Issuu on Google+

VERJAARSDAE

BYBELS TE KOOP BY DIE KERKKANTOOR

“Volhard in die gebed! “ Kol 4:2 BELYDENDE LIDMATE

3 Nov Tjaart Bester Chrisjan Smit Hannes van den Berg Comine Venter

B15 B21 A05 B15

072 626 2577 651 1789 083 376 1506 082 779 2802

4 Nov Rochelle Bloemhof Annerize Cordier Esther Hoffmann Jan van der Walt

B02 B19 A02 C12

082 823 3612 661 0427 082 875 5253 082 577 5993

6 Nov Mavis Goosen Gerrit Viljoen 7 Nov Jors Groenewald Chris Heunes Tillie Kamper

Bybels te koop by die kerkkantoor: Afrikaans, Engels, Tsonga, Venda, Sepedi (Noord-Sotho), Zulu, Xhosa, Siswati, Ndebele, Tswana, Sesotho (Suid-Sotho)

Senior Aksie 2013 Jaarafsluiting Eet ons

664 8781 654 7592

ontbyt by O’Gallito’s R25 vir lede en R40 vir nie-lede

C11 B22 B10

082 819 5947 660 1143 654 7352

Die ete sluit in: Vrugtesap op tafel Koue of warm ontbyt

8 Nov Jossie Briers Ilona Erasmus Jan-Harm Holdt 9 Nov Wietske Boon Maurice le Roux Santie van Rooy

A01 B09 A13 B18 C05 B07

Cappucino/ koffie/ tee

667 3282 082 322 6221 347 8739

Die lede van die Senior Aksie het nog net tyd tot na die diens om hul name by een van die bestuur op te gee ,om more saam ontbyt te gaan eet by: Albie Venter 0836316638 Ans van Dyk 0764403323 Lena Malan 0834577294 Gys Ferreira 0839875626

072 872 1755 078 801 1699 644 0762

DOOPLIDMATE

3 Nov Louis van der Walt

A01

667 4733

5 Nov Laurika le Roux

C04

664 5222

6 Nov Johannes Venter

B15

082 779 2802

9 Nov Helena Gildenhuys

C13

Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: Kerkkantoor—gercent@lantic.net Attes Skriba: gereformeerdekerkcenturion@gmail.com Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.co.za Koördineerder Frans van Dyk: 664 0060/082 851 4558 vandykfj@absamail.co.za

Jaargang 38 Nr 38 3 November 2013

Liturgiese Riglyne

Maandag 4 November 2013 C03 B09

K

OMMUNIKAATJIE

Skriflesing: Galasiërs 3 Teksvers: Galasiërs 3:11, 18, 22 en 23 Sing Sb 1-2:1,2,3 Ps 40:4 Ps 105:5 Sb 5-4:1,2,5,6 Sb 3-4:1,5 Sb 13-2 Orrelis: Corlea van der Walt Projektor: Magriet Erasmus Klank: Charl van den Bergh Prediker: Ds Paul van den Berg

8

GELOOF IN JESUS CHRISTUS IS DIE ENIGSTE WEG TOT VRYSPRAAK Galasiërs 3 handel oor die onderhouding van die wet as middel tot vryspraak teenoor Christus wat die enigste weg tot vryspraak van die sonde is. Wat is dan die betekenis dat ons in Jesus waarlik vryspraak ontvang het, terwyl die wet ons nie daardie vryspraak kan gee nie? Hoe vry is ons werklik van ‘n wettiese ingesteldheid in ons goddiens beoefening? SONDAGAAND 18:00

Skriflesing: Mat 1:18-25 1 Kor 1:1:10-31

Ons kom by die kerk bymekaar en vertrek 08:30. Saamry kan dan gereël word.

Teksverse : Mat 1:21 1 Kor 1:29,30

Onthou die is vir die Senior Aksie – moet dit nie verwar met dit wat die susters reël nie.

Sing: Ps 118-1:13 Ps 34-1:1,2 Sb 1-2:1,2,3 Sb 13-3 Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

082 788 4169

SONDAGOGGEND 9:00

Christine van Helden Nicolene Wattel Hein Kaiser Ds Gerrit Kruger

JESUS ONS VERLOSSER! “Wie maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jou so aan asof jy dit nie ontvang het nie?” (1 Kor 4:7) Wie is jy wat dink dat jou godsdiens jou belangriker as ander maak? Dink jy dit is jou goeie, voorbeeldige godsdienstige lewe, of kennis wat jou belangriker as ander maak, wat jou dalk in die hemel bring. Wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? Of Jesus Christus alleen is jou Verlosser of nie! Moet nie jouself belangriker ag was wat jy is nie. Alles is genade. Jesus Christus is ons volkome Verlosser, daarom moet ons Hom alleen dien en in Hom glo.


Vakansieprogram vir die Jeug

ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE Afrikaanse Diens: 9:00 en 18:00 Engelse Diens: 11:00 Sothodiens: 12:30 KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Emeritaatversoring

aanb id d ien g e

tuig

VOLGENDE WEEK Barmhartigheid Kerkkas BYBELSTUDIE:

Woensdagoggend 6:00 Bybelstudie in saal 9:00 Ds Maarten se groep in kerksaal 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie Almal welkom!

DIENSBEURTE: Ouderling: Billy du Toit Diaken: Johann Els KATKISASIE:

9-13 Desember 2013

Vandag: Katkisasie Afsluiting

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE OP INTERNET: http://kerkdienstgemist.nl/assets/516 VERGADERINGS:

4 Nov—Evangelisasie Kommissie 19:00 6 Nov —Ouderling Blok A,B en C 18:00 7 Nov—Katkisasie Kommissie met Onderwysers 19:00

Gewortel in Christus Waar: By die Kerk Tye: 07:30 – 16:00 (Halfdag en Voldag opsies) Wat doen die jongspan: ‘n Volledige program is vir die sewe dae voorberei deur ‘n professionele span. Konstruktiewe kind-wees op ‘n Christelike manier. Ouderdomme: Alle jong mense en hul vriende van alle kerke (3 -16 jaar) Kostes per kind: R40-00 Halfdag R60 Voldag Vir verdere navrae: kontak: Juanita (Organiseerder), by: jbenade@telkomsa.net Vir belangstelling om betrokke te raak of vir donasies: kontak Anél by: anelvanderwalt1@gmail.com of 082 567 3643. Tema:

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

O ns gee om vir M ekaar “... Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid.” 1 Tim 3:15 Die siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

GELUK: Nico en René Maritz met die doop van Gerick vanoggend.

2

Alle inskrywings sluit die 24ste November 2013

7


Uitreik na HEFSIBA - MOSAMBIEK DIE PAD VAN “GEE MY” TOT “MAAK MY” DOEL VAN UITREIK: • Besoek studente wat geborg word • Nagaan en opgradering van rekenaars • Behoefte lys sal nog bepaal word

Die gelykenis van die verlore seun in Lukas 15: 22-33 het baie toepassingswaarde op vele terreine van ons Christelike geloof. Sommige noem dit “die gelykenis van die liefdevolle pa”, ander “die gelykenis van die oudste seun” en natuurlik word dit in die Afrikaanse Bybel onder die opskrif geplaas van “die gelykenis van die verlore seun.”

WANNEER: 29 Junie 2014 tot (ongeveer) 8 Julie 2014 KOSTES: • Brandstof: R10 000 (per voertuig) • Verblyf: Gemiddeld van R350 per persoon per nag (vir ongeveer 6 nagte); verblyf by Hefsiba is gratis • Kos: self voorsien • Ons sal ook by Malawi meer oorslaap vir 2 aande. SKAKEL: Attie van der Walt (082 4935328) vir verdere inligting

BIBLOS

Gemeente Ekspo

Die Biblos Bybelverspreidingsprojek het ten doel om sover moontlik aan diegene met wie ons daagliks kontak het (bv. sekuriteitswagte, huis- en tuinhulpe, petroljoggies, versorgers en ander volgens behoefte) ‘n Bybel in sy/haar moedertaal/taal van voorkeur te voorsien. Daar is ‘n besondere behoefte in hierdie verband. Deur die projek is reeds meer as 900 Bybels vanjaar in ons omgewing versprei. Ons mikpunt is om ten minste 1 000 Bybels te versprei. Indien u belangstel om deel te neem aan die Biblos Bybelverspreidingsprojek, kontak die kerkkantoor vir meer inligting. Fondse vir hierdie doel kan in die kerk se bankrekening inbetaal word onder verwysing “Biblos”.

6

2013 Dankie aan almal wat bydraes gelewer het vir die Gemeente Expo. U kan u bydraes agter in die saal gaan afgehaal.

BELYDENISKAMP: OUERS EN KINDERS Die kinders en ouers van die belydenisklas word gevra om asseblief vanoggend na die oggenddiens buite by die hoofingang (voorste linker kantdeur) bymekaar te kom om die volgende jaar se beplande belydeniskamp te bespreek.

Lukas 15:2 dui aan dat die jongste seun in die gelykenis gevra het: “Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom.” Na al sy wedervarings het hy tot sy sinne gekom en in Lukas 15:19 sê hy: “Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my (of maak my 1933/53 vertaling) soos een van pa se dagloners/huurlinge.” Die proses om tot insig en oorgawe te kom, was vir die verlore seun nie maklik nie. Hy het tot selfkennis, maar ook by hernuwing, tot die besef van sy pa se aard en karakter gekom. Praat ons van ons eie geloofslewe, dan is die Here besig om ons elkeen op verskillende maniere te leer van ons eie onvermoë, ons gebrokenheid en ons ellende, voordat ons by oorgawe kan kom om te weet dat dit die allerbeste is om by ons hemelse Vader te kan wees. By Hom is daar lewe en vrede en veiligheid te midde van uitdagende omstandighede. Deur die Woord en die werk van die Heilige Gees kan ons tot die besef kom van ons eie nietigheid. Die Heilige Gees leer my dat my verhouding met die Here nie soos die van ‘n klein kindjie kan wees wat net wil eis nie (Gee, gee, myne, myne). Kyk maar vir hoeveel dinge vra jy voor jy in kinderlike geloof bid dat die Here jou sal maak soos Hy wil. Hy die pottebakker en ek die klei. Dan hoor jy wat in Christus lewe, die blye boodskap om te kom deel in die vreugde van die Here. Mag jy groei tot die oorgawe om te begin bid dat die Here jou sal maak wat Hy weet die beste vir jou sal wees. Ds Paul

ALETHEIA MINISTRY—SUNDAY AT 11:00 PSALM 126 A song of ascents.

Scripture: Psalm 126:1-6 Music : Christine van Helden Technician: Marcel Wilson Preacher: Rev Mosiwa Molokwane

1 When the LORD restored the fortunes of Zion, we were like those who dreamed. 2 Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy…..

3


ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE

ADVERTENSIES BLOM ‘N BLAAR skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) OPPI STOEP - Basdenlaan 190, Lyttelton Manor. Konferensiefasiliteite, B/b gastehuis, Funksieareas, Ooievaarstee, Troues, Werkswinkels, Kombuistee, verjaarsdagpartytjie. Skakel Johan: 082 498 6314 www.oppistoep.mobi /onsin@iafrica.com Faks 0866333454 KINDEROPPASSERS Lus vir ‘n aandjie uit? Enige aand van die week. Skakel Hanneke: 0769022290/ Esmarie: 0746209957 Soek werk: 50 jarige blanke man. Gekwalifiseerde Elektrisiën, betrokke by boukonstruksie, projek bestuurder, met ondervinding in bouwerk, elektries, loodgieter, houtwerk. Onmiddelik beskikbaar. Rassie Erasmus 0828950967. Soek werk: 49 jarige blanke dame. Ondervinding in PA, sekretarieel, administratief, finansiering, bankwese, en data verwerking. Kontakpersoon, Petro Erasmus 0790397788. Plaas u Langspeelplate, solo7’s en musiekkassette op CD; Plaas u video’s op DVD (geen redigering). Plaas u 35mm skyfies en 35mm fotonegatiewe op cd. Kontak Tjaart vd Walt 0828242933 vir ‘n kwotasie. Agtergrondmusiek (live background music) by u funksie of restaurant gedurende November en Desember, skakel Tjaart vd Walt 0828242933. VAKANSIEHUIS beskikbaar Suidkus, Natal, Munster. Tot 14 Des 2013. Ten volle toegerus Bettie Viljoen 082 926 5350. Gevriesde plaashoenders te koop @ R39.00 per kg. Slag gemiddeld 2kg per hoender uit. Jaco 082 854 1430 of by jacow@telkomsa.net Assistent Rekenmeester—Die Administratiewe Buro van die GKSA in Potchefstroom beskik oor die bogenoemde vakature. Besonderhede op die kennisgewingbord.

4

Kos moet verkieslik die Sondag vooraf in die vrieskas geplaas word, sodat die wyksuster kan kontroleer of alles ingekom het. Sit asseblief Sondag 2 rye koppies en 1 houer elk suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens net daarna. Tee

Elandspoort

A8 C10 C12 B21

Ronell Hoogenboezem 3 Nov Lydia Bezuidenhout 3 Nov Christi Venter 3 Nov Sandra Smit 3 Nov

Vr Vr Vr Vr

A4 B18 B19 B20

Laurette Snyman 10Nov Adele Erasmus 10Nov Annesta Wannenburg10Nov Hannelie Grobler 10Nov

Vr.15 Nov Vr.15 Nov Vr.15 Nov Vr.15 Nov

B2 B3 B9 C4

Riana van Jaarsveld Riana van Jaarsveld Rika Pretorius Alta van Rensburg

Vr. 22 Nov Vr. 22 Nov Vr. 22 Nov Vr. 22 Nov

17 Nov 17 Nov 17 Nov 17 Nov

8 Nov 8 Nov 8 Nov 8 Nov

ISRAEL TOER 2014 Kom toer saam met Ds Maarten van Helden na Israel, Jordanië en Sinaï. Ons doen Bybelstudie op die plekke waar dit gebeur het! Kom geniet 2 weke op reis saam met medegelowiges. Datum: 3-17 Julie 2014 Kontak: Ds M van Helden - 0721431855 mvhelden@telkomsa.net

KATKISASIE-AFSLUITING Gr0 tot Gr 11

GEVRIESDE PASTEIE: Wildsvleis Cornish, Kerrieskaap, Peppersteak, hoender en sampioen. 400g bakkies @ R40 en 600g bakkies @ R60. Bestel voor 18 November, aflewering 2 Des. Daleen Niesing by GK Rhk 012 661 8604/ 082 373 1803 e-pos : kerkkantoor@gkrhk.org.za

Die katkisasie-afsluiting is vandag na die oggenddiens om 10:15 in die kerkgebou. Die ouers en kinders van Gr 0 tot Gr 11 moet asb na die diens in die kerk bymekaar kom. 5


Kommunikaatjie 3 November 2013