Page 1

Liturgiese Riglyne - Sondag 18 September 2011 Sondagoggend 9:00

Skriflesing: Nehemia 5

Sondagaand 18:00

Skriflesing: Matteus 5: 21-26

Levitikus 25:23,35-43 Matteus 18:15-17

Teksverse: Nehemia 5:9 en 19

Teksverse: Matteus 5: 21, 22 Sondag 40

(Preek 9)

Sing:

Ps 121:1-3 Ps 51:1,8 Ps 133:1,2 Ps 40:4 Sb 15-1:1-4

Die grootste vyand van die Kerk! As Nehemia gedink het dat hy sy beroep tot sy eie voordeel verander het, het hy hom behoorlik vergis. Die skinker word ’n bouer, maar toe kry hy veel meer as wat hy kon droom. Hy kry te make met vyande van buite en ook vyande van binne. Hy moes ’n projekbestuurder word en ook nog ’n volksarbiter! Mettertyd sal hy nog kerkhervormer ook word! Die Here roep nie net mense wat toegerus is nie, nee, Hy rus diegene toe wat Hy roep! Hy lei Nehemia met “sy goeie hand”. Nehemia kry die wysheid van God om ook in hierdie “kerkstryd” reg op te tree en die saak van Jerusalem se mense by te lê. Dit stel groot eise en vra van homself groot persoonlike opofferinge. En dan sit hy nie en wag op eer of beloning van mense nie. Nee, hy stel sy hoop op die Here – die een wat in die verborgene sien, sal op Sy tyd, uit genade, ook aan Sy getroue geroepenes die beloning gee.

Sing:

Ps 18:1 Sb 14-1: 3 Sb 1-4: 1, 2, 3, 4 Ps 20: 1, 2, 3, 4 Sb 13

LEWE EN LIEFDE God se kosbare geskenke Lewe en liefde is seker van die mooiste geskenke wat die Here aan ons gegee het en dit moet ons voluit gebruik. Lewe en liefde is die positiewe betekenis van die sesde gebod wat lui: “Jy mag nie doodslaan nie.” God gee die lewe en hierdie lewe moet beskerm word. Elke mens se lewe is kosbaar vir God. God gee ook die liefde wat ek moet uitstraal na my naaste. Daarom mag ek nie my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Dink net aan God se liefde vir ons! Dit is onbeskryflik groot! Pas hierdie twee kosbare geskenke van God aan jou goed op! Benut dit en leef dit uit!

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoor-ure : Ma.-Vry 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Jaargang 36 Nr 35

18 September 2011

Met huiwering... As die Here ‘n roeping in ons wakker maak, gaan dit dikwels gepaard met groot huiwering. Huiwering is ‘n bepaalde terughoudendheid of beskeidenheid. Huiwering sou ook deel kan wees van angs en vrees. Saam met huiwering gaan soms ook twyfel en onsekerheid. Huiwering kan selfs daartoe lei dat jy jou opdrag nie uitvoer nie en so ongehoorsaam raak. Selfs Paulus wat so kragdadig deur die Here bekeer en geroep is en selfs ‘n tyd lank in opleiding by die Here self was, het van sy huiwering gepraat. Kyk ons vandag egter terug op die ‘geleerde’ Paulus se ‘suksesvolle’ bediening, dan verstaan ons eintlik glad nie hoe so ‘n man enigsins huiwering beleef het nie. En tog skryf hy dit self so: “Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde. Bewys van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom.” (1 Kor 2:1-3) Wat egter opval is dat die huiwering by die apostel nooit tot ‘n staking of tot ongehoorsaamheid gelei het nie. Hy was soms meer bang vir sy eie mense as vir sy vyande! En tog het hy hom nie laat afskrik nie. Die groot taak wat op jou wag as jy jou goddelike roeping moet uitvoer, kan noodwendig ook groot huiwering meebring. Dit help ons eintlik om versigtig op te tree. Dit laat ons twee keer dink oor wat ons doen of moet doen. Dit hou ons op ons tone. Ons moet egter net nie toelaat dat dit ons mismoedig maak en laat terugdeins en in ongehoorsaamheid laat verval nie! Elkeen van ons, die leraars inkluis, behoort ‘n bepaalde huiwering te beleef as ons die werk van die Here doen. Ons bou immers aan Sy koninkryk. Ons werk vir ‘n Groot Baas. Ons werk het ewigheidswaarde! En ons is net mense. Broos en swak, en ons het nie al die wysheid nie. Tog het ons wel twee dinge: Ons het die Woord en die Gees. Die Bybel is ons gereedskap en wapen. Die boodskap van die Bybel oortuig en doen groot dinge. Ons hoef nie te dink dat ons so ‘suksesvol’ hoef te wees nie. Ons moet net met die Bybel in die hand en hart, beskikbaar wees om deur die Heilige Gees gebruik te word om Sý werk te doen. As ons dus met die nodige huiwering aan die werk spring, sal die Heilige Gees ons die vrymoedigheid, die wysheid en die krag gee om te doen waarvoor ons geroepe is. Laat ons tog waak teen ongehoorsaamheid aan ons Roeper!


ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30 KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Diens van Barmhartigheid By die deure: Ekumenisiteit Geref Jeug Londen NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die oggenderediens voor by die tafel aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion elke Vrydag na 13:00. EREDIENSTE OP INTERNET Vir direkte uitsending en inluister skakel in by :http://audioserver.nl/stream/?id=853 Vir inluister en aflaai na die direkte uitsending: http://audioserver.nl/mp3/recorder.php?id=853 HUISGODSDIENSRIGLYNE ELEKTRONIES: ruimte by www.issuu.com/gkcenturion.

Die godsdiensriglyne is beskikbaar op die web-

VERGADERINGS 19 September Bedieningskommissie 19:00 22 September Katkisasie Kommissie 19:00

O ns gee om vir M ekaar “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” - Ps. 62:1 Die volgende lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle sommer gou beter gesondheid sal ervaar. SIEKES Rita Dijkstra A5 (664 4508) het ‘n beenoperasie ondergaan. Gert van den Berg A1 (667 2273) het ‘n draai in die hospitaal gemaak. Herman Smit B4 (653 0788) was Vrydag vir ‘n operasie. Louisa van der Walt C6 (664 6335) het ‘n skouer operasie ondergaan. Isabel Nel C12 (663 3443) het ‘n operasie ondergaan. Jopie Stoltz B11(654-2406) ontvang behandeling. Flip Opperman C1 (664 2249) was die week in hospitaal vir ‘n biopsie.

• • • • • • •

MEELEWING - Johannes 11:25

• •

Ons harte gaan uit na Santie en Janus van Rooy B7 (644 0762) met die afsterwe van Willem. Ons wens ds Gerrit Kruger en sy familie B6 (664 1847) die krag van die Here toe nadat sy vader Woensdag oorlede is. Die begrafnis is vandag in Standerton.

BYBELSTUDIEGROEPE: Woensdagoggend 6:00 In die Konsistorie. Almal welkom 9:00 In die katkisasielokaal (Nehemia) KLEINGROEPE Indien julle enige inligting verlang in verband met kleingroepe in ons gemeente kan julle Henk Sweers kontak by 083 6011 253 (Henk.Sweers@za.ey.com) As jy graag by 'n kleingroep wil inskakel of een wil begin, sal Henk Sondagoggende na afloop van die erediens agter in die saal wees om jou by te staan, jou kleingroep besonderhede en inligting na te gaan, of op te dateer. Kleingroep groete Henk Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Hi-hi Blokbraai Blok A Wanneer Waar Beskikbaar Bring saam

18 September Kerksaal se stoep Vure, Pap en Sous Piekniekmandjie met drinkgoed, vleis en slaai Projek Huis Jan Straat 1 Helpende Hand Bring saam skoonmaakmiddels bv. skottelgoedseep, staal wol, sponsie ens. en/of seep, sjampoe, tandepasta, ens. as donasies Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

ADVERTENSIES __________________________________________________

BLOMME Die blomme Sondae in die kerk word geborg deur BLOM ‘N BLAAR in Centurion ( 663 5955). Kontak hulle ook vir blomme vir troues, onthale asook enige vrugte– of biltongruikers vir aflewering plaaslik & oorsee. _______________________________________ LUUKSE VAKANSIE-AKKOMMODASIE: 26 – 30 SEPTEMBER 2011 (4 NAGTE) Pine Lake Sun Country Estate, Witrivier. Geleë aan Lake Longmere, verskeie ontspanningsgeriewe, 37 km vanaf Krugerwildtuin en digby Laeveldse besienswaardig-hede. Twee huisies (chalets) beskikbaar, elk met 3 slaapkamers, 2 badkamers, slaapplek vir 6, volledig toegerus. Gewone tarief R1 550 per huisie per nag. Beskikbaar teen R3 980 per huisie vir 4 nagte. Skakel Johann 082 554 9416.

___________________________________ TE HUUR Woonstel wat aan GK Brooklyn gemeente behoort. 3 Slaapkamers, 3 badkamers, 3 leef areas en 2 toesluit motorhuise. Baie ruim, dis 'n hoekeenheid op die 3de verdieping. Die woonstel is geleë in Lynwoodweg skuins oorkant die universiteit. Vir navrae kontak Rentia by 082 775 6907 _______________________________________ GESOEK Ek is opsoek na ‘n babawaentjie in goeie toestand vir ongeveer R300. Kontak Hannelie Grobler 012 644 1512 _______________________________________ SS STOFFEERDERS Stoffering van meubels en voertuie. Skakel Susan 082 777 8711 of Cornelia 081 468 1398 _______________________________________ TE KOOP Opregte baba scottish terrier hondjies te koop. Gebore op 8 Augustus en behoort reg te wees vir hul nuwe huise vanaf 24 September. Vir meer inligting skakel Melinda Engelbrecht by 082 836 2022.


ers ust S

BYBELSTUDIE TOER na Israel Ons toer DV in Junie 2012 na Israel, Jordanië, Egipte. Lidmate wat belangstel om saam te gaan op hierdie lewensverrykende ervaring en boonop ook nog in die Rooi See wil gaan duik of snorkel, kan met ds Maarten skakel—0721431855. Die toerdatum is 23 Junie tot 7 Julie . Die koste: R25000 (alles in gesluit). Opskud die toer is al halfpad vol!! DANKIE Baie dankie aan almal vir die besoeke en oproepe na my 2 rugoperasies. Ons waardeer dit baie. Willy Bakker DANKIE Baie dankie vir die seënwense en besondere blomme wat ek op 28 Augustus ontvang het. Dit was ‘n aangename verrassing en word opreg waardeer. Elmarie van der Walt DANKIE Graag wil ons dankie sê aan almal wat Eugene so gereeld besoek en ons ondersteun in die tyd van sy siekte. Dit beteken vir ons baie Hester van Dyk

TEEBEURTE C3 Anel van der Walt Lourette vd Westhuizen B13 Arista Gouws Annemarie van Wyk B22 Ronel Swanepoel

Bybelverspreiding Koeverte is verlede Sondag beskikbaar gestel sodat lidmate bydraes gedurende September kan inhandig vir Bybelverspreiding. Ons wil graag die doelwit van R26 625 bereik voor die middel van Oktober. Daar is tot dusver hierdie jaar R12 600 oorbetaal en dus word daar gepoog om gedurende September die balans van R14 025 in te vorder. Baie dankie vir u vrywillige bydrae wat dit vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika moontlik maak om bekostigbare Bybels aan almal in hulle moedertaal beskikbaar te stel.

KERKWERF Hier is jou kans! Wil jy iets vir die gemeente oor die gemeente sê of vertel. Het jy ‘n besondere foto wat jy met almal wil deel. Die Kerkwerf se redaksie wil graag van jou hoor! Kontak Isak Heath by 012 653 8845

Verjaarsdae “Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas.” Ps. 111:3 Belydende lidmate

18 September Koos Prinloo Antionette Wagner 20 September Danie du Toit Edmund Mc Cabe Ralph Mc Cabe 21 September Marna du Plooy Johan du Plooy Icy Kotzé 22 September Bets Prinsloo Jan van Rooy Hettie van Schalkwyk 23 September Mollie Buys Barry Strydom Madeleine van den Berg 24 September George de Beer Elesa Dreyer Bets Roos Lourette van den Berg

B13 B5

348 8966 660 2456

C10 B19 B6

072 174 5390 661 3352 677 8217

C5 A9 C2

082 696 3093 662 2004 664 4021

B8 C5 B21

658 5820 663 9187 654 0315

C9 A3 B17

665 3038 082 563 4960 084 500 6867

A13 B9 B9 B16

664 4623 654 5568 654 1928 082 412 4313

Dooplidmate

18 September Reinhardt Wagner 20 September Nicola Wakeford 23 September Anlee Lubbe Bea van der Walt

B5

660 2456

C7

663 7638

B22 C9

071 685 2610 667 1441

ELANDSPOORT DIENSBEURTE Neem asb kennis dat kos voor 8:45 in die kombuis (soos voorheen) afgelaai kan word. 23 September B13 Arista Gouws Annemarie van Wyk A3 Marietjie Venter B22 Ronel Swanepoel 30 September Geen kos

654 6019 651 1515 563 6278 658 5124

Kleingroep vir Rousmart-bystand in ons gemeente Doel van die kleingroep: Ons het gehoor by Ds Braam Klopper, dat mense wat ‘n geliefde aan die dood afstaan, na 3 maande en na eenjaar swaarkry, en dan juis weer ondersteuning en besoek nodig het. Ons predikante is alreeds baie besig en kan nie altyd op hierdie tye weer hulle volle aandag aan die gemeentelede gee nie. So ‘n kleingroep kan dan die gemeentelede besoek op die tye, en so help om die las van die predikante bietjie te verlig. Ons het egter wel leiding nodig vir hierdie bediening, en sal daarom reël vir toerusting geleenthede. Onthou, as God ons roep, het hy reeds vir ons die krag gegee. As jy aan die werk spring vir die Here, sal jy sien hoe die Here jou bekwaam. Gemeentelede wat belangstel om hierdeur hul roeping in die gemeente te vervul, kan vir Ronel Swanepoel kontak by 0722282124.

BYDRAES Bydraekoeverte kan weer in die staalkassies by die deure geplaas word.


Bybelskool van Centurion (4e kwartaal 2011) bied aan

’n Helse probleem opgelos! Elandspoort Damesdag 24 September 2011 Baie dankie vir alle borgskappe en bottels wat ons ontvang het. Dit word opreg waardeer. Indien jy nog ‘n Elandspoort dame wil borg, ons is na die diens weer agter in die saal. Gasvrouens, indien jy nog nie die inligting vir die oggend ontvang het nie, kontak Erna Olivier by 082 3322 118

KERKKLOK Ons kerkklok is stil! Doodstil! Die klok is tans “buite werking”. Die skroef wat die klok in die toring vashou, het gebreek. Om dus nou die klok te lui sal katastrofies wees. Daar word hard gewerk om die “buite werking” in “werking” te verander.

Wat leer die Bybel oor die hel? Is die hel ’n werklikheid? Gaan almal dan nie hemel toe nie? Kan ons die hel “recycle”? Is daar ‘n vagevuur? Woon die duiwels in die hel? Het ons ons hel op aarde? Gaan mense in die hel brand? Verkiesing en verwerping Die oordeelsdag En veel meer.... Almal welkom Ons begin Dinsdag 18 Oktober 2011 Aanbieder: Ds Maarten van Helden Plek: Geref Kerk Centurion Kerksaal Tyd: Elke Dinsdagaand 19:00-21:00 Koste: R100 pp Inskrywings: Sonet 012 664 2614 (soggens)

Pitkos Hou in gedagte dat jy nie verantwoordelik is vir dit wat jy nie beheer nie en dat God jou net gevra het om getrou te wees. Hy het jou nie gevra om suksesvol te wees nie!

BEROEPE ONTVANG · Ds RA Bain van Cachet na Rietvallei as medeleraar. · Ds PJ de Bruyn van Gobabis na Oos Londen. · Dr De W Saaiman van Durban-Noord na Krugersdorp as medeleraar.

Tydens Aardklop 2011, vanaf 4 tot 8 Oktober, gaan ons aan 350 jongmense die geleentheid gee om die liefde van Jesus Christus te doen. Daar is geen fondsinsameling nie, geen uitdeel van traktaatjies nie, geen uitgerekte opleiding nie. Hier gaan gegee word: liefde, iets te drinke, iets te ete, jouself! Kontak gerus vir Paul Grobler (paul@watu.co.za) of ds. Henning Venter (hv.venter@telkomsa.net) met enige navrae.

Kommunikaatjie 18 Sept 2011  
Kommunikaatjie 18 Sept 2011  

Nuusbrief, brief

Advertisement