Page 1

K

VERJAARSDAE “Volhard in die gebed! “ Kol 4:2 BELYDENDE LIDMATE

21 Julie Andri Steinberg Engela Swanepoel Annette van den Berg Helene Viljoen

B21 B05 A04 B05

651 1405 656 0106 347 0494 666 7427

22 Julie Gawie Erasmus Freddie Louw Fanus Steinberg Hannie van den Bergh Mandi Wagner

C05 C14 B21 C07 B05

664 7602 667 6147 651 1405 663 3649 660 2456

23 Julie Baba Bloemhof Johan Prinsloo Johan Rottier

A12 A02 C15

083 599 8454 664 4368 079 492 5581

24 Julie Arista Gouws Esna Gouws Tjaart Kruger

B15 B15 A11

654 6019 654 6019 082 487 1413

25 Julie Jolandi Myburgh Piet Roos Louise van Niekerk Annesta Wannenburg

A04 A12 B16 A08

26 Julie Rohan Bloemhof Johan Hechter

A12 A04

083 599 8454 347 2727

27 Julie Thys Reynecke

C12

664 7758

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.co.za Koördineerder Frans van Dyk: 664 0060/082 851 4558 van dykfj@absamail.co.za

Jaargang 38

Nr 24

21 Julie 2013

Liturgiese Riglyne

DOOPLIDMATE

SONDAGOGGEND 9:00 22 Julie Joszua van Staden

C11

654-1851

Skriflesing: Eksodus 3,4 Teksvers: Eksodus 4:1,2

24 Julie Jason Trentham Danelle van der Merwe Christiaan Venter Zuiqe Weyer

C14 B20 A05 A11

079 879 6862 082 372 3906 664 4715 079 524 8315

Sing:

26 Julie Mienke Pretorius

B02

082 775 8932

27 Julie Quintes Myburgh Morné Sevenster

B01 C04

082 324 7265 073 571 5513

347 9198 460 0722 083 262 7098 667 3560

Ps 90:1,2,7 Sb 12-3:1-4 Sb 9-3:2 Sb 16-1:1-3 Ps 119:39 Ps 77:1,6 Sb 14-3:1,4 Sb 13-2

Orrelis: Corlea van der Walt Projektor: Magriet Erasmus Klank: Charl van den Bergh Prediker: Ds Maarten van Helden

MOSES SE STOK Met ‘n stadige en herhaaldelike lees van die teks oor die roeping van Moses val daar telkens weer iets nuuts ‘n mens op. In ons teksgedeelte fokus ons gewoonlik nogal op Moses se onbekwaamheid en sy manier om verskonings te soek om nie sy werk te doen nie (sy roeping te vervul nie). Lees mens ‘n slag met die klem op God se genade en geduld wat Hy met Moses het, dan sien mens ‘n heel ander Moses raak. Miskien sal jy dan dié Moses sien wat God sien, en die man wat Hy van kleintyd af opgelei het om juis hierdie grootse taak vir Israel en vir God te kan uitvoer. Die Here fokus ons aandag op die stok in Moses se hand... en u kan gerus ter voorbereiding van prediking bietjie nadink wat hierdie stok of staf in sy hand alles gedoen en gesimboliseer het! Wie het nogal dié stok vir hom gegee?

SONDAGAAND 18:00

PATTERN - BEANIES FOR BABIES Sizes required are 1.4kg and 1.8kg to 2/5kg, length 15 cm or 17 cm and cast on 90 sts/90 sts. Materials needed are 1x 25g ball of ¾ ply baby wool and 1 pair of 3.25 needles. Cast on required number of stitches. Work in double rib to length required as above. Decreasing row *K2 tog, P2 tog, repeat from * to end. Work 6 rows in single rib. Break off yarn long enough to thread onto a needle and pull through stitches. Sew up with a flat seam.

Skriflesing: Gen 3:1-24 Rom 5:12,17 Teksverse : Gen 1:26,27,31a; Rom 5:12,17 HK Sondag 3 Sing:

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

8

Ps 107-1:1 Ps 130-1:1,2 Ps 134-1:4 Ps 65-1:2 Sb 13-3 Corlea van der Walt Jaco Wattel Hein Kaiser Ds Gerrit Kruger

VAN ’N HOË POSISIE HET DIE MENS DIEP GEVAL As daar 'n Almagtige God was?

∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Hoekom het Hy die wêreld dan so boos en verkeerd geskape? Hoekom laat Hy toe dat daar soveel moord en doodslag is? Hoekom is die wêreld nie net vol liefde en mooi en goedheid nie? Kon God nie verhoed het dat die wêreld so boos en verkeerd is nie? Hoekom het Hy dit toegelaat?

Hier lê 'n beskuldiging in teenoor God, want met hierdie vrae, verontskuldig die mens homself en lê die blaam op God. So het Adam en Eva hulleself probeer verontskuldig en die blaam op die slang geplaas.


ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE Afrikaanse Diens: 9:00 en 18:00 Engelse Diens: 11:00 Sothodiens: 12:30 KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Teol Studentekas DIENSBEURTE: Ouderling: Cassie van der Walt Diaken: Phia Lombard KATKISASIE: Vandag: Les 19, Sb 3-3:1 Volgende week: Les 20, Sb 18-7:1 NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion.co.za EREDIENSTE OP INTERNET http://audioserver.nl/?option=content&task=view&id=52&Itemid=92&user_id=853 NUWE WEBBLAD: http://www.gkcenturion.co.za VERGADERINGS: 24 Julie—Bedieningskommissie 19:00 25 Julie—Instandhoudingskommissie 18:00 Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

BYBELSTUDIE:

ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE

Woensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal 9:00 Ds Maarten se groep in kerksaal 9:00 Ds Gerrit se groep vergader eers weer op 7 Aug

Kos moet verkieslik die Sondag vooraf in die vrieskas geplaas word sodat die wyksuster kan kontroleer of alles ingekom het. Sit asseblief Sondag 2 rye koppies en 1 houer elk suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens net daarna. Tee Elandspoort

Almal welkom!

BLOK C – KUIERAAND Kom geniet heerlike Kerrie en Rys op Vrydag 26 Julie 2013 om 18:30 in die Kerksaal Bring Saam: Eetgerei en ietsie om te drink sowel as ‘n vrywillige bydrae van ‘n kombers per gesin Bevestig asb voor die 22 Julie 2013 by jou Ouderling of Diaken

B17 Carina Koch B22 Ronel Swanepoel C2 Anna Smith Louisa van der Walt C8 Elsie Kruger

21 Jul 21 Jul 21 Jul 21 Jul 21 Jul

A8 C10 C12 B21

Ronell Hoogenboezem 28 Jul Lydia Oosthuizen 28 Jul Christi Venter 28 Jul Sandra Smit 28 Jul

Vr Vr Vr Vr

2 Aug 2 Aug 2 Aug 2 Aug

A4 B18 B19 B20

Laurette Snyman Adele Erasmus Annesta Wannenburg Hannelie Grobler

Vr Vr Vr Vr

8 Aug 8 Aug 8 Aug 8 Aug

4 Aug 4 Aug 4 Aug 4 Aug

O ns gee om vir M ekaar “... Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid.” 1 Tim 3:15 Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter: ∗ Rassie Erasmus (B20—664 2522) herstel na ‘n operasie te Unitas Hospitaal. ∗ Annamarie van Wyk (C15—072 408 1354) het 'n rugopesasie in Eugene Marais ondergaan. ∗ Rita Dijkstra (A5— 664 4508) herstel te ZA Hospitaal na ‘n knieoperasie. ∗ Hartjie de Beer (A13—664 2402) ondergaan tans bestraling en is positief oor die vordering. ∗ Johan Kornet (A4— 347-0044) herstel tuis na ‘n operasie. ∗ Willie Loots (A9—662-1622) herstel te Unitas Hospitaal na ‘n operasie. ∗ Gertie Swanepoel (A14) herstel tuis na ‘n val. ∗ Willem Voogt (A10—083 708 2814) het ‘n blindedermoperasie ondergaan. DOOP: Geluk aan Willem en Veronice Voogt (A10— 083 708 2814) met die doop van hul seun Wian vanoggend. MEELEWING—Ons dink aan: ∗ Jan en Jetske Guldemond (A1—667-2524) met die afsterwe van Jetske se broer in Vriesland. ∗ Issie Breytenbach (A6—083 652 0994) en familie met die afsterwe van Coen wat gedurende die week begrawe is. GELUK: Hannes van Staden (A9—072 367 1182) wat verloof is aan Elzanne Maree.

2

Vr 26 Jul Vr 26 Jul Vr 26 Jul Vr 26 Jul Vr 26 Jul

NUWE WEBWERF VIR GK CENTURION Indien u nog nie weet nie, gaan kyk gerus na ons kerk se nuwe webwerf op

www.gkcenturion.co.za 7


HOE MEER HAAS, HOE...

ADVERTENSIES “Moeg vir jou ou kombuis? En GASINSTALLASIES.” Ons is gekwalifiseerde binnehuis ontwerpers sowel as Gasinstalleerders; ons spesialiseer in die ontwerp en installering van nuwe kombuise sowel as restourasie d.m.v. verftegnieke. Werner van der Walt 082 308 6238 bwinterior@telkomsa.net/ Meryke Deetlefs 084 444 5443 meryke@mery-d.co.za BLOM ‘N BLAAR http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. Nutsman vir herstelwerk in en om die huis. Pieter du Plessis Tel: 083 965 2729 Faks: 086 550 0931 dplespieter@absamail.co.za

TÇ}° `âá|~tÇàx Professionele musikante vir enige geleentheid. ~ Viool, dwarsfluit en klavier ~ Vir verdere inligting kontak: Eljé van der Walt: 076 630 7006 Of anjemusicians@outlook.com Voetsorgkundige—Ek spesialiseer in en help graag met: Ingroei-toonnaels, Eelte, Liddorings, Sny van toonnaels, Voet massering. Laat weet my gerus as u nie meer by die tone uitkom nie of sommer net vir ‘n bederfie. Juanita de la Porte 0834197833 FAMILIE FIETSE CENTURION – Verkope van fietse, onderdele, parte en toebehore. Werkswinkel dienste/herstelwerk ook beskikbaar. Centurion Crescent Shopping Centre, h/v Lenchen Noord/Suid & John Vorster. Ons ruil ook 2de handse fietse in. Tel: 012 663 3839/ 079 859 7907 NUTSMAN- Kwotasies. Hein 0726579274 Jong man soek kamer in Centurion omgewing tot einde van die jaar. Te koop: Imbuia sitkamerstel; bank, 2 stoele, koffietafel—room oortreksel 664 4184/083 650 4669

‘n Jongman, gelowige en ernstige Bybelstudent, het my die week per abuis aan ‘n nuwe begrip voorgestel. Hy praat toe van “slow reading” wat nuwe insigte na vore bring. Dis toe dat ek weereens besef dat ons heeltemal te veel haas het. Hoe meer haas... hoe minder spoed! Dit geld nou veral van ons lees en verstaan van die Bybel. As die Bybel God se Woord is dan is die Bybellees die luister na sy stem. En om met Hom, wat van ‘n soveel hoër dimensie as ons is, te kommunikeer, verg nogal bietjie meer as die gewone tyd, aandag en energie. Om werklik goed en diep en reg en raak te hoor wat die stem van God en wat sy wil vir jou lewe is, kom nie sommer net vanself nie. Dus is dit nodig dat ons net weer ons hele praktyk van Bybellees as godsdiensoefening onder die loep neem. Ons kan immers nie maar net lees om ons gewete te stil nie. Ons kan dit as goeie gewoonte doen, maar nie net uit gewoonte nie. Ons kan dit eintlik ook nie maar net gou voor slaaptyd doen wanneer jy eintlik vaak is en moeilik fokus nie. Ek dink nogal die jongman het ‘n punt beet. ‘Slow reading’ verg dat ‘n mens tyd het om te lees en weer te lees en die lus het om die Woord te probeer verstaan. Dan sal dit nie gaan oor die afhandeling van ‘n hoofstuk nie, maar oor die inhoud en die verstaan daarvan. Eers lees jy om vertroud te raak met die geskrif, die hoofstuk of die perikoop (verse). Dan herlees jy dit om eers te verstaan. Daarna herlees jy dit weer so stadig om te kyk of jy nie iets mislees, dalk iets tussen die lyne moet raaklees of dalk ‘n sinspeling of metafoor of idoom moet snap nie. En daarna word die vraag gevra of jy God in die teks gevind het. Wat van God die Vader se liefde, die Seun se genade en die Heilige Gees se ankers van sekerheid en troos. En dan moet jy nog so bietjie vertoef en uitmaak of die boodskap iets van jou vra om te doen, te bid of te bely. En laastens sal dit nog ‘n stukkie van jou lewe in beslag neem om te wonder hoe jy dit aan die volgende persoon sal oorvertel... sommer jou eggenoot, maat, vriend, kollega of selfs jou vyand! En so is jy amper klaar, maar nog steeds nie haastig nie, want kommunikasie is twee-rigting verkeer. Dus moet daar op hierdie lees-verstaan-aksie ‘n antwoord kom in diepe gebed, van aanbidding, danksegging en lofprysing, terwyl jy weer jou sonde bely en God smeek om jou te help om die Woord in dade om te sit. En so kom die skilpad en die haas altwee by die wenpaal, alhoewel die een maar net ‘n wedloop gehol het, terwyl die ander een ‘n avontuur beleef het! Ds Maarten

ALETHEIA MINISTRY—SUNDAY AT 11:00 OUDISIE CENTURION CANTUS KOOR

Centurion Cantus koor nooi belangstellende, nootvaste persone uit om aan te meld vir oudisie by Christine by telefoon 0726585664. Centurion Cantus, wat vanuit ‘n Protestantse geloofskonteks funksioneer, sou graag stemme in alle stemgroepe (m.a.w. soprane, alte, tenore en basse) wil inneem om gereed te maak vir ‘n opwindende Kersprogram. Nuwe voornemende lede moet die oudisie slaag en op Sondagmiddae vanaf 15:00 tot 17:30 kan oefen. Kersprogramoefeninge neem ‘n aanvang op 8 September 2013. Vir meer inligting kontak die Voorsitter, Phlip Pretorius, by 0824626190. 6

Scripture:

Zephaniah 1

Verse:

Zephaniah 1:4,7

Music : Christine van Helden Technician: Marcel Wilson Preacher: Rev Maarten van Helden

Lidmate word uitgenooi om hierdie Bediening van tyd-tot-tyd by te woon

GOD’S JUDGEMENT IS A REALITY Repentance is a word used by believers, but not practiced as often! Perhaps it is because we believe that repentance has to happen only once in your life: You repent to Christ and to Christendom, and now you are saved and OK. In old Israel they had the idea that they were automatically saved. They forgot about God’s day of judgement! Now the prophet confronts God’s people with the truth of a day of judgement. God is God. God is great. He will judge the world. Are you ready?

3


BREIPROJEK: KLEUTERS, BABAS EN SEEMANNE Aan die susters wat die pragtige kindermusse, serpe en truie gebrei het: 'n yslike grooooot dankie!! Op 12 Junie 2013 is hierdie artikels deur Helpende Hand na Lekkergoedland Kleuterskool (Booysens) toe geneem. Kyk gerus op ons webwerf om die vrolike gesiggies van die kinders met hulle musse en serpe te sien! Vir die 3de kwartaal van hierdie jaar is die projek soos volg: Ons gaan babamussies brei van 25g 4-draadbabawol (patroon op bl 8). So bring ons ons deel saam met die "Ruth Mailbag Group" wat hierdie projek bestuur. Teen die einde van Augustus loop hierdie projek ten einde en dan sal ons dit na die hospitaal in Tembisa toe neem waar dit geskenk word aan die mammas met pasgebore babas. Die patroon is verkrygbaar in die Kommunikaatjie, op die tafel by die hoofdeur van die kerk, agter in die saal by die pienk tafel van die Sustershoek en ook in die kerkkantoor. Die houer waarin die mussies geplaas kan word, staan onder die tafel by die hoofdeur. Dis gemerk: "breiprojek". Die susters wat wol benodig, kan met Elna de Bruin kontak maak by 083 664 2050. Die babamussie breiprojek se sluitingsdatum is Sondag 19/09/2013. Die breiprojek vir die 4de kwartaal is musse, serpe en sokkies vir volwasse mans. Dit word deur die Christelike Seemansorganisasie aan dié seemanne gegee wat vir maande op die skepe werk. Die gebreide artikels word saam met ‘n Bybel en toiletbenodighede in ‘n sakkie gesit en aan hulle gegee. Die susters wat nou al vir die Seemanne wil brei in plaas van babamussies kan vry voel om hul eie patrone gebruik. Plaas asb. ook die items in dieselfde pers houer by die hoofdeur (gemerk: "breiprojek"). Die susters wat wol benodig, kan met Elna de Bruin kontak maak by 083 664 2050. Die Seemanne-breiprojek se sluitingsdatum is Sondag 3 November 2013.

4

BYBELSKOOL 27 AUGUSTUS 2013

VOLWASSE BELYDENISKLASSE

Die laaste Bybelskool van 2013 begin 27 Augustus om 19:00

Enige persoon wat by die gemeente wil aansluit en/ of lidmate wat belangstel vir ’n bietjie opfrissing van jou kennis, kan hul naam by die kerkkantoor opgee vir die bywoon van die volwasse belydenisklasse wat weer op 30 Julie om 19:00 in die konsistorie in aanvang neem.

Die tema gaan later bekendgemaak word. Sien jou daar!

BEROEPENUUS

DIAKONIE TOERUSTING—21 JULIE 2013

BEROEPE ONTVANG · Ds CB Robinson van Rustenburg na Bloemfontein-Suidheuwels.

Diakonie toerusting vind plaas vanaand direk na afloop van die aanddiens. ————————-

BEROEPE BEDANK · Ds C Jooste van Wonderboompoort na Koster. · Ds CB Robinson van Rustenburg na Bloemfontein-Suidheuwels. · Ds JC van Dyk van Ventersdorp na Durban/ Amanzimtoti-kombinasie.

KLEINGROEP TOERUSTING—28 JULIE 2013 Kleingroep Toerusting vir alle Kleingroepleiers vind plaas op Sondag 28 Julie direk na die oggenddiens

BIBLOS – BYBELVERSPREIDINGSPROJEK Indien u belangstel om deel te neem aan die Biblos Bybelverspreidingsprojek, kontak die kerkkantoor vir meer inligting. Daar is ‘n besondere behoefte aan Bybels in ons omgewing. Fondse word egter benodig om aan hierdie behoefte te voldoen. Inbetalings vir hierdie doel kan in die kerk se bankrekening inbetaal word: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409 Verwysing :“Biblos”

BYBELS TE KOOP BY DIE KERKKANTOOR Bybels te koop by die kerkkantoor teen R60 elk: Afrikaans, Engels, Sepedi (Noord-Sotho), Zulu, Xhosa, Tsonga, Siswati (Swazi), Venda, Ndebele, Sesotho (Suid-Sotho) 5

Kommunikaatjie 21 julie  
Kommunikaatjie 21 julie  

Nuusbrief van GK Centurion

Advertisement