Page 1

K

ALGEMENE INLIGTING EREDIENSTYE Afrikaanse Diens: 9:00 en 18:00 Engelse Diens: 11:00 Sothodiens: 12:30

KOLLEKTES Tydens erediens: Barmhartigheid By die deure: Sending DIENSBEURTE: Ouderling: Jaco Wattel Diaken: Francois van Niekerk NUWE INTREKKERS Alle nuwe intrekkers word gevra om na die erediens voor by die klavier aan te meld. KOMMUNIKAATJIE ELEKTRONIES: www.issuu.com/gkcenturion/http:// www.gkcenturion.co.za. EREDIENSTE OP INTERNET: http://kerkdienstgemist.nl/assets/516

KATKISASIE:

Vandag: Les 10, Ps 105:1 Volgende week: Les 11, Ps 107:1

Kerk se bankbesonderhede: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton

Inbetalings vir die Diakonie: Rek Naam: Diakonie Gereformeerde Kerk Centurion Bank: ABSA Lyttelton

Sendingnaweek 2014 SONDAGOGGEND Skriflesing: Fil 1:12-26 Teksverse : Fil 1:12-14 Sing: Lied 184:1,4 Sb 12-5:1 Ps 71-1:1,2 Ps 111:1-4 Ps 146-1:1,8 Sb 13-3 Corlea van der Walt Johan Hoogenboezem Jan Reesink Ds Gerrit Kruger

Inbetalings vir die Susters: Rek Naam: Gereformeerde Kerk Centurion Susters Bank: ABSA Lyttelton

Kantoorure: Ma.-Do 08:00 - 13:00 Basdenlaan 226 Lyttelton 0140

Epos: Kerkkantoor—gercent@lantic.net Attes Skriba—gereformeerdekerkcenturion@gmail.com Ds Maarten van Helden : 012 664 1384/ 072 143 1855 Ds Gerrit Kruger : 012 664 1847/ 082 964 5595 Ds Paul van den Berg: 012 347 0494/ 084 263 2055 Koördineerder: Frans van Dyk: 664 0060/ 082 851 4558/ vandykfj@absamail.co.za 8

Gereformeerde Kerk Centurion Jaargang 38 Nr 39 10 November 2013 Jaargang 39 Nr 18 18 Mei 2014 Webblad: http://www.gkcenturion.co.za

Liturgiese Riglyne

Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

KONTAK BESONDERHEDE Telefoon: 012 664 2614 Faks: 012 664 0004

OMMUNIKAATJIE

Paulus was altyd net op God gefokus om die evangelie uit te dra! Ons vertel graag hoe besig ons is. Ons is lief om te vertel hoeveel vergaderings ons per dag het, wat ons alles gedoen het. Dan kla/ spog ons deur te sê ons weet nie hoe ons alles wat gedoen moet word, in hierdie dag gaan inpas nie. Paulus het egter net op een saak gefokus. Paulus wou niks anders doen as om die evangelie uit te dra nie. Hy was daarop gefokus om in alles wat hy moes doen, waar hy ookal was die evangelie uit te dra. Dit het nie vir hom saakgemaak of hy ’n gevangene was, in boeie, in ’n hofsaal of waar ookal nie, hy het die evangelie uitgedra. Mag dit altyd ook ons gesindheid wees. SONDAGAAND

Skriflesing: Jesaja 49:1-13 Teksvers : Jesaja 49:6 Sing: Ps 9:1,7,10 Ps 87:1-5 Ps 134:4 Ps 107:1,10 Sb 18-7:1,3,10,12 Sb 13-3 Orrelis: Projektor: Klank: Prediker:

Christine van Helden Susan Hoogenboezem André Beumer Ds Maarten van Helden

9:00

18:00

Kom ons dink groter en verder as net onsself! Hierdie wonderlike profesie is die perfekte afsluiting van die Sendingnaweek. So met die eerste lees van die gedeelte wonder mens van wie die profeet hier praat: Seker van homself en sy roeping en taak as profeet. Nee dalk eerder van Israel of is dit nie iemand heeltemal anders nie? Of praat hy dalk van jou en my? Waaroor gaan ons geloof regtig? Waaroor gaan ware kerk-wees? Waaroor gaan my geloofbelydenis? Miskien is dit net te min as dit net oor myself en my plekkie in die ewige lewe gaan!

Groei na Christus


Ons gee om vir Mekaar

VERJAARSDAE “ Dien die Here met blydskap ...” Ps 100:2

“... Die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid.” 1 Tim 3:15 Die siek lidmate word aan die liefdevolle versorging van die Here opgedra en ons vertrou dat hulle gesondheid vinnig sal verbeter:

 Riana Carstens sterk aan na ʼn rugoperasie (C4—667 2370).  LM Pelser sterk aan na ʼn operasie (B5—0826597755).

Baie Geluk met die Aflegging van Geloofsbelydenis vanaand Vian de Villiers, Danie Coetzee, Morne Soekoe en Venamari Strauss

Aktiwiteite gedurende die komende week

BELYDENDE LIDMATE

18 Mei Flip

19 Mei 29 Mei 21 Mei 22 Mei 23 Mei

Vergaderings:   

20 Mei—Instandhoudingskommissie 18:00 21 Mei—Ouderling Vergadering (Blok A,B,C) 18:00 22 Mei—Diakonie (Blok A,B,C) 18:30

24 Mei

Jopie Cobus Andrea Hennie Madelle Jannalize Sanet Wicus Frieda Etricia Pieter Elma Dennis Martin

Ander Aktiwiteite: 

Blok B se Diakonie bedank al die lidmate vir hul bydraes gedurende April. Die insameling was suksesvol! Daar is egter nog ‘n tekort aan skryfbehoeftes vir die laerskoolkinders en fondse word ook nog benodig vir brandstof om die goedere na Steynsburg te neem, ongeveer 750km vanaf Centurion. Die huur van ʼn sleepwa en brandstof se beraamde koste is R3000. Enige bydrae sal opreg waardeer word. Skakel Riaan van Schalkwyk (072 436 4763) of George Cronjé (082 784 8556)

Jagnaweek Pa en Seun 27-29 Junie 2014 Kontak ds. Gerrit 082 964 5595 Doel Die bedoeling is om vir die pa’s en seuns’s ’n naweek alleen te gee om saam te kuier. Ons gaan in die veld wees en die natuur geniet. Ons gaan ook werk aan die pa en seun verhouding. Waar Plaas Albuon by Makoppa. 280 km vanaf Centurion via Thabazimbi Kostes R400 per volwasse persoon en R150 vir Laerskoolkinders. Etes Vrydagaand, Saterdag-oggend, middag en aand, Sondagoggend groot ontbyt. Benodigdhede Vat net jou klere en gewere. Plek vir ±30 mense. Noodhulp Ons neem ’n beperkte noodhulp-kissie saam. Vir die jagters Koedoe-bul R6000, Koedoe-koei R2800, Trofee R10 000 Rooibok-ram R1050, Rooibok-ooi R950, Trofee R1650 Vlakvarke R500

2

C01 664 2249

Stoltz B11 van Niekerk C06 vd Westhuizen B02 van der Vyver B08 Venter B17 van Aswegen B18 Venter C13 Zaayman C04 Duvenage B07 Harms A01 van der Walt C09 Faber C07 Maree A01 van Rooyen C15

654-2406 667 1784 654 0352 658 0121 082 838 9848 082 560 4600 082 653 8353 084 500 7918 664 5676 667 1601 667 3642 663 4004 082 929 1972 082 577 3349

18 Mei C7 Mieke Opperman / Elma Faber C8 Elsie Kruger / Liza Pretorius C9 Elsie Swanepoel 25 Mei C10 Lydia Bezuidenhout C11 Amanda brink C12 Christi Venter 1 Jun C13 Elsa du Toit C14 Annemarie van Wyk C15 Charlene Klopper

DOOPLIDMATE

24 Mei—Mannedag

2014 STEYNSBURG WINTERKLERE – PROJEK

Opperman

Breiprojek

18 Mei Leandri van der Walt A05 082 308 6238

Marcel 19 Mei Engeli Megan 20 Mei Dieter 21 Mei Olivia

Wattel Prinsloo van Dyk Bye van Niekerk

A12 C13 C09 C05 B20

TEESKINKBEURTE Instruksies vir die regsit voor die diens en skink en opruim na die diens is in die kombuis opgeplak. Sit asseblief 2 rye koppies en 1 houer elk suiker, koffie en melk reg vir die Engelse erediens.

345 2107 082 570 2036 665 0906 079 886 3325 078 804 4541

Dit is reeds Mei, en ons wil baie dankie sê aan al die Susters wat so baie gebreide artikels in die breihouer by die groot deur gesit het. Ons het weer ʼn versoek van Helpende Hand gekry dat Besige Bytjies kleuterskool in Pretoria-Wes dringend behoefte het vir gebreide en/of gehekelde kinderkomberse. Die kleuters slaap elke middag daar en kombersies sal baie waardeer word. Ander items wat benodig word is musse, serpe, kindertruie en handtoffels. Ons het wol beskikbaar en wil daarom ʼn beroep doen dat Susters wol by die Sustershoek agter in die saal kan kom kry. Met baie breiende hande kan ons aan die einde van Mei 2014 weer die kinders se liggaampies en hartjies warm laat klop.

Paul Kruger Kinderhuise Fondsinsameling Elke jaar word 'n funksie gehou om geld in te samel vir die kinderhuise. Hierdie jaar sal dit op 23 Augustus gehou word. Die spreekster is Martelize Brink en die gaskunstenaar is Zanne Stapelberg. Kaartjies is R140. Indien jy ʼn gasvrou vir hierdie funksie wil wees, of om dit by te woon, kontak vir Phia vir verdere inligting (082 5416388). 7


Advertensies

Kosbedieningsprojek

BLOM ‘N BLAAR skenk weekliks die helfte van die kerk se ruiker. Bestel ruikers vir enige geleentheid plaaslik & oorsee. http://www.simplyflowers.co.za/(663 5955). Susters kan hul bydraes vir die doel voor in die Susterskas by die hoofingang plaas. Swanmri Gastehuis- Knox Shawstraat 29, Sterrewag, M on um e nt p ar k, m ri swa n ep o e l@gm ail .c om , 072 148 6900

Die susters is betrokke by ʼn projek waar kos aan bejaardes by aftree-oorde bedien word. 22 Susters help op ʼn roteerbasis om die kos op te skep. Ons het ook reeds macaroni, rys en geld vir maalvleis en hoender uit die gemeente ingesamel om met die kosvoorsiening te help. Ons sê baie dankie vir die finansiële hulp (R1490-), 16kg pasta en rys en die 4kg gevriesde groente wat deur die gemeente geskenk is.

Nutsman- Huisverbeterings/Teëls/loodgieterswerk/ deure/hekke/plafonne. Kwotasies. Hein 0726579274 Gymathstics – Aktiewe wiskunde program. Verander die manier waarop jou kinders wiskunde leer. Ouderdom, 3-9 jaar. Klasse in Afr/Eng. Ons stimuleer die kinders geestelik en fisies. Skakel Laurie 083 443 1507, laurie@gymathstics.co.za

U kan nou ook op ʼn baie maklike manier die projek ondersteun deur die stuur van ʼn SMS aan 34388 met die woorde Projek Sop, teen R2 per SMS.

Volhoubare projekte met genoeg ondersteuning word finansieel deur Helpende Hand bygestaan. Die kosvoorsieningsprojek is 'n volhoubare projek en indien daar genoeg SMS’e ontvang word, baat die KOÖRDINERING VAN BEGRAFNISSE Baie dankie vir almal wat aangebied het om te help projek finansieel daarby. Die bedrag wat die projek tydens begrafnisse met die skink van die tee en maak ontvang, word aan die hand van 'n glyskaal bereken van toebroodjies. Wat ons egter ook dringend wil vra, - afhangend van hoeveelheid SMS'e wat gestuur is. is mense wat bereid sal wees om die hele begrafnis te Met ‘n sms wat R2 kos, kan jy ‘n verskil maak van koördineer. Dit behels die bel van mense om te kom R200 vir ons tak se sopkombuis wat etes aan help met teeskink, en maak van broodjies. Die regsit Bejaardes voorsien. Sms asb Projek Sop na van die tafels op die betrokke dag, aankoop van sap, 34388. Die sluitings datum is geskuif na servette, blomme ens. Opruim na die tyd en sluit. Dit 20 Junie. Ons het op datum nog net 212 stemme is 'n belangrike funksie wat ons susters in ons ontvang maar dit beteken alreeds R16 200. gemeente doen, en hulp sal hoog op prys gestel word. Groot asseblief. Stuur ‘n sms. Amanda 084 9010109 / amandaw1971@gmail.com

CENTURION CHRISTELIKE LAERSKOOL

Onthou die

Hemelvaartdiens

nooi al die SENIORS na ons

29 Mei om 19:00, olv Centurion

Hemelvaartdiens op 29 Mei 2013 om

Ouers met klein kindertjies

09:00

Die moederskamer is beskikbaar vir Mammas met babas. Kleuters en pleuters word verwelkom in die konsistorie vanwaar die ouers die diens kan volg op ‘n TV skerm.

gelei deur Ds Gerrit Kruger Na afloop van die geleentheid sal daar koek en tee bedien word

6

Moeilikhede en Struikelblokke Uit “In die begin was die Woord—G.S. Wegener” Die grootste moeilikhede het egter by die vertaalwerk self voorgekom. Immers, ‘n nuwe godsdienstige taal moes geskep word, omdat Afrikaans voorheen weinig of nooit in die godsdiens gebruik is nie. Wat dit taak nog moeiliker gemaak het, was die feit dat eers afgebreek moes word voordat gebou kon word; die ou Statevertaling moes plek maak vir die nuwe Afrikaanse vertaling. Vandaar dat die bekendste dele van die Bybel die grootste moeilikhede opgelewer het. Vandag sal dit vreemd klink as ons sê dat die Tien Gebooie, die Onse Vader, die aanspreekvorm van die mens tot God en van God tot die mens, of van Jesus tot sy dissipels, en baie ander wat vir ons nou as vanselfsprekend voorkom, lang en ernstige bespreking uitgelok het. Hoe moes byvoorbeeld die Afrikaanse vorm van die Nederlandse: “Gij zult niet” in die Tien Gebooie geskryf, word? Moes die “gij” (enkelvoud) “u” of “jy” wees, en wat is die Afrikaans ekwivalent van “zult niet”? Vir eers is dit ondenkbaar om in hierdie verband “u” te gebruik – hoe sou die Here aan die mens kon sê: U mag nie steel nie; u mag nie doodslaan nie? Dieselfde geld ook waar Jesus sy dissipels toespreek. Daarom is “jy” en “julle” in plaas van “u” gekies. Wat die werkwoord betref, was die besluit dat die vorm “mag nie” die juiste vorm in Afrikaans is om uitdrukking te gee aan die sterk negatiewe vorm van die Hebreeus. Ander alternatiewe soos “sal nie” en “moet nie” is swakker in betekenis. In die gebed van die Here is die “Onse” in “Onse Vader” behou, hoewel die Afrikaanse taalgebruik “ons” sou verg. Daar is egter gevoel dat die “Onse Vader” so ingeburger was in die godsdienstige taal van die volk dat dit onveranderd behou kon word. So is daar nog ander voorbeelde waaroor eers na lange beraadslaging tot ‘n besluit gekom is. Die eerbied van die gemeente vir die bekende name van God het meegebring dat dit moeilik was om “Zoon Gods” en “Zoon des menschen” te vervang deur “Seun van God” en “Seun van die mens”, ja, selfs die voornaamwoord “Hom” in plaas van “Hem” het vir sommige oneerbiedig gelyk, as dit op die Opperwese toegepas word. Vandag besef ons dat die eerbied of oneerbiedigheid nie in die word self geleë is nie, maar in die wyse waarop dit gebruik word. Die uitkoms van al hierdie arbeid is nie alleen ‘n nuwe vertaling van die Bybel nie, maar ook die skepping van ‘n nuwe (Afrikaanse) Bybeltaal wat voorheen nie bestaan het nie. Die aanvraag na Bybels was van die begin af so groot dat daaraan met moeite voldoen kon word. Vyf-en-twintig jaar ná die eerste vertaling kon die Bybelgenootskap reeds die driemiljoenste Afrikaanse Bybel op ‘n openbare plegtigheid aan die Administrateur van Kaapland oorhandig.

(volgende week: Van hersiening tot Nuwe Vertaling)

3


EVANGELISASIEKOMMISSIE

Mannedag 2014

Die roeping van die Evangelisasiekommissie is om die gemeente te lei en te ondersteun in elke lidmaat se taak om oor die redding in Christus te getuig, mense dissipels in Christus te maak en hulle oor Christus te leer. Die kommissie bestuur verskeie aksies en projekte en betrek die gemeente op verskeie maniere om hul missionêre roeping uit te leef. Die missionale aksies van die kommissie behels die volgende: Bediening: Engelse Eredienste Sotho Eredienste Geletterdheidsklasse Evangelisasie onder Afrikaanssprekendes Bybelverspreiding: Bybelgenootskap en Biblos Ondersteuning Plaaslik: Gereformeerde Kerk Tembisa Giyani: Uitreikaksies en ondersteuning Mukhanyo Teologiese Kollege: ondersteuning Mukhanyo Afstandsonderrig: ondersteuning en aanbieding van klasse in Centurion, Tembisa en Botswana Ondersteuning Buiteland: Mosambiek: ondersteuning en uitreikaksies na Hefsiba Theological College Zambië: ondersteuning en uitreikaksies na Covenant Theological College Sendeling in Indië: Ettienne Vercuiel (lidmaat van GKC) Sendelinggesin in Botswana: Eben en Phia le Roux (lidmate van GKC) Kommissielede en hul verantwoordelikhede is as volg: Eddy Niezen – Voorsitter en sameroeper vir Bybelverspreiding, Mukhanyo en Zambië projekte Gerrit Kamper – Skriba en sameroeper vir GK Tembisa en Sotho bedienings Ds Maarten van Helden – leraar en sameroeper vir Engelse eredienste Ds Gerrit Kruger – leraar en sameroeper vir Evangelisasie onder Afrikaansprekendes Ds Maarten Mosiwa – GK Tembisa, Sotho Bediening en Geletterdheidsklasse Marcel Brands – voorsitter van Engelse eredienste se reëlingskomitee Attie van der Walt – sameroeper van Mosambiek projekte

Vandag is jou laaste kans om te bespreek vir die Mannedag! Wanneer: 24 Mei 2014 @ 15:00 Waar: Erasmuslaan 62, Raslouw Koste: R20 per persoon Tema: Wilde Weste, Spreker: Ds. Braam Kruger Bring jou eie kampstoel & drinkgoed Aanwysings vanaf die kerk: Draai links in Basdenlaan Draai regs in Rabiestraat Draai regs in Jeanlaan, Jeanlaan word Lyttletonweg wat weer Saxby word Draai links in Ruimteweg, ry ongeveer 4km Draai regs in Erasmuslaan, ry ongeveer 2,4 km Kyk uit vir die Cowboys wat jou sal verwelkom! Kontak Erna Olivier vir enige verdere inligting: 082 3322 118

Die Bybelskool nooi jou hartlik uit….

Toedeling van Evangelisasiekommissie se begroting vir 2014: GK Tembisa en Sotho bedienings

51.0%

Evangelisasie – Plaaslik (Engelse Bediening en Mukhanyo)

12.8%

Evangelisasie – Buiteland (Mosambiek en Zambië)

24.7%

Sendelinge van GK Centurion (Indië en Botswana)

11.5%

om Dinsdagaand net voor 7 uur saam te kuier en luister na John Piper se vertolking van sy aangrypende gedig oor die lewe van Job. Die boek Job bied telkens ‘verrassende’ antwoorde op vrae en worstelinge oor die sin van lyding en swaarkry. Hierdie voorleesvideo en gesellige samesyn dien as afsluiting van die Bybelskool se studie oor die boek Job en almal is welkom! Stuur asb ʼn sms na Nelly by 082 921 4904 om getalle te bevestig

4

5

Kommunikaatjie 18/5/2014i  

Nuusbrief GK Centurion

Kommunikaatjie 18/5/2014i  

Nuusbrief GK Centurion

Advertisement