Page 1

Ettiene se Nuus (uittreksel)

Die Naby Toekoms

Beste Vriende

Ek gaan in Rusland wees tot en met 19 Junie en van hier vlieg ek terug Suid-Afrika toe.

Ek is op die oomblik in Rusland en dit gaan baie goed met my. Die laaste paar maande was ‘n besige tyd – ons skooljaar het tot ‘n einde gekom, ek het Rusland toe gevlieg, ‘n uitreik in Kalmykia gehad en nou is ek in Samara.

Ek gaan vir omtrent ‘n maand in Suid-Afrika wees. Ek hoop om soveel as moontlik mense te sien in die tyd, so as U met my wil gesels of kuier, selfs al is dit net vir koffie, kontak my gerus en dan kan ons ‘n plan maak.

Ons het ‘n baie geseënde tyd in Kalmykia gehad waar ons in Elista gebly het en ook by kerke in kleiner dorpies soos Lagan en Komsomolsk besoek het, waar ons vele geleenthede gehad om met mense te deel en vir mense te bid.

Na die maand in Suid-Afrika hoop ek om vir twee maande Indië toe te gaan. Indië is vir jare al op my hart en ek glo die Here is besig om ‘n pad vir my oop te maak soontoe. Ek weet nog nie presies wat die nuwe seisoen vir my inhou nie, maar ek is opgewonde oor die nuwe geleenthede.

Ons het een middag ‘n “flash-mob” op ‘n plein in Elista gedoen om uit te reik na die jonger generasie waar ons baie tyd in gebed gespandeer het en ons vertrou dat die Here sy Koninkryk in Kalmykia gaan vestig. Terug in Samara Ek is na ongeveer ‘n jaar op die oomblik in Samara. Een van die geleenthede waar ek oor sending gaan praat is by ’n jeugbyeenkoms waar jeug van kerke regoor Samara bymekaar gaan wees. Verlede Sondag was ek by Ds. Nikolai se kerk in Zibchevninovka. Hulle hou hulle eredienste in ‘n baie eenvoudige gebou wat vroeër ‘n vismark was. Daar is omtrent 50 mense en die kerk is vinnig besig om te groei.

pos: ettie.v@gmail.com +27 72 651 2659 (Suid-Afrika) Skype: ettie.v

K

Maandag 8 Julie tot Woensdag 10 Julie 2013 Vir almal wat wil saamdink om die Here te dien, insluitende matrikulante, studente, onderwysers, dosente en predikante

Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Annemieke Powels 012 332 3227/ annemieke.pouwels@aros.ac.za

“Moeg vir jou ou kombuis? En GASINSTALLASIES.” Ons is gekwalifiseerde binnehuis ontwerpers sowel as Gasinstalleerders; ons spesialiseer in die ontwerp en installering van nuwe kombuise sowel as restourasie d.m.v. verftegnieke. Werner van der Walt 082 308 6238 bwinterior@telkomsa.net/Meryke Deetlefs 084 444 5443 meryke@mery-d.co.za BLOM ‘N BLAAR http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee.

8

Jaargang 38

Nr 23

16 Junie 2013

SONDAGOGGEND 9:00 Skriflesing: Handelinge 3:4 Teksvers: Handelinge 3:1-4: 14,22 Sing:

Ps 95:1,4 Sb 14-1:2,3 Sb 16-1:1,2,3 Ps 43:3,4 Lied 184:1-4 Ps 145:1,3,9 Sb 13-2

Orrelis: Corlea van der Walt Projektor: Susan Hoogenboezem Klank: Charl van den Bergh Prediker: Ds Maarten van Helden

Waar: Aros-kampus, Dickensonlaan 1180, Waverley Pretoria Koste R100 vir leerlinge en studente, R200 vir ander (sluit etes in) Inskrywings nie later as 24 Junie

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za Koördineerder Frans van Dyk: 664 0060/082 851 4558 van dykfj@absamail.co.za

Liturgiese Riglyne

Brandende harte vir die Here Maar hoe?

AROS WINTERSKOOL

OMMUNIKAATJIE

GOD SKEP VOLOP GELEENTHEDE SODAT ONS KAN GETUIG Almal wil raakgesien wees, erken wees: Kyk na ons. Hou ons dop! En dan roem ons in die prestasies in die tegnologie, wetenskap en op die sportveld. Dit gaan vir ons alte dikwels oor óns prestasies, net om darem nie niemand te wees nie! Om iemand te wees sit egter nie in die hoë sporte wat mense bereik nie. Jy kan president wees en tog steeds ‘n dwaas! Jy kan vandag koning wees en môre die slaaf! As die nuwe jong kerk se leiers die aandag trek dan is dit nie op hulleself gefokus nie! As die mense ons raaksien, is dit telkens ‘n geleentheid wat God skep sodat ons van Hóm kan getuig!

SONDAGAAND 18:00 Skriflesing: Matteus 1 Genesis 38 HK Sondag 1 - v + a 2 Sing: Ps 8: 1,3,4 Lied 190 : 1, 2, 3 Ps 33 : 6, 2/1, 11 Sb 9-1 : 11 Lied 244 : 1, 2 Lied 510 : 1, 2, 4, 5 Lied 205 : 1, 2, 3 Sb 13-3 Lied 280 : 1, 2, 3 Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Christine van Helden Johan Hoogenboezem Hein Kaiser Ds F.M. Dreyer—Noordrand

GOD SE GENADE IN CHRISTUS JESUS VIR SONDAAR MENSE! Ons leer God se genade ken in Jesus Christus en deur die voorgeslagte waaruit Hy gebore is. Soos hulle is ook ons sondaars wat alleen uit genade aan Christus verbind is. Sondaars wat God se genade leer ken soos dit werklik is kan nie anders as om te lewe om Hom dankbaar met blydskap te dien en te eer nie.


BYBELSTUDIE:

ALGEMENE INLIGTING

ELANDSPOORT– EN TEESKINKBEURTE

EREDIENSTYE Afrikaanse Diens: 9:00 en 18:00 Engelse Diens: 11:00 Sothodiens: 12:30

Woensdagoggend 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie (1 Joh)

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Teol Studentekas

Almal welkom!

DIENSBEURTE: Ouderling: Jan Reinecke Diaken: Henda Vreugde

BEROEPENUUS

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

BEROEPE ONTVANG Ds C Jooste van Wonderboompoort na Koster.

BLOK C – KUIERAAND

EREDIENSTE OP INTERNET http://audioserver.nl/?option=content&task=view&id=52&Itemid=92&user_id=853 Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Elandspoortkos moet Vrydae voor 8:45 by die kombuis afgelewer word. Sit asseblief Sondag 2 rye koppies en 1 houer suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens.

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar

Kom geniet heerlike Kerrie en Rys op Vrydag 26 Julie 2013 om 18:30 in die Kerksaal Bring Saam: Eetgerei en ietsie om te drink sowel as ‘n vrywillige bydrae van ‘n kombers per gesin Bevestig asb voor die 22 Julie 2013 by jou Ouderling of Diaken

“... Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid.” 1 Tim 3:15 AFLEWERING VAN KOS NA ELANDSPOORT Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

∗ Hettie van der Elst (A5—664 8669) herstel tuis na ‘n operasie. ∗ Aby Styger pasgebore baba van Wouter en Sonja Styger (C14—079 886 8344) wat mooi aangesterk het om vir die eerste keer huis toe te kon gaan. GELUK: Johannes en Charlaine Kruger (C6—071 383 3841) met die geboorte van Mila.(Geluk ook aan Oupa Louis en Ouma Elsie Kruger (C6—643 1453). Mila is 6 weke te vroeg gebore en moet nog 2 weke in broeikas oorbly in Pta Oos Hospitaal DOOP: Geluk aan Quinten en Loura Bye (C5— 079 886 3325) met die doop van hul seun Dieter vanoggend. MEELEWING: Ons dink aan Gerrit en Madelaine van Zyl (C12—663 3882) Gerrit se vader is gedurende die week in Jeffreysbaai oorlede.

2

Die susters benodig iemand wat bereid sal wees om Vrydagoggende die kos en kinderpakkies na Elandspoort te neem. U kan een keer 'n maand of weekliks help. As meer as een persoon bereid is om te ry, kan beurte vir die aflewering van kos gemaak word.

Tee B11 Gwendi Gourly A10 Brenda Venter Marieta Henning A3 Marietjie Venter C11 Amanda Brink

Elandspoort

16 Jun 16 Jun 16 Jun 16 Jun 16 Jun

Vr 21 Jun Vr 21 Jun Vr 21 Jun Vr 21 Jun Vr 21 Jun

C5

Rozanne Groenewald 23 Jun Zinette Cronjé 23 Jun B13 Bets Roos 23 Jun C14 Cecilia Wolmarans 23 Jun

Vr 28 Jun Vr 28 Jun Vr 28 Jun Vr 28 Jun

A11 Christine van Helden 30 Jun C6 Toekie Meyer 30 Jun B5 Hester van der Merwe 30 Jun

Vr 5 Jul Vr 5 Jul Vr 5 Jul

B8 Comine Venter B12 Jeanette van der Bijl Susan van Dyk A5 Magda Pelser

7 Jul 7 Jul 7 Jul 7 Jul

Vr 12 Jul Vr 12 Jul Vr 12 Jul Vr 12 Jul

B15 Marieke Zeevaart C9 Elsie Swanepoel A9 Karin Cloete

14 Jul Vr 19 Jul 14 Jul Vr 19 Jul 14 Jul Vr 19 Jul

B17 Carina Koch B22 Ronel Swanepoel C2 Anna Smith Louisa van der Walt C8 Elsie Kruger

21 Jul 21 Jul 21 Jul 21 Jul 21 Jul

Vr 26 Jul Vr 26 Jul Vr 26 Jul Vr 26 Jul Vr 26 Jul

Rika Kruger 084 602 8558 Voetsorgkundige—Ek spesialiseer in en help graag met: Ingroei-toonnaels, Eelte, Liddorings, Sny van toonnaels, Voet massering. Laat weet my gerus as u nie meer by die tone uitkom nie of sommer net vir ‘n bederfie. Juanita de la Porte 0834197833 FAMILIE FIETSE CENTURION – Verkope van fietse, onderdele, parte en toebehore. Werkswinkel dienste/ herstelwerk ook beskikbaar. Centurion Crescent Shopping Centre, h/v Lenchen Noord/Suid & John Vorster. Ons ruil ook 2de handse fietse in. Tel: 012 663 3839/ 079 859 7907 Gesoek—"Kook en Geniet" of soortgelyke resepte boeke wat nog in n goeie toestand is en lapboeke vir kinders Elna de Bruin 083 664 2050 / 012 6643729

7


L(Y)EIDSMAN (Hand 3:15)

BIBLOS – BYBELVERSPREIDINGSPROJEK

Wanneer ‘n mens die woorde’ lydsman’ en’ leidsman’ hardop sê, kan die hoorder nie onderskei of dit dieselfde woord is wat twee keer uitgespreek word en of dit twee verskillende woorde is nie. Dit klink mos dieselfde! Die ‘y’ en die ‘ei’ in hierdie woorde kry slegs betekenis as ‘n mens die woord lees, wat dan konteks aan die woord gee. Die vraag is nou – is hierdie woorde verskillend en hoe is hulle verskillend? Of is dit dieselfde woord, nie teenstaande die verskil tussen ‘y’ en die ‘ei’? Die Biblos Bybelverspreidingsprojek se doelstelling is om sover moontlik aan diegene met wie ons daagliks kontak het (bv. sekuriteitswagte, huis- en tuinhulpe, petroljoggies, versorgers/verpleegsters en ander volgens behoefte) ‘n Bybel in sy/haar moedertaal/taal van voorkeur te voorsien. Deur die projek is reeds bykans 400 Bybels vanjaar in ons omgewing versprei. Die Bybels word deur die kerk aangekoop volgens behoefte. U word uitgenooi om deel te neem aan hierdie projek. Dit is ook ‘n ideale geleentheid vir Klein Groepe om deur die projek in hulle omgewing uit te reik. U kan op die volgende maniere betrokke raak:

∗ ∗ ∗ ∗

Reik uit na diegene met wie u kontak het om ‘n behoefte vir ‘n Bybel te bepaal; Uitdeel van Bybels; Finansiële bydraes (Inbetalings in die kerk se bankrekening met verwysing “Biblos”); en Voorbidding. Belangstellendes kan vir Marlou (082 412 4313) Esmé (083 381 6428) van den Berg Eddy Niezen (083 455 2760) of die kerkkantoor kontak Hefsiba is dringend op soek na rekenaars

Daar bestaan `n groot behoefte aan ‘n rekenaar met `n rekeningkundige pakket vir die Tesourier

Wat beteken die woord ‘lydsman’? ‘n Lydsman is iemand wat lyding ondergaan, hetsy fisies, psigies en/of emosioneel. Jesaja praat in een van sy Kneg-liedere van die Lydsman wat sou kom “… Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel …” (53:5). Die grootste lyding wat enige mens kan ondergaan is om deur sy eie mense verag te word en aan die dood oorgelewer te word. Dit is presies wat met Jesus gebeur het, toe die Jode om Sy bloed geroep het toe hulle voor die keuse tussen Jesus Barabbas en Jesus van Nasaret, gestel is. In die Engelse vertaling van Handelinge 3:14-15a stel Petrus dit as volg: “But you denied the Holy and Righteous One and asked for a murderer to be granted to you and you killed the Author of life, whom God raised from the dead”. Aan die kruis is Jesus nie net uitgejou deur die omstanders nie, maar is selfs vir drie lange ure deur Sy Vader verlaat! Hierdie is die grootste lyding en slegs Jesus was volmaak om dit te kon deurstaan. Die konsep “author of life” word in Heb 2:10, 12:2 en Handelinge 5:31, verduidelik as Iemand wat ‘n baanbreker is en ‘n bevelvoerder wat mense lei. Wat het nou gebeur dat die lydsman ‘n leidsman geword het? Jesus se opwekking uit die dood het die ‘y’ in ‘n ‘ei’ verander! Net soos wat Petrus en Johannes die verlamde man in Handelinge 3 in die Naam van Jesus van Nasaret aan sy regterhand opgetrek het, word ons deur Christus, wat aan God se regterhand sit, ook uit ons verlammende sondebestaan “opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus” (Ef. 2:6). In die Hebreërsboek word daar herhaaldelik verwys na Jesus as die een wat die offer bring, aangesien Hy die volkome Hoëpriester is en dat Hy terselfdertyd die Lam is wat geoffer word. “En daarom was dit reg dat Hy hulle Leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring” (Heb. 2:10). Die Lydsman is ons Leidsman. Halleluja!

Kostes (ongeveer): Rekenaar: R7000 Sagteware: R3000

Rika Pretorius

ALETHEA MINISTRY—SUNDAY AT 11:00

Daar is ‘n geleentheid einde Junie om die rekenaar Hefsiba toe te vat saam met ‘n uitreik span. Indien jy meer inligting verlang of `n skenking wil maak, kontak Eddy Niezen by: 0834552760

Teologiese Studie 2014 Aansoek om toelating te verkry tot teologiese studie om predikant in die GKSA te word, moet voor 30 Junie 2013 aan die Teologiese Skool Potchefstroom gestuur word met die oog op studie in 2014 Vir meer besonderhede kontak Ami du Toit (Registrateur TSP) ami.dutiot@nwu.ac.za Skoolvakansie program beskikbaar- alle ouderdomme Remediërende Privaatskool in Lyttelton asook Remediërende Naskool met 'n verskil. Kontak Hesda Opvoedkundige Sentrum: Chantel 0735408442/Christine 0718735083 Genta Candles: Kerse vir enige geleentheid - troues, verjaarsdae, spesiale dae en as geskenke. Maak dit enige kleur van u keuse. Eugene 083 608 7668

6

GO ON TO MATURITY IN FAITH Hebrews 5:11-6:3 Philippians 3:12‑14 Many church-goers are satisfied with their spiritual life in going to church a few times. Perhaps they read a Bible verse to put their Verse: Hebrews 6:1 conscience to rest. Perhaps they feel to give their children the opportunity for a Sunday school class now and then. At least you have to say a prayer if you feel the need for it... Let’s call it the minimum Music : Christine van Helden Technician: Marcel Wilson activity in faith. And when life falls apart you will experience that your Preacher: Rev Maarten van Helden faith will not mean much to you. It’s like running a marathon without the necessary exercise. Instead we should get onto the road, running and preparing for the big day of the race! You actually should daily Lidmate word uitgenooi om hierdie come closer to maturity in your relationship with Christ. Growing in Bediening van tyd-tot-tyd by te faith needs you being active in seeking God and his Word, day by woon day... and then growing! Scripture:

3


VERJAARSDAE “Volhard in die gebed! “ Kol 4:2 25 Junie Minette Hartman Anne-Marie Loots Hugo van den Berg Arie van der Plaats Chante van Dyk

BELYDENDE LIDMATE

16 Junie Zirk Berg Hermi Pelser

C10 A05

082 257 2517 664-5247

17 Junie Jan-Louis Bezuidenhout B03

083 633 8861

18 Junie Jannes Cronjé Rita Dijkstra Henk Koch Elma Labuschagne Doreen Reynecke Pieter Rottier Drehan Snyman 19 Junie Gerda Dalhuysen Avlon du Plessis Daleen Gornall Petra Heath 20 Junie Isak Heath 21 Junie Pierre Struwig 22 Junie Rykie Heunes Alwyn Kotze Philip van Rooyen

C04 A05 B17 A06 C12 A07 B10 C01 A04 B09 B10 B10 C04 B22 B12 C11

28 Junie Annemie Bette Suné du Toit Louise Grobler Janto Pretorius Ansie van Dyk Louis Venter

082 920 7160 664 4508 082 339 9588 644 1219 664 7758 664-5310 073 210 1177 664 3365 082 335 8032 082 696 3478 653 8845

B14 A09 A01 B20 A02 C07 C04 A04 C02 C13

082 812 4990 662-1622 667 2273 073 626 2811 083 608 7668 076 402 5306 667 5327 347-2854 081 571 0196 664 0060 083 230 1947

29 Junie Christo Admiraal Erika Basson

B06 C08

082 451 7884 082 802 2150

30 Junie Maureen Beumer Carin Erasmus Raymond Gourley Petro Lourens Willem van der Schyff

A09 B09 B11 A06 A03

662-1414 072 233 5205 654 6582 664 6935 662-0245

653 8845 1 Julie Hester Bester Arno Myburgh Isabel Nel Marco Smit Henda Vreugde

082 688 7495 660 1143 083 743 1858 651 3878

23 Junie Mariza Mosca Hester Mostert Francois Pieters Johan Snyman Toy van den Berg Christi Venter

C08 A02 C07 C06 C02 C06

082 552 6886 664 2976 663-4222 667 4003 663 6963 667 4262

24 Junie Ben du Plessis Petra Lombard-Jurrius Hester van der Merwe Nicolene van Dyk

A01 B19 B20 B20

082 784 1023 663 2172 082 372 3906 083 953 3934

2 Julie Benjamin Guldemond Faye Jv Rensburg Deon Loots 3 Julie Larita de Swardt-Steyn Carolus Reinecke Almero Roux Marnus Venter 4 Julie Charl Annandale Elsabé Erasmus Petra Swanepoel

4

B15 A04 C12 B04 B03 A01 B21 A09 B08 A12 B08 B02 C08 A08 A09

072 626 2577 347 9198 663 3443 653-0788 653 2709 667-2524 083 551 7147

083 448 4128 082 375 0092 083 414 86612 654 0352 665 1817 072 183 7348 662 2554

5 Julie Clareece Harding Willy Jv Rensburg

B04 A14

653-0788 072 073 7759

6 Julie Lucille Kotze

B12

083 743 1858

7 Julie Santie Kruger

A10

082 415 4560

9 Julie Ria Havenga Jolandi Wesseloo

C02 B02

082 229 8430 083 306 4293

10 Julie Chanel Gouws Jurgen Rausch

B06 B01

653 6536 654 5896

12 Julie Hendrik de Beer Serhia du Plessis Wilhelm Kruger Bettie Viljoen

C06 B08 C13 C14

082 780 3161 654-1437 940 9444 644 2062

B16 B22 C15

654-8110 664 7597 082 400 9811

14 Julie Diedie Roos

A13

664-3614

15 Julie Miguel Coelho Stefaans van der Walt

B22 B01

071 642 7391 254 4737

17 Julie Tanya Grimsehl Estel Pretorius Bieuwkje Prinsloo Victor Wilken Andries Zeevaart 18 Julie Cora Badenhorst Trudie Steyn

C06 B15 B07

084 440 1299 654 6019 644 1507

20 Julie Frieda Hamersma

A07

664-4635

DOOPLIDMATE

17 Junie Morkel Johl

B18 B20 A11 B13 C09 C04 A12 B05 B15 B14 A05

083 799 2270 664 6385 082 573 2335 083 650 2112 072 259 5552 083 463 3835 072 267 5897 083 979 7370 654 2261

B20

083 299 1014

18 Junie Ivan Kruger

A10

082 415 4560

20 Junie Christine Venter

B02

654 0352

21 Junie Berdus de Jager

B13

081 209 2126

22 Junie Muriel Gourley

B11

654 6582

Bennie Viljoen

B05

666 7427

B15

083 257 4306

Mireille Els

C15

082 857 5505

GD Pretorius

B18

076 981 0802

26 Junie Dean du Plessis

B09

654 5713

30 Junie Lize Coetzee

B13

082 452 5554

2 Julie

Gwendoline Gourley

B11

654 6582

3 Julie

Bertus Lourens

A06

664 6935

Elsje Steyn

C09

082 490 7546

4 Julie

Zoe Harms

A01

667 1601

8 Julie

Jenny Mc Cabe

B06

677 8217

10 Julie Leane Johl

B20

083 299 1014

11 Julie Michael Vargas

C08

665 1620

12 Julie Gerhard van der Bijl

B14

654 1161

13 Julie Ilana Prinsloo

C13

082 570 2036

17 Julie Ruben le Roux

B21

073 181 3046

19 Julie Bianca Labuschagne

A06

644 1219

20 Julie Jana Holtzhausen

C05

083 412 8969

Daniel van den Berg

B17

084 500 6867

Evan van Seventer

B16

082 335 0867

24 Junie Louis Deist

13 Julie Hennie Lee Heindrich Nienaber Eric Swanepoel

16 Julie Jean Boon René Hogendoorn Elsa Malan Irene Prinsloo

19 Julie Susan Erasmus Frikkie Gouws Willa Heystek

654 7537 664-4256

5

Kommunikaatjie 16 Junie 2013  
Kommunikaatjie 16 Junie 2013  

Nuusbrief van GK Centurion

Advertisement