Page 1

2. Kan u die hartseer in die woorde van God aan Samuel in 8:7 raaklees? Daar is immers net Een ware Koning en dit is die Here. 3. Die feit dat ons belasting aan die “koning” (regering) van ons land moet betaal is dus deel van God se straf omdat ons nie Sy alleenheerskappy (teokrasie) eer nie. Wat sê Jesus van die betaal van belasting aan die keiser? ( Mat 22:15-22) 4. Watter drie ampte of dienste kry ons dus in die Ou Testament en waarvan is hierdie ampte ’n simbool? Wat is die ampte in die kerk en wat is die drie take of ampte van die gelowige? (Kyk gerus na HK Sondag 12) Wie is die Groot Profeet en Priester en Koning? 5. Wat is die reaksie op die salwing van Saul tot eerste koning van Israel? (10:26-27) Waar dit om ’n aardse koning gaan is daar en sal daar maar altyd ’n politieke verdeeldheid ontstaan. 33.

1 Samuel 16:1-18:16

Dawid en Goliat

1. Omdat die Here vir Saul as koning verwerp het, en die Here ’n bose gees in hom gestuur het, het hy fanaties en paranoïes geraak. Hier leer ons weer dat die bose geeste ook, net soos die goeie engele aan God onderdanig is. Lees ook hoe God hierdie geeste in Dawid se lewe gebruik (2 Sam 24:1 en 1 Kron 21:1) 2. Wat leer ons uit 16:7 van God se maatstaf oor die beoordeling van ’n mens se lewe? Word net die bestes en sterkstes deur die Here geroep?

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

4. Wat is die pragtige belydenis van die jong gesalfde van die Here (17:45ev)? 5. Hoe het die Here vir Dawid elke keer bewaar? (18:11,12)

Jaargang 37 Nr 16

6 Mei 2012

Liturgiese Riglyne SONDAGOGGEND 9:00

DIE STEM UIT DIE DOOD!

Openbaring 1 Skriflesing: Teksverse: Openbaring 1:1,5,18 Sing: Ps 98:3,4 Sb 9-1:1,11 Sb 16 - 1:1,2 ,3 Ps 105:4,5,22 Ps 33:2 Ps 87:1-5 Sb 13-3

Onlangs was die TV-programme populêr waar ‘n persoon (medium) namens jou met mense ‘anderkant die dood’ sou kon kommunikeer en dan troosvolle boodskappe oorbring. Hierdie sg. mediums misbruik die misterie én/of die vrees vir die dood om mense om die bos te lei en geld te maak. Alhoewel die behoefte by die mens bestaan om verby die dood te kan kyk, is dit nie vir ons beskore om met die dooies te kommunikeer nie. Wat die Here wel vir ons gedoen het, is om die misterie van die dood en die vrese wat daarmee saamgaan vir altyd weg te neem. Vir elkeen wat in Jesus Christus glo, is daar nie meer vrees vir die dood nie en weet ons dat daar in of ander kant die dood vir God se kinders die heerlikheid van die ewige lewe saam met Christus wag. Die Een wat ons dit kom leer het is Jesus Christus self, en ons hoor sy stem van ‘anderkant die dood’!

Orrelis: Corlea vd Walt Projektor: Engel de Jonge Klank: Jan Reesink Prediker: Maarten van Helden

SONDAGAAND 18:00 Skriflesing: Jak 1:2-8, 12-18 Teksverse: Jak 1:13-15

3. Kyk na die detail beskrywing van die grootte van die reus Goliat (17:4-7). Dink u dat enig massiewe probleem wat jy het ooit vir die Here te groot is? Wat is die mooie van juis hierdie verhaal as ons lees dat ’n seun met ’n slingervel en ’n klip die groot probleem van israel oorwin het?

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Sing:

Ps 118:1,4 Ps 68:9,13 Ps 72:10,11 Sb 13-3

Orrelis: Corlea vd Walt Projektor: Magriet Erasmus Klank: André Beumer Prediker: Ds Gerrit Kruger

SATAN VERSOEK DIE MENS MAAR GOD BEPROEF DIE MENS Wanneer laas het jy gesê: “Wyk Satan, wyk!” Satan die wêreld en ons eie vlees val ons elke dag aan. Elke dag moet ons sê: “Wyk Satan!” Waarmee God ons beproef, om ons geloof te louter en te versterk, gebruik Satan om ons te versoek. Deut 13:1-3; Open 2:10 God versoek nie die mens om hom tot sonde te beweeg nie, maar God laat ons soms in versoeking kom, Hy laat Satan toe om ons te versoek, sodat ons ook beproef word en in ons geloof en vertroue kan groei. Dink aan ons Here Jesus Christus self wat deur die Satan versoek is, Mat 4:1ev. Versoeking

en

Versoeking is v/d duiwel Satan wil die sonde laat seëvier Satan wil die mens afbreek Satan wil ons wegtrek van God

Beproewing Beproewing is van God God wil die goeie laat seëvier God wil die mens geestelik bou God wil ons nader trek


ALGEMENE INLIGTING 7. Bybelstudie- en Huisgodsdiensriglyne (E-100 Rooster no. 31-33)

EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30

31.

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: GKSA Sustentasie

Samuel 1:1 – 3:21

Samuel luister na God

1.

Nadat u die aanloop in Samuel 1 en 2 gelees het bepaal ons ons gedagtes by die roeping van Samuel (Sam 3). Die eerste twee hoofstukke beskryf die afvalligheid van Israel en dat dit selfs in die preister se familie voorgekom het. Die geestelike nood van die kerk word hierin weer beklemtoon, maar ook die feite dat die Here sy kerk nie vergeet nie en op sy tyd weer ’n geestelike leier aan sy volk voorsien. Watter betekenis kry ons in die naam van Samuel? (1:20)

2.

Hanna en Elkana het hulle seun aan die Here toegewy met die bedoeling dat die priester Eli hom in die weë van die geloof sou onderrig. Het Eli dit gedoen? (3:7) Waarom dink u het Samuel nie geweet dit is die Here wat hom roep nie?

KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion elke Vrydag na 13:00.

3.

Hoe belangrik is huisgodsdiens en katkisasie aan ons verbondskinders?

EREDIENSTE OP INTERNET Vir direkte uitsending en inluister skakel in by :http://audioserver.nl/stream/?id=853 Vir inluister en aflaai na die direkte uitsending: http://audioserver.nl/mp3/recorder.php?id=853

4.

Wat hoor ons uit die antwoord wat Eli vir die jong seun leer? Hoe antwoord ons God op sy roepstem en wat beteken dit om werklik te luister? (3:8-10)

5.

Vergelyk die roeping van Samuel met die roeping van Jeremia 1:4-5. Het u al nagedink en gebid oor die roeping en taak waarvoor die Here u van voor u geboorte af bestem het? Hoe gee jy daaraan uiting? Wat is die groot roeping en taak van die kerk van die Here? (Mat 28:19evv)

6.

Wat leer ons van die houding/geloof van Eli uit sy antwoord aan Samuel nadat hy die Here se oordeel oor sy huis aangekondig het? Moet ’n mens die gegewe omstandighede maar altyd net gelate aanvaar?

DIENSBEURTE: Ouderling: Diaken: KATKISASIE:

Herman Smit Wimpie Steenkamp

Vandag: Les 11, Ps 42:1 13 Mei : Les 12 Ps 48:1

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die oggend-erediens voor die klavier aan te meld.

VERGADERINGS:

7 Mei—Evangelisasie Kommissie 19:00

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” - Ps. 62:1

32. Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle sommer gou beter gesondheid sal ervaar:

 Buks Kotze (C3—664 2945) sterk aan in Unitas Hospitaal na ‘n rug operasie.  Hein Kaiser (C6—664 2081) word die komende week geopereer in die Eugene Marais Hospitaal.  Piet Welthagen (A7—664 7297) is tans in Tshwane Distrik Hospitaal. DOOP VANOGGEND: Geluk aan Bertie en Riana van Jaarsveld (B3—084 626 2425) met die doop van hul dogter Lisa.

1 Samuel 8:1-10:27

Koning Saul

1. Na die rigters het Samuel as leier van Israel opgetree. Die regering van die dag was nie demokraties nie maar teokraties – God regeer deur sy geestelike leiers. Nou vra die volk na ’n aardse koning. Koning het destyds outokraties opgetree en dikwels sy eie mense uitgebuit.


ADVERTENSIES ELANDSPOORT- EN BLOMME TEESKINKBEURTE Kos moet op die laaste Vrydagoggend voor 8:45 by Die blomme Sondae in die kerk word geborg deur BLOM ‘N BLAAR in Centurion (663 5955). die nuwe kombuis afgegee word. Kontak hulle ook vir blomme vir troues, onthale asook enige vrugte– of biltongruikers vir Wyk Teeskink Elandspoort aflewering plaaslik & oorsee. B8 Comine Venter 6 Mei Vr 11Mei Enige gebruikte groen plastiese B12 Jeanette vd Bijl 6 Mei Vr 11Mei bakkies, mandjies en houers vir Susan van Dyk 6 Mei Vr 11Mei Sondae se blommerangskikB5 Louwtjie Malherbe 6 Mei Vr 11Mei kings kan by die nuwe kombuis B15 Marieke Zeevaart 13 Mei Vr 18 Mei ingehandig word. B7 Jetske Guldemond 13 Mei Vr 18 Mei C9 Amelia Steyn 13 Mei Vr 18 Mei DROË VRUGTE VANAF MONTAGU Elsie Swanepoel 13 Mei Vr 18 Mei Gedroogde vrugte weer beskikbaar. Kontak A8 Ronell Hoogenboezem 20Mei Vr 25 Mei Johanna Venter 082 335 8680 / 012 654 8565 B17 Vakant 20 Mei Vr 25 Mei C2 Anna Smith 20 Mei Vr 25 Mei CENTURION HOSPICE—vir meer inligting of Christa Trichardt 20 Mei Vr 25 Mei donasies skakel 012 664 6175 VROUEKAMP VERRASSING!!!!

JAN DIE KOPERKAN Ons koperkan loop leeg, bring asb al u kopergeld en gooi dit in die koperkan wat voor in die kerk staan. Die geld word gebruik om ‘n teologiese student tydens sy studies te ondersteun.

Staan daar miskien êrens op ‘n rak in jou huis ‘n outydse koppie en piering (of 2 of 3), wat jy nog altyd wou wegmaak maar net nie kans gesien het om te doen nie? Bring vreugde in iemand se lewe deur dit te skenk vir ‘n verrassing wat beplan word vir die VROUEKAMP. KLEUTERSORGKLAS 2—5 JAAR Kontak Mara Smit (082 878 9154) of Louise Grobler (083 285 4528) as jy Elke Sondag behalwe tydens Nagmaal, Skoolvakansies en kan help. Langnaweke. Kinders kan na die klassie geneem word tydens die laaste lied voor die HUISGODSDIENSRIGLYNE OP WEB preek en kan weer tydens die kollekte gehaal word.

Weeklikse Huisgodsdiensriglyne is nou ook beskikbaar op die webwerf saam met die Kommunikaatjie: www.issuu.com/gkcenturion KOMMUNIKAATJIE SPERTYD Spertyd vir die Kommunikaatjie Donderdae om 11:00

ROBOTPAKKIE STOP-DINK-GAAN Jak 2:14-17. Jou deel vir evangelisering: byderhand, gerieflik en gou is om te kan gee. Verkrygbaar Sondae agter in die saal @ R10 NUWE KRUISPAD WEBBLAD Gaan kyk gerus na die nuwe webwerf op: www.kruispad.net.

DIE FLUIT Jesus verwys na die bediening van Johannes die Doper wat deur die mense nie geag is nie. “Hulle is net soos kinders wat op die markplein sit en vir mekaar roep: Ons het vir julle op die fluit gespeel, en julle het nie gedans nie!” Lukas 7:32 Die Here gee aan ons ook geleenthede waarop ons nie altyd reageer soos Hy dit wil nie. In die bediening gaan daar ook sulke geleenthede verby. Een daarvan is die huisgodsdiens wat nog nie tot sy volle reg kom in die gemeente nie. Volgens my waarneming is dit duidelik dat die oproep om daagliks huisgodsdiens te hou by baie nog op dowe ore geval het. Dit selfs ten spyte van die moeite wat gedoen is om praktiese riglyne op te stel en uit te deel aan elke huis. Die grootste dankbaarheid moet mens uitspreek vir elkeen wat hierdie fluit hoor speel het en begin dans het. Ook vir hulle wat huisgodsdiens hou al is dit nie met hierdie riglyne nie. Die doel van die riglyne is juis nie slawerny aan riglyne nie, maar selfstandigheid in u godsdiens. Maar die hartseer bly groot oor elke huis wat hierdie fluit hoor en tog nie dans nie. Die punt waaroor dit gaan is of daar daagliks saam met die stem van God geluister word. Die belangrikste is nie die riglyne of die moeite waarmee dit opgestel is nie, maar wel die punt of u wel saam met u kinders na die Woord van God gaan. Hoe u dit doen is u saak, solank u dit doen en dit sinvol doen. Daar moet na die Woord van God geluister word, deur u saam met u kinders! Dit is immers u Doopbelofte wat ter sprake is … dat ek my kinders in hierdie leer sal onderrig en sal laat onderrig! Die riglyne vir huisgodsdiens is net ‘n fluitjie om u weer te help om aan u beloftes voor God betroubaar te wees. So sal u saamwerk in die bediening van die Woord … so sal die akker voorberei word vir die prediking … so sal God met u praat en u kan antwoord in u gebede. So belê ons in die toekoms … so gryp ons na die ewige lewe! Die fluit het gespeel, kom ons dans! Kom ons doen wat die Here van ons verwag. En diegene wat getrou bevind word sal saam met my kan getuig … die Here gebied sy seën daarop. Kom ons dans! Kom ons soek die Here in sy Woord, terwyl Hy nog te vinde is! Ds Maarten ONS IS OP SOEK NA GESKIKTE ARTIKELS WAT DEUR ONS GEMEENTELEDE GESKRYF IS VIR PUBLIKASIE OP DIÈ BLADSY. DIE ARTIKELS KAN GESTUUR WORD AAN: gercent@lantic.net OF U KAN DIT INHANDIG BY DIE KERKKANTOOR


VERJAARSDAE

Centurion Christelike Laerskool 10 JAAR SE UITNEMENDE CHRISTELIKE ONDERWYS

“In sy eie oë is alles wat ‘n mens doen, reg, maar die Here onder-

BELYDENDE LIDMATE

Tel nr: 012 654 7577/083 633 7208 Faks nr: 086 667 5665 Epos: skool@LSCenturion.co.za Web www.LSCenturion.co.za

Hv Edinburghlaan en Cornellstraat Clubview Oos

OPEDAG Vrydag 25 Mei 2012 van 08:00 tot 17:00 Die Centurion Christelike Laerskool is ‘n Afrikaans Christelike privaatskool wat fokus op hoë gehalte Bybel gefundeerde onderrig. Die ARSO kurrikulum word gevolg wat vir ons jong kinders ‘n Christelike opvoedingsbasis verseker. Grade 0 tot graad 7 word aangebied in klasse van maksimum 20 leerlinge, wat individuele aandag verseker.

CHRISTELIKE ONDERWYS IS DIT NOG RELEVANT IN ONS TYD? Kom luister na Dr Dirk Hermann, Adjunk Uitvoerende hoof van Solidariteit en Mnr Pieter Bisschoff, Uitvoerende Hoof van Aros (Aksie Reformatoriese Opleiding en Studies) 19 Mei 2012, 08:30 vir 09:00 Gereformeerde Kerk Centurion KONSERT 19 MEI 2012 OM 18H30 met Kevin Leo en Mathys Roets Aangebied by die NG Kerk Doringkloof Koste: R120pp.

Vir meer besonderhede kontak gerus die skool!!

Gemeente Aksie! SATERDAG 28 JULIE 2012 Met die Tema

GKC’s-got-talent! Trek ‘n ander baadjie aan … en kom hou fees soos Christene feesvier! Die Here gee talente en met hierdie fees gaan ons gemeente wys dat GKC’s-got-talent! GKC staan mos vir Gereformeerde Kerk Centurion – vir al sy eie lidmate, maar ook vir enige ander nielidmate! Hierdie GKC’s-got-talent! fees het drie aksies:  Ons Kinders! kom wys jul vaardighede in ‘n lekker kaskar kompetisie met hope pryse wat die oggend van die 28ste Julie om 8:30 begin. Maak spanne, trek dieselfde aan, kom lag en stoot , kom wys jul gawes!  Ons Belydende lidmate! kom gee elkeen hul eie vaardigheid en/of deugdes as talent(e) en dan word dit op ‘n talente-veiling opgeveil, en  Ons Gemeente! wat deelneem aan die proe-’n-bietjie-baie-ete met voorgeregte, groentegeregte, vleisgeregte en nageregte (met pret-pryse vir die smullekker gereg in elke afdeling!) Om hierdie GKC’s-got-talent! fees af te rond, gaan daar ook drinkgoed wees (koeldrank en glühwein), ‘n warmbrak vir as die oggend effens lank raak, en tombola vir die kinders as die veiling aan die gang is. Die datum is die 28 Julie! GKC-Christene, jy word nou vroegtydig van die Christen-talentfees vertel. Skud jou vere reg en maak dit ‘n GROOT datum vir jou Gesin! en vir Jouself! GKC’s-got-talent! en daarmee maak ons die Here! groot.

6 Mei Karin Cloete Vincent de Jager Marieta Henning 7 Mei Pieter Momberg Tianca Peens Lina van Wyk 8 Mei Ryna du Plooy Maricka Fourie Tinette Herholdt Magdalena Snyman Ehrard van der Walt 9 Mei Gerhard Laubscher Nic Opperman 10 Mei Elsa Briel Isabella Pretorius Wico Prinsloo Susan van der Walt Yolande Venter Johann Verreynne 11 Mei Deaan Bloemhof Joey Erasmus LM Pelser Evert van Seventer 12 Mei Walter Vercuiel

A08 C16 A10

662 0373 082 582 2600 664 4170

B05 B03 A13

082 903 8139 083 449 4201 664-3752

A02 B22 C14 C06 C07

082 494 8704 665 0630 667 4003 663 2410

A03 C12

662 2373 663 3693

B07 B12 C13 B04 A03 C12

654 7080 654 1265 082 570 2036 082 372 2434 072 844 5325 663 3727

A12 B20 B05 C03

664 2522 654 7487 082 335 0867

B15

653 0525

DOOPLIDMATE

7 Mei Cornè du Plessis 10 Mei Nico Smal Alida van Wyk

B08

654-1437

B18 A12

076 828 9968 083 380 9279

BYBELSTUDIEGROEPE: Woensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal. Almal welkom 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie 9:00 Bybelstudie (1 Johannes)

Bybelskool van Centurion (2de kwartaal 2012) bied aan

Die boek OPENBARING Die groot troosboek vir alle Christene in die laaste dae Hoe moet ons die ‘moeilike boek’ verstaan? Wat beteken al die simboliek? Waarom laat God al die onreg toe? Wie is eintlik in beheer? Wat leer ons van die wederkoms? Wie is die Antichris? Gaan die kerk oorleef? Hoe naby is die einde? Hoe lyk dit in die hemel?

Almal is welkom Aanbieder: Ds. Maarten van Helden Plek: Gereformeerde Kerk Centurion Tyd: Elke Dinsdagaand 19:00 – 21:00 Koste: R 100 pp CENTURION CHRISTELIKE LAERSKOOL Nooi alle senior lidmate na ‘n kort Hemelvaart programmetjie op 17 Mei 2012 om 09:00 in die Gereformeerde Kerk Centurion. Ds Maarten van Helden sal ‘n kort erediens hou tydens hierdie geleentheid. Die geleentheid word afgesluit met lekker koek en tee/koffie wat deur die leerders verskaf gaan word. Alle senior lidmate is welkom en kan die kerkkantoor of die skoolkantoor laat weet sodat ons getalle voor die tyd kan hê. Skool tel.: 012 654 7577 Kerk tel.: 012 664 2614


DAWID, DIE MUSICAL Van vergete skaapwagter tot befaamde digter-koning. Dawid: ‘n Man na God se hart… Ons wil graag ‘n blokbespreking vir die gemeente doen om die musiekblyspel oor die lewe van koning Dawid in die Staatsteater dv op Saterdag, 16 Junie 2012 om 15h00 te gaan kyk. Kaartjies kos R200 elk. Indien u belangstel, kan u na die erediens besprekings agter in die saal doen. Besprekings kan ook gedurende die week by die kerkkantoor gedoen word. BEROEPENUUS BEROEPE ONTVANG · Ds C de Beer van Hoëveld na Boksburg-Suid. · Ds H Reinecke van George na Kuruman. · Ds OJ Struwig van Delmas na Durban-Noord.

SENIORAKSIE Maandag 7 Mei 2012 om 10:00 Mnr Piet Jordaan kom ons toelig oor die Residentia Stigting waarna ons lekker saam gaan kuier. Onthou u vrywillige bydrae vir Eljadahuis. Alle Seniors bo 60 is welkom om by ons aan te sluit.

Geskiedenis van Gereformeerde Kerk Verwoerdburg-Oos/Verwoerdburg-Noord/Centurion Om te voorkom dat die geskiedenis van ons gemeente verlore gaan, vra ons dat almal wat enigiets kan onthou oor die verloop en ontwikkeling van ons gemeente/kerkgebou/aksies dit op skrif sal stel en aan die Kerkkantoor deurgee. Enige interessante staaltjies sal ook baie welkom wees. Ons wil probeer om dit alles saam te stel in 'n bundel wat die geskiedenis en gees van die Gereformeerde Kerk Centurion uitbeeld.

Wanneer: 18 – 20 Mei Waar: Pure Joy Gasteplaas Koste: R600 per persoon Tema: Sinkgat of Borrelfontein Besprekings by die Sustershoek agter in die saal, of by Erna Olivier: 082 3322 118 / e.olivier@oberthur.com Bankbesonderhede: Gereformeerde Kerk Susters ABSA, Lyttleton Rek: 600340417 Verwysing: Kamp + Naam

VERSLAG AAN DIE GEMEENTE INSAKE DIE FINANSIES VAN DIE KERKRAAD Tydens die laaste gemeentevergadering het ons onderneem om drie maandeliks aan u verslag te doen. Graag gee ek aan u die resultate soos op 30 April 2012. INKOMSTES PRORATA BEGROOT: R1 253 920 JAAR TOT DATUM: R1 287 593 AFWYKING: R34 095 (positiewe afwyking) Op die oog af lyk hierdie syfers baie gesond. Ons moet egter daarop let dat ons vir ‘n tekort van R256 000 begroot het. Dit beteken dat ons inkomste op hierdie stadium al ongeveer R85 000 bo begrote inkomste moes gewees het. Indien hierdie trant voortgesit word sal ons afsluit met ‘n tekort van R145 000. U sal onthou dat die ouderlinge gedurende Februarie en Maart in hul wyke gesprek gevoer het met betrekking tot maandelikse bydraes. Weens hierdie gesprekke is die bydraes tans ongeveer 5% hoër as waarvoor ons begroot het. Dit is egter steeds nie voldoende om die begrote tekort teen die einde van die jaar goed te maak nie. UITGAWES PRORATA BEGROOT: R1 293 061 JAAR TOT DATUM: R1 277 149 AFWYKING: R15 912 (positiewe afwyking) Die uitgawes is mooi onder beheer. Daar is egter twee items wat begroting oorskry. Die items en die kommentaar hierop is kortliks soos volg: Evangelisasie (oorskryding 31%). Eenmalige groot uitbetaling. Sal in die loop van die jaar regtrek. Kantooruitgawes (oorskryding 16%). Word gemonitor. Afgelope maand het mooi afgekom. BOUFONDS INKOMSTE ONTVANG: R85 137 SOM VAN MAANDELIKSE BETALINGS: R88 800 AFWYKING: R3 663 (negatiewe afwyking) Uit bogenoemde kan gesien word dat die kerkraad hierdie betaling moet subsidieer. ALGEMEEN Vir die jaar tot datum is ons nog R10 444 in die blou. Die begrote tekort beloop R39 141. Dus is ons finansieel gesond. Daar moet egter op gewys word dat ons in November bonusse moet betaal. Ons het nie reserwes hiervoor nie behalwe as ons weer teen die verband gaan leen. Dit is gevolglik belangrik dat daar voldoende reserwes opgebou word om hierdie te kan befonds. DANKIE Vir almal wat so getrou bydrae wil die Kerkraad dankie sê. Kom ons dra almal by uit dankbaarheid, vir al die Here se seëninge oor hierdie Gemeente. GERRIT BEUMER - 082 572 5235 VOORSITTER FAK

talentfees

vertel.

kommunikaatjie6mei2012  

nuusbrief,brief

kommunikaatjie6mei2012  

nuusbrief,brief

Advertisement