Page 1

K

ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Kerkkas DIENSBEURTE: Ouderling: Pieter Wolmarans Diaken: Lodi Olivier NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die oggend-erediens voor die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE EN BYBELSKOOLRIGLYNE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE EN BYBELSKOOL OP INTERNET Vir direkte uitsending en inluister skakel in by :http://audioserver.nl/stream/?id=853 Vir inluister en aflaai na die direkte uitsending: http://audioserver.nl/mp3/recorder.php?id=853 Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle sommer gou beter gesondheid sal ervaar:

Jaargang 37 Nr 24

1 Julie 2012

Liturgiese Riglyne SONDAGOGGEND 9:00 GOD IS LIEFDE! Skriflesing: 1 Joh 4:7-21 Teksverse: 1 Joh 4:8,16 Sing:

O ns gee om vir M ekaar “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” - Ps. 62:1

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Ps 31:1,17 Sb 2-4:1 Ps 18:1,14 Ps 73:10 Sb 13-3

Orrelis: Corlea vd Walt Projektor: Engel de Jonge Klank: Andre Beumer Prediker: Ds Gerrit Kruger

God is liefde! Hier hoor ons die essensie van wat God is. Hy is liefde en dit is die GRONDSLAG, FONDAMENT, die WARE BETEKENIS van liefde. 1 God is liefde In ons Skrifgedeelte sien ons vanaf verse 7-12 dat die woord liefde kom 15 maal voor. In die Griekse taal is daar 3 woorde spesifiek wat ons met liefde vertaal nl. Agape, Filio, Eros. 2 Wat God doen vanweë die feit dat Hy liefde is. Die natuur van God is liefde. Iemand wat God ken en in Hom bly MOET, KAN NIE ANDERS NIE, as om te reageer op God se liefde. Soos wat 'n kompas natuurlikerwys Noord wys, sal 'n gelowige natuurlikerwys liefhê. 3 Wat God se doel is met liefde? 1 Joh 4:12-16 As ons met God verenig is deur die geloof in Christus, deel ons die natuur van liefde wat God is. En omdat dit so is, is liefde die toets van die realiteit van ons geestelike lewe.

SONDAGAAND 18:00

 Driekie Carver (A10—664 0461) ondergaan op 6 Julie ‘n operasie in die Urologiese Hosp.  LM Pelser (B5—654 7487) ondergaan op 10 Julie ‘n voet operasie te Unitas Hosp.

Skriflesing: Esegiël 16

IN DIE HERE SE BEMOEIENIS MET ONS, LEER HY ONS DIE SKOKKENDE DIEPTE VAN ONS SONDIGE AARD

Teksverse: Esegiël 16:48 tot 50

EKSODUS-ISRAELTOER Volg ds Maarten en die lidmate tydens hulle toer na Israel vanaf 24 Junie—8 Julie 2012

Die Eksodus-Israeltoer skakel is: http://www.facebook.com/EksodusToer

Sing:

Ps 92:1,2 Ps 93:1, 2 ,3 ,4, 5 Ps 111:1, 2, 3, 4 Ps 112:1,2,3 Sb 13-1

PREDIKANT AAN DIENS TYDENS SKOOLVAKANSIE: 2—16 Julie: Ds Paul van den Berg KERKKANTOOR SLUIT 29 JUNIE 2012 EN OPEN WEER OP 16 JULIE 2012

Orrelis: Edmund McCabe Projecktor: Magriet Erasmus Klank: Charl van den Bergh Prediker: Ds Paul van den Berg

Sodom het selftevrede en rustig in hoogmoed en oorvloed geleef en het vir die mense in nood en die arme niks oorgehad het nie. Hulle was hooghartig en het afskuwelike dinge gedoen. Daarom het die Here hulle vernietig. In vergelyking met Jerusalem lyk Sodom se sonde egter na mooi en goeie dinge. Jerusalem moet vernietig word. MAAR die Here is getrou aan sy verbondsbelofte. Jerusalem word bloot begenadig omdat die Here in sy genade besluit het om hulle te laat lewe. Hoe staan jy met jou sonde en gebrokenheid voor die Here? Weet jy dat jy, in die woorde van Paulus, die grootste sondaar is wat alleen maar deur die genade van die Here Jesus Christus nog kan bly lewe?


DOOPLIDMATE

VERJAARSDAE “Moenie jou deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.” Romeine 12:21

BELYDENDE LIDMATE

1 Julie Hester Bester Arno Myburgh Isabel Nel Marco Smit Henda Vreugde 2 Julie Benjamin Guldemond Faye Janse v Rensburg Deon Loots Riaan Rademan Hanneke Viljoen 3 Julie Carolus Reinecke Marnus Venter 4 Julie Charl Annandale Petra Swanepoel 5 Julie Willy Janse v Rensburg Jan Klaver Shannon Laubscher 6 Julie Lucille Kotze 7 Julie Santie Kruger 9 Julie Jolandi Wesseloo 10 Julie Jaco Erasmus Chanel Gouws Jurgen Rausch 12 Julie Serhia du Plessis Bettie Viljoen

B15 A04 C12 B04 B03

072 626 2577 347 9198 663 3443 653-0788 653 2709

A01 B21 A09 A05 C07

667-2524 083 551 7147

A12 B02

347 8314 654 0352

C08 A09

665 1817 662 2554

A13 A12 A03

072 267 5897 804 3998 662 2373

B12

083 743 1858

A10

082 415 4560

B02

083 306 4293

B21 B06 B01

654 9108 653 6536 654 5896

B08 C14

654-1437 644 2062

664 2585 663 8770

13 Julie Hennie Lee Heindrich Nienaber Eric Swanepoel 14 Julie Diedie Roos 15 Julie Miguel Coelho Stefaans van der Walt 16 Julie Jean Boon Elsa Malan Irene Prinsloo 17 Julie Tanya Grimsehl Estel Pretorius Bieuwkje Prinsloo Victor Wilken Andries Zeevaart 18 Julie Cora Badenhorst Neels du Plooy Trudie Steyn 19 Julie Susan Erasmus Frikkie Gouws Willa Heystek 20 Julie Gino Coelho Frieda Hamersma 21 Julie Sophi Potgieter Andri Steinberg Engela Swanepoel Annette van den Berg Helene Viljoen

B16 B22 C15

654-8110 664 7597 082 400 9811

A06

664-3614

B22 B01

071 642 7391 254 4737

B18 A11 B13

083 799 2270 082 573 2335 083 650 2112

C09 C04 A13 B05 B15

072 259 5552 083 463 3835 072 267 5897 083 979 7370 654 2261

B14 C05 A05

654 7537 082 696 3093 664-4256

C06 B15 B07

084 440 1299 654 6019 644 1507

C07 A07

082 331 8622 664-4635

C09 B21 B05 A04 B05

083 292 1037 651 1405 656 0106 347 0494 666 7427

GESOEK: BUITEKAMER met stort/toilet agter in erf, so goedkoop as moontlik vir jong blanke seun. (Centurion, Lyttelton, die Hoewes omgewing naby Lazarus Ford) Hennie 082 927 4326. CENTURION HOSPICE (664 6175) soek oortollige klere/huisware daarmee hulle hul aktiwiteite finansier. Skenkings kan Ma-Sat tussen 09:00 en 13:00 ingehandig word te h/v Clifton & Noordstraat, Lyttelton. BENODIG DRINGEND ou klokke of onderdele om stukkendes reg te maak, is ook op soek na ou Bybels vir my versameling, indien moontlik Duits, Frans, Italiaans, Grieks ens. LM Pelser 082 6597755

1 Julie Jean-Marie Riekert 2 Julie Gwendoline Gourley 3 Julie Bertus Lourens Elsje Steyn 4 Julie Zoe Harms 8 Julie Jenny Mc Cabe 10 Julie Leane Johl 11 Julie Michael Vargas 12 Julie Gerhard van der Bijl 13 Julie Ilana Prinsloo 18 Julie Una van Zyl 19 Julie Bianca Labuschagne 20 Julie Daniel van den Berg Evan van Seventer

ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE Kos moet Vrydagoggend voor 8:45 by die nuwe kombuis afgegee word. Wyk Teeskink Elandspoort

A11

072 610 1414

B11

654 6582

A06 C09

664 6935 082 490 7546

A01

667 1601

B06

677 8217

B20

083 299 1014

C08

665 1620

B14

654 1161

B14 C1

C13

082 570 2036

C7

C11

654 1851

B11 C13

A06

644 1219

B17 C03

084 500 6867 082 335 0867

B4 B6 C15 B16 B10 C3 A2

Helene Kruger 1 Julie Ida Reinecke 1 Julie Liesje Kuperus 1 Julie Lucia van Wyk 1 Julie Madi Hugo 8 Julie Tersia Anderson 8 Julie Anel van der Walt 8 Julie Lourette vd Westhuizen 8 Julie Corlien Steenkamp 15 Julie Sandra Trentham 15 Julie Cora Badenhorts 15 Julie Gerrie Vorster 15 Julie Louisa van der Walt 15 Julie Mieke Opperman 22 Julie Elma Faber 22 Julie Cornelia Lee 22 Julie Elsa du Toit 22 Julie Charmaine Coetzee 22 Julie

Vr 6 Jul Vr 6 Jul Vr 6 Jul Vr 6 Jul Vr. 13 Jul Vr. 13 Jul Vr. 13 Jul Vr. 13 Jul Vr. 20 Jul Vr. 20 Jul Vr. 20 Jul Vr. 20 Jul Vr. 20 Jul Vr. 27 Jul Vr. 27 Jul Vr. 27 Jul Vr. 27 Jul Vr. 27 Jul

Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Ps 103:8

Bybelboeke Kopkrapper Tussen hierdie klomp letters sal jy twaalf boeke van die Nuwe Testament kan opspoor.

MOEG VIR JOU OU KOMBUIS? KOMBUIS Spesialiseer in die ontwerp en installering van nuwe kombuise en restourasie van ou kombuise dmv verf tegnieke. Werner van der Walt 082 308 6238/bwinterior@telkomsa.net, Meryke Deetlefs 084 444 5443/meryke@mery-d.co.za. BLOM ‘N BLAAR (663 5955). Borg Sondae die ruikers. Bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee.

kommunikaatjie1julie2012  
kommunikaatjie1julie2012  

nuusbrief,brief

Advertisement