Page 1

No 89 - Die Skrif is deur God geïnspireer 2 Tim 3:10-4:8 1 Paulus het die vrymoedigheid gehad om aan Timoteus te sê om sy voorbeeld na te volg, vers 10. Wat leer ons van Jesus se lewenswyse in Joh 18:20? Bespreek die stelling: Moet nie maak soos ek maak nie, maar maak soos ek sê! 2 Wat is die opdrag wat Timoteus kry in vers 14? 3 Die waarheid is Jesus Christus. Die leuen is Satan. Lees Joh 14:6; 44b 4 Ons moet die Skrif lees en ken. Die Skrif openbaar die verlossing deur Jesus Christus aan ons. Van wanneer af het Timoteus die Skrif geken? 5 Watter vier groot waarhede wat die Skrif aan ‘n gelowige gee? v16 6 Wat is die doel van die Skrifkennis volgens v17? 7 Wat leer ons nog van die Skrif uit 2 Petr 1:19-21, waar die Skrif vandaan kom? No 90 - Die wederkoms van die Here 1 Tess 4:13-5:11 8 Wat is die wederkoms? Hand 1:9-11 9 Wat leer ons oor wanneer die wederkoms sal plaasvind? Mat 24:36 10 Wat leer ons oor die opstandingsliggaam, hoe sal dit lyk? 1 Kor 15:35-55 11 Hoe verwags of onverwags sal die wederkoms wees? Mat 24:43-44


12 Kan ons uit die tekens van die wĂŞreldgebeure vasstel wanneer die wederkoms daar sal wees? Luk 17:20-25 13 Baie mense steur hulle nie nou aan die wederkoms nie, vgl. Luk 17:26-33. Wat gaan die gevolg daarvan wees? Luk 17:34-37 No 91- Die allerbeste weg 1 Kor 13:1-13:13 14 Paulus noem vyf gawes van die Gees in v1-3, maar die gawes is nutteloos as dit nie met liefde gebruik word nie. Noem die vyf gawes. 15 Noem twee positiewe sake wat liefde tot gevolg het? v4 16 Noem 8 sake wat die liefde nie is nie? v4-6 17 Hoe is die liefde in totaliteit in staat om alle onreg te bowe te kom? v7 18 Watter gawes sal tot niet gaan? v8-9 19 Wat is die verskil tussen die huidige bedeling op aarde en die hemelse bedeling volgens v12? 20 Daar is die christelike deugde wat sal bly staan volgens vers 13, maar die hoop sal bestaan uit sien en hoop sal ‘n vervulde hoop wees. Die liefde is egter die grootste en is die energiegewer van die hele hemelse heerlikheid.

huisgodsdiensriglyne11nov2012  

nuusbrief,brief

Advertisement