Page 1

19 Junie 2011

Baie welkom by Gereformeerde Kerk Brooklyn. Mag jy hier geestelik tuiskom en saam met ons GROEI in die geloof.

Werk, werk, werk Waar:

Preekskema:

Wil jy wees waar jy is? Wil jy doen wat jy doen? Is dit waarvoor jy elke dag opstaan die moeite werd? Gedagtes oor die eentonigheid van opstaan, eet, werk, slaap, opstaan, eet, werk, slaap

Duxbury 9:30

Predikant: Griffel van Wyk

Teks: EfesiĂŤrs 6:5-8

Sang:

Ps 147b:1,2,4 Sb 1-1:2 Sb 20-1:1,2,3 [Melodie Ps. 134] Sb 20-1:4,5 [Melodie Ps. 134]

Net een Evangelie Waar:

Preekskema:

Is ons Jesus en Jesus van die Nuwe Hervormers en Jesus van die GalasiĂŤrs dieselfde Jesus as die Jesus van die Woord.

Duxbury 18:30

Predikant: Fanie van der Schyff Skriflesing Gal 1: 1-10 (7)

Sang: Sb 20-1: 5,6 Sb 20-2: 5,6,7 Sb 15-7: 4,5 Ps 33A: 5,6

Ons is Jesus se getuies oor die aanklag teen ons, Waar: Karmel 09:00

Troye 10:00 Predikant: Ds Fanus Heystek Skriflesing:

Romeine 8:31-39 (33)

Preekskema Ons kyk na die volgende: 1. Wie die uitverkorenes in Rome aangekla het. En wie ons vandag kan aankla.


2. Waarvan en waarom gelowiges aangekla word. 3. Wat ons as getuies van Jesus op die aanklagte moet antwoord.

Sang: Ps 29: 1, 3 + 5 Ps 119: 1 Ps 4: 1 Sk 15-5:1, 4 + 7

Bread? Where: New Life City Church Reitz str 09:00 – 11:00

Scripture:

Text:

John 6:60-71

Jesus alone is the bread of life that gives eternal life

Pastor: Derrick Mashau

Gereformeerde Kerk Rietvallei Tel: (012) 345 20490828973966 naas@gkrietvallei.co.za

Naasteliefde: Aangesien ons almal lede van die liggaam van Christus is, wil ons graag mekaar se lief en leed deel, meeleef en daaroor saambid. Indien u bewus is van enige siekte of krisisse neem die vrymoedigheid en kontak die Kerkkantoor, dat ons dit onder die gemeente se aandag kan bring. Vir meer sensitiewe persoonlike sake is u welkom om een van die predikante te kontak

Nuus van Troyestraat

Die KLEREVERKOPING het ‘n opbrings van meer as R 1500 opgelewer en die PANNEKOEKE het ons fonds met ‘n verdere R 2000 aangevul. Ons waardering aan almal wat hard gewerk het. Die eintlike pluspunt is dat ons nuwe vriende kon maak en mekaar beter kon leer ken. Skouer aan skouer stap ons in dienswerk die weg na die hemelpoorte. Ons aardse tyd kry deur opofferings ‘n dieper dimensie. In Augustus word ‘n KERRIE + RYS oggend beplan.

Siekte:

Coert van der Walt se gesondheid is nie na wense nie en ons bid hom en suster Erla die krag en sterkte van ons Hemelse Vader toe.

To all ministers and elders interested in Church Revitalization

Dagboek: Woensdag 10:45 Bybelstudie in Nebohofsaal Vrydag Skole sluit

The next CRUMA Seminar on Church Revitalization will be held in Pretoria (Sunnyside) on the 25th and 26th of July 2011. Please reserve the date in your Calender. More information will be sent ASAP Ds Naas Ferreira

Instrumente!

Enige iemand wat instrumente kan bespeel en belangstel om betrokke te raak by die

2


musiekbediening word gevra om vanoggend of vanaand na die erediens agter te bly en met Phillip Loots te gesels.

23/06 24/06 25/06 25/06 25/06

Ons wil asseblief almal se epos adresse hê – stuur sommer ’n epos met jou naam en van na

Chrissie van Vuuren 012 343 0390 x 181 Jeanette Oosthuizen 082 293 7285 Rudi Brits 073 151 5103 Naas Steenkamp 084 264 9724 Dawid Snyman 083 669 4667

Eljadahuis

Daar word maandeliks baie gesinne gehelp met die kosse wat regoor Pretoria deur gemeentes ingesamel word. Baie dankie Brooklyn gemeente vir jul gereelde en gulhartige bydraes! Die nie bederfbare kosse kan in die houtkis in die saal se voorportaal geplaas word. Baie dankie.

kantoor@gkbrooklyn.org.za

Baie dankie vir jou finansiële bydrae! Met meer bydraes groei ons impak!

ABSA, Hatfield tak, takkode: 334 745

Moot-jeugkamp

Rekeningnommer: 540 340 110

Streeksinode Pretoria se skoolverlaterskamp vir Gr 10 - 12 leerders is om die draai! Geestelike groei, probleem hantering, berading sowel as pret, sports en baie kuier vir jongmense. 1 - 8 Julie teen R750 Alle besonderhede is by www.mootkamp.co.za en die inskrywings vind ook via die webtuiste plaas.

Naam: Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn. Indien jy enige bydraes elektronies inbetaal, gebruik jou noemnaam, voorletters en van as verwysing. Baie dankie!

Bankbesonderhede - Diakonale-kas: ABSA tjekrekening, Diakonie Gereformeerde Kerk Brooklyn, rek nr: 540 280 126. (tak –Hatfield)

Sestigplussers

Pannekoektyd by Harrie’s Pancakes, Pretoriusstraat (regoor die Amerikaansse ambassade) op 23 Junie om 10:00. Sien julle daar!! Niek

Gelukwense aan die verjarendes...” “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle”Joh 14:27 19/06 19/06 20/06 20/06 20/06 21/06 21/06 22/06 22/06 22/06 23/06 23/06

Hestie du Plessis Rika Lubbe June Breedt Thinus de Wet Dina Naude Bellie van Wyk Riekie Buter Ruaan van Wyk Gerhard J v Vuuren Steinman de Bruyn (snr) Marilee Bouwman Leonore Jacobs

Bybelstudie

072 383 9510 083 454 8167 012 345 0072 083 268 2889 012 341 4092 083 602 1662 012 361 4126 082 597 7748 082 551 8647 082 559 8786 084 780 5701 082 775 4401

Woensdag 22 Junie om 10h45 in Nebohofsaal. Tema (op versoek): ‘n Oorsig oor die boek Openbaring.

Dissipelskapkafee

Maandagaand om 19:00 hou ons Dissipelskapkafee in die kerksaal. 20 Junie : Gebed is om op God se woord te antwoord – Paul. Die Kafee sal weer na die skoolvakansie, op 18 Julie oopmaak. Paul sal dan die gesprek oor ‘Die Groei storie’ lei.

3


Sien inligtingtafel in die saal

Moet dit nie misloop nie!!! Almal is baie welkom!!

Kantoor: Rentia de Beer en Ela Mostert (012) 362 0069 kantoor@gkbrooklyn.org.za www.gkbrooklyn.org.za Posbus 11168, Hatfield, 0028

Drakensberg-seunskoor Op 22 Julie om 19h00 tree die wêreldbekende Drakensberg-Seunskoor op in die St Mary's DSG saal in Duxburyweg Hillcrest; een van die min kore in Suid Afrika wie se roem ver buite die landsgrense strek Hulle het sopas teruggekeer van 'n drie weke toer deur die VSA met 'n uitgebreide repertorium van klassieke, pop -en volksmusiek Kom geniet 'n wonderlike aand saam met jong talentvolle stemme Fondse gegenereer word aangewend vir die Gereformeerde Kerk Pretoria- Brooklyn se uitreik-programme. Kaartjies @ R120 is beskikbaar by: Kerkkantoor 012 362 0062 Harm Schreurs Daan Guillaume Bets Engelmohr Esther Naude Wina Cameron Fanie van der Schyff

of Computicket.

Predikante verbonde aan die gemeente: Fanie van der Schyff (Hoofsaaklik lidmate bo 30jr.): (012) 348 2467 / 083 446 6096 fanie@gkbrooklyn.org.za

Neem Kennis: Hierdie Sondag : 19 Junie 2011 Diensbeurte Ouderling: Schalk Diaken: Joêlna van Vuuren Heslinga Kollekte Onder die diens: By die deure: Diakonale werk Uitreikfonds Volgende Sondag: 26 Junie 2011 Diensbeurte Ouderling Hendrik Diaken: Anita Cilliers Helberg Kollekte Onder die diens: By die deure: Diakonale werk GKSA Sustentasiekas Diensbeurte Troyestraat 19/06 Pieter Heslinga, Petrus Bekker

082 376 0527 083 254 2994 082 320 9133 072 212 6203 082 859 5216 083 446 6096

Vertrek met attastasie: Mdonga Malwande Zulu Benjamin De Lange Petro

Wapadrant Promosa Wonderboom-Suid

Ons Webtuiste: • • • • •

Laai preke af Lewer kommentaar op preke Vra vrae en gesels saam op die blog Kry gemeente nuus en info Hart en Hand inhoud

Diensbeurte Troyestraat 26/06 Colin Cameron, Tjaart Busua Skinkbeurte vir Duxburyweg 19/06 Anita Cilliers, Gerda Carney 26/06 Joëlna Heslinga

als by www.gkbrooklyn.org.za

Kontak ons…

Admin-hulp op Sondae: Marga Koelman

082 923 2346

4


Griffel van Wyk (Hoofsaaklik lidmate onder 30jr.): (012) 362 0320 / 082 354 3726 griffel@gkbrooklyn.org.za Fanus Heystek (Troyestraat bedieningspunt) (012) 542 3662 / 073 777 1254 fansan@lantic.net Derrick Mashau (New Life City Church. Kerkplant in Sunnyside – afgesonder van Teologiese Skool Potchefstroom) 082 971 2725 kwstdm@puk.ac.za Brian de Vries: (Hoof van Mukhanyo Teologiese Skool afgesonder van Heritage Netherlands Reformed Congregation) (013 947 2179 / 079 933 9884 briand@mwf.net

www.gkbrooklyn.org.za

5

Hart en Hand 2011-06-19  
Hart en Hand 2011-06-19  

Hart en Hand Nuusbrief vir GK Brooklyn

Advertisement