Page 1

K

VERJAARSDAE “... Die blymoedige mens se hele lewe is ’n fees.” Sp 15:15

BELYDENDE LIDMATE

20 Mei Hennie van der Vyver Madelle Venter

B08 B17

658 0121 082 838 9848

21 Mei Nellie Sweers C13 Jannalize van Aswegen B18

082 337 0031 082 560 4600

22 Mei Sanet Venter Wicus Zaayman

C13 C04

082 653 8353 084 500 7918

23 Mei Frieda Duvenage Etricia Harms Jan Steyn Pieter van der Walt Shaun Willson

B07 A01 C09 C09 B06

664 5676 667 1601 082 490 7546 667 3642 082 499 5434

24 Mei Elma Faber Dennis Maree Jurgens Swanepoel Martin van Rooyen

C07 A01 B18 C15

663 4004 082 929 1972 658 5124 082 577 3349

25 Mei André Celliers Maxie de Lang Jan Myburgh Pieter van der Walt Willem van Tonder

B11 C14 A04 B07 C02

660-0952 644 1014 347 9198 664 3047 082 433 1914

DOOPLIDMATE

19 Mei Engeli Prinsloo Andrea vd Westhuizen Megan van Dyk

C13 B02 C09

082 570 2036 654 0352 665 0906

OMMUNIKAATJIE Gereformeerde Kerk Centurion

Adres: Basdenlaan 226, Lyttelton Kantoorure : Ma.-Do 08:00 - 13:00 E-pos: gercent@lantic.net Ds Maarten van Helden : 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger: 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 347 0494/ 084 263 2055

Kerkkantoor: 664 2614 / 664 0004 Faks: 088 012664 2614 Webblad: http://www.gkcenturion.org.za Koördineerder: Frans van Dyk—664 0060/0828514558 vandykfj@absamail.co.za

Jaargang 38 Nr 19

19 Mei 2013

Liturgiese Riglyne

BREIPROJEK—BAIE DANKIE

SONDAGOGGEND 9:00 Skriflesing: Handelinge 10 1 Petrus 4:7 - 11 Teksvers: Handelinge 10: 34, 35 1 Petrus 4:8, 9 Sing: Sb 1-2:1,2,3 Sb 12-3:1,2,3 Sb 3-3:1,4,6 Sb 8-2:3,7,9 Sb 7-2:1,2 Sb 13-2

Baie dankie vir al die susters wat aan ons breiprojek deelneem.

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Corlea van der Walt Nicolai vd Merwe Charl van den Bergh Ds Paul van den Berg

Die afsnypunt vir die kleutertruie en musse is 26 Mei 2013 waarna ons dit in samewerking met Helpende Hand by 'Lekkergoedland" gaan aflewer. Die res van die breiprojek gaan nog aan vir die Seemansorganisasie. Dit sluit die brei van musse, serpe en bedsokkies in.

BLOM ‘N BLAAR—http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955) skenk elke Sondag die ruikers in die kerk. Ondersteun hulle en bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. ONGEWONE PLAASPARTYTJIES. Berg, bosveld en rivier naby Brits. Skattejag, bosrit, diere. Kontak Stefáns & Corlea 083 478 4480 Tuiste vir Bejaardes – Genestel in die landelike omgewing van die Hennopsriviervallei. Kontak Riana de Beer 082 894 7532

6

PINKSTER – PASSIEVOL VIR GOD MET ‘N LIEFDE VIR MENSE Handeling 2 dui aan dat die Heilige Gees tien dae na Jesus Christus se hemelvaart uitgestort is. In Handelinge 8 en 10 word van afsonderlike geleenthede gepraat waar mense buite die onmiddellike omgewing van Jerusalem die Heilige Gees ontvang het. Pinkster is die tyd waarin ons opnuut bewus gemaak word van die radikale verandering wat Jesus Christus deur die Heilige Gees in die gelowiges se lewens en harte teweeg gebring het. Die Heilige Gees werk in ons harte en lewens om vir ander mense om te gee, om ander mense lief te hê en gasvry teenoor ander mense op te tree.

Ons verwelkom graag al die gaste wat vandag hierdie erediens bywoon SONDAGAAND 18:00

Teksvers: Jesaja 49:6 Sing:

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Ps 118: 1,2,14 Ps 87: 1-5 Ps 148: 1,4,5 Sb 18-7: 1,3,12 Lied 440: 1-4 Sb 12-2: 4,5 Ps 150: 1-3 Sb 13-2 Christine van Helden Johan Hoogenboezem Hein Kaiser Ds Maarten van Helden

Dank en Voorbidding vir ons gemeente se Evangeliserings-aksies DIE GROOT OPDRAG IS GROTER ... Die aanddiens neem vanaand die vorm aan van ‘n program van Skriflesing, gebed en sang, as dank en voorbidding vir die onderskeie evangelisasie-aksies waarby ons as gemeente die afgelope tyd betrokke is. Kom deel in die geleentheid om ons sendelinge aan die Here op te dra en raak self meer bewus van die aksies, en raak meer betrokke. Ons kort prediking uit Jesaja 58:6 dui duidelik aan dat die Groot Opdrag van Jesus aan sy kerk groter is as wat ons gewoonlik dink.


ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE 9:00 en 18:00 Engelse Diens : 11:00 Sothodiens: 12:30

24 – 26 Mei 2013

Kos moet Vrydae voor 8:45 by die kombuis afgelewer word. Plaas asseblief 2 rye koppies en 1 houer elk suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens tydens opruim.

Pure Joy Gasteplaas

KOLLEKTES VANDAG Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Kerkkas

BYBELSTUDIE: Woensdagoggend

DIENSBEURTE: Ouderling: Hennie Lee Diaken: KATKISASIE:

ELANDSPOORT- EN TEESKINKBEURTE

VROUEKAMP 2013

6:00 Bybelstudie in saal (Handelinge) 9:00 Ds Gerrit se groep in konsistorie (1 Johannes) 9:00 Ds Maarten se groep in kerksaal (Handelinge) Almal welkom!

Vandag: Les 14 Ps 128:1 Volgende Sondag: Les 15 Ps 128:1

R600 per persoon

verrigtinge begin formeel 18:30

Elandspoort

Helene Kruger Doreen Reynecke Liesje Kuperus C15 Lucia van Wyk B7 Jetske Guldemond

19 Mei 19 Mei 19 Mei 19 Mei 19 Mei

Vr 24 Mei Vr 24 Mei Vr 24 Mei Vr 24 Mei Vr 24 Mei

A2

26 Mei 26 Mei 26 Mei 26 Mei 26 Mei

Vr 31 Mei Vr 31 Mei Vr 31 Mei Vr 31 Mei Vr 31 Mei

B4 B6

Ons sal Sondag 12:00 weer tuis wees Bring saam: klere, handdoek, klein kombersie vir om die vuur kuier en ‘n Bybel.

NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld.

Tee

Dames kan enige tyd vanaf 14:00 Vrydag arriveer

C3 C1

GPS ko-ordinate: 25" 39" 377" South , 28" 17" 421" East

KOMMUNIKAATJIE EN BYBELSKOOLRIGLYNE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion EREDIENSTE EN BYBELSKOOL OP INTERNET http://audioserver.nl/?option=content&task=view&id=52&Itemid=92&user_id=853

B16 B10 B14 C13

Kom sit jou naam op agter in die saal of kontak Erna Olivier: 082 3322 118 e.olivier@oberthur.com

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 340 409

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600 280 589

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton Rek no: 600340417

2

Vr Vr Vr Vr

7 Jun 7 Jun 7 Jun 7 Jun

BEROEPE AANVAAR Ds JG van der Walt van Reddersburg na Empangeni. BEROEPE BEDANK Ds ASA de Bruyn van Wilropark na Heidelberg.

Nicolene van Dyk (B20—083 953 3934) ondergaan Woensdag ‘n operasie in Unitas Hospitaal. Hein Venter (C6—667 4262) sterk tans aan in Kloof Hospitaal. LM Pelser (B5—654 7487) herstel tuis na ‘n rugoperasie. Betteke Els (C6—667 6130) ondergaan Donderdag ‘n rugoperasie.

Daneel en Hanlie (Snyman) van Dyk (C6—084 549 7999) wat op 27 April in die huwelik getree het.

2 Jun 2 Jun 2 Jun 2 Jun

BEROEPE ONTVANG Propenent CC Mathundela na Daveyton.

“Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.” Heb 10:24 Alle siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter.

GELUK:

Ida van der Walt Tersia Anderson Cora Badenhorst Elsa du Toit

BEROEPENUUS

O ns gee om vir M ekaar

∗ ∗ ∗ ∗

Corlien Steenkamp Sandra Tentham Anel van der Walt Gerrie Vorster Louisa van der Walt

“Moeg vir jou ou kombuis? en GASINSTALLASIES” Ons is gekwalifiseerde binnehuis ontwerpers sowel Gasinstalleerders; ons spesialiseer in die ontwerp en installering van nuwe kombuise sowel as restourasie d.m.v. verf tegnieke. Kontak: Werner van der Walt; 082 308 6238/ bwinterior@telkomsa.net Meryke Deetlefs; 084 444 5443/ meryke@mery-d.co.za

5


MARANATA KLEINGROEP Ons kleingroep vergader twee keer per maand vir Bybelstudie, en die dienswerk van die kleingroep is besoeke en opvolgwerk by lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het. As jy graag wil aansluit en help met hierdie dienswerk, is jy baie welkom om te skakel, kontak: Ronel Swanepoel (072 228 2124).

OUERSKAPKURSUS

PINKSTER – DIE TYD VAN DIE UITSTORTING VAN DIE HEILIGE GEES Binne die Christelike geloofskalender is Paassondag en die Pinkstersondag twee baie belangrike dae. Paassondag is die fees van Christus se finale oorwinning oor die sonde, die duiwel en die dood. Gedurende Paassondag dink ons na oor die betekenis van die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Met Pinkster het Jesus se belofte in vervulling gegaan. Hy het aan sy dissipels gesê dat Hy na sy Vader toe gaan en dat Hy die Heilige Gees as Trooster sal stuur om altyd by hulle te wees. Vanaf die opstanding van Jesus uit die dood tot met sy hemelvaart het veertig dae verloop. Vanaf sy hemelvaart tot met die uitstorting van die Heilige Gees, het tien dae verloop. In totaal vyftig dae. Die Griekse woord “pentecoste” kan met die woord vyftig vertaal word. Dit hou verband met die Engelse woord ”Pentecost” vanwaar ons woord “Pinkster” kom. Hierdie vyftig dae handel nie net oor wat Jesus Christus gedoen het nie. Die tyd van sy opstanding tot met die uitstorting van die Heilige Gees fokus op die werk van die Drie-enige God. Dit is die tyd waarin gelowiges die werk van God die Vader gedenk wat die herskepping in Christus moontlik gemaak het. Dit is die tyd wat ons, ons verbly in Jesus Christus wat die verlossing vir ons bewerk het. Dit is die tyd waar ons ons verbly oor die Heilige Gees wat aan ons die gawe van geloof geskenk het en ons harte nuut maak.

om 19:00

Deur die Heilige Gees word ons nou verder deel van God se plan, om as ontvangers van die nuwe lewe in Christus deur die Heilige Gees, ook die draers en verspreiders te word van hierdie wonderlike nuwe lewe.

aangebied deur

Die tonge van vuur, die geluid soos die van ‘n geweldige stormwind en die gawe van die dissipels om in tale te kon praat, is van besondere belang. Geen mens wat teenwoordig was, kon enige twyfel gehad het dat daar iets besonders gebeur het nie.

Dr Erika van der Wateren (Kliniese Sielkundige)

Handelinge 2 dui aan dat daar verskillende reaksies van mense was toe die Heilige Gees uitgestort is: sommige was verbaas, ander het gelowig geword en ander het in ongeloof volhard deur met die dissipels te spot.

MA Klinies (PU vir CHO) Ph.D Kindersielkunde (UV) Reg. No. PS0057401 Pr. No. 8639124 22 Mei

Groeifases, ontwikkeling en verhoudings van geboorte tot en met adolessensie

29 Mei

Dissipline

5 Junie

Selfbeeld en sosiale vaardighede

Wat is jou reaksie op die Pinkstergebeure? Mag die Pinksterfees jou by hernuwing aanvuur om hierdie blye boodskap van verlossing in Christus aan die ganse mensdom uit te dra. Ds Paul

ALETHEA MINISTRY -Sundays at 11:00 THE PENTACOSTAL TRUTH! Scripture: Acts 2:4

SOEK WERK—Betroubare huishulp benodig werk vir 4 dae van die week. Sy kan dadelik begin werk. Kontak Liza Pretorius 082 2988 123 POS BESKIKBAAR vir finansiële bestuurder in Pretoria by IT maatskappy. GR(SA) of B.Com. met ondervinding.Kontak my asb. direk Niclaas Roets niclaas.roets@kpmg.co.za

Music: Technician: Preacher:

Christine van Helden Marcel Wilson Rev Maarten van Helden

Today we look at Acts 2 about the revelation of the work of God, the Holy Spirit. The Holy Spirit was the first real result (fruit) of the redeeming payment of Jesus on the cross of Calvary. Now we know we can trust God, the Holy Spirit, to guide us in the truth through the Word of the Truth! Alethea! We can actually have a real Alethea Ministry as long as we keep to the guidance of the Holy Spirit!

Lidmate word steeds uitgenooi om hierdie Alethea Bediening van tyd-tot-tyd by te woon

4

3

kommunikaatjie19mei2013  

nuusbrief,brief

kommunikaatjie19mei2013  

nuusbrief,brief

Advertisement