Page 1

KOS VIR DESEMBERVAKANSIE: DANVILLE Die diakonie wil graag die projek van die Rainbow Kids Bybelklub in Danville ondersteun en poog om kospakkies vir 110 gesinne vir die Desembervakansie in te samel. Ons kan dit nie sonder u hulp doen nie en rig graag ‘n versoek om bydraes. Die kos en ander benodigdhede is onder die wyke verdeel en word u versoek om sover moontlik volgens wyksindeling by te dra. Die volgende bydraes (getal in hakkies dui toelating per gesin aan) kan by die saal afgelewer word: Item Wyke Item Wyke Toiletpapier (10 rolle) & Sout A1-3 Handeseep (4) & Skottelgoedseep A4-6 (1 pakkie) (1 bottel) Sunlight Seep (vir wasgoed–4) A7-9 Koekmeel (2.5kg) & A10-12 & Kookolie (1 bottel) Tandepasta (1) Tee (100 teesakkies) & Lyf/ A13-14 Soja (6) & sjampoe (1) B1-3 handeroom (1) Suiker (2.5kg) & B4-6 “Boelie beef” (6 blikkies) B7-9 Kits suurdeeg (4) Vis (6 blikkies) B10-12 Rys (5kg) B13-15 Gemengde groente (6 blikkies) B16-18 Grondboontjiebotter (1 - groot) & B19-21 konfyt (1 - groot) Groenmielies (6 blikkies) C3-5 “Baked beans” (6 blikkies) B22 & C1-2 Melkpoeier (2kg) & Sop (10) C6-8 Ontbytpap (4) C9-11 Koeldrank (2L aanmaak) & C12-14 Sop (10) & Koffie (1 blik) C15-16 Pasta (3) Benewens die items hierbo genoem, is daar ook nog ‘n behoefte aan ander items soos bv. vars groente, margarien, maalvleis, kookvleis en 10kg meel per gesin. Kontantbydraes sal ook verwelkom word om van hierdie items aan te koop. Indien u kan help met die verpakking en aflewering van die kos, kontak asb vir Anton Smith (082 856 3704) of Esmé van den Berg (083 381 6428)

K

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Jaargang 37 Nr 40 31

42 November September2012 2012

Liturgiese Riglyne SONDAGOGGEND 9:00 Skriflesing: Daniël 3:1-28 Teksvers: Sing:

Daniël 3:17a, 18a

Ps 147:1-3 Sb 12-3:1-2 Lied 203:1, 2 Sb 16-1:1-3 Sb 14-2:1 Sb 1-2:1-3 Sb 13-2

Orrelis: Corlea van der Walt Projektor: Johan Hoogenboezem Klank: Leendert Wattel Prediker: Prof Sarel van der Walt

GK Centurion verwelkom Prof Sarel van der Walt van die Teologiese Skool Potchefstroom VERSIENDE IN DIE GELOOF Hier staan drie manne. Drie manne voor die koning, en hulle staar die dood in die gesig. Drie doodgewone jong manne, wat die guns van die Here geniet het, en wat in doodsveragtende omstandighede vasklou aan die God van die verbond. En deur hierdie geloof bely hulle: Ons het ons God. Ons sal Hom aanbid en nie die koning se beeld nie, selfs al gee Hy nie hier uitkoms nie! Dit gaan in hierdie gedeelte oor die versiendheid van geloof teenoor die geestelike bysiendheid waarin ons almal soms vasgevang word. Terwyl ons soms wonder oor hóé God werk (en selfs soms: óf Hy werk), is God reeds (of eerder: steeds) besig om te werk soos wat Hy nog altyd in sy verbondstrou gedoen het, sy trou wat troosvol deurbreek in Christus. SONDAGAAND 18:00

Skriflesing: : Hab 2:20; Hab 3:1-15 Teksvers: Hab 2:20; Hab 3:2 Sing:

Diakonie

8

Gereformeerde Gereformeerde Kerk Centurion Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Ons bedank u by voorbaat vir die ondersteuning

KOMBUISE EN GAS INSTALLASIES Ons is gekwalifiseerde binnehuis ontwerpers sowel GAS installeerders; spesialiseer in die ontwerp en installering van nuwe kombuise en restourasie d.m.v. verf tegnieke. Werner vd Walt 082 308 6238 bwinterior@telkomsa.net/Meryke Deetlefs 084 444 5443 meryke@mery-d.co.za

OMMUNIKAATJIE

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Ps 111:1-4 Sb 12-3:1,2,3 Ps 134:4 Ps 93:1,2,4 Ps 112:1,2,3 Sb 13-2

Corlea van der Walt Susan Hoogenboezem Jan Reesink Ds Gerrit Kruger

VAN WANHOOP TOT VERTROUE! Van vrae aan God tot volle oorgawe in gebedsvertroue! In hierdie gedeelte is Habakuk se reaksie nie meer die van vrae en ‘n aanklag teen God nie, maar die van volle gebedsvertroue. Habakuk het van wanhoop tot vertroue beweeg. Habakuk bid en hy bely hoedat God Israel beskerm het deur gevare heen, vanaf Egipte tot in Kanaän. Hy spreek vertroue uit dat God afgesien van enige oënskynlike chaos, altyd in beheer bly en vir sy kinders sorg. God se heilige tempel is in die hemel. (2:20) Habakuk is vervul met ontsag vir God. (3:2-4) God is in beheer van die skepping en die mense. (3:5-7) God het voor Israel uitgegaan in oorwinning. (3:8-15) God se optrede is hoofsaaklik gemik teen die goddeloses. Hy trek voor sy volk uit en kom agter hulle aan en Hy beskerm hulle elke dag. God sorg onvoorwaardelik vir sy volk al is dit deur beproewings heen om hulle al meer en meer aan Hom toe te wy.


VERJAARSDAE

ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30

GENADETYD Dertig minute, net maar ’n halfuur, dis so gou verby, maar wanneer jy wag en wag en wag ... skyn dit langer te duur: minute word ‘n uur... die tyd sléép verby!

“Volhard in die gebed! Kol 4:2 BELYDENDE LIDMATE

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Aros (Aksie vir Reformatoriese Onderwys en Studies) DIENSBEURTE: Ouderling: Billy du Toit Diaken: Johann Els NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE EN BYBELSKOOLRIGLYNE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE EN BYBELSKOOL OP INTERNET http://audioserver.nl/?option=content&task=view&id=52&Itemid=92&user_id=853 VERGADERINGS: 5 Nov—Kommissie: Finansies & Admin 19:00 Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

4 Nov Rochelle Bloemhof Esther Hoffmann Jan van der Walt 6 Nov Mavis Goosen Gerrit Viljoen 7 Nov Jors Groenewald Chris Heunes Tillie Kamper 8 Nov Jossie Briers Ilona Erasmus 9 Nov Wietske Boon Maurice le Roux Santie van Rooy 10 Nov Stuart Graham Anton Smith Piet van Rooyen

B02 A02 C12

082 823 3612 082 875 5253 082 577 5993

C03 B09

664 8781 654 7592

C11 B22 B10

082 819 5947 660 1143 654 7352

A01 B09

667 3282 082 322 6221

B18 B22 B07

083 799 2270 078 801 1699 644 0762

B11 B10 B10

653 7342 082 856 3704 082 453 8446

Op ‘n sekere dag was dit anders ... Vrydag, die datum, van minder belang. Haastig nou, voordat hul die sabbat hou, moet alles afgehandel wees en nou’s dit al laatmiddag. Voete oormekaar vasgevat, arms wyd uitgestrek, polste vasgedruk, die hande oop... dan volg die hamerhoue een vir een... die skandpaal orent en op sy plek. Die skouspel met duisternis oordek... die skepping hou ook asem op... Gaan God Sy toorn loslaat oor wie dit waag dié onreg hier te pleeg? ‘n Stem pleit bewend: “Hulle weet nie van beter nie!”

O ns gee om vir M ekaar “Hy bring my by waters waar daar vrede is.” - Ps 23:2 Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

∗ Marco Smit (B04—653 0788) was na ’n rugbesering in Unitas hospitaal. ∗ Chris Smit (B21—651 1789) gaan komende week 1 Mil hospitaal toe vir ‘n rugoperasie. ∗ Ina Kotze (C3—664 2945) sterk aan in LCM na ‘n operasie. MEELEWING: Ons dink aan sr Riana Voordewind met die afsterwe van br Wim Voordewind gedurende die week. Die troosdiens is Woensdagoggend om 11:00.

Genadetyd, die oordeel uitgestel, dertig minute net maar ‘n halwe uur van stilte in die hemel.

DOOPLIDMATE

4 Nov Annerize Cordier 6 Nov Johannes Venter 9 Nov Helena Gildenhuys 10 Nov Rikus Steenkamp

B19

661 0427

B15

082 779 2802

C13

082 788 4169

A02

082 551 3910

Dat dit was, steeds is, of nog moet kom, dié bede sal steeds dieselfde bly: “Wag! Gee nog genadetyd!” Genadetyd ten duurste verkry. Dat dit sekerlik was, nog is en of dit nog moet kom, die boodskap sal steeds dieselfde bly. Wag! Gee nog tyd... Genadetyd ten duurste verdien (Openb 8:1)

DOOP: Geluk aan FJ en Hanlie de Klerk (C3—084 564 0605) met die doop van hul seun Andries de Klerk vanoggend. BEDANKING: ‘n Woord van dank vir boodskappe en meelewing is ontvang van Hartjie de Beer. AFLEGGING VAN BELYDENIS VAN GELOOF: Geluk aan Hanneke Kruger, Esmarie vd Bergh en Dirkjan van Rooy met die Aflegging van Belydenis van Geloof tydens die aanddiens.

2

Baba Boshoff

BLOM ‘N BLAAR http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee.

VAN JESUS GEPRAAT, ‘n 110 bladsy bundel van 19 sketse uit die evangelies, Bybelstudievrae en alfabetiese inligtingsbylaag deur Willemien van Heyningen @ R110. Skakel Willemien by 083 560 6730 of e-pos wilyvh@teaterbiblia.co.za.

7


BYBELSTUDIE:

GROTE GENADE! MONUMENTSIG AFTREE-OORD EENHEID BESKIKBAAR! Behoort aan die Gereformeerde Kerk Centurion geleë te

Woensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal—Bergrede Mat 5 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie—Jakobus 9:00 Ds Maarten se groep in kerksaal—Bergrede Almal welkom! ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE

Basdenlaan 226, Centurion reg agter Unitas Hospitaal en langs Kerkgebou U koop okkupasiereg in ‘n veiligheidsoord. Daar is 26 huisies met pragtige tuine en lae heffings. Die eenheid wat beskikbaar is bestaan uit 2 slaapkamers, 2 badkamers, kombuis, eet– en sitkamer, toesluit motorhuis (aan huis) met privaat binnehof, stoorkamer en tuin. Navrae Gerrit Beumer (012) 662 1414 of 082 572 5235 Lena Malan (012) 664 0801 of 083 457 7294 Pauline Sterk (012) 664 4151 Aansoeke sluit 19 November 2012

Kos moet Vrydagoggende voor 8:45 by die nuwe kombuis afgegee word. Wyk

Teeskink Elandspoort

C07 Mieke Opperman Elma Faber B11 Bets Roos C13 Elsa du Toit C05 Amanda Wilson B22 Ronel Swanepoel A12 Bieuwke Prinsloo A13 Bieuwke Prinsloo C14 Cecilia Wolamarans A10 Brenda Venter Melinda Engelbrecht B13 Bets Roos

4 Nov. 4 Nov. 4 Nov. 4 Nov. 11 Nov 11 Nov 11 Nov 11 Nov 18 Nov 18 Nov 18 Nov 18 Nov

Vr. 9 Nov. Vr. 9 Nov. Vr. 9 Nov. Vr. 9 Nov. Vr. 16 Nov Vr. 16 Nov Vr. 16 Nov Vr. 16 Nov Vr. 23 Nov Vr. 23 Nov Vr. 23 Nov Vr. 23 Nov

Amper 500 jaar gelede het een man die wêreld andersom laat draai met 95 stellings wat teen Wittenberg se kerkdeur vasgetimmer is. Dit was op 31 Oktober 1517 toe Maarten Luther dit nie meer kon vat dat die kerk Christus aanhoudend vir tweedehandse bygeloof verruil nie. Luther se reformasie het miljoene uit die hande van ’n magsbehepte godsdienstige struktuur losgeskeur. Boonop het hy die Bybel weer in die hande van gewone mense teruggeplaas. G’n wonder nie dat Luther in 1999 aangewys is as die derde mees invloedryke persoon van die vorige millennium. Luther was nie ’n studeerkamerteoloog nie. Ook nie iemand wat die wêreld deur vergaderings, beplanningsaksies of konsensus-politiek wou verander nie. Daarvoor was sy liefde vir die Here te groot. Luther was ’n profeet. En profete wen nie aldag gewildheidskompetisies nie. Hulle is nie aldag die godsdienstige smaak van die week nie omdat hulle nooit middelgrond soek of almal wil tevrede stel nie. Na jare se worsteling met die Bybel het Maarten Luther ontdek God se genade het net een naam en adres — Jesus Christus! Jesus se dood en opstanding is onverdiende Goddelike liefde in aksie. Genade is om die Here op sy allerbeste en allernaaste te ervaar! Luther het gesnap God se genade is ’n hemelse werkwoord. Genade kos Hom ’n kruis. Maar genade is ook ’n menslike ruswoord. Anders gesê, God doen genade en mense ontvang dit gratis, onverdiend, verniet! Boonop ontvang die verkeerde mense genade, diegene wat niks het om dit by God mee te koop, of deur ’n goeie lewe te verdien nie. Genade is net bedoel vir God se verlore eiendom, nie vir vromes nie. Genade is God se nuwe Genesis. Dis sy van-voor-af oorbegin met elkeen wat ’n slegte Eksodus beleef het. Genade — soos wat Phillip Yancey dit onlangs eietyds beskryf, is om te besef niks wat ek gedoen het, tans doen, of nog in die toekoms gaan doen, kan maak dat God meer of minder van my hou nie. Hy het my in elk geval lief! Stephan Joubert

6

3


Ons 7de

EERSTEJAARSKAMP 2013 Inskrywingsvorm is by die kantoor beskikbaar

Boskop-Tienerkamp 30 Nov – 3 Des 2012

Koste:R750 (T-Hemp en etes ingesluit)

Alle tieners (ook hierdie jaar se Gr. 6e) en hul ouers word uitgenooi om saam te gaan kamp by Boskopdam Seiljagklub. Jy kan met of sonder jou ouers kom. Ons gaan seil, roei, swem, speletjies speel, lekker eet en om die kampvuur kuier en sing.

Datum: 7-11 Januarie 2013 Plek: Nooitgedacht, 30km buite Potchefstroom

Koste: R450 p/p

Vertrekpunt: Teologiese Skool Potchefstroom (Op die hoek van Molenstraat en Borcherdstraat)

Prys sluit die volgende in: Kampering Koeldrank

10 etes Lekkernye tussenin

Tyd van vertrek: Maandag 7 Januarie om 12:00

Alle aktiwiteite is gratis en nie verpligtend nie Die kampterrein is pragtig met groen gras en baie bome. Die dam se water is skoon en helder. Hierdie is ‘n kamp van pure lekkerkry! ........ jy sal nie kan wag tot volgende jaar se kamp nie! Kontak: Heidi van der Walt: Tel. 082 902 8032 heidi@ressco.co.za (SMS of e-pos vir ’n e-pos uitnodigingsvorm)

SENIORS SE FLIEKGELEENTHEID KOMENDE DINSDAG-OGGEND (6 NOVEMBER) Ons ontmoet mekaar om NEGE-UUR by die kerk. Ons pak die motors lekker vol en vertrek saam na BROOKLYN TEATER (elkeen wat bestuur sal padaanwysings kry voordat ons vertrek). Daar gaan ons getrakteer word met versnaperinge en iets te drinke. Met die lekkerte van die gesellige saamkuier, sal ons die teater saam ingaan om Die storie van Klara Viljee (met Anna-Mart van der Merwe en Gavin van den Berg) te gaan kyk. Na afloop van die verrigtinge vertrek ons weer saam terug kerkterrein toe. Ons is ongeveer 80 wat die oggend saam gaan deurbring - sien gerus maar uit na 'n heerlike oggend! Vir enige navrae, kontak vir Phia 012 664 1384/082 541 6388

BEROEPENUUS BEROEPE ONTVANG · Ds JG Noëth van Kimberley na Vryburg.

BEROEPE BEDANK · Ds PJ Grové van Wapadrant na Sanveld.

BEROEPE AANVAAR · Ds OJ Struwig van Delmas na Frankfort.

4

Tyd van terugkoms: Vrydag 11 Januarie 2013 om 13:30

VOORNEMENDE NWU-PUK EERSTEJAAR Wat ʼn voorreg om jou te nooi na Gereformeerde Kerk Cachet se eerstejaarskamp! Om oor die grens te stap vanaf ʼn skoolkind uit jou ouers se huis tot ʼn selfstandige individu op kampus, is die fokus van die kamp. Die doel is om vir jou die Wapenrusting van God te gee as voorbereiding vir die universiteits- en kampuslewe. Jy word voorberei om as eerstejaar in jou Christelike geloof in die daaglikse studentelewe te groei. Ons beplan vir jou ʼn propvol program waar jy meer leer van die kampus, spanbou en bied jou die geleentheid om lewenslange vriende in Christus te maak. Gereformeerde Kerk Cachet se eerstejaarskamp is ʼn kamp van geestelike groei en voorbereiding vir kampuslewe. Woon hierdie kamp by en dit is gewaarborg om een van die lekkerste weke in jou lewe te wees! 5

kommunikaatjie4november2012  

nuusbrief,brief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you