Page 1

Evangelisasie Uitreike Een van die vakke wat ons aanbied by NLSOM is Evangelisasie. Die vak sluit ‘n praktiese aspek in, wat beteken oor die laaste paar naweke het ons verskeie evangelisasie uitreike gehou. Dit gee die studente geleentheid om prakties uit te leef wat hulle in die klas leer. Ons is hard aan die werk met die oefen van dramas en kreatiewe metodes om die evangelie met mense op straat te deel. Die uitreike het tot dusver baie goed gegaan. Ons het alreeds drie gedoen en het nog een oor en dan is daar ook nog die spesiale evangelisasie erediens op 17 Maart by New Life Christian Church – die studente sal grootliks verantwoordelikheid neem vir die diens. Bid asseblief saam met ons vir die uitreik en die spesiale erediens. Bid dat die Here die regte mense oor ons paaie sal bring en dat Hy vir ons geleenthede sal gee om met hulle die evangelie te deel. Kalmykia Uitreik In Mei gaan die studente van NLSOM op ‘n uitreik na Kalmikia, Rusland. Ons is baie opgewonde hieroor. Die studente het vir die laaste twee jaar geleer van onbereikte volkegroepe en eindelik het hulle de geleentheid om self na so ‘n volkegroep te gaan en daar te gaan dien. Dit word beraam dat slegs 0.01% van die Kalmik mense Christene is. Ek is bevoorreg om saam met die studente op die uitreik te kan gaan as mede-leier en organiseerder. Bid asseblief saam met my dat die Here die finansies sal voorsien vir die uitreik na Kalmykia . Persoonlike Reisplanne Ek sal tot en met 19 Mei in die VSA wees, waarna ek na Rusland sal vertrek. Ek beplan om vir ‘n maand in Rusland te wees. Die eerste 10 dae sal ek saam met die studente in Kalmykia wees en na die studente teruggekeer het Amerika toe, hoop ek om tyd in Samara te spandeer saam met die RBC Span. Ek sal in Junie terug vlieg Suid-Afrika toe. Gebedsversoeke: Bid vir ons evangelisasie uitreik en spesiale erediens, die uitreik na Kalmikia en vir die studente en personeel van New Life School of Ministry. (verkort) KERMIS

KERKKANTOOR IS GESLUIT GEDURENDE DIE VOLGENDE 2 LANGNAWEKE :

SATERDAG 4 MEI

K

Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

29 Maart—1 April

Maak solank items bymekaar vir TOMBOLA en die WIT OLIFANT-tafel.

Skriflesing: Hebreërs 10:19-25 Galasiërs 5:6b Teksvers: Sing:

Hebreërs 10:19-25

Sb 5-3:1 Sb 14-1:3 Sb 17-3:1 en Sb 12-4:1,2,3 Ps 103:1,5 Ps 103:9,11 Sb 13-2

Orrelis: Corlea van der Walt Projektor: Magriet Erasmus Klank: Hein Kaiser Prediker: Ds Maarten van Helden

Sing: Woensdag 27 Maart om 11:00

Magda (0795110196)

Klein glas bottels word gesoek vir die inlê van heerlike tamatie

8

17 Maart 2013

SY LIEFDESDAAD WEK ONS TOT LIEFDESDADE Die buzz-woorde van ons roeping soos die kerkraad dit goedgekeur het, is die trio: aanbid, dien en getuig. Omdat dit ook die basiese opdragte van Christus aan sy kerk omvat, kry mens dit nogal in verskillende formate op verskeie plekke in die Skrif. Tydens u voorbereiding voor die diens kan u dus self na ons teks kyk en sien of u ook die trio in ons teksverse kan vind. Mag die Nagmaal se herinnering aan die liefde van Christus ons weer aanspoor tot soortgelyke liefdesdade, waarin ons God aanbid, ons naaste (medegelowiges) dien, en teenoor die wêreld getuig (bely). Mag u ‘n geloofsversterkende Nagmaalsdiens beleef!

Skriflesing: Joh 21:1-19

Dinsdag 19 Maart om 11:00

FAMILIE FIETSE CENTURION – Verkope van fietse, onderdele, parte en toebehore. Werkswinkel dienste ook beskikbaar. Centurion Crescent Shopping Centre No 81 Lenchen Noord (h/v John Voster) 663 3839/ 079 859 7907

Nr 10

SONDAGAAND 18:00

Joh 21:15-19

Spertyd vir die Kommunikaatjie vir die langnaweke:

Maak dit bekend dat stalletjies vir jou eie fondse teen 'n bedrag bespreek kan word

Jaargang 38

SONDAGOGGEND 9:00

Teksvers:

Bring dit Sondae saam en sit dit in die saal se stoor (vertrek regs van die kombuis).

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Liturgiese Riglyne

21—24 Maart

Hou die oggend solank oop vir 'n heerlike bymekaarkom vir pret en saam smul - vir jonk en oud!

DRINGEND! GLAS BOTTELS GESOEK. konfyt. Gerrie 664 0860

OMMUNIKAATJIE

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Ps 150-1:1,3 Ps 81-1:1,12 Sb 17-3:1,2 Ps 45-1:1,2,3 en Ps 45-1:4,5,6 Lied 562:1,3 Sb 13-2 Mariki Lessing Nicolene Wattel Leendert Wattel Ds Gerrit Kruger

‘N STRANDONTBYT MET ‘N OPDRAG: VERANDER OM TE DIEN! Jesus berei ‘n strandontbyt voor vir sy dissipels nadat hulle ‘n wonderlike visvangs van 153 visse gehad het. Nadat Hy hulle kos gegee het, het Hy met Petrus begin praat om Petrus weer te herstel in sy amp nadat hy Jesus drie maal verloën het. Jesus neem die donker wolk van sy sonde, die verloëning weg en herstel hom ten volle as apostel. Petrus word opgeroep om Jesus se skape te lei en te versorg. Petrus word opgeroep om sy liefde vir Jesus in sy dienswerk te gaan demonstreer.


KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Emeritaatsversorging

EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30

KATKISASIE:

9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie Almal welkom!

Vandag: Les 9 Ps 92:1

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. NAGMAAL:

Ons vier vandag die Heilige Nagmaal tydens die Oggend- en Aanddiens.

KOMMUNIKAATJIE EN BYBELSKOOLRIGLYNE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE EN BYBELSKOOL OP INTERNET http://audioserver.nl/?option=content&task=view&id=52&Itemid=92&user_id=853 VERGADERINGS:

18 Maart—Bedieningskommissie 19:00 19 Maart—Laaste Esegiël Bybelskool aanbieding 19:00

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar “Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.” Heb 10:24 Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter: ∗ Lois van der Walt (B1—654 1551) herstel na ‘n operasie, dit gaan beter maar sy is nog in hoësorg. ∗ Loureene Geertsema (A9—662 2717) herstel tuis na ‘n skoueroperasie. ∗ Henda Vreugde (B3—653 2709) se kleindogter ondergaan ‘n groot operasie te Kloof Hospitaal. ∗ Hein Venter (A10—664 2222) is Donderdag geopereer nadat daar weer spore van die kanker gevind is. GELUK: Jan-Louis Bezuidenhout (B3—654 2250) wat op 21 Maart in die huwelik tree met Lydia Oosthuizen. Renette Adamson (B1— 082 462 1839) wat op 23 Maart in die huwelik tree met Juan. Felecia de Koch (C10—665 3188) wat op 23 Maart in die huwelik tree met DP Erasmus. MEELEWING: Ons dink aan Don en Wilna Algera (B20—653 0825) na die afsterwe van hul skoonseun. Louise Grobler en familie (A4—347-2854) wie se ma Donderdagaand oorlede is.

2

Soos u weet begin Blok B weer met die Steynsburgprojek. Hier volg ‘n gedetailleerde lys van items wat benodig word: Klere BELYDENDE LIDMATE Skoolskoene (vanaf kleinste nr tot no. 8 volwassene). Wit skoolsokkies vir dogters en grys skoolkouse vir seuns 17 Mrt Chantel Krugel A01 083 293 1521 Tweedehandse klere (4 tot 14 jaar) Reënjasse Zirk Pretorius C14 663 1751 Tekkies Rugbytruie vir oefening 18 Mrt Willie Lombaard B06 083 267 6314 Rugbytruie vir wedstryd vir o-14 seuns Skryfbehoeftes: Inge Pelser B05 654 7487 Carel Schutte C10 082 417 7579 HB-potlode, uitdraaikryte, vetkryte, lang inkleurpotlode, liniale, gom, skêre, swart koki-penne, A4 Exercise boeke, poeierverf, klei en verfkwaste vir kuns, ink om drukker te 19 Mrt Casper Cassidy B13 082 413 0372 hervul, leë cd's, 8x registers (bywoningsregister), plastiek en kleeflint vir boeke oortrek, afvalpapier, fotostaatpapier, Magriet Erasmus B21 654 9108 papier om in kunsklas te gebruik soos ongedrukte koerantSumei van Antwerpen A08 662 2519 papier. Skoonmaakmiddels: 20 Mrt Skottelgoedseep, sponsies vir skottelgoed was, fyn en Martie Kruger B09 654 8210 growwe skuurdraad, vadoeke, seeppoeier, koekies sunligIda Reinecke B04 654 6523 Maarten Schalekamp B18 082 645 5978 htseep, vloerpolitoer (in blikke, vir houtvloere), bleikmiddel, besems, moppe, verestoffers. wasmasjien seeppoeier Persoonlike higiëne 21 Mrt Jaco Kloppers C15 083 376 9960 Tandepasta, badseep, tandeborsels, waslappe, roll-on. Loutjie Malherbe B05 072 822 9223 Kos Nie bederfbare voedsel, soos gebakte bone in tamatiesous, blikkies tamatie, rys, suiker, koffie, tee, mieliemeel, pasta, 22 Mrt cool aid, sout, soppoeier, ens. Marietjie Kniep B07 664-5246 Ria le Roux C04 072 236 2773 Ander Kinderbybels in Afrikaans en Engels, Bybel storieboeke en Christo Snyman A04 347-0401 dagstukkie dagboek vir kinders 10 jaar. CD-speler vir skool om in klas te gebruik en vir konsert, 23 Mrt Coenie de Beer B12 084 880 8816 revue ens. Toiletpapier (baie nodig, dit word ook in die klasse vir afvee Hennie de Bruin B16 654 3614 Laurie Nieuwoudt A06 083 443 1507 van neuse gebruik) Stophorlosies vir atletiekbyeenkoms DOOPLIDMATE Ons het 10 fietse wat deur die departement aan ons geskenk is en benodig, fietspompe, "solution and patch" 20 Mrt Zoe du Preez B06 083 577 6205 om binnebande te herstel. Stephan Venter C13 082 653 8353 Xhosa Bybels Ons sal graag alle skenkings teen einde April wil aflewer. 23 Mrt Vir verdere inligting epos gksteynsburg@gmail.com Nina Harms A01 667 1601

“... Die blymoedige mens se hele lewe is ’n fees.” Sp 15:15

BYBELSTUDIE: Woensdagoggend

DIENSBEURTE: Ouderling: Diaken: FJ de Klerk

STEYNSBURG – WINTERKLERE – PROJEK

VERJAARSDAE

ALGEMENE INLIGTING

PLEK IN RUSOORD BESKIKBAAR Volle besonderhede is op Rusoord se webwerf beskikbaar: www.rusoordcenturion.co.za Vir enige navrae kontak asb Matrone Labuschagne by 664 5835. KOOP BETYDS LP GAS. Stargas in Verwoerdlaan net verby Kerk Sonder Mure het die beste pryse. Vir aflewerings skakel 012-756 1883 of stuur e-pos na deliveries@star-gas.co.za

7


CENTURION BYBELSKOOL

ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE

BIED AAN

OUERS AS HELDE VAN GOD

N.B. Babapakkies moet ook vir die volgende 2 weke reeds voor Woensdag by die kombuis afgelewer word.

'n Kursus oor Bybelse Ouerskap

Onthou asb. dat die kos reeds die Woensdag na Elandspoort toe gaan, Al twee keer is dit ROU VLEIS en VARS GROENTE.

Wanneer: Woensdae 19:00- 21:30 Datum: 8 Mei - 5 Junie 2013

Kos moet op die laaste voor 8:45 by die kombuis afgelewer word op die dag soos onder aangedui:

Waar: Kerksaal GK Centurion

Tee

Koste: R200 Inskrywings: Kerkkantoor - 0126642614 (Ellouis) Aanbieders: Ds Maarten van Helden Erika van der Wateren (Kliniese Sielkundige)

Elandspoort

C5 Rozanne Groenewald 17 Mrt B13 Bets Roos 17 Mrt C14 Cecilia Wolmarans 17 Mrt

Wo 20 Mrt Wo 20 Mrt Wo 20 Mrt

A11 Christine van Helden 24 Mrt C6 Toekie Meyer 24 Mrt B5 Hester vd Merwe 24 Mrt

Wo 27 Mrt Wo 27 Mrt Wo 27 Mrt

B8 Comine Venter B12 Jeanette v d Bijl Susan van Dyk A5 Magda Pelser

Vr Vr Vr Vr

31 Mrt 31 Mrt 31 Mrt 31 Mrt

5 Apr 5 Apr 5 Apr 5 Apr

‘n Kalm gemoed hou die DIE HERE MAAK INNERLIK STERK liggaam gesond; hartstog vreet ‘n mens op. Voel jy soms soos ‘n truksvybos wat deur die Spreuke 14:30 weerlig getref is? Die wêreld waarin ons vandag lewe, is gelaai met spanninge wat die mens nie ongedeerd laat nie. Meer as een kom in die ystergreep van moedeloosheid en word depressief. Wanneer die geestelike ewewig versteur word, dreig die gevaar dat daar kragte van binne die slagoffer gaan opvreet. Daar is gevoelens van minderwaardigheid, onsekerheid, selfhaat en selfveragting kom na vore. Telkens van kleinserigheid, van jou alles persoonlik aantrek, van vertroeteling van pyn en seerkry, is dan onmiskenbaar. Die mens voel hom maklik verontreg en geaffronteerd. Die teistering deur innerlike konflikte laat hunker na die moontlikheid van ontvlugting, ten einde oormatige spanninge te ontlaai. Dit kan lei tot ‘n lewe van verdowingsmiddels en drank. Maar die Here maak innerlik sterk. Ons moet, terwyl ons teen die kruis van ons Here Jesus Christus leun, bid dat deur sy genade die poort vir ons sal oopgaan na ‘n gelukkiger, beter en gesonder lewe. Ons moet daarteen waak om morbied en bitter te word. By hom wat in selfbejammering verval, is die vonkel weg. Daarteen moet ons weerstand opbou. Ons almal kan natuurlik soms voel of ons deur ‘n nat ruit kyk—die beelde in die grys reën is krom en skeef. Die Here sal ons egter nooit aan onsself oorlaat nie. Hy sorg dat ons soos Daniël in die leeukuil oorleef.

BAIE DANKIE GK CENTURION KEYBOARD HEFSIBA MOSAMBIEK

GTA TIENERS SONDAG AAND 17 MAART

Danksy die meelewing van ons gemeente kan ons bekend maak dat die geskenkte Keyboard op pad Mosambiek toe is saam met Kruger du Preez.

Wat en waar? – Kuier by Lyttelton Gemeente Hoe laat? Vertek na katkisasie om die diens by Lyttelton by te woon (Ons almal sit saam) Na kerk? Lekker aksie in Lyttelton se kerksaal!! Hoe laat klaar? So 7:45pm

Dit is verblydend om te sien hoe die lidmate van Gk Centurion mede gelowiges help wat in nood verkeer.

Ouers moet asb tieners by Lyttelton oplaai!!

BYBELSKOOL VAN CENTURION

Indien vervoer ‘n probleem is skakel vir Willem by 083 708 2814

WAT LEER DIE SKRIF ONS OOR DIE CHARISMATIESE GAWES

God wat nooit moeg of moedeloos word nie, skenk uit genade in oorvloedige mate wat Paulus gevra het: “Ek bid dat Hy deur Sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word” (Ef 3:16). (2de Kwartaal 2013) bied aan

Wat is die doop met die Heilige Gees? Moet ons vandag nog in tale praat? Doen God nog wonderwerke? MAKING YOUR DAY - venues, flowers, weddings, cakes, decor-hire, anniversaries and much, much more... We offer a wide range of services and we are dedicated to create unique and long lasting memories. Laurie Nieuwoudt Event/Wedding coordinator - 083 443 1507 laurie@makingyourday.co.za www.makingyourday.co.za EKSTRA WISKUNDE KLASSE—Gr 4-8. Frika Nieuwoudt 654 2077

Vanaf 30 April—11 Junie, elke Dinsdagaand om 19:00 Skryf solank in by die kerkkantoor 012 664 2614

6

3


English Services

VAN DIE KERKRAADSTAFEL

God willing we will advance onto the new English church services on 21 April 2013. All of those interested to join or support us by any means are welcome to attend our prayer meeting today at 11:00.

Die kerkraad het Donderdagaand 14 Maart 2013 vergader en die volgende inligting word aan die gemeente deurgegee:

Today’s agenda will be to inform you about our planning and to join prayerfully together on behalf of this historical beginning. We believe it is the will of the Lord that we should reach out to all the nations in the area of Centurion and we therefore implore every member of our church to pray for the successful launch. We pray that the Holy Spirit will guide us and lead us in wisdom and perseverance. If you feel the calling to support this ministry in any way, we would like to hear from you and if possible, please attend today’s important meeting at 11:00. May we call upon you to ponder a few minutes about the following quote:

"Missional church is a community of God’s people that defines itself, and organizes its life around its real purpose of being an agent of God’s mission to the world. In other words, the church’s true and authentic organizing principle is mission. When the church is in mission, it is the true church. The church itself is not only a product of that mission but is obligated and destined to extend it by whatever means possible. The mission of God flows directly through every believer and every community of faith that adheres to Jesus. To obstruct this is to block God’s purposes in and through his people." (Alan Hirsch, The Forgotten Ways, Brazos, 2007, p.82) “Moeg vir jou ou kombuis? en GASINSTALLASIES” Ons is gekwalifiseerde binnehuis ontwerpers sowel Gasinstalleerders; ons spesialiseer in die ontwerp en installering van nuwe kombuise sowel as restourasie d.m.v. verf tegnieke. Kontak: Werner van der Walt; 082 308 6238/ bwinterior@telkomsa.net Meryke Deetlefs; 084 444 5443/ meryke@mery-d.co.za

4

KOÖRDINEERDER Die pos van die gemeente koördineerder is gevul deur die aanstelling van br Frans van Dyk wat vanaf 1 April die pos sal opneem. TER APPROBASIE WORD AAN DIE GEMEENTE VOORGEHOU As ouderling:

Frans van Dyk

As diakens :

Blok A—Johan Nöthling, Hannes Malan Blok B—Hennie vd Vyver, Jacques Myburgh Blok C—Hannes Holtzhauzen

Die volgende broeders word onthef van die roeping as ouderlinge en diakens onderskeidelik: Neels Engelbrecht (oudl), Almero Roux (oudl), Annesta Wannenburg (diak), André vd Berg (diak). Eervolle ontslag word toegestaan aan: Chris vd Walt, FJ de Klerk, Calvyn Badenhorst. ATTESSAKE SOOS OP 14 MAART 2013 MET ATTESTAAT AANGEKOM Andries en Anika van Wyk vanaf Pietersburg Noord (B3) Berend & Jana de Jager en 1 dooplidmaat vanaf Hartbeespoort (B1) Jacques en Thereza Myburg en 2 dooplidmate vanaf Wierda Park (B1) Ruan Coetzee vanaf Durban Noord MET ATTESTAAT VERTREK Gino Coelho en 2 dooplidmate na Rooihuiskraal Etienne en Edmund de Beer na Lyttelton Deaan en Petro Bloemhof en 2 dooplidmate na Hoëveld Jurgens Swanepoel na Cachet Alwinus en Meliska van Niekerk en 2 dooplidmate na Lyttelton

OPGENEEM: Magda Lamprecht Elsabé Erasmus

GEMEENSKAP VERBREEK Jurie Charlotte Breedt en 1 dooplidmaat Wilco Breedt Hendre Breedt Susan Pelser Michelle Human Derick Human

BLOM ‘N BLAAR http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. WERK GESOEK —2012 Matrikulant soek werk. Skakel Ruan 074 251 6623 / ruancoetzeepta@gmail.com.

5

kommunikaatjie17maart2013  

nuusbrief,brief