Page 1

Baie welkom by Gereformeerde Kerk Brooklyn. Mag jy hier geestelik tuiskom en saam met ons GROEI in die geloof.

18 Oktober 2009

Die huisgesin dra ‘n spesiale waarheid Waar: Duxbury 09:30 Predikant: Fanie van der Schyff Skriflesing

Preekskema: geen

Sang: Sb 7-2: 1 en 2 Sb 20-1: 5 en 6 Ps 18A: 1 en 14 Ps 146B: 1,4 en 6 Sb 9-2: 1,2,8 en 9 Sb 10-2 Ps 150A:1-3

Waarvoor is jy bang? Waar: Duxbury 18:30 Predikant: Griffel van Wyk Skriflesing 1 Joh 4:7-21

Preekskema: God se liefde wat ‘bang’ wegvat is soos ‘Detol’ wat kieme wegvat.

Sang: Ps 147b:1,3 [tweede melodie]

God se koninkryk teenoor aardse koninkryke Waar: Karmel 09:00 Troye 10:00 Predikant: Ds Fanus Heystek

Skriflesing: Daniël 2: 31-45


Rietvallei voedingskema Soos u reeds weet is die diakonie betrokke by die Rietvallei voedingskema. Ons samel nie bederfbare kosse in wat weekliks versprei word onder mense in ons gemeentes in Daspoort, Elandspoort en Pretoria- Wes. Hierdie mense kan regtig nie eers die basiese voedsel bekostig nie. Indien u 'n bydrae wil maak, kan die volgende kosse in die houtkis in die voorportaal geplaas word: mieliemeel, suiker, rys, melkpoeier, macaroni, spaghetti, soppoeier, soja, blikkies gemengde groente, vis, vleis, konfyt, grondboontjiebotter, koffie, badseep, toiletpapier.

Dagboek: Vandag Katkisasie Les 20 Maandag 10:00 Jeugdeputate 17:30 KVA vergader in konsistorie 19:00 Bybelskool Woensdag 18:00 Diakonie vergader in die konsistorie 19:00 Kerkraad en Diakens vergader in kerkgebou Donderdag 10:00 Sestig Plussers in die moederskamer

AUGUSTUS DANKOFFER 2009 Beste KVA-lid en gesin Fanie en Elmarie wil graag DV Sondag 25 Oktober saam met die KVA kuier by The Hillside 283. Julle word dus hartlik uitgenooi na 'n mosaik-buffetete saam met die ander lede van die KVA en hul gesinne. Bring asseblief die volgende saam: Eie eetgerei en drinkgoed (ons sal sommer van die saalstoele leen vir die geleentheid maar as jy jou eie gemaklike seilstoel verkies bring dit saam) 'n Vleisgereg en bykos (ons pak alles uit en skep ons eie buffetete) Elmarie sal sorg vir die nagereg en koffie Laat weet asseblief of julle kan kom deur 'n e-pos te stuur of sms na 0834466096 of 0842453935 Ons sien uit daarna om julle by ons te ontvang.

Troyestraat diensgroep verkoping Die diensgroep vra asseblief weer enige ou klere, beddegoed, handdoeke, ens. Enige iets is baie welkom. Enige artikel vir ons wit olifant tafel sal ook baie waardeer word. Broodpanne, koffie bekers, messe, vurke, lepels en borde, alles word benodig. Baie dankie

Met groot dankbaarheid rapporteer ons dat R226,086 ontvang is. Ons kort dus nog R23,914 om ons doelwit bedrag van R250 000 te bereik. Indien u nog ‘n bydrae wil maak om die tekort uit te wis is u welkom.

Jy kan jou bydrae per koevert stort of dit direk in die Kerk se bank-rekening deponeer op die volgende rekening: Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn, rekeningnommer 540 340 110, Takkode: 334, 745, ABSA Bank, Lynnwoodweg. Merk asseblief u bankdeposito duidelik met u van, voorletters en noem-naam, en dat dit vir Augustus Dankoffer bedoel is.

Die Groot Gryse... Klein voor God Centurion Blaasorkes Die geloofspad van Paul Kruger opgevoer deur Carel Trichardt in die ouditorium UP Groenkloofkampus op Saterdag 24 Oktober om 19:00. Bespreek by 012 379 7531. Kaartjies R70 en R30.


Bedanking

Gelukwense aan die verjarendes...”

Die Troyestraat inwoners wil graag die Agapé diensgroep bedank vir die heerlike lentetee en bederf-oggend. Dit was heerlik en word van harte waardeer.

“Die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.” 1 Joh 2:17 18/10 Pieter van der Mescht 084 417 5456 18/10 Tanya Cameron 083 680 7082 19/10 Ignus Ferreira 083 257 3388 19/10 Ursula marais 082 372 6906 20/10 Stephanie Henning 012 440 7569 20/10 Tinus van Wyk 012 341 6691 21/10 Nicolaas Minnie 082 572 3101 21/10 Griffel van Wyk 082 354 3726 21/10 Riaan Prinsloo 082 756 1785 21/10 Lizunda Badenhorst 083 504 7327 22/10 Hugo Breed 012 362 5994 22/10 Elmarie van der Schyff 012 348 2467 23/10 Louis van Wijk 084 301 6984 23/10 Frieda Pretorius 012 361 3830 24/10 Malwande Mdonga 079 904 3264 24/10 Alida Schalekamp 072 443 5290

Rugbyaand 2009 GK Elandskraal bied op Vrydagaand 6 November om 18:30.by die Buffelsaal ATKV Oord, Buffelspoort `n rugbyaand aan waartydens verskeie Rugby legendes asook huidige rugbyspelers teenwoordig sal wees. Kaartjies kos R250.00 pp of R2500.00 per tafel vir 10 persone en dit sluit `n drie- gang maaltyd in. Vir navrae of besprekings kontak Ds Lourens Nel 084 491 0463 of Piet Eloff 082 920 8904.

Naasteliefde: Siekte Gerda Snyman (083 625 6353) se broer is in die intensiewe eenheid van ‘n Johannesburgse hospitaal en hy is baie ernstig siek. Ons bid vir Pieter en Gerda in die tyd krag en sterkte toe. Hannie van der Walt (084 370 5602) is in die hospitaal opgeneem. Ons bid haar spoedige beterskap toe. Annatjie Jurrius (072 207 2549) is in Montana hospitaal opgeneem na ‘n besering, terwyl haar eggenoot Dirk Jurrius se gesondheid so verswak het dat hy tydelik oorgeplaas is na Karmel. Ons bid beide spoedige beterskap en herstel toe. Marinus Janse van Rensburg (083 413 1328) sterk aan in die Wilgers hospitaal nadat hy masels en toe longontsteking opgedoen het. Ons bid hom spoedige herstel toe.

Meelewing Jennimarie Davidson is die 13 de Oktober oorlede. Ons bid haar familie en vriende die vertroosting van die Here toe in die tyd.

KVA vergadering Die KVA vergadering wat geskeduleer was vir Donderdag 8 Oktober is geskuif na Maandag 19 Oktober. Die Kerkraad vergadering wat geskeduleer was vir Woensdag 14 Oktober is geskuif na Woensdag 21 Oktober.

NCD Vraelyste Net ‘n vriendelike versoek aan almal wat die vraelyste per pos ontvang het om dit asseblief so spoedig moontlik by die kerkkantoor in te handig.

Vertrek met attstasie Vorster Daniël T Ingekom met attestasie Van der Walt Johan

3

Krugersdorp Magalieskruin


Hervormingsfees Die jaarlikse Hervormingsfees vind in Wapadrant se kerkgebou plaas op 25 Oktober om 17:30 en nie 18:30 (soos in die verlede nie)

weekliks voor Woensdae 12:00 geneem vir aflewering op Vrydae. Stuur gerus 'n e-pos sodat die pryslys/bestelvorms aangestuur kan word. Dr Johann le Roux jler@telkomsa.net 012 803 2262; 083 292 6919

Sestig Plussers Wie: Bettie Wiechers Wat: Stress en die hantering daarvan. Waar: Moederskamer Wanneer: 22 Oktober 2009 Hoe laat: 10:00 Sien julle daar Niek Wiechers 012 361 5067

Fanie e-pos

Juventus afsluiting

U word uitgenooi na ‘n Grap-en –Kreun aand op DV Vrydag 30 Oktober 2009 om 18:30. Dit is ‘n sangaand in die trant van die Grafsteensangera, vandaar die naam van ons aand. Tot dusver het 9 gemeentes gereageer. Gemeentes kompeteer met mekaar oor hoe ons lyk en dink en wat ons doen wanneer ons grappenderwys kreun terwyl ons sing. Elke gemeente sing 3 liedjies op die grafsteensangers se manier en beoordelaars sal 1e,2e en derde plekke aanwys. Laat weet so gou moontlik of u gaan deelneem. Johan Nel. E-pos: neljohan@esnet.co.za

Kom geniet vanaand ‘n lekker Juventus afsluiting met kaas en wyn net na die erediens.

Derdepoort Hoenderprojek Die Gereformeerde Kerk Derdepoort het in minstens twee opsigte tekorte: 1. Daar is nie genoeg fondse om 'n voltydse predikant te onderhou nie. Daarom doen Dr Johann le Roux (Brooklyn emeritus) diens in die gemeente op 'n deeltydse basis. 2. Die diakonie se uitgawes is ongeveer dubbeld hulle inkomste. Om nie 'n bakhand-staan gemeente te wees nie, het Derdepoort die hoenderprojek saam met dr Johann begin. Aangesien dit sy besigheid is stel dit hom in staat om deeltyds te kan bedien. Die diakonie ontvang R3 per kg vir elke kg waarvoor hulle bestellings kry. Hoendervleis, vars tot gevries, letterlik van kop tot tone, en alle snitte is beskikbaar in houers van ongeveer 10 kg. Die hoenders word by 'n geregistreerde abbatoir geslag. 'n Pryslys/bestelvorm is beskikbaar by jler@telkomsa.net. Bestellings word

Uiteindelik na ‘n gespook en ‘n gespartel is Fanie se internet en e-pos in ‘n werkende toestand. Sy e-pos adres is fanie@gkbrooklyn.org.za.

Akasia “Grap en kreun” aand

Inligting en berigte vir die Hart en Hand moet asb voor Donderdagoggend 10 uur aan die kerkkantoor deurgegee word!!

4


gebruik u noemnaam, voorletters en van as verwysing. Baie dankie!

Parkeerskyfies

By die deure is parkeerskyfies met die nuwe logo op beskikbaar. Neem gerus vir u daarvan

Neem Kennis:

Banke by die deur

Hierdie Sondag :18 Oktober 2009 Diensbeurte Ouderling:Eben Diaken: Nicolaas Venter Erasmus Kollekte Onder die diens: By die deure: Diakonale werk Dankbaarheidsfonds Volgende Sondag: 25 Oktober 2009 Diensbeurte Ouderling Diaken: Stephan v/d Merwe Kollekte Onder die diens: By die deure: Diakonale werk Bybelverspreiding Diensbeurte Troyestraat 25/10 Harm Schreurs, Coetzee van Rooy, Jan v/d Merwe Skinkbeurte vir Duxburyweg 18/10 Erna, Gr10 Ons dank ook aan die kontakpersone en hul helpers. 25/10 AG06, Gr 0, Gr 01, Gr5

Ouers met klein kindertjies word versoek om die gemerkte banke agter in die kerkgebou te gebruik.

Ons Webtuiste:     

Laai preke af Lewer kommentaar op preke Vra vrae en gesels saam op die blog Kry gemeente nuus en info Hart en Hand inhoud

als by www.gkbrooklyn.org.za

Kontak ons… Kantoor: Rentia de Beer (012) 362 0069 kantoor@gkbrooklyn.org.za www.gkbrooklyn.org.za Posbus 11168, Hatfield, 0028 Dr Fanie van der Schyff (012) 348 2467 / 083 446 6096 fanie@gkbrooklyn.org.za Ds G van Wyk: (012) 362 0320 / 082 354 3726 griffel@gkbrooklyn.org.za

Bank besonderhede: ABSA, Lynnwood tak, takkode: 334 745 Rekeningnommer: 540 340 110 Naam: Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn. Indien u enige bydraes elektronies inbetaal,

5

www.gkbrooklyn.org.za

Hart & Hand - 18 Oktober 2009  

Nuusbrief van Gereformeerde Kerk Brooklyn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you