Page 1

VERJAARSDAE “Volhard in die gebed! “ Kol 4:2

BELYDENDE LIDMATE

17 Feb Wilna Algera

653 0825

18 Feb André Cordier Philip Henning Louisa van der Walt

661 0427 664 4170 664 6335

19 Feb Janes van Rooy

082 771 1518

20 Feb Betteke Els Johan Jacobsz Anita Kroep Lodi Olivier

667 6130 076 071 6757 663 5325 082 443 8886

22 Feb Schalk Kruger FC Pelser Johan van Heerden

082 448 1929 664-5247 082 774 3756

23 Feb Elna Badenhorst Jacques Jacobs

664 3831 083 356 7597

DOOPLIDMATE

17 Feb Liana van Zyl André Venter

663 3882 082 779 2802

20 Feb Alissa Nieuwoudt

083 443 1507

22 Feb Jaco Erasmus

084 440 1299

23 Feb Gustav Bond

653 7270

JAN DIE KOPERKAN Ons koperkan loop leeg, bring asb al u kopergeld en gooi dit in die koperkan wat voor in die kerk staan. Die geld word gebruik om ‘n teologiese student tydens sy studies te ondersteun.

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Gereformeerde Kerk Centurion Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Jaargang 38 37 NrNr3106

217September Februarie 2013 2012

Liturgiese Riglyne SONDAGOGGEND 9:00 Skriflesing: 2 Konings Teksvers:

Saalkaskenades – “Minute“Minute-toto-winwin-it” JEUGAKSIE: GRAAD 1 – 6 Datum: 22 Februarie Tyd: 17h00 – 20h00 Plek: Kerksaal Daar gaan heerlike worsbroodjies, koeldrank en roomys wees!! Ouers – braaiers en kole sal verskaf word, kom braai gerus jou vleisie terwyl die kinders pret en plesier het! Bring asb. eie vleis, slaai, drinkgoed, eetgerei en stoele. Laat weet asb as julle wil kom! Bel, sms of epos Lizette 083 447 5822/ lizette.reinecke@gmail.com of ds. Gerrit 082 964 5595/ gskruger@telkomsa.net

VWB TUINDIENSTE Vir ‘n gratis kwotasie, kontak Leon by 082-338 1455 / vwbtuine@gmail.com Webtuiste: www.vwbtuindienste.weebly.com GLAS BOTTELS GESOEK . Klein glas bottels word gesoek vir die inlê van konfyt. Gerrie 012 664 0860

8

Sing:

2 Konings 20:2,3

Sb 30-1:1,2,3 Sb 30-5:1 Sb 10-2:1 Sb 16-1:1-3 Ps 16:1,3 Ps 25:6 Ps 71:1,6,9 Sb 13-2 Sb 13-2

Orrelis: Corlea van der Walt Projektor: Jaco Wattel Klank: Jan Reesink Prediker: Ds Maarten van Helden

DIS HOEKOM EK WÍL LEWE! Hiskia kry die berig dat hy moet regmaak om te sterwe. Dis ernstige sake, want die boodskap kom deur Jesaja reguit van die Here af. ‘n Gebed uit die hart van die koning, kry hy as antwoord dat hy nog 15 jaar langer sal lewe. Maar hoekom wil ‘n mens nog langer lewe? Die antwoord sit ietwat versteek in die gebed van die koning. Lees sy gebed, en dink dan diep na oor die vraag: As jy vandag die kans kry om nog langer te lewe, wat sou jy daarmee doen? 2 Konings 20:2 Toe draai Hiskia sy gesig na die muur toe en hy bid tot die Here: "Ag, Here, neem tog in ag dat ek voor U in trou en met volle oorgawe geleef het en dat ek gedoen het wat reg is in u oë." Hiskia het bitterlik gehuil. SONDAGAAND 18:00

Skriflesing: Mat 19:16-30; Mat 6:19-21, 24 Teksvers: Sing:

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Mat 19:21,22

Ps 89:1,2 Lied 585:1,2,3 Lied 525:1,3 Sb 13-3

Corlea van der Walt Nicolai vd Merwe André Beumer Ds Gerrit Kruger

IN JESUS ALLEEN LÊ DIE SEKERHEID VAN DIE EWIGE LEWE! Die hemel en die ewige lewe is vir enige christen ’n baie belangrike saak. Dit is waarna ons verlang en uitsien. Ongelukkig is dit ook so dat die meeste mense baie lief is vir geld, vir materiële rykdom. Om God te dien is vir ons nie ’n probleem nie, solank niemand egter aan ons aardse rykdom vat nie, want dit is verkeerdelik dikwels vir ons, ons grootste skat en bron van sekuriteit. ’n Ryk jongman het die volgende vraag aan Jesus gevra: “Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” (Mark 10:17b; Luk 18:18b) Wat hier baie belangrik is, is dat hierdie ryk, invloedryke, gelowige jongman, nog nie sekerheid gehad het oor die ewige lewe nie. Ons gaan nou na drie sake kyk wat voortvloei uit hierdie vraag van die ryk jongman: # Is jy seker dat jy hemel toe gaan? # Is jy seker hoekom jy wel hemel toe gaan? # Is jy seker wat jy moet doen om hemel toe te gaan?


ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Teologiese Studentekas

KATKISASIE:

6:00 Bybelstudie in saal 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie 9:00 Ds Maarten se groep in kerksaal Almal welkom!

Vandag: Les 5 Ps 89:1 Volgende Sondag: Les 6 Ps 89:1

Die tema: “Gelowige vrou altyd diensbaar waar God jou in Sy koninkryk wil gebruik.” Die spreker is Dr. Marina van Loggerenberg. Die saamtrek gaan ‘n besonderse geleentheid wees van besinning, kuier en sing.

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE EN BYBELSKOOLRIGLYNE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE EN BYBELSKOOL OP INTERNET http://audioserver.nl/?option=content&task=view&id=52&Itemid=92&user_id=853 VERGADERINGS:

21 Feb—Kommissie:Instandhouding 18:00 Vriende van Giyani 19:00 23 Feb—Ouderlinge– en Diakentoerusting 08:00—10:00

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Susters kom ons maak behoeftige kleuters se harte warm en begin om kleutertruie, musse en serpe van oorskietwol te brei. Indien jy nie self wol het nie, kontak Elna asb by 083 664 2050. Wol is beskikbaar. Plaas asb die klaar gebreide artikels in die pers houer by die hoofdeur van die kerk. Ons wil graag teen die einde van Junie 2013 die truie gaan afgee by kleuterskole wat deur Solidariteit se Helpende Handprojek ondersteun word.

Hierdie jaar se Susterssaamtrek vind plaas op 9 Maart 2013, by GK Akasia

BYBELSTUDIE: Woensdagoggend

DIENSBEURTE: Ouderling: Hein Kaiser Diaken: Carolus Reinecke

BREIPROJEK

SUSTERSSAAMTREK 2013

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar “Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.” Heb 10:24 Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

∗ Annetta Lombard (B13—654-5144) sterk aan na ‘n operasie te Jakaranda Hosp. ∗ Ria Havenga (C14—082 229 8430)herstel in Unitas Hospitaal na ‘n operasie.

BEROEPENUUS

Fanie de Jager is die gaskunstenaar.

BEROEPE ONTVANG · Proponent RJ Pretorius na Buffeldoorns. · Ds R Jansen van Vuuren van Hendrina/Carolinakombinasie na Krugersdorp-Wes/Magaliesburgkombinasie. · Ds LJE Venter van Hoedspruit na Nigel.

Jy sal spyt wees as jy hierdie geleentheid misloop! Kostes beloop R100 per persoon betaalbaar voor: 18 Februarie 2013 Bespreek vroegtydig by die Sustershoek in die saal.

BEROEPE BEDANK · Ds PW Kurpershoek van Middelburg [Tvl] na Krugersdorp-Wes/Magaliesburg-kombinasie.

ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE Kos moet Vrydagoggende voor 8:45 by die kombuis afgegee word. Teeskink Elandspoortkos Wyk A2 Corlien Steenkamp 17 Feb Vr. 22 Feb Sandra Trentham 17 Feb Vr. 22 Feb C3 Anél vd Walt 17 Feb Vr. 22 Feb Mariana Pelser 17 Feb Vr. 22 Feb C1 Gerrie Vorster 17 Feb Vr. 22 Feb Louisa vd Walt 17 Feb Vr. 22 Feb B10 B14 B16 C13

Tersia Anderson Cora Badenhorst Madi Hugo Elsa du Toit

24 Feb 24 Feb 24 Feb 24 Feb

Vr Vr Vr Vr

1Mrt 1Mrt 1Mrt 1Mrt

3Mrt 3Mrt 3Mrt 3Mrt

Vr Vr Vr Vr

8 Mrt 8 Mrt 8 Mrt 8 Mrt

Worstelinge oor die waaroms in die lewe As vraagtekens uitroeptekens word by die muur van lyding! ‘n Bybelse studiegids oor die sin van lyding deur

DOOP: Geluk aan:

∗ Izaak en Annemie Bette, met die doop van hul seun Ian, ∗ Hercules en Magdaleen du Plessis met die doop van hul dogter Carli en ∗ Pierre en Leandre Struwig met die doop van hul dogter Anné vanoggend. MEELEWING:

∗ Hendrik de Beer ( C6 - 082 780 3161) wie se pa gedurende die week oorlede is. ∗ Willy Janse van Rensburg (A14— 072 073 7759) se skoondogter is gedurende die week oorlede. ∗ Rohan, Letitia Bloemhof en gesin (A11—083 599 8454) wie gedurende die week ‘n gewapende roof aan huis gehad het.

C7

Mieke Opperman Elma Faber A12 Bieukje Prinsloo A13 Mossie Buys

Dr B Duvenage Verkrygbaar by die kantoor teen R70,00

BLOM ‘N BLAAR http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. DROË VRUGTE VANAF MONTAGU Kontak Johanna Venter 082 335 8680 / 012 654 8565

2

7


Die volgende bedankings brief is ontvang van die Elandspoort projek wat deur Gereformeerde Kerk Centurion ondersteun word

NEGUSTAN “Hiskia het die hoogtes laat verwoes, die klippilare laat stukkend slaan en die gewyde pale laat afkap. Hy het ook die koperslang wat destyds deur Moses gemaak is, laat stukkend slaan, want tot nou toe het die Israeliete die koperslang met offers vereer. Die slang is Negustan genoem”. (2 Konings 18:4) Dit was nie so bedoel nie. Dit was bedoel om genesing te bring. Dit moes mense red van die gevolge van die sonde. Dit moes ’n simbool wees wat sou heenwys na die kruis van Christus (Joh 3:14). En toe gaan staan en maak die mense daarvan ’n idool. ’n Objek van aanbidding. In Israel was die slang, naas die slegte, ook ’n beeld van die goeie. ‘n Positiewe simbool van lewe. Israeliete wat in die woestyn deur slange gepik is, moes na ‘n koperslang op ‘n paal kyk wat deur Moses gemaak is. Elkeen wat daarna gekyk het, het gelewe (Num 21:6-9). Hierdie koperslang het in die tempel beland en is later met vreemde aanbiddingspraktyke geassosieer. Tydens sy godsdiens-hervormings het Hiskia die koperslang, Negustan, uit die tempel verwyder en vernietig. So maak ons mense ook gedurigdeur. Ons verhef ou gewoontes en tradisies op tot die status van goddelikheid. Goeie gewoontes en effektiewe werkwyses in die kerk of in ons lewe word opeens so belangrik dat dit opsigself tot beginsel verhef word. En dan hoor ek die woorde…”oor my dooie liggaam, ek sal nie ingee of verander nie”. Dit is die wese van TRADISIONALISME. Om goeie dinge die statuur van onveranderlikheid te gee, so asof die gewoontes van ouds altyd net beter sou wees. Tradisie is ’n goeie ding. Dit wys dat mense orde en identiteit gehad het. Hulle het geweet hoe om dinge reg te doen, en het dit so oorgedra aan hulle nageslag. Maar dan op so ’n wyse dat die nageslag sou vrees dat iets vreesliks gaan gebeur as hulle dit anders doen. Tradisies word vergoddelik. Afgodery. Negustan! Dit kan òf die ou psalms wees òf die nuwe liedere. Dit kan die ou manier van kerkhou wees of die nuwe. Die oue of die nuwe word deur die mens tot afgod verklaar en... verandering, enige titseltjie van verandering, is dan soos heiligskennis. As ons verstaan dat dinge wat ons in die kerk doen, of gedoen het nie noodwendig sleg is nie, maar dat dit ook nie die enigste weg is om iets te doen nie, dan word ons harte verlos van hierdie afgodery van eie idees en gewoontes. Goeie gewoontes en tradisies is dus goed, maar daar moet altyd in ons harte spasie wees vir verandering, groei en hervorming. Anders is ons wyser as God. Hy het sy beginsels in sy Woord vasgelê, veral in die tien gebooie, waarvan nogal die eerste een ons waarsku teen afgodery.

KLEIN OUTOMATIESE MOTOR GESOEK — Outomatiese motor, in goeie toestand word gesoek vir senior egpaar. Prysklas R20 000—Ellouis 079 884 4403.

Breek dus die eiewillige Negustan af en bou in liefde saam aan ’n gemeente waarin die lof aan die Here en nie ons eie nie, in die sentrum staan. God se eer is groter as jou oupa se voorkeure. Ook groter as joune! Ds Maarten

6

3

TUINWOONSTEL GESOEK– Enkellopende dame soek tuinwoonstel om te huur R2 700 pm. Skakel Meisie Smit 071 125 4533


NUWE POS VAN GEMEENTE-KOÖRDINEERDER Die kerkraad het die deeltyds pos van Koördineerder met vergoeding, goedgekeur. Die verantwoordelikhede van die pos behels die volgende: Voorsitter van Administrasie kommissie Bestuur van alle personeel Koördinering van kommissies aktiwiteite Bestuur van fasiliteite Hantering van alle inkomende pos Opvolg van take deur die kerkraad geïdentifiseer Effektiewe kommunikasie tussen verskillende funksionarisse Gedefinieerde take by Monumentsig Bestuur van administrasie begroting Die volgende vaardighede is ‘n vereiste: Kommunikasie Goeie mense verhoudings Bestuur Beplanning Organisering Administrasie Rekenaarvaardighede

NUUS VAN DIE TSP 2013 AMPTELIKE OPENING VAN DIE TEOLOGIESE SKOOL Nadat personeel al volstoom aan die werk is sedert die begin van die Nuwejaar en klasse op 4 Februarie begin het, het die Amptelike Opening van die Teologiese Skool op Dinsdag 5 Februarie 2013 plaasgevind. Die Oordenking is deur emeritus professor A le R—Dries du Plooy, voormalige Rektor van die TSP, waargeneem. Hy het ‘n uiters toepaslike boodskap vir teologiese studente en dosente uit die brief aan die Efesiërs 4: 1-16 gebring. Die tema was: Fokus in jou bediening met jou woorde en dade op die waarheid, in liefde! Die geleentheid is benut om gelukwensing teenoor prof GJC Jordaan, Rektor van die TSP, uit te spreek met sy aanwysing as die beste Teologie-dosent vir 2012 waarvoor hy die Rapport-prys ontvang het, asook teenoor prof RS Letšosa wat een van 25 persone is wat landwyd benoem is op die Higher Education Leadership and Management se Leadprogram.

Aansoekers moet lidmaat van die Gereformeerde Kerk van Centurion wees. Belangstellendes moet hul CV’s teen 3 Maart 2013 rig aan die kerkkantoor by gercent@lantic.net. Navrae kan gerig word aan: Gerrit Beumer 082 572 5235 Bybelskool oor Openbaring DVD’s nou beskikbaar

OPEDAG CENTURION CHRISTELIKE LAERSKOOL

Vir almal wat nie verlede jaar die Bybelskool kon bywoon nie is daar goeie nuus - jy kan ook nou die misterie van die Boek Openbaring verstaan deur te kyk en te luister! ʼn DVD opname van elke les tydens die aanbieding deur Ds. Maarten van Helden by die Bybelskool verlede jaar oor die Boek Openbaring, is nou beskikbaar. Hierdie stel van 18 DVD’s word teen slegs R200 aangebied. Plaas nou jou bestelling by Ellouis in die kerkkantoor. Die klankopnames is ook teen R100 (in mp3 formaat) beskikbaar - hiervoor word ʼn rekenaar of mp3 speler benodig. Bestellings hiervoor kan ook by die kerkkantoor geplaas word.

Vrydag 8 Maart 2013 van 07:30 tot 15:00 Centurion Christelike Laerskool is ‘n Afrikaans Christelike privaatskool wat fokus op hoe gehalte Bybel gefundeerde onderrig. Die ARSO kurrikulum word gevolg wat ons jong kinders ‘n Christelike opvoedingsbasis verseker. Grade 0 tot graad 7 word aangebied in klasse van maksimum 20 leerlinge, wat individuele aandag verseker. Voorsiening word gemaak vir kleuters in ‘n aparte kleuterklas. Centurion Christelike Laerskool is geleë op die hoek van Edinburghlaan en Cornellweg, Clubview Oos, Centurion. Kontak ons gerus by skool@lscenturion.co.za Tel: (012) 654-7577 of (sel) 083 633 7208 buite skoolure of besoek ons webbladsy by: http://www.LSCenturion.co.za ‘n Vaste Grondslag vir jou Verbondskind!

Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees, en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby… Openbaring 1:3

4

Daar is ook verneem dat Prof GJC Jordaan en FP Viljoen en ‘n aantal studente ‘n geseende “uitwissellingsproject” na die Theologische Universiteit Apeldoorn in Nederland van 7 tot 17 Januarie 2013 onderneem het. ‘n Afvaardiging van TUA sal die TSP DV van 6 tot 17 Januarie 2014 besoek. Aangesien die Openinge op Dinsdae deur alle studente en dosente van die Teologiese Skool en die Fakulteit Teologie van die NWU bygewoon word en daar ‘n hartlike samewerkingskultuur tussen die twee instansies bestaan, word daar geleentheid gegee aan die Dekaan om oor sake rakende die Fakulteit te praat en afkondigings te maak wat Fakulteitstudente en –dosente raak. Daar is ook gelukwensing teenoor die vakgroep Praktiese Teologie uitgespreek met die reëling van die suksesvolle byeenkoms van die Praktiese Teologiese Werkgemeenskap vanaf 23 tot 25 Januarie 2013. Die tema was Praktiese Teologie en Dienslewering en benewens die vier hoofsprekers, het daar 13 sessies onder leiding van verskeie vakkenners plaasgevind.

“Moeg vir jou ou kombuis? en GASINSTELASIES” Ons is gekwalifiseerde binnehuis ontwerpers sowel Gasinstalleerders; ons spesialiseer in die ontwerp en installering van nuwe kombuise sowel as restourasie d.m.v. verf tegnieke. Kontak: Werner van der Walt; 082 308 6238/ bwinterior@telkomsa.net Meryke Deetlefs; 084 444 5443/ meryke@mery-d.co.za

5

kommunikaatjie17feb2013  

nuusbrief,brief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you