Page 1

Gereformeerde Kerk Centurion Susters se

Damesdag – `n ontploffing van kreatiwiteit! Datum: 14 September 2013

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Onder leiding van Elza Grobler, ons eie pottebakker “Ghuru“ gaan elke dame meesterstukke maak met papierklei.

SONDAGOGGEND 9:00 Skriflesing: Lukas 19: 1-10 Teksvers: Lukas 19:9

van pottebakkerswerk en dit inknoop in ons christelike beginsels. 10:30 – 10:45

∗ Knaagtyd - “Brunch“ - muffins en hulle maatjies saam met koffie en tee. 10:45 – 11:30 ∗ Klaarmaak!! Die finale werk aan die meesterstukke word afgehandel. 11:30 – 12:00 ∗ Kook (of eerder baktyd!) Elza gaan die meesterstukke huistoe neem om te bak, koperkarbonaat oor te

Sing:

sit en te glasuur.

∗ Kreatiwiteitsontploffing! Kreatiwiteitsontploffing Die “Grand finale“ – verrassing! 12:00 – 12:15 Adres: Kerksaal - Gereformeerde kerk Centurion

Jaargang 38 Nr 29 25 Augustus 2013

Liturgiese Riglyne—GASTESONDAG

Program:

∗ Kuier! Koffie en tee - arriveer 8:30 vir 9:00. ∗ Kleiwerk - die aksie begin en elke dame takel die klei. 9:00-10:30 ∗ Kletstyd -terwyl die klei (en die dames) rus. Elza gaan vir ons `n kort praatjie lewer oor al die fasette

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.co.za Koördineerder Frans van Dyk: 664 0060/082 851 4558 van dykfj@absamail.co.za

Ps 139:1,2,3 Sb 12-3:1-4 Sb 9-3:2 Ps 130:2 Sb 17-1:1,5,6 Sb 13-2

Orrelis: Corlea van der Walt Projektor: Nicolai vd Merwe Klank: Charl vd Bergh Prediker: Ds Maarten van Helden

OM ‘N KIND VAN ABRAHAM TE WEES ... Soos Saggeus laat ons nie eintlik toe dat ander jou intieme gedagtes, vrese en pretensies moet agterkom nie. Jy laat hulle “nie in jou huis inkom” nie. As ons dink dat God alles sien en weet dan is dié waarheid van God nogal ‘n benouende bedreiging. So kruip ons dan maar telkens weer "tussen die bome" weg, soos ons voorouers in die paradys! Ons kan dinge vir mense wegsteek, maar nie vir die Here nie. Laat ons die Here toe om by ons “aan huis” te kom? Dit sal terselfdertyd benouing en bevryding bring, soos by Saggeus. Maar so word ook hy ‘n kind van Abraham!

Wat bring die dames? ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

‘n Voorskoot Houtplank Rolstok (hout, nie plastiek nie) Plastiekmes (hoe dunner hoe beter), ou kredietkaart werk ook goed Interessante goed om patrone op die klei te maak, bv kant, varingblaar, papier met tekstuur, stempels, ens.

Wat kos dit? Slegs R90!!!

Wie kan gaan?

SONDAGAAND 18:00 DIE GROOTSTE GESKENK VAN GOD AAN DIE MENS! Skriflesing: Heb 2:10-18 Teksverse : Heb 2:9 HK—Sondag 6 Sing:

Die eerste 40 dames! So draf direk na afloop van die erediens na die susterstafel agter in die saal en bespreek en betaal vir jou plek. Vir enige navrae skakel asb. vir Doret Pretorius by 071 681 7910 of Elza Grobler by 082 962 8494

12

Geen groter geskenk is ooit aan die wêreld gegee as die geskenk wat God aan ons gegee het nie. Niemand kan vir jou ’n groter geskenk gee as wat God gegee het nie.

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Ps 150-1:1 Ps 130-2:1,2 Ps 36-1:2 Sb 13-3 Corlea van der Walt Johan Hoogenboezem Hein Kaiser Ds Gerrit Kruger

“God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” (Joh 3:16) Hierdie geskenk is aan ons gegee terwyl ons dit glad en geheel nie verdien nie. Die vraag is, wat doen jy met geskenke wat jy ontvang? Is jy dankbaar en ontvang en gebruik dit met dankbaarheid en nederigheid? Of... is geskenke vir jou maar net nog iets wat jy eintlik nie nodig het nie, maar as jy dit kry, gee jy voor jy is dankbaar en plaas dit eenkant om stof te vergader?


ALGEMENE INLIGTING

DAAR IS NOG PLEK BESKIKBAAR VIR DIE KAMP KONTAK ANTON ( 0828563704) OF LODI ( 0824438886)

EREDIENSTYE Afrikaanse Diens: 9:00 en 18:00 Engelse Diens: 11:00 Sothodiens: 12:30

Van Gerber

Man Marius

Vrou Juanita

Van Dyk

Frans

Ansie

Kruger

Rudy

Heleen

Struwig

Pierre

Leandre

DIENSBEURTE: Ouderling: Wim Prinsloo Diaken: Hendri van der Walt

Pretorius

Wim

Sune

Kornet

Johan

Karen

KATKISASIE:

Wilson

Marcel

Venter

Louis

Wolmarans

Pieter

Roux

Almero

Van Helden

Maarten

Phia

Venter

Hein

Christi

Burger

Rina

Steenkamp

Wimpie

Meyer

Veronica

Kruger

Esme

Hern

Martie

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Hefsiba

Vandag: Les 23, Sb 10-1:1 Volgende week : Les 24, Sb10-2:1

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion.co.za EREDIENSTE OP INTERNET http://audioserver.nl/?option=content&task=view&id=52&Itemid=92&user_id=853 VERGADERINGS:

26 Aug—Finansiële Kommissie 19:00 27 Aug—Bybelskool 19:00 29 Aug—Instandhouding 18:00

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar

Cecilia

Corlien

Erasmus Olivier

Tinus Gawie Lodi

MEELEWING: Meegevoel word betuig met Vorster en Engela Swanepoel en familie (B5—656 0106) met die skielike afsterwe van Vorster se pa. GELUK Itu Maleng wat in gr 8 in Meisies Hoërskool is, het die landswye Afrikaanse redenaarskompetisie vir graad 8 en 9 leerlinge wat by Hartenbos gehou is, gewen. Sy het sowel die individuele as die onvoorbereide taal toesprake gewen.

2

Nelly

De Beer

Hartjie

Eddy

Amanda

Van der Walt

Johan

Van der Walt

Jan

Van der Walt

Hendri

VD Westhuizen Nico

Arina

Grobler

Fanus

Louise

Johl

Elmo

Zillah

De Klerk

FJ

Hanlie

Potgieter

De Wet

Alita

Emil

Maricka

Verreyne

Johann

Karia

Nel

Elke

Lourens

Leon

Lydia

Silvis

Niezen

Rene Erna

Bezuidenhout Jan-Louis Suritha

Lizette

Elfrieda

Talita

Johan

Carolus

Fourie

Van der Walt Hennie

Pretorius

Reinecke

De Beer

Van der Vyver Hennie

Aucamp

Vrou Charvette Wina

Nadia

“... Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid.” 1 Tim 3:15 Die siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

Man Jan Louis

Jansen v Vuuren Magda

Shaun Nel

Van Reesink Van der Walt

Roua

Kotze

Alwyn

Lucille

Peens

Hendrik

Tianca

Van Zyl

Gerrit

Madelein

Wattel

Jaco

Nicolene

11

Petro


Gemeentekamp 2013 KAMPPROGRAM Vrydag Arriveer vanaf 14:00 Kamp Opslaan Braaivleisvure beskikbaar vanaf 17:00– 19:30 19:30 Volksplanting in Egipte – Saal 19:30 Kinders kyk DVD in die saal langsaan. 20:45 Aandgodsdiens en samesang

WELKOM AAN ONS GASTE Ons verwelkom graag vandag weer enige besoeker of nuweling by ons gemeente. Ons is 'n gemeente van Jesus Christus. Dus verwelkom ons u elkeen namens ons Here en Verlosser. Hy is die Een wat die gang van die wêreldgeskiedenis kom verander het. As dit nie vir sy offer en oorwinning was nie, dan het alles tragies ten einde geloop. Nou is dit egter so dat "elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê". Ons deel vandag graag hierdie resep of geheim met elkeen wat vandag in ons midde is en heet ons u van harte welkom in ons erediens. Maak gerus gebruik van ons fasiliteite en ons geriewe en skakel ons as ons u van hulp of waarde kan wees. Elke lidmaat van hierdie gemeente sal te bly wees om u vriendelik te ontvang, u touwys te maak as u onseker voel en om met u oor Jesus Christus te praat as u daarna sou verlang. Ons het hierdie gawe van geloof en verlossing verniet ontvang en sal dit graag ook verniet met u deel.

Saterdag 8:00 Koffie en beskuit 8:30 - 11:00 Stamvergadering – Saal Tiener en Kleuter vermaak 11:00 Brunch 12:00 – 17:30 Ontspanning en spontane stamintegrering Nuwe warmwater swembad onderdak beskikbaar. 17:30—21:30 Uittog uit Egipte – kom by kampeerterrein se hek bymekaar. Pasgafees in die saal (3 gang feesmaal word voorberei) Sondag 8:00 Koffie en beskuit 9:00 Erediens met Nagmaalviering (doen self asb die nodige geestelike voorbereiding!) 10:30 Brunch 11:30 Kamp afslaan en kuier saam om swembad. Huisies moet 12 uur ontruim wees. Ons hoef eers 15:00 die terrein te verlaat.

Ons gemeente se mense is net sulke sondaars soos alle mense, met die verskil dat ons weet dat God ons ter wille van die geloof in Jesus Christus al ons sondes vergewe en aan ons die ewige lewe sal skenk. Dit vervul ons met groot vreugde en daarom sing ons so hartlik saam en het ons mekaar so lief in Christus. Soos Hy ons vergewe, vergewe ons mekaar ook. Daar is dus altyd nog plek vir 'n sondaar om saam met ons hierdie geloof in een gemeente te deel. As u na die diens dalk met ons wil praat kan u net voor by die preekstoel aanmeld en van die lidmate sal u daar help. Aanvaar gerus dat u vandag 'n besondere gas van hierdie gemeente is en dat ons u graag weer hier sal wil sien en ontvang. Mag die genade van die Here Jesus en die liefde van die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees u op al u paaie lei. Ds Maarten

ALETHEIA MINISTRY—SUNDAY AT 11:00 EVEN THOUGH...

Wat bring jy saam:

• • • • • •

Wors vir Vrydagaand se braai, Diakonie voorsien Broodjies en sous vir worsbroodjies. (Toeknyp roosters en vure beskikbaar) Versnaperinge vir Saterdag, 2 etes word voorsien Swemhanddoek

Scripture: Zephaniah 3:1-5 Deut 31:6-8 Verse: Zeph 3:5

Music : Christine van Helden Technician: Marcel Wilson Preacher: Rev Maarten van Helden

The Lord’s anger is put to the test! Jerusalem is not better than the nations around them! The day of judgement is near. And the people of Jerusalem are complacent and selfish. We too are making so many mistakes. We are selfish in our decisions. We forget the principles of God’s law. The prophet remind us of God’s gracious presence, even though we are so rebellious!

Stapskoene, sonhoed, sonbrandroom Gemaklike stoel Bybel, Psalmboek

Eetgerei, stoele, tafels en linne in Charlets word voorsien.

Ds (Prof) Yong Mog Song van Korea gaan die Engelse erediens op Sondag 8 September om 11:00 DV lei. Hy en sy vrou, Junga (uitspraak Tsang-a) sal 'n week in Centurion vertoef, terwyl hy by 'n konferensie in Pretoria optree. Lidmate word uitgenooi om hierdie Bediening van tyd-tot-tyd by te woon

10

3


Gemeentekamp 2013

BYBELSKOOL VAN CENTURION 27 Augustus – 17 September 2013 Volkome Vryheid in Jesus Christus

Reeds meer as oorwinnaars (‘n Verklaring van Romeine 8) 27 Aug 2013—Vryheid van veroordeling Rom 8:1-4 3 Sep 2013—Vryheid van verdorwenheid Rom 8:5-17 10 Sep 2013—Vryheid van ontmoediging Rom 8:18-30 17 Sep 2013—Vryheid van vrees Rom 8:31-39 Romeine 8 word deur baie teoloë beskou as die belangrikste hoofstuk in die Bybel. Natuurlik is elke woord en vers en hoofstuk in die Bybel belangrik, maar as jy Romeine 8 baie goed verstaan, kan jy die hele Bybel verstaan. Romeine 8 gee die kern van die hele evangelie deur, naamlik dat in en deur Jesus Christus, het ons volkome vryheid en verlossing.

6 - 8 September 2013 - Olifants River Lodge Kom kamp saam vanaf 6-8 September 2013 by Olifants River Lodge (’n uur en ’n half se ry vanaf Pretoria naby Middelburg). Hierdie is die ideale geleentheid om die gemeentelede beter te leer ken. Elke gesin bly in aparte eenheid. Linne word voorsien. Kostes per persoon vir die HELE naweek: R325 per volwassene wat kamp R180 per kind tussen 6 en 12 jaar wat kamp R100 per kind tussen 2 en 6 wat kamp R525 per volwassene in ‘n Chalet R440 per kind tussen 6 en 12 jaar in ‘n Chalet R390 per kind onder 6 in ‘n Chalet Kostes sluit in:

KOM LUISTER NA DIE GROOT VERTROOSTING UIT ROMEINE 8

Verblyf.

Saterdag en Sondagoggend se ontbyt.

Saterdagaand se Pasgafees.

Vrydagaand is ’n bring en braai. Diakonie voorsien slaai & broodrolletjies. Eetgerei, stoele en tafels word voorsien vir alle etes. Bring gerus peuselhappies vir vroeg oggend en laat middag.

Aanbieder: Ds Gerrit Kruger Kerksaal van die Gereformeerde Kerk Centurion Hoek van Basden- en Aletheastraat 19:00 - 20:30 R 100 pp of gesin. Nelly Silvis of kerkkantoor 0126642614/0829214904

Besprekings kan gedoen word na die diens voor die hoofingang van die Kerkgebou of per e-pos na Esmé Kruger : ekruger@clientele.co.za of Lodi Olivier: lodio@tshwane.gov.za Deposito word gevra teen 18 Augustus, gelde kan na die diens betaal word of in die Diakonie se rekening: ABSA Lyttelton 600280589 Verwysing: Naam + Kamp Stuur asseblief die betalingsbewys na Esmé Kruger of Lodi Olivier. Indien u finansiële ondersteuning nodig het, kontak gerus vir Anton ( 0828563704) of Lodi ( 0824438886).

4

9


ADVERTENSIES

BYBELSTUDIE: Woensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal 9:00 Ds Maarten se groep in kerksaal 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie Almal welkom!

BLOM ‘N BLAAR skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) FAMILIE FIETSE CENTURION – Verkope van fietse, onderdele, parte en toebehore. Werkswinkel dienste/ herstelwerk ook beskikbaar. Centurion Crescent Shopping Centre, h/v Lenchen Noord/Suid & John Vorster. Ons ruil ook 2de handse fietse in. Tel: 012 663 3839/ 079 859 7907 Professionele grimering vir matriekafskeid, troue of spesiale geleentheid. Michelle van den Berg by 0826402571 of michelle.minibar@gmail.com

BYBELS TE KOOP BY DIE KERKKANTOOR

SONDAG 15 SEPTEMBER 2013 Hiermee roep Klassis Potchefstroom kragtens Artikel 66 Kerkorde die Kerke wat in die Algemene Sinode Potchefstroom vergader op tot ‘n dag van verootmoediging en gebed in die lig van die voortgaande dade van opstand, moord, aanranding, korrupsie, bedrog en diefstal wat die openbare orde in gevaar stel. Hiermee word elke lidmaat opgeroep om hom of haarself voor God te verootmoedig en om vas te stel of daar nie in die eie lewe ongehoorsaamheid is waardeur wandade verswyg, aangemoedig of gepleeg word nie en indien wel om deur die Gees van God te smeek om ‘n lewensommekeer.

Dat die Owerheid verseker word van elke gelowige se voorbidding om deur die mag aan hulle verleen met krag op te tree teen enige wandaad wat mag

BIBLOS Die Biblos Bybelverspreidingsprojek het ten doel om sover moontlik aan diegene met wie ons daagliks kontak het (bv. sekuriteitswagte, huis- en tuinhulpe, petroljoggies, versorgers en ander volgens behoefte) ‘n Bybel in sy/haar moedertaal/taal van voorkeur te voorsien. Daar is ‘n besondere behoefte in hierdie verband. Deur die projek is reeds bykans 746 Bybels vanjaar in ons omgewing versprei. Ons mikpunt is om ten minste 1 000 Bybels te versprei.

Akkommodasie gesoek—Engelsediens lidmaat, onderwyseres van Zimbabwe soek akkommodasie in Lyttelton omgewing. Skakel ds Maarten indien u kan help.

Indien u belangstel om deel te neem aan die Biblos Bybelverspreidingsprojek, kontak die kerkkantoor vir meer inligting. Fondse vir hierdie doel kan in die kerk se bankrekening inbetaal word onder verwysing “Biblos”.

VETKOEK EN PANNEKOEKDAG GK LYTTELTON

Pannekoeke R3, Vetkoek met vulsel R15, Vetkoek sonder vulsel R6 Kontak asseblief die kerkkantoor 012-664 4325 of epos na gkl@telkomsa.net. om bestellings te plaas.

OP

Bybels te koop by die kerkkantoor teen R60 elk: Afrikaans, Engels, Tsonga, Venda, Sepedi (Noord-Sotho), Zulu, Xhosa, Siswati, Ndebele, Sesotho

Nutsman—Enige huisverbetering, verfwerk, loodgieterswerk, teelwerk (R45 m2), skrynwerk en algemene instandhouding. Skakel vir kwotasie Hein 0726579274 Vakansiehuis—Quteniqua strand, Grootbrak rivier, 2 bk, 3 sk, 1 motorhuis, vir 6 persone 2 blokke van strand, see uitsig. Beskikbaar vir Desembermaand. Hennie vd Walt 082 927 4326 OPPI STOEP - Basdenlaan 190, Lyttelton Manor. Konferensiefasiliteite, B/b gastehuis, Funksieareas, Ooievaarstee, Troues, Werkswinkels, Kombuistee, verjaarsdagpartytjie. Skakel Johan: 082 498 6314 www.oppistoep.mobi /onsin@iafrica.com Faks 0866333454

Ons beplan om weer ons jaarlikse Vetkoek- en Pannekoekdag op Vrydag, 30 Augustus te hou. Die fondse gaan vir die Sustersaamtrek van volgende jaar (2014) wat deur GK Lyttelton aangebied word Die verkope sal reeds om agtuur die oggend van 30 Aug begin en om en by 5uur die middag afsluit.

OPROEP TOT ‘N DAG VAN VEROOTMOEDIGING

GK WIERDAPARK GHOLFDAG Die Gereformeerde Kerk Wierdapark hou hul jaarlikse liefdadigheidsgholfdag ten bate van die Koning’s kinders Pretoria-oos stigting op 6 September te Zwartkop Gholf Klub Vir meer inligting kontak Léonie Oberholzer, by 0835014136 of stuur vir haar ‘n e-pos by leonie@gkwp.co.za.

8

verhoed dat die inwoners van ons Vaderland ‘n rustige en ‘n stil lewe mag lei.

Dat elke lidmaat versoek word om in alle aspekte van die lewe hulle te beywer vir die voortgang en uitbreiding van God se Koninkryk deur voorbeeld, woord en daad volgens die Woord van God .

Dat elke lidmaat hom of haarself sal verdiep in persoonlike gemeenskap met God deur Skrifstudie en gebed.

GKA Gr 0 - Gr 6 en ouers "Night Night at the Museum" Museum · Vrydagaand 11 Oktober 2013 Ons slaap oor in die Nasionale Historiese Natuur Museum en gaan ‘n onvergeetlike avontuur hê! R50 PER KIND R100 PER OUER Slegs aandete ingesluit. Toergroep moet minimum 25 persone wees. Bevestig asseblief by onderstaande e-pos adres, voor 30 September 2013 wie almal deel van ekspedisie wil wees. Alle inbetalings moet voor 2 Oktober 2013 inbetaal word by:

Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409 Verwysing: GKA en Naam

Stuur asseblief bewys van betaling na madelein.gasdepot@gmail.com waarna u alle nodige inligting en reëlings per e-pos sal ontvang. Vir meer inligting kontak Rudy Kruger 082 468 6035/ raslouw@postnet.co.za

5


VERJAARSDAE GEESTELIKE OPBOU: VANAAND

Twee dames van PEN, Rieneke Schutte en Hanneke Claassen kom ons toespreek direk na die aanddiens om ons meer te vertel omtrent hul werksaamhede in die hartjie van Pretoria! Bring jou hele familie, bure en belangstellendes saam om na die skyfies te kom kyk en na hul vertellinge te luister. Die sakkies met wenslysies wat ‘n hele sleepwa vol is, word dan ook aan hulle oorhandig. Baie dankie aan almal wat so ywerig deelgeneem het. Bestuur Susters

25 Aug Petrus Gildenhuys Michelle le Roux Elissa Lessing Lenie Myburgh Lizette Reinecke Rita Smit

C13 C05 B04 B17 A12 C03

082 788 4169 078 801 1699 654 7263 654 1142 082 375 0092 082 640 9228

27 Aug Andie vd Walt Quintin Wait

C07 A06

663 2410 083 458 1779

Getroude pare of verloofde paartjies wat binnekort gaan trou moet dit nie misloop nie!

29 Aug Willy Bakker Rudi Swanepoel Ida vd Walt Pieter vd Walt

B18 B09 B01 C09

653 8012 654-5568 654 1551 082 334 0539

Gee julle name so gou moontlik vir Nelly Silvis (082 9214904) sodat die besprekings gefinaliseer kan word.

30 Aug Retief Snyman Wimpie Swanepoel

A04 A09

347-0401 662 2554

31 Aug Lettie Dijkstra Wim Pretorius

C11 B18

651 3903 076 981 0802

31/08/2013 Vertrek vanaf kerk 09:30 Hendri 083 292 9002 Etienne 072 102 9845

SIEN JOU DAAR

Tee 25 Aug 25 Aug 25 Aug 25 Aug 25 Aug

Elandspoort Vr 30 Aug Vr 30 Aug Vr 30 Aug Vr 30 Aug Vr 30 Aug

Corlien Steenkamp Sandra Trentham Gerrie Vorster Louisa van der Walt Anel van der Walt Elmarie vd Walt

1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep 1 Sep. 1 Sep

Vr 6 Sep Vr 6 Sep Vr 6 Sep Vr 6 Sep Vr 6 Sep Vr. 6 Sep

Tersia Anderson Cora Badenhorst Ida van der Walt Elsa du Toit

8 Sep. 8 Sep. 8 Sep. 8 Sep.

Vr.13Sep Vr.13Sep Vr.13Sep Vr.13Sep

B4 B6

Helene Kruger Doreen Reynecke Liesje Kuperus B7 Jetske Guldemond C15 Lucia van Wyk A2 C1

071 852 1423 082 417 6286 664 2553

STAP EN BRAAI UITSTAPPIE VIR NANA-SKOOLSE JONGMENSE

Kos moet verkieslik die Sondag vooraf in die vrieskas geplaas word sodat die wyksuster kan kontroleer of alles ingekom het. Sit asseblief Sondag 2 rye koppies en 1 houer elk suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens net daarna.

BELYDENDE LIDMATE

C15 B22 C03

Ds. Maarten en Corlia Buys bied weer ‘n huweliksverrykingsnaweek vanaf 4-6 Oktober aan.

6

“Volhard in die gebed! “ Kol 4:2

28 Aug Hennie Duvenage Elke Nel Elmarie vd Walt

HUWELIKSVERRYKINGSNAWEEK 4-6 Oktober 2013

ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE

C3

B10 B14 B16 C13

GESOEK Ons is op soek na ‘n seiltjie vir ‘n 1400 Nissanbakkie vir beskerming vir die kos wat na Elandspoort vervoer word. Kontak Hannie vd Bergh 0827803653

DOOPLIDMATE

25 Aug Melindi Venter

B17

082 838 9848

27 Aug John Potgieter

C09

082 334 8035

BEROEPE ONTVANG Dr JA Erasmus van Odendaalsrus na Newcastle.

30 Aug Theunis Hartman Johan Loock

B14 B13

082 812 4990 658 5051

BEROEPE BEDANK Ds AB van der Walt van Lichtenburg na Koster.

31 Aug Jeandre van Aswegen

A04

083 612 0691

BEROEPENUUS

7

Kommunikaatjie 25 Augustus 2013  

Nuusbrief van GK Centurion