__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Profile for GKFÚ Bardejov - Vinbarg

Otázky I.  

Deti, ktoré sa pripravujete na Prvú svätú spoveď v gréckokatolíckej farnosti Bardejov - Vinbarg

Otázky I.  

Deti, ktoré sa pripravujete na Prvú svätú spoveď v gréckokatolíckej farnosti Bardejov - Vinbarg

Advertisement