Page 1

Tweede Sessie Gereformeerde Kerk Centurion Susters se kulinêre damesdag

ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE Kos moet Vrydagoggende voor 8:45 by die nuwe kombuis afgegee word.

op 27 Oktober 2012

Wyk Teeskink Elandspoort A1 Susan du Plessis 30 Sept Vr 5 Okt Koste R100!!! Elize van der Berg 30 Sept Vr 5 Okt B1 Rita van der Vyfer 30 Sept Vr 5 Okt Parkering gaan beskikbaar wees op die gronde van Lizel Smit 30 Sept Vr 5 Okt Centurion Akademie. B9 Rika Pretorius 30 Sept Vr 5 Okt A6 Elma Labuschagne 7 Okt Vr 12 Okt Kontak Doret Pretorius by 071 681 7910 of Heidi van der Walt 7 Okt Vr 12 Okt Amanda Niezen by 073 841 0439 C8 Elsie Kruger 7 Okt Vr 12 Okt Inge Pelser 7 Okt Vr 12 Okt BANKROTSKAP - WAAR DIT ALLES BEGIN HET C16 Doreen Reynecke 7 Okt Vr 12 Okt Rozanne Groenewald 7 Okt Vr 12 Okt Dit het alles in 1961 begin toe die geldstelsel van B4 Helene Kruger 14 Okt Vr 19 Okt ponde na rande verander het, en my oortrokke bankIda Reinecke 14 Okt Vr 19 Okt rekening verdubbel het. Ek was net besig om daaraan B6 Liesje Kuperus 14 Okt Vr 19 Okt gewoond te raak, toe bring hulle kilogramme in die C15 Lucia van Wyk 14 Okt Vr 19 Okt plek van ponde en onse, en my oes verminder met die helfte. DIERETUIN KAMP Toe verander hulle die reënval van duime na millimeter, en ons het sedert daardie tyd nog nie weer 'n Kostes Kamp: R135 – Volwassenes/ R90 – Kinders duim reën gehad nie. Wat doen hulle toe? Bring 'n Kostes Nagtoer: R90 – Volwassenes/R75 - Kinders ding genaamd Celsius in en die temperatuur daal met twintig grade. Geen wonder my mielies wil nie groei Alle Gr R tot Gr 6 kom kamp saam by die Pretoria nie. Dieretuin op 12 Oktober 2012! Almal moet 18:00 by Asof dit nie genoeg was nie, verander hulle grond, die dieretuin aanmeld vir die nagtoer, dit begin 18:30. van morge na hektaar, en my plaas se grootte vermin- Indien jy nie wil kamp nie, is jy nog steeds welkom om der met die helfte van wat ek oorspronklik geërf het. die nagtoer mee te maak! Na die toer gaan ons bring Dit is toe dat ek besluit om die plaas te verkoop. En en braai teen ongeveer 20:30. glo my. Ek het pas my plaas in die mark gesit, toe Wat moet jy saam bring: verander hulle myle na kilometer. Nou is my plaas so Jou ouers Jou tent vreeslik vêr uit die dorp, dat niemand daarin belang Vleis en bykosse vir die aand se braai stel nie!" Jou eie borde en eetgerei Koeldrank Vir meer inligting en om jou naam op te sit skakel vir: Helene Viljoen 0823784967/ Madi Hugo 0828951364 DIT GAAN PRET WEES OM VAN AL DIE NAGDIERE TE LEER!! KOMBUISE EN GAS INSTALLASIES Ons is gekwalifiseerde binnehuis ontwerpers sowel GAS installeerders; spesialiseer in die ontwerp en installering van nuwe kombuise en restourasie d.m.v. verf tegnieke. Werner vd Walt 082 308 6238 bwinterior@telkomsa.net/Meryke Deetlefs 084 444 5443 meryke@mery-d.co.za BLOM ‘N BLAAR (663 5955) skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. BEESBILTONG/DROËWORS 1kg of meer R130 pkg, kleiner verpakking beskikbaar. Gekerf of heel. 10% van winste word aan kerk geskenk. Skakel Willem van Tonder 082 433 1914

4

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Gereformeerde Kerk Centurion Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Jaargang 37 Nr 35 31

2 September 30 September2012 2012

Liturgiese Riglyne SONDAGOGGEND 9:00 Skriflesing: 1 Kor 8:7 – 13 1 Kor 10:23 - 30 Teksverse: 1 Kor 8:10 – 12 1 Kor 10:27 - 29 Sing:

Ps 33:1,5,11 Ps 32:1, 2 Ps 51:1,3,7 Sb 2-1:1,6,7 Sb 2-4:1,2,3 Sb 13-2

Orrelis: Corlea vd Walt Projektor: Magriet Erasmus Klank: Charl van den Bergh Prediker: Ds. Paul van den Berg

WATTER ROL SPEEL JOU GEWETE IN JOU DAAGLIKSE LEWE? Is jou gewete ‘n straf of ‘n seën? Iets wat jy doen, dink of sê kan jou gewete positief of negatief beïnvloed. Jy kan oor iets goed voel of sleg voel. Jy kan oor iets trots wees of jy kan daaroor skaam wees. ‘n Mens kan daarom ‘n goeie gewete en ‘n slegte gewete onderskei. Die HK Sondag 23 vraag en antwoord 60 dui aan dat ek deur ‘n ware geloof in Jesus Christus geregverdig is, en al sou my gewete my aankla dat ek teen al die gebooie van die Here swaar en baie keer oortree het, ek nogtans seker kan wees van my redding in en deur Jesus Christus. In die Nuwe Testament word die woord “suneidesis” gebruik om ‘n mens se gewete aan te dui. ‘n Mens se gewete word altyd aan iets getoets. Waaraan word jou gewete daagliks getoets?

SONDAGAAND 18:00 Skriflesing: Matteus 27 Teksverse: Matteus 27: 42 Sing:

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Ps 92: 6, 7 Ps 18: 1, 20 Sb 10-2 Ps 71: 9,10,14 Sb 13-2 Tertius du Plessis Johan Hoogenboezem Hein Kaiser Ds Christo Swanepoel

GOD SE VERLOSSINGSPLAN VIR DIE MENS IS DIE ENIGSTE HOOP OP SALIGHEID

Mat 27:42 “Ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel! Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo.”


EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30

Besoek ’n Planetarium

“Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.” Ps. 23:1

Op

BELYDENDE LIDMATE

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Kerkkas DIENSBEURTE: Ouderling: Riaan du Plessis Diaken: Anton Fourie NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE EN BYBELSKOOLRIGLYNE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE EN BYBELSKOOL OP INTERNET http://audioserver.nl/?option=content&task=view&id=52&Itemid=92&user_id=853

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” - Ps. 62:1 Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

∗ ∗ ∗ ∗

SENIORAKSIE

VERJAARSDAE

ALGEMENE INLIGTING

Hannelie Grobler (B18—664 1512) sterk aan te Unitas na ’n operasie . Ina Kotze (C3—664 2945) het toetse ondergaan. Frans van Dyk (C2—664 0060) sterk aan na behandeling te Unitas. Driekie Carver (A10—664-0461) sterk aan te Unitas Hospitaal na ‘n operasie.

GELUK: FJ en Hanlie de Klerk (C3—084 564 0605)met die geboorte van hul seun Andries.

30 September Marietjie Aucamp Anmari Erasmus Hannelie Grobler Magda Venter Willie Zaayman 1 Okt Johan Jordaan Helga Meyer Liza-Mari Meyer Elma Smith Wim Voordewind 2 Okt Le-Juan Delport Martin van der Walt 3 Okt Ernest Bornman Cobus de La Porte Izak Erasmus Koos Erasmus Wouter Grönum Elize Kruger Hanlie Snyman 4 Okt Bokkie Prinsloo 5 Okt Gert de Klerk Bauke Dijkstra

Saterdag 13 Oktober 2012 A01 B21 B18 B10 C04

082 736 5749 654 9108 644 1512 073 210 1177 084 500 7918

B10 C06 C06 A10 B07

654 3377 667 1463 667 1463 664-5021 082 797 8194

B17 B11

074 409 9649 654 0318

C11 A12 B09 B21 C01 A14 C06

658 5880 073 193 1023 072 233 5205 082 928 6106 664 0031 347 8140 084 549 7999

B13

348 8966

A13 A05

664 2125 664-4508

Die vertoning begin 15:00 en duur tot 16:00 Die bus vertrek om 13:30 vanaf die kerk en behoort weer om 17:30 terug wees. Senior lidmate betaal R 30,00 per persoon Ander lidmate en hul kinders, is ook welkom om saam te gaan, teen R 50 per persoon. Ons het plek vir 60 persone Gee u name (nie later as Sondag 7 Oktober) op by : Albie Venter—660 1503 Lena Malan—664 0801 Ansie van Dyk—664 0060 Indien u vervoer na die kerk benodig kan dit gereël word. Maak gebruik van die geleentheid om God se skeppingsmag en -wonder in die sterreruim te sien

“OPENBARING” deur Dr Tinus du Plessis Bybelstudieboek teen R200 per eksemplaar posgeld uitgesluit

DOOPLIDMATE

1 Okt Byron Brands Christiaan Gildenhuys Bertu Pretorius Stefanus van Staden 3 Okt Paul Coelho 5 Okt MJ van Dyk

Bestel per epos : openbaring.bybelstudie@gmail.com

B19 C13 B18 C11

666 7392 082 788 4169 076 981 0802 654-1851

C07

082 331 8622

Verskaf in die e-pos die volgende besonderhede: "Openbaring Bybelstudie Bestelling" Jou naam Volledige posadres ‘n Kontaknommer Getal boeke wat jy bestel

C09

665 0906

Verskaffers sal u kontak met verdere besonderhede

LUUKSE SELFSORG VAKANSIE-AKKOMMODASIE, Sobhengu Lodge aan St Lucia-meer. Midweek 15–19 Oktober, 2 slaapkamers; slaapplek vir 6. Slegs R2 000 vir 4 nagte. Skakel Johann 082 554 9416 DIE SUSTERS VAN DIE GEREFORMEERDE KERK ANDEON hou hul 25ste Jakarandatee, op Saterdag 13 Oktober, om 09:30 by die Gereformeerde Kerk Andeon, saam met Bergsig. Die gaskunstenaar is Randall Wicomb. Kostes R100 mans is ook welkom. Kontak Pieter van Emmenis by 012-379 7531 vir kaartjies.

2

3

kommunikaatjie30september2012  

nuusbrief,brief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you