Page 1

TEESKINKBEURT Sit asseblief Sondag 2 rye koppies en 1 houer elk suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens. Tee B4 Helene Kruger 1 Des Nelia van der Merwe 1 Des B6 Doreen Reynecke 1 Des Liesje Kuperus 1 Des B7 Jetske Guldemond 1 Des C15 Lucia van Wyk 1 Des

ADVERTENSIES BLOM ‘N BLAAR skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. http://www.simplyflowers.co.za/ (663 5955) OPPI STOEP - Basdenlaan 190, Lyttelton Manor. Konferensiefasiliteite, B/b gastehuis, Funksieareas, Ooievaarstee, Troues, Werkswinkels, Kombuistee, verjaarsdagpartytjie. Skakel Johan: 082 498 6314 Faks 0866333454. www.oppistoep.mobi / onsin@iafrica.com Plaas u Langspeelplate, solo7’s en musiekkassette op CD; Plaas u video’s op DVD (geen redigering). Plaas u 35mm skyfies en 35mm fotonegatiewe op cd. Kontak Tjaart vd Walt 0828242933 vir ‘n kwotasie. Agtergrondmusiek (live background music) by u funksie of restaurant gedurende November en Desember, skakel Tjaart vd Walt 0828242933. FAMILIE FIETSE CENTURION – Verkope van fietse, onderdele, parte en toebehore. Werkswinkel dienste/herstelwerk ook beskikbaar. Centurion Crescent Shopping Centre, h/v Lenchen Noord/Suid & John Vorster. Ons ruil ook 2de handse fietse in. Tel: 012 663 3839/ 079 859 7907

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: Kerkkantoor—gercent@lantic.net Attes Skriba: gereformeerdekerkcenturion@gmail.com Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Ouers-met-babas RATELGROEP As Christen-ouers wil ons graag ons verbondskinders opvoed en met die regte boodskappe leer van God. Dis ’n belangrike taak wat met aandag en deeglike bewustheid aangepak moet word, omdat ons kinders daagliks blootgestel word aan misleidende boodskappe en verdraaide inligting oor God. Te danke aan die ondersteuning van mede-gelowige ouers kan ons hande vat en saam gesels, leer en deel in die verantwoordelikheid om ons Doopbeloftes na te kom en ons kinders groot te maak tot eer van God. Die volgende byeenkoms is DV Saterdag 18 Januarie 2014.

Professionele grimering vir matriekafskeid, troue of spesiale geleentheid. Michelle van den Berg by 0826402571 of michelle.minibar@gmail.com NUTSMAN— Huisverbeterings/Teëls/loodgieterswerk/deure/hekke/plafonne. Hein 0726579274 Plaashoenders geslag, brine-vry, sonder byvoegings, heel, braaipakke, flatties, ens. Baie lekker boerewors teen R59.00/kg. Ook baie lekker skaapvleis teen billike pryse. Ek lewer af in Centurion. Goeie pryse!! Kontak Jaco vir bestelling of pryse by 082 854 1430 of jacow@telkomsa.net.

BIBLOS BYBELS TE KOOP Die volgende Bybels is by die kantoor beskikbaar ter ondersteuning van Biblos @ R60 Engels, Afrikaans, Xhosa, Tsonga, Sesotho, Ndebele, Venda, Zulu

Soek werk—Betroubare hardwerkende bediende benodig werk 4 dae ‘n week. Kontak Petra Swanepoel 0829277324.

Die boek Worstelinge oor die waaroms in die lewe

Dringend opsoek na betroubare huishulp Maan. Woens. Vry. Goeie higiëne is baie belangrik; het twee peuters. Sal huishulp help met vervoer en kos. Skakel my asb! Angelique – 084 264 7154.

JAN DIE KOPERKAN Bring asb al u kopergeld en gooi dit in die koperkan wat voor in die kerk staan. Die geld word gebruik om ‘n teologiese student tydens sy studies te ondersteun.

‘n Bybelse studiegids oor die sin van lyding deur Dr B Duvenage Verkrygbaar by die kantoor teen R70,00 8

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.co.za Koördineerder Frans van Dyk: 664 0060/082 851 4558 vandykfj@absamail.co.za

Jaargang 38 Nr 42 1 Desember 2013

Liturgiese Riglyne SONDAGOGGEND 9:00

Skriflesing: Joh 4:1-26; 7:37-39; Eseg 47

Water wat van God kom is ’n nimmereindigende borrelende fontein! Dit is Lewende water!

Teksverse: Joh 4:10-15; Jes 55:1 Was u al so dors dat jou tong dik geword het in jou mond? Weet Sing: Ps 118-2:7 Sb 12-2:2,4 Lied 525:1,3 Sb 8-1:1,2 Ps 118-1:14 Sb 13-3 Orrelis: Corlea vd Walt Projektor: Francia Wait Klank: Jan Reesink Prediker: Ds Gerrit Kruger

jy wat dit is om nie genoeg water te hê om te drink nie? Weet jy hoe is dit om water aan te dra of te gaan haal vir jou daaglikse behoeftes? Ons is vandag geseënd omdat ons net ‘n kraan oopdraai. Sommige koop heerlike vars drinkwater. Ons lees van die Samaritaanse vrou wat met moeite moes gaan water haal vir haar behoeftes. Daarom dink sy dat Jesus praat van “wonder-water” wat jy kan drink en nooit weer daarna dors word nie. Maar ons moet hier ook aan die geestelike “water” dink. Jesus het bedoel almal wat dors is moet na Hom toe kom. Die Heilige Gees sal ons elke dag vertroos en bystaan sodat ons in ons swaarste aanvegtinge altyd vertroos sal wees. Ons sal nooit meer “geestelik dors” wees of word nie. Dors jy na die Lewende water? SONDAGAAND 18:00

Skriflesing: Matteus 4:18-22 Teksverse: Matteus 4:18-22 Sing: Ps 136:1,2,3,20 Psalm 43:3,4 Ps119:4,63 Sb 1-6:1,2,3 Sb 13-2 Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Edmund Mc Cabe Susan Hoogenboezem André Beumer Ds Maarten van Helden

Die voorreg van navolging van Jesus Christus Soos ons nou die jaareinde nader dink ons vanaand nog ‘n slag na oor die pragtige formulering van ons gemeente se roeping: Om ‘n ware kerk te wees wat in navolging van Jesus groei... Die vraag wat by my bly spook: Wat is navolging van Jesus? Ons kan immers nie presies nadoen wat Hy reeds afgehandel het nie! Miskien leer ons wel iets daarvan as ons bietjie navors hoe en hoekom mense destyds enige Joodse Rabbi sou wou volg. Miskien leer ons wat navolging nie is nie! Wat antwoord jy op Jesus se roepstem... Kom, volg my!


BELYDENDE LIDMATE

ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE Afrikaanse Diens: 9:00 en 18:00 Engelse Diens: 11:00 Sothodiens: 12:30

Aanb id

dien getu ig

KOLLEKTES Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Kerkkas DIENSBEURTE: Ouderling: Nic Opperman Diaken: Thysie Erasmus NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE OP INTERNET: http://kerkdienstgemist.nl/assets/516

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is ...” Mat 5:3 Die siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter

∗ ∗ ∗ ∗

Annetjie Celliers (B11—660-0952) is in intensief te Kloofhosp. Raymond Gourley (B11—654 6582) is tans in Kalafong Hospitaal. Letitia Jonker (A1– 811 5213) het ‘n oog operasie ondergaan. Dean Pohl (A10—665 6590) het ‘n voetoperasie ondergaan. GELUK: Werner en Chene van der Walt (A5—082 308 6238) met die geboorte van Barend. Baie geluk ook aan Ben en Louise van der Walt.

HIERDIE IS DIE LAASTE NUUSBRIEF VIR 2013 Die volgende Kommunikaatjie verskyn op 19 Januarie 2014 2

31 Des Annetjie Celliers Marthie Erasmus Cornelia Lee Christine Lourens Chris Smit 1 Jan Marja Myny 2 Jan Dion le Roux WD le Roux 3 Jan Susan Hoogenboezem Chantel Jacobsz Jan Reinecke 4 Jan Diana Appelby Marnus du Plessis 6 Jan Mariette Bornman Corlea van der Walt Pierre Venter 7 Jan Janco van Staden Jan Venter Louie Venter 8 Jan Doret Pretorius Willem Voogt Ella Yssel 11 Jan Riana Carstens Anna de Bruin Hennie Pretorius Louise van der Walt 12 Jan Willem Kruger Lorna van der Walt Johan Wiegand

B11 A10 B16 A06 B21

660-0952 664-3133 654-8110 644 1214 651 1789

A09

662-1414

C09 B21

079 890 7457 073 181 3046

A08 B02 B04

662 2582 076 071 6757 654 6523

B16 B09

654 1833 654 5713

C11 B01 A05

658 5880 254 4737 664 4715

B20 B17 B12

083 625 7722 082 838 9848 660 1503

C14 A10 A13

663 1751 083 708 2814 664 3512

C04 A02 A03 A11

667 2370 664-3729 662-0401 664-3202

C12 B11 A11

082 780 1692 654 0318 664 2426

DOOPLIDMATE

2 Des Adrian van Antwerpen 4 Des Marco Ellis 5 Des Wernich Gouws Reinhardt Kruger Phia le Roux 6 Des Andries Gildenhuys

A08

662 2519

A11

083 599 8454

B06 B04 C04

653 6536 082 468 6035 664 1384

C13

082 788 4169

Wian Roux Kara Smith 7 Des Jurie Nel 9 Des Janke Cronje Peter Reesink 11 Des Leon-Andre Lourens Dihan van Niekerk 14 Des Larissa Erasmus 15 Des Jean du Toit 16 Des Marissa Zeevaart 17 Des Johanndri de la Porte 18 Des Nancy Coetzee 19 Des Juané le Roux 22 Des Franco Nel Karel van Rooyen 23 Des Harry Cassidy Marlet Roos Sonja Trentham 29 Des Vianri de Jager Carlo Jordaan 1 Jan Karlijn Rebel 2 Jan Leri Kloppers 3 Jan Eben Bond 4 Jan Carli du Plessis 5 Jan Dehan Pohl Gerrie Viljoen 6 Jan Orne Kruger Marja Pretorius 8 Jan Christian Deist 9 Jan Ian Bette 11 Jan Daniel Swanepoel

7

B08 B10

083 414 8662 082 856 3704

B21

082 855 8949

C05 A06

082 784 8556 644 1442

A06 C06

664 6935 667 1784

B09

082 322 6221

C10

072 174 5390

B15

654 2261

A11

083 599 8454

B13

082 452 5554

C05

078 801 1699

B18 C15

083 324 1893 082 577 3349

B13 B09 C14

653 5095 654-1928 079 879 6862

C05 A03

082 582 2600 072 635 5172

A01

667 3498

C15

083 376 9960

B04

653 7270

B10

082 998 9000

A10 B05

664 6590 666 7427

A11 A12

082 487 1413 804 3177

B15

083 257 4306

C07

076 402 5306

B05

656 0106


VERJAARSDAE

“Hy moet meer word en ek minder.” Joh3:30

BELYDENDE LIDMATE

1 Des Marius Gerber Wiaan Swanepoel 2 Des Jaco Gerber 3 Des Kotie Kruger 4 Des Ockert Harms Christine Strydom Franco van der Walt 5 Des Johann Els Ben Kruger Ben Vorster 6 Des Ashley Human Christelle van Aswegen 7 Des André Beumer Leonie de Beer Leander Prinsloo 8 Des Melinda Engelbrecht Lorraine Gouws Etienne Grobler Charlaine Kruger Marie van der Walt 9 Des Don Algera Doedo Stavast Jaco Wattel 10 Des Andries Bester 11 Des Magda Lamprecht Sonja Styger Phillip Weyer 13 Des Charles van der Merwe 14 Des Pieter du Plessis Esther Engelbrecht Harrie Malan Kobie van Niekerk 15 Des Billy du Toit Shawn Koekemoer Bertie van Jaarsveld

C14 A09

082 327 2949 662 2554

B16

084 921 0430

A02

664-0267

A01 A04 B04

667 1601 082 871 1695 082 372 2434

C15 B17 C11

082 857 5505 072 049 5262 651 5352

C09 A04

072 158 4590 083 612 0691

A09 C06 B14

662-1414 082 780 3161 082 490 7255

A10 C12 C07 C06 C03

082 836 2022 082 450 6202 663-4594 071 353 3841 664 8284

B20 A07 B17

653 0825 082 379 2797 082 854 1430

B15

072 626 2577

B07 C14 A11

071 613 4085 079 886 8344 079 524 8315

C02

664 7776

B09 B08 B07 C06

653-1578 083 761 3757 664 7096 667 1784

C15 A01 B03

082 212 1372 667 1431 084 626 2425

16 Des Martie Malan Leendert Wattel 17 Des Rindi Reynders 18 Des Lucie Louw Elsa van Dyk Christo van Staden 19 Des Minnie Venter 20 Des Lerina Aucamp Rudi Basson Nina Smith Hannes van Staden 21 Des Tinus du Plessis Christiaan Potgieter Philmi van Antwerpen Phia van Helden 22 Des Gordon Carver Angelique Holtzhausen Herman Prinsloo 23 Des Marthinus Krynauw Danie van der Walt 24 Des Ronnie Anderson Edna de Beer Hettie du Plessis Gerrit Etsebeth Martie Hern Nico Maritz 25 Des Esmé van den Berg 26 Des Wilna van Wyk 27 Des Esmé Kruger Ruben Kruger Helgard Meyer 28 Des Ludolf Kniep 30 Des Nelia van der Merwe Louis van Staden Marie Venter

6

B07 A12

664 7096 345 2107

B14

071 830 4606

A06 C09 C11

664-3094 665 0906 654 1851

C01

664 4975

B15 B05 B16 A09

082 90 4282 653 3963 653 7736 072 367 1182

A04 B04 A08 C05

082 335 8032 082 353 6618 662 2519 664-1384

A10 C05 B08

664-0461 083 412 8969 083 408 6892

B13 B03

082 645 5631 084 549 9831

B10 C07 C02 B13 C14 A01

654 0625 663 5016 663 2893 073 335 5944 071 683 0348 082 382 5906

C15

082 412 4313

LAASTE KOMMUNIKAATJIE 2013 Vanmôre word die laaste Kommunikaatjie vir 2013 versprei. Die Kommunikaatjie, ons weeklikse nuusbriefie en gemeenteblaadjie is van onskatbare waarde. Hierin word die meeste nuus wat van belang is vir die week, weergegee. Daar is verjaarsdaglyste en ‘n hospitaallys. Daar is belangrike nuus en minder belangrike nuus in. Maar wat gebeur agter die skerms sodat u weekliks die Kommunikaatjie kan kry? Eerstens versamel Ellouis die inligting en “bou” die Kommunikaatjie gedurende die week. Dit is ‘n massiewe werk om alles in die regte kolomme en tabelle te kry. Dit is nie net “cut en paste” nie, maar vra toewyding en kundigheid en meet-en-pas. Vrydae gaan dit baie dol in die kerkkantoor om die Kommunikaatjie persklaar te kry. Ellouis doen die finale redigering, dan word die Kommunikaatjie geproeflees deur een tot vier persone. Hettie of Ellouis druk dan die blaadjie, daar word elke Sondag tussen 300–500 gedruk. Oom Ben en tannie Gerrie Vorster kry die blaadjies en vou dit en plaas dit Sondagoggend op die regte plekke in die kerk. As gemeente wil ons dan vanmôre aan almal wat gemoeid is met die Kommunikaatjie baie dankie sê. Dit is ‘n werk wat baie tydrowend is en baie toewyding en geduld vra. Dit is harde werk. Baie dankie aan Ellouis en Hettie in besonder wat in die kantoor hierdie werk vir ons verrig. Ons gaan die Kommunikaatjie vir die volgende paar weke mis. Namens die gemeente, baie dankie aan die redaksie van die Kommunikaatjie en mag julle ook deeglik uitrus in julle verloftyd. (Namens die gemeente)

A07 B02 A10 C06

082 872 4878 082 415 4560 667 1463

B07

664-5246

B15 C11 C13

082 90 4282 654-1851 083 273 5642

ALETHEIA MINISTRY SUNDAY AT 11:00

You are all invited to share with us in worship and afterwards have a nice cup of tea!

3


Uitreik na HEFSIBA - MOSAMBIEK

DESEMBER SKOOLVAKANSIE Oggenddienste Elke Sondag is daar ‘n oggenddiens om 09:00 Aanddienste Elke Sondag is hier ‘n gesamentlike aanddienste met Gereformeerde Kerk Rooihuiskraal en Lyttelton om 18:00 in ons kerkgebou.

DOEL VAN UITREIK: • Besoek studente wat geborg word • Nagaan en opgradering van rekenaars • Behoefte lys sal nog bepaal word

Versoeningsdag : Daar is ‘n erediens om 09:00 by die Nederduitsch Hervormde Kerk, Napierweg 103, Lyttelton en die Voortrekker Monument.

WANNEER: 29 Junie 2014 tot (ongeveer) 8 Julie 2014

Kersdag : Diens om 08:00 vanuit ons Kerkgebou.

KOSTES: • Brandstof: R10 000 (per voertuig) • Verblyf: Gemiddeld van R350 per persoon per nag (vir ongeveer 6 nagte); verblyf by Hefsiba is gratis • Kos: self voorsien • Ons sal ook by Malawi meer oorslaap vir 2 aande. SKAKEL: Attie van der Walt (082 4935328) vir verdere inligting

Kerkkantoor sluit: 13 Desember tot 13 Januarie.

BIBLOS Die Biblos Bybelverspreidingsprojek het ten doel om sover moontlik aan diegene met wie ons daagliks kontak het (bv. sekuriteitswagte, huis- en tuinhulpe, petroljoggies, versorgers en ander volgens behoefte) ‘n Bybel in sy/haar moedertaal/taal van voorkeur te voorsien. Daar is ‘n besondere behoefte in hierdie verband. Deur hierdie projek is reeds meer as 1 100 Bybels vanjaar deur ons gemeente versprei. Indien u belangstel om aan die Biblos Bybelverspreidingsprojek deel te neem, kontak die kerkkantoor of vir Esmé van den Berg (083 381 6428) vir meer inligting. Fondse vir hierdie doel kan in die kerk se bankrekening inbetaal word onder verwysing “Biblos”. Ons bedank almal van harte wat gedurende 2013 aan hierdie projek deelgeneem het. Soli Deo Gloria!

OMGEE VIR MEKAAR BEROEPENUUS BEROEPE ONTVANG · Ds AJ Coetsee van Uitschot na Newcastle. · Ds CA Jansen van Secunda na Koster. · Proponent SN Jooste na Bellville om kragtens KO, art 7 die kerk van die Here onder die Engelssprekendes in die groter Kaapstad te vergader. BEROEPE AANVAAR · Dr IW Ferreira van Rietvallei na Teologiese Skool Potchefstroom as professor in Missiologie. · Ds SJMS Smit van Pietersburg-Noord na Heidelberg. BEROEPE BEDANK Ds RA Bain van Cachet na Kimberley.

4

Predikant aan diens vanaf 8 Desember tot 5 Januarie ds Paul van den Berg.

MONUMENTSIG AFTREE-OORD EENHEID BESKIKBAAR! Behoort aan die Gereformeerde Kerk Centurion geleë te Basdenlaan 226, Centurion (reg agter Unitas Hospitaal en langs Kerkgebou) U koop okkupasiereg in ‘n veiligheidsoord. Daar is 26 huisies met pragtige tuine en lae heffings. Die eenheid wat beskikbaar is bestaan uit 1 slaapkamer, 1 badkamer, kombuis, eet/sitkamer, toesluit motorhuis (nie aan huis) met ‘n tuin. Navrae Gerrit Beumer (012) 662 1414 of 082 572 5235 Pauline Sterk (012) 664 4151/079 493 4522 Aansoeke sluit 4 Desember 2013

Daar is mense binne ons gemeente wat baie swaar kry en ons as ‘n Bybelstudiegroep van Ds Maarten wil hulle laat glimlag met n ietsie lekkers die vakansie.

Boskop-Tienerkamp

Indien u ‘n bydrae wil gee in die vorm van nie-bederfbare goedere soos koeldrank, koekies, ingemaakte vrugte, jellie ens of iets wat u beskou as n bederf sal ons dit waardeer.

Dis met groot jammerte dat ons die tieners en hul ouers moet meedeel dat daar nie hierdie Desember en ook nie Januarie 2014 ’n seilkamp sal kan wees nie. As gevolg van ’n te besige skedule is dit vir ons onmoontlik om die kamp te hou.

Plaas dit asb volgende 2 Sondae in die groot houer agter in die saal.

Ons sal poog om DV Desember 2014 weer die seilkamp aan te bied.

Hester vd Merwe—071 385 2573

Frans en Heidi van der Walt 5Kommunikaatjie 1 Des 2013  

Nuusbrief GK Centurion

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you