Page 1

Liturgiese Riglyne - Sondag 7 Augustus 2011 Sondagoggend 9:00

Sondagaand 18:00

Skriflesing: Filippense 3:10 – 4:9

Skriflesing

Teksverse: Filippense 4:2 & 3

Teksverse: 2 Timoteus 2:19

Sing:

Sing:

Sb 12-3:1,2,3 Sb 12-2:1,2,3,4,5 Ps 131:1,2,3 Sb 10-2 Sb 3-4:1,2,3,5

Eensgesindheid in Christus oorbrug persoonlike verskille Paulus skryf hierdie brief uit die gevangenis aan die gelowiges in Filippi. Hy is besorg oor die gelowiges wat met mekaar verskil. Dit is nie duidelik waaroor die verskil gegaan het nie. Hy herinner die twee vroue en die gemeente daaraan dat daar iets groter en hoër is as persoonlike verskille. Hy herinner hulle aan hulle band met hom waar hulle saam aan die begin van die gemeente se stigting gewerk het om die eer en heerlikheid van die Here te bevorder. Die kerklike leiers word ook aangespoor om die twee gelowiges te help om hulle verskille te oorbrug sodat hulle weer op die Here kan fokus en hulle eenheid in die Here kan ervaar en uitleef. Dink na oor die diversiteit wat in ons gemeente is. Daar is gelowiges wat oud en jonk is, mans, vrouens, kinders, jongmense,... daar is getroudes en ongetroudes, verliefdes en eensames. Ons kan fokus op ons verskille oor baie dinge soos die liturgie, psalms en skrifberymings, ons kan verskil oor alles en tog kan ons nog in die Here een wees. Hoe ernstig is dit vir jou om jou mede-gelowige in Christus te vind? Is dit moontlik dat die eenheid in Christus tog ‘n eensgesindheid daar kan stel ten spyte van ons verskille en voorkeure?

2 Timoteus 2:14-26

Sb 2-4:1,3 Ps 31:1,3,17 Sb 1-1:7 Ps 73:10,11

God se fondamentsteen Hoe lyk God se fondamentsteen? Dit lyk anders as fondamentstene (hoekstene) wat ons ken. God se fondamentsteen is uniek. Hierdie gedeelte vestig die aandag op twee inskripsies op God se fondamentsteen, die een vertroostend en die ander vermanend: die Here ken die wat aan Hom behoort en elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegdraai van die kwaad.

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoor-ure : Ma.-Vry 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012 664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Jaargang 36 Nr 29

7 Augustus 2011

ONDERHOUDING VAN CHRISTELIKE EN ANDER FEESDAE Die regering van die dag het oor jare heen in Suid-Afrika allerlei openbare vakansiedae al daar gestel. So was daar in die afgelope jare openbare vakansiedae wat gekom en gegaan het. Dink aan die viering van die republiekwording, Jan van Riebeeck dag, Paul Krugerdag, Hemelvaart, Gelofte dag. Tans is daar ongeveer 12 openbare vakansiedae wat deur die regering van die dag bepaal is. Sommige mense is voortgaanders van minder en ander vir meer openbare vakansiedae. Die aard en karakter van hierdie vakansiedae het verskillende beteniswaardes. Rondom hierdie langnaweek, is Vrouedag byvoorbeeld op 9 Augustus ‘n dag waarin daar gedink word aan die politieke bewuswording van die vrou se regte in Suid-Afrika. Kyk ons na die Kerkorde, dan staan daar in artikel 67 dat die Gereformeerde kerke hulle nie uitspreek oor die openbare vakansiedae soos deur die regering van die dag bepaal is nie, maar wel oor Christelike feesdae. Vir die Gereformeerde kerkverband is die mees sentrale feesdag die opstandingsdag van die Here, naamlik Sondag. Die ander Christelike feesdae soos Kersfees, Paasfees, Pinkster en Hervormingsdag word aan die Vryheid van die plaaslike kerke oorgelaat.

Doen jy dit?

Vir ons bly die Sondag, die opstandingsdag van Jesus Christus uit die dood, die belangrikste dag om te vier. Die Sondagfeesviering vra dat ons sal rus van die dinge wat ons verhinder om voluit op die Here te laat fokus. Mag die grootste feesdag, die grootste rusdag wat ons erken vir jou motiveer om elke dag tot eer van die Here te kan en te wil lewe. Mag Sondae die heerlikste rusdag wees waarin jy nuwe krag kry om te lewe tot God se eer. Die ander (amptelike en nie amptelike) feesdae, of dit nou Vrouedag, Moedersdag, Vadersdag, Jeugdag of watter dag ookal, altyd ondergeskik wees aan die feesdag van die herdenking van Jesus Christus se opstandingsdag.

Dit is moeilik en stel hoë eise!

Geseënde Sondag!

Bid tot die Here vir krag!

Paul van den Berg

Hierin is ‘n wonderlike troos maar ook ‘n ernstige vermaning: jy moenie saamloop met die kwaad nie, maar wegdraai; nie meedoen nie, maar teen die sonde stry!


ALGEMENE INLIGTING

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Diens van Barmhartigheid By die deure: Kerkkas NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die oggend erediens voor by die tafel aan te meld. Daar sal weer die 17de Augustus ‘n nuwe intrekker funksie wees. Nuwe intrekkers wat nog nie by ‘n funksie was nie word uitgenooi om hierdie geleentheid by te woon. Laat weet asseblief vir Gerrie Vorster (012 664 0860) teen die 12 Augustus as jy gaan bywoon. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion elke Vrydag na 13:00. EREDIENSTE OP INTERNET Vir direkte uitsending en inluister skakel in by :http://audioserver.nl/stream/?id=853 Vir inluister en aflaai na die direkte uitsending: http://audioserver.nl/mp3/recorder.php?id=853 VERGADERINGS 10 Augustus Ouderling Blok A, B en C vergadering 18:00 11 Augustus Diakonie Blok A, B en C vergadering 18:30 en 19:30

O ns gee om vir M ekaar “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” - Ps. 62:1 Die volgende lidmate word aan die liefdevolle versorging van Jesus Christus opgedra en ons vertrou dat hulle sommer gou beter gesondheid sal ervaar. SIEKES • Gert de Bruin B16 (654 3614) het ‘n hartprosedure ondergaan. • Anlee Lubbe B22 (071 6852610) is gediagnoseer met papilêre kanker en is onder behandeling • Pieter van der Walt C9 (082 334 0539) ontvang steeds intense behandeling vir kanker. • Chris Heunis (012 660 1143) is nog in die hospitaal met longontsteking • Conrad Stoltz B11 (654-2406) het ‘n maagoperasie ondergaan. • Riana Carstens C6 (667 2370) was vir ‘n prosedure in die hospitaal. • Bertie Stavast C9 (665 1111) het van ‘n leer afgeval en sy been ernstig beseer. • Die volgende lidmate sukkel met hul gesondheid en ons dink in ons gebede aan hulle: Sarie van der Walt, Coen Breytenbach, Gert van den Berg en Eugene van Dyk. MEELEWING Casper Venter B6 (654 8565) se vader is Woensdag oorlede. Ons dink aan hom en hul familie in hierdie tyd.

ers ust S

TEEBEURTE A6 Elma Labuschagne Heidi van der Walt B5 Louwtjie Malherbe B8 Comine Venter

EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30

ELANDSPOORT PAKKIES PROJEK Soos u reeds weet verskaf ons gemeente, onder leiding van die susters, elke Vrydag vir Elandspoort ‘n maaltyd. Tans kry 150 behoeftige mense een ete per dag van die Elandspoort projek. Hierdie 150 mense bestaan hoofsaaklik uit vrouens en kinders, 17 van die kinders is onder 7 jaar. Soos u self weet het sulke klein kindertjies meer as een ete per dag nodig om behoorlike te kan groei. Vrywilligers uit die gemeente word gevra om een van die kleiner kinders “aan te neem” en elke week vir hom/haar ‘n ekstra pakkie kos wat toepaslik is vir sy ouderdom is te stuur. Individue, gesinne, Bybelstudie- en Kleingroepe kan so ‘n kindjie “aanneem” en weekliks vir hom/haar sorg. Indien u kan help skakel gerus vir Isabel Nel (012) 663-3443. Riglyne is beskikbaar vir die opmaak van sulke pakkies. Gee u dalk alreeds vir ‘n Elandspoort kind ‘n pakkie kos weekliks? Laat asb. vir Isabel weet.

PROJEKTE IN GK TEMBISA EN SOTHO-BEDIENING Tydens ‘n onlangs vergadering met afgevaardigdes van GK Tembisa is die volgende inisiatiewe en behoeftes genoem, en dit word graag deurgegee vir u moontlike betrokkenheid: ▪ Hulp met spanbou aktiwiteite vir ‘n groep van ongeveer 20 jongmense. Dit word beplan vir 9 Augustus, op ons kerkterrein. ▪ Inrig van kombuis vir beplande crèche op die kerkterrein van GK Tembisa. Beraamde koste is R20,000. ▪ Daar is behoefte om ook ‘n geestelike strekking aan die jaarlikse Kerspakkieprojek te gee. Idees hieroor kan aan Gerrit Kamper deurgegee word. ▪ Daar word dringend ‘n tutor benodig vir die basiese geletterdheidsklas op Donderdagaande ▪ Een van die lede van die Sothodiens op Sondag is ‘n diabetesleier, en moet ‘n streng dieet volg. Sy het egter nie die middele daarvoor nie. Die dieetvereistes is op aanvraag beskikbaar by Ds Molokwane. Gerrit Kamper 012 654 7352 073 1715630


Verjaarsdae “Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas.” Ps. 111:3 Dooplidmate

Belydende lidmate

7 Augustus Babs Grobler Edward Upton Lettie van der Walt Thinus van Dyk Willie van Dyk Pieter Welthagen 8 Augustus Myburgh Brink Thysie Erasmus Anri Schwim Stephan van der Walt 9 Augustus Dineke de Jonge Sandra Smit Maureen van Staden Rinus Venter 10 Augustus Gert de Bruin Lennard de Souza Gregory van Aswegen 11 Augustus Jani Gouws Gerrit Kamper Lana Kornelius Hannes Rademan 12 Augustus Jan Kooiman 13 Augustus Bernice Admiraal Karin Lombaard John Lombard Werner Pretorius Hansie van der Walt

8 Augustus C1 A6 B20 C16 A13 A7

664 3040 644 1219 664 7383 665 0906 664 3752 664 7297

C11 C12 B17 C6

651 4004 072 183 7348 082 771 5220 664 6335

B12 B16 C11 B6

660 1484 082 671 7000 654 1851 654 6323

B16 B21 A4

654 3614 083 669 3300 083 612 0691

B15 B10 C4 A5

654 6019 654 7352 082 440 7049 664 2585

A9

662 1385

B6 B6 B19 B2 B7

082 451 7884 083 267 6314 660 2937 083 301 1172 644 1465

Matthys Lourens A6 10 Augustus Ryno van Nieuwenhuizen C8 11 Augustus Izanne Grobler B18 12 Augustus Philip Riekert A1

664 6935 082 419 0966 644 1512 072 610 1414

ELANDSPOORT DIENSBEURTE Neem asb kennis dat kos voor 8:45 in die kombuis (soos voorheen) afgelaai kan word. 12 Augustus A12+13 Bieuwkje Prinsloo C15 Lucia van Wyk B10 Tillie Kamper 19 Augustus B5 Louwtjie Malherbe B9 Rika Pretorius B15 Marieke Zeevaart

072 267 5897 083 449 5679 654 7352 082 852 6948 654 1624 654 2261

Die kerkkantoor sal gesluit wees vir 8 en 9 Augustus.

Blok C Blok byeenkoms 12 Augustus 2011, 18:30 vir 19:00, Nuwe kerksaal. Blok C lidmate word genooi om heerlik saam te kuier terwyl ons heerlik aan sop en brood weglê. Anton Smith (voorsitter van die diakonie) kom ook kortliks met ons gesels oor die werksaamhede van die Helpende Hand. Laat weet asb jul wyk diaken van bywoningsgetalle.

Kommunikaatjie 7 Aug 2011  

Nuusbrief, brief

Advertisement