Page 1

BYBELSTUDIE- EN HUISGODSDIENSRIGLYNE Luk 3:1-3:20

Johannes die Doper

1 Tot watter Joodse party het Nikodemus behoort en hoe het hulle die toepassing van die wet verstaan en gesien? Vgl. Mat 23, Mat 3:7 Baie Fariseërs was vyande van Jesus Christus. 2 Nikodemus verstaan, wat Jesus sê van die wedergeboorte, as fisies i.pv. geestelik. Nikodemus dink dat hy weer fisies gebore moes word en dit was tog onmoontlik. 3 Wat het Nikodemus aan Fariseërs geleer in Joh 7:50 ivm Jesus? 4 Jou eerste geboorte was ’n fisiese geboorte. Jou tweede geboorte noem die Bybel, wedergeboorte, dit is ’n geestelike geboorte en net God kan jou deur die Heilige Gees wederbaar. Soos wat jy gebore moet word om in die wêreld te kom, moet jy deur die Heilige Gees wedergebore word om in die hemel in te gaan. 5 Met watter beeld word die werking van die Heilige Gees vergelyk in Joh 3:8? 6 Wat het Nikodemus saam met Josef van Arimanthea gedoen? Joh 19:38-42 7 Wat is die vergelyking tussen die slang en Jesus? Num 21:8-9 8 Joh 3:16 is dié vers in die Bybel wat eenvoudig leer wie gered sal word! Memoriseer die vers! 9 Wie is reeds veroordeel in die wêreld? Joh 3:18 10 As Jesus praat van “mense wat nie glo nie,” verwys Hy nie na iemand wat af en toe twyfel nie, maar na mense wat totaal en al nie in Jesus Christus glo of wil glo nie. 11 Hoe beskryf Johannes sy plek teenoor die van Jesus? Joh 3:27-30,31 12 Wat Móét in elke Christen se lewe gebeur? Joh 3:30 13 Hoe ’n groot mag het God aan Jesus gegee? Joh 3:35; Joh 17:12 14 Moet ons ’n besluit neem of ons God gaan dien of nie? Joh 3:36; Jos 24:15; Deut 30:15-20


Mat 3:13-4:17

DOOP EN VERSOEKING

Die doop van Jesus Mat 3:13-17 1 Waarom moes Jesus ook gedoop word en wat het dit openbaar? • Dat Hy daardeur die wil van God wou doen. v15 • Daardeur getoon dat Hy wat Johannes doen goedkeur. v15 • Vereenselwig Hom met die mense op aarde. v15 • Dit was die begin van Sy amptelike openbare optrede. (Bybel in Praktyk. 1993:1378)

2 Watter teken en bevestiging was daar dat Jesus die Seun van God is? Joh 3:16,17 Die versoeking in die woestyn Mat 4:1-11 1 Satan wou Jesus se optrede in die wiele ry deur die versoeking. Dink daaraan dat as jy swaarkry dat Satan dalk besig is om jou te versoek en deur jou moedeloos te maak jou van God af wil weglei. 2 Daar sal en gaan altyd versoekings in jou lewe wees, maar dink daaraan dat Jesus Christus die versoeking in ons plek weerstaan het en dat ons ook biddend daarvan moet wegvlug. 1 Petr 5:8-11 3 Satan het op drie dinge gesteun in sy versoeking van Jesus. • Jesus se liggaamlike behoeftes. v3,4 • Besittings en mag. v5-7 • Heerskappy. v8-11 Die eerste optrede van Jesus Mat 4:12-17 1 Jesus het van sy tuisdorp in Nasaret weggetrek en Hom in Kapernaum gaan vestig, ’n dorpie 32 km Noord van Nasaret. Jesus se gaan woon in Kapernaum is vervulling van die profesie in Jes 9:1,2 2 Deurdat Jesus daar gaan woon het het duidelik gewys dat Jesus se koms na die aarde nie net vir die Jode was nie maar vir alle nasies. 3 Wat was die inhoud van Jesus se prediking waarmee Hy begin het?v17

huisgodsdiensriglyne29julie2012  

nuusbrief,brief

Advertisement