Page 1

Meer as oorwinnaars Rom 8:1-8:39 Daar is al baie keer gesê dat Rom 8 die draaipunt of kernpunt van die Nuwe Testament en die evangelie is. As jy Romeine 8 verstaan kan jy die hele Skrif verstaan. Romeine 8 word ook genoem die “Verklaring van Vryheid van die christen.” Ons kan die hoofstuk opdeel in 4 dele wat handel oor die christen se vryheid. 1

Vryheid van Veroordeling v1-4

In Rom 3:20 leer ons dat ons nie deur wetsonderhouding vrygespreek kan word nie. In Rom 3:23/4 leer ons dat ons verlos word uit genade, weens die verlossing van Jesus Christus Alle mense het gesondig, maar in Christus is daar verlossing. 1.1

1.2

Wat is die wet van die Gees en die wat die wet van sonde en dood? v2 vgl. 1 Kor 15:45; Joh 8:32; Gal 5:1; Rom 7:24,26 Hoekom kan die wet jou nie veroordeel nie? Gal 3:13

2

Vryheid deur die Heilige Gees v5-17

Die Heilige Gees word in hierdie hoofstuk 19 keer genoem. “…waar die Gees van die Here is, is daar 2 Kor 3:17 vryheid.” 2.1 2.2 2.3 2.4

Wie of wat kan jou lewe beheers? Noem twee. v5 Wat is die gevolg van jou lewe afhangende van wie dit beheer? v6 Hoe weet jy die Gees van God leef in jou? Ef 2:4,8-10 Het ons die Heilige Gees in ons omdat ons Hom in ons lewens innooi of het die Heilige Gees ons deurdat Hy in ons wil woon?


3

Vryheid van die pyn en lyding en swaarkry v18-30

Paulus beskryf die lyding van die skepping met drie versugtinge. 3.1 Wie of wat sug in afwagting, noem drie? v22, 23,26 3.2 Wat is die uiteinde van ons lyding en swaarkry? v28 3.3 Wat is die stappe wat God met die uitverkorenes loop volgens verse 29-30. 4

Vryheid van enige vrees. Meer as oorwinnaars. V31-39

4.1 4.2

Watter vertroosting is daar in Rom 8:31 vir die christen? Die christen hoef nie die verlede, hede of toekoms te vrees nie, want ons oorwinning is deur Jesus Christus. Watter vertroosting lĂŞ opgesluit in v37-39?

4.3

5 Die vrug van die Gees Gal 5:16-6:10 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Wanneer staan jy onder die wet en wanneer onder die Gees? v16-18 Bespreek elke praktyk van die sondige natuur? Verse 19-21 Hoekom die vrug en nie vrugte van die Gees nie? v 22-23 Wie moet jou gedrag bepaal en hoe vind dit prakties plaas? Hoe moet jy veral aan iemand goed doen? v10

6 Die wapenrusting van God Ef 6:10-6:20 6.1 6.2 6.3 6.4

Hoe kry jy jou krag in die Here? 2 Tim 2:1 Ondersoek die wapenrusting en wat is dit volgens Ef 6:14-17? Hoe kan jy waaksaam bly in hierdie wĂŞreld? v18b Wat word gevra vir voorgangers, dominees, ouderlinge ens? v18ev


huisgodsdiensriglyne21oktober2012  

nuusbrief,brief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you