Geref. Kerk Centurion

Geref. Kerk Centurion

Centurion, South Africa

ROEPING VAN GK CENTURION

Om ware kerk te wees wat in navolging van Jesus Christus groei deur God in gees en waarheid te aanbid, mekaar in liefe te (be)dien, ligdraers in die wêreld te wees, sodat ons geloof deur dade volkome kan word in dankbaarheid, liefde, eensgesindheid, toewyding en gehoorsaamheid

www.gkcenturion.co.za