ciencias de la salud

Politika publikoak kudeatu, administrazioa berritzeko eta hiritarren parte-hartzerako sistemak diseinatzen ditu. Azterketa politikoa eta hauteskunde ingurukoa egiteko gai da.

60 60

Graduak lau urteko iraupena du eta bi ziklotan banatzen da. Ziklo bakoitzak bi ikasturte-modulo ditu. Euskaraz zein gazteleraz ikas daiteke eta ingeleraz emandako materiak ere baditu.

ciales

cultad

aia fa e bizk

so ncias e i c e d

yd

ón

nicaci

mu e la co

us d

camp

Bigarren zikloak hiru aipamen ditu (arlo bereko hautazkoen bilduma): • Consulting Politikoa eta Analisia Aipamena. • Kudeaketa Publikoa Aipamena. • Nazioarteko Harremanak Aipamena.

Profil profesional ugari, bost arlotan banatuta: 1. Erakunde politiko eta administrazioetan teknikaria. 2. Erakunde politiko eta elkarteetako arduradun edo teknikariak. 3. Nazioarteko erakundeetan. 4. Aholkularitza enpresak. 5. Irakaskuntza eta ikerkuntza.

graduondokoetara sartzea Fakultatea graduondo eta berezko tituluen eskaintza zabala du: www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es

UPV/EHUko Gradu guztiak oraindik egiaztatu gabe daude Bizkaia F. de Ciencias Sociales y de La Comunicación.indd 2

Sarrienea auzoa, z/g 48940 Leioa (Bizkaia) T.: 94 601 23 52 F.: 94 601 23 26

laneratzea

ECTS kredituak Jakintzaadarreko oinarrizko prestakuntza

• Hauteskunde emaitzak ezagutu, formazio eta joera politiko guztien aldetik, sistema demokratiko guztien errepresentazio logikora heldu arte; komunikazio politikorako kanpainak eta hauteskunde geroko eszenatokiak definitzeko eta emaitzak interpretatzeko.

BIZKAIKO CAMPUSA GIZARTE ETA KOMUNIKAZIO ZIENTZIEN FAKULTATEA

www.ehu.es 2009-12-29 02:02

Zientzia Politikoa eta Kudeaketa Publikoa/Ciencia Política y Gestión Pública  

Zientzia Politikoa eta Kudeaketa Publikoan gradua. Grado en Ciencia Política y Gestión Pública

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you