Page 1

ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE

ADVERTENSIES

BLOMME Wyksusters wat nog nie hulle wykslyste gekry het Die blomme Sondae in die kerk word geborg deur nie, kan dit in hul poshokkies in die konsistorie kry. BLOM ‘N BLAAR in Centurion (663 5955). KonKos moet op die laaste Vrydagoggend voor 8:45 by tak hulle ook vir blomme vir troues, onthale asook die nuwe kombuis afgegee word. enige vrugte– of biltongruikers vir aflewering plaaslik & oorsee. Vir Wo 4 April moet dit asb. vars groente en rou vleis wees. Enige gebruikte groen plastiese bakkies, mandjies en houers vir Wyk Teeskink Elandspoort Sondae se blommerangskikkings kan by die nuwe kombuis A2 Corlien Steenkamp 1 Apr Wo 4Apr ingehandig word. Sandra Trentham 1 Apr Wo 4Apr ___________________________________ B14 Cora Badenhorst 1 Apr Wo 4Apr Peek-a-boo Events C1 Gerrie Vorster 1 Apr Wo 4Apr Vir alle kinderpartytjies Louisa vd Walt 1 Apr Wo 4Apr Luzaan C7 Mieke Opperman Vr 13 Apr 071 299 1640/ Elma Faber Vr 13 Apr www.peekabooevents.co.za B11 Cornelia Lee Vr 13 Apr ____________________________________ C13 Elsa du Toit Vr 13 Apr DROË VRUGTE VANAF MONTAGU Charmaine Coetzee Vr 13 Apr C5 Mariana Pelser 15 Apr Vr 20 Apr Gedroogde vrugte weer beskikbaar. Kontak B22 Ronel Swanepoel 15 Apr Vr 20 Apr Johanna Venter 082 335 8680 / 012 654 8565 A12 Bieuwke Prinsloo 15 Apr Vr 20 Apr ____________________________________ A13 Bieuwke Prinsloo 15 Apr Vr 20 Apr NUWE KRUISPAD WEBBLAD Gaan kyk gerus na die nuwe webwerf op: www.kruispad.net.

ROBOTPAKKIE STOP-DINK-GAAN Jak 2:14-17. Jou deel vir evangelisering: byderhand, gerieflik en gou is om te kan gee. Verkrygbaar Sondae agter in die saal @ R10

Vakansie akkommodasie: 6 - Bed woonstel Ilovo strand, 6 - 12 April. vertrek 13 April, loopafstand van strand. Baie aktiwiteite en restaurant . Marie Kruger 082 872 9067

K

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za

Jaargang 37 Nr 12

1 April 2012

Liturgiese Riglyne Sondagoggend 9:00 Skriflesing Teksverse Sing

Rigters 21 Rigters 21:25

Ps 18:1 Ps 2:6 Ps 134:4 Ps 128:4 Ps 16:1 Ps 18:14 Ps 111:1,2,3,4 Sb 13-3

Orrelis: Corlea vd Walt Projektor: Nicolene Wattel Klank: Charl van den Bergh Prediker: Ds Paul van den Berg

WIE OF WAT BEPAAL WAT JY DINK, DOEN EN SÊ? Rigters 19 tot 21 vertel van ‘n baie tragiese tyd in die lewe van Israel. Hoofstuk 19 begin om aan te dui dat daar nog nie ‘n koning in Israel was nie en die laaste vers van Rigters 21 dui aan dat elkeen gedoen het wat reg is in sy eie oë. Om hierdie drie hoofstukke te lees is sekerlik van die skokkendste en mees tragiese gebeure in die Bybel. Met geen aanvaarding van enige gesag in die lewe van sekere Israeliete nie, het broer teen broer te staan gekom. ‘n Vraag vir jou vandag is: Wie of wat beskik en bepaal die handel en wandel van jou lewe? Hoe sterk is jou eie wil en jou eie idees oor wat reg en verkeerd is? Hoe ver sal jy gaan voordat jy tot volle oorgawe kom om Jesus Christus as jou Koning te erken en te gehoorsaam? Mag die skokkende tragiek van hierdie gebeure jou tot ware selfondersoek lei om deur die Heilige Gees tot volle oorgawe en gehoorsaamheid te kan kom sodat die Here jou een en al sal wees in alles wat jy dink, doen en sê.

____________________________________

Jeffreysbaai (Marina Martinique) - Claptons. 3 slaapkamer , 1 ½ badkamer naby strand, Walskipper Restaurant en kanaal. Eie dekodeerder (bring eie kaart). Skakel Annette van Zyl 082 926-5702 ____________________________________

Vakante pos Centurion Christelike Laerskool ‘n Halfdagpos is beskikbaar vir ‘n boekhouer/ administratiewe klerk. Ondervinding in Pastel en Pastel Payroll. Stuur cv en motiveringsbrief aan Jaco Wattel by md@lscenturion.co.za. KOMMUNIKAATJIE SPERTYD—Spertyd vir die Kommunikaatjie is Donderdae om 11:00

Sondagaand 18:00 Skriflesing: Sing:

Fil 4:4

Ps 118: 7 Ps 100: 1, 2, 3 Ps 66: 1, 2 Ps 32: 4 Ps 37:3, Ps 40:13, Ps 70: 2 Psalm 16: 1,2, 3 Sb 13—3

Orrelis: Christine van Helden Projektor: Jaco Wattel Klank: Hein Kaiser Prediker: Ds Freek Dreyer

WEES BLY – IN DIE HERE! Die woord blydskap kom 13 keer in die boek Filippense voor en kan as die hooftema beskou word. Ons teksvers is dus ‘n opdrag.


HEFSIBA REKENAARSENTRUM

ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Sothodiens: 12:30

Gedurende 2007 het ons gemeente 'n projek aangepak om rekenaars aan te koop vir Hefsiba se rekenaarsentrum. Ons het ruim bydraes ontvang en kon ons destyds 16 rekenaars aankoop om hierdie projek moontlik te maak.

Goeie Vrydag: 09:00 te Centurion KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Teologiese Biblioteek

Gedurende ons uitreikaksies na Hefsiba in Maart 2008 en Julie 2009 het ons die rekenaarsentrum besoek en die rekenaars nagesien. Dit was vir ons verblydend om te sien hoe goed die rekenaars aangewend en gebruik word deur die studente.

DIENSBEURTE: Ouderling: Dawie Smith Diaken: Jeanette Reinecke NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die oggend-erediens voor die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion elke Vrydag na 13:00. EREDIENSTE OP INTERNET Vir direkte uitsending en inluister skakel in by :http://audioserver.nl/stream/?id=853 Vir inluister en aflaai na die direkte uitsending: http://audioserver.nl/mp3/recorder.php?id=853 Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

KERKKANTOOR GESLUIT Die kerkkantoor sal gesluit wees gedurende die Paasnaweek vanaf 6 tot 9 April 2012

O ns gee om vir M ekaar “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” - Ps. 62:1 Die volgende siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle sommer gou beter gesondheid sal ervaar: Eugene van Dyk (A2—664 8028) is tans in die Pretoria Hart Hospitaal. Riana Carstens (C4—082 633 3522) sterk tans tuis aan na ‘n operasie. GELUK AAN: Anton en Tanya van der Bijl (C4—083 291 6855) met die geboorte van hul seun JC.

Letitia Bloemhof met die Openbare aflegging van haar Geloofsbelydenis vanoggend. DOOP VANOGGEND: Geluk aan Carel en Esna Schutte (C10—082 417 7579) met die doop van hul dogter Jeanri. Geluk aan Stephan en Laurie Nieuwoudt ( A5—083 443 1507) met die doop van hul dogter Alissa.

Tydens 'n hewige donderstorm in November 2011 is die rekenaarsentrum deur weerlig getref en is 5 van ons rekenaars onherstelbaar beskadig. Ons doen dus 'n beroep op ons lidmate om geldelik by te dra sodat ons hierdie 5 rekenaars kan vervang. Ongelukkig moet die rekenaars op Tete aangekoop word aangesien ons gedurende 2007 invoerbelasting moes betaal om die rekenaars deur die grens te kry. 'n Goeie rekenaar kos ongeveer R7 800 en dus hoop ons om ongeveer R40 000 in te samel om die 5 rekenaars te vervang. Skenkings kan in die kerk se bankrekening inbetaal word en merk asb duidelik dat dit vir HEFSIBA is. Indien daar enige verdere navrae is kan daar gerus met Eddy Niezen geskakel word: 083 455 2760 VERJAARSDAE “In sy eie oë is alles wat ‘n mens doen, reg, maar die Here ondersoek die gesindheid.” Sp 16:2

BELYDENDE LIDMATE

1 April Gerrit Kruger Hanlie Sweers Elize van den Berg Meisie Welthagen

B06 A05 A01 A07

664 1847 644 1969 667-2273 664 7297

6 April Sunette Fourie Ronel Swanepoel Johanna Venter

653 2726 C07 663-4222 B04 082 372 2434 B16 079 491 8840

4 April Roza de Wet

B12 A06

660-2052 644 2222

DOOPLIDMATE

4 April Amanda du Plooy A09 Jannalize van Aswegen B18

662-2004 082 560 4600

5 April C02

082 325 4537

B01 B04 C04 B16 C15

079 884 4403 654 7263 073 571 5513 653 7736 082 412 4313

5 Apirl Ellouis Jv Rensburg Peter Lessing Morne Sevenster Dawie Smith Marlou van den Berg

082 837 9575 658 5124 654 8565

7 April Maryke Bester Jan Reesink

3 April Ronel Erasmus B05 Gerda Pieters Luzaan van der Walt Adrian van Niekerk

C05 B18 B06

Wilco Olivier Luan van Niekerk Pieterjan Venter

C12 B16 A05

082 443 8886 082 679 9044 664 4715

C03

082 335 0867

A06

644 1219

6 April Jayden van Seventer

7 April Michael Labuschagne


BELYDENIS

Hoe sal jy jou geloof in die Drie-Enige God verwoord as jy vandag geleentheid gehad het om belydenis van jou geloof te doen? Aangeheg is die geloofsbelydenis van een van ons Engelse lidmate

Net lente-aande kan die wind

ALL OF US ARE LOOKING FOR A MEANING IN LIFE

So saggies suis, so weet nie hoe Dat skaars ‘n blaartjie roer Hier in die vinknes doringboom. Ek kan die voorjaarlied se stilte hoor Wat als aan alles bind—mens aan mens En aan sy Maker. Hy wil dit so Dat ek hom in die sagte suising hoor En weet en sonder dwang bely: EK GLO Oom Aster Viljoen

What is the purpose of life? “We need solid ground under our feet and a clear sense of direction and great goals to live for, other wise we shall lose our way” How do I do this as a Christian? The Bible is my sole ground. My sense of direction is the Holy Spirit who directs me to the way of life that God our father has confirmed in his Word. Great goals to live, spread the Word of God, love our neighbors and our enemies. God is the One and only God in my life and by his Word I will live my life. Who am I? I am a child of God who has failed many times when it comes to living a Christian life that God has prescribed to us in the Bible, the Ten Commandments our guide to living a Christian life. Through all the pain and hurt I have still managed to hold on to God believing that He is my only saving grace without Him I am doomed. But when things in my life is going well I fail to remember Him because I make no time for Him. I am not proud of that and I ask God everyday to help me to stay on the right path no matter what my circumstances are. God has never left my side even when I felt I cannot carry on any longer He would open a door for me. I read this in a book and it made sense to me. The law of God is like a mirror. All of us spend time in front of a mirror that is the only way we get a good look at ourselves. The wrong that I have done, the people that I have hurt and all the not so good things in my life I see and it hurts. That is why I yearn to know more about God and his Word because I no longer want to see the hurt and pain but see a happy child of God. Each day brings me closer to Him even through all the hurt and pain. The law of God is like an x ray machine that sees right through us. It sees our values, our motives and our failure. There is nothing that I can hide from God. I acknowledge that I am a sinner, but I have learnt through the power of the Holy Spirit that I can come to Jesus and through the work of Jesus I can have eternal life. Through Jesus I am justified before God and inherit eternal life. The Bible tells us who God is and who we are. God creates situation in our lives and in it we hear His call to follow Him and join His family. I know that through my husband I was call to this church where I believe will help, lead and guide me through my Christian journey. Where am I going? Only God knows what lays a head of me. But where I would like to go is to meet my heavenly Father, my God, to be held in his arms and be filled with his love. I want to praise Him completely with all my heart and soul. Only through his word the Bible; who God has made so that we are aware of Him and know who He is. The Bible is a public source of information of God’s Word. God’s Holy Spirit is the writer of the Bible, he used the prophets in their own personality to write God’s Word in the right and truthfully way. God designed the Bible not as a history story but a means to develop, grow and discover. That is where I am going to discover more about God’s Word. What am I doing here? I need to belong to a church being at home in God’s world, Church being the believers, a community of believers a place for God’s Christians to feel at home. God is the Head of the church. In the company of Christians we learn to keep the law of love by bearing each others burdens. Christ gives the gifts of spirit, love, joy, peace, patience; hope that these gifts may spill over into our lives, schools, work place. I alone cannot stand against all temptations surrounding me; therefore I need God and his people to help me keep the law of love and God’s commandments. There is no perfect church; the church preaches the pure gospel. Sacraments purely serves as signs and seals of God’s love for us. The Bible meets all our needs, the sacraments is to help us to understand the truth better. God turns to sign language in the sacraments. He confirms his truth to us not only by word experiences but by sense experiences as well. Sacraments means receiving the Grace of God. In the Reform church we believe in two sacraments. One the Baptism, Baptism stands as the sacrament of ensuring us that only through Christ I can enter into the church and into the kingdom of God. It symbolizes a doorway to a new life. Second sacrament The Lords Supper – a remembrance of God’s past deeds, as we break bread and pour the wine we look back to the saving acts of God in Christ.. I am thankful to have a great God who has given us his only Son Jesus to die on the cross for our sins and to give us eternal life and free us from our sins before God.

kommunikatjie1april2012  

nuusbrief,brief