Page 1

Newsletter Inwestora LISTOPAD 2018 r.


Szanowni Państwo, Prezentujemy listopadowy newsletter spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy, chcąc budować nową, otwartą politykę informacyjną spółki oraz informować naszych obecnych i przyszłych akcjonariuszy o najważniejszych wydarzeniach z życia PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Zapraszam do zapoznania się z publikacją, a jeśli mają Państwo pytania dotyczące funkcjonowania PROJPRZEM MAKRUM S.A., zachęcam do kontaktu z nami.

Z poważaniem, Anita Depka-Prądzyńska, Specjalista ds. Relacji Inwestorskich


Kurs akcji PROJPRZEM MAKRUM – listopad 2018

Kurs akcji pomiędzy ostatnim dniem październikowych i listopadowych notowań zmienił swoją wartość z 23,90 zł na 24 zł, dając w tym okresie stopę zwrotu na poziomie 0,42%. Średnia wartość kursu w listopadzie to 23,82 zł. Najwyższa wartość jaką osiągnął kurs w tym miesiącu to 24,90 zł – na tym poziomie znalazł się dnia 16.11.2018.


Kurs akcji PROJPRZEM MAKRUM – miniony kwartał

12.09.2018 Dywidenda 1,10zł/akcję

W okresie ostatnich trzech miesięcy, kurs wzrósł z wartości 19,10 zł (ostatni dzień sierpnia) do 24 zł (ostatni dzień listopada), dając stopę wzrostu na poziomie 25,7%. Początek kwartału charakteryzowała mała amplituda kursu, który szybko zaczął rosnąć w kolejnych dwóch miesiącach okresu. Stopę zwrotu dodatkowo zwiększa dywidenda w wysokości 1,10zł, której wypłata nastąpiła 12 września. Najwyższą wartością w okresie tego kwartału było 25,00 zł, które kurs osiągał w dniu 22 października.


Dynamiczny wzrost kursu PROJPRZEM MAKRUM – perspektywa roczna

12.09.2018 Dywidenda 1,10zł/akcję

W perspektywie dwunastu miesięcy, kurs akcji dokonał znacznego wzrostu – z wartości 12,90 zł do 24 zł, co daje roczną stopę zwrotu na poziomie 86%. Zwrot z inwestycji dodatkowo zwiększa dywidenda w wysokości 1,10zł, której wypłata nastąpiła 12 września. Największe wzrosty wartości kurs osiągnął na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 oraz w październiku 2018.


Zmiany ceny akcji PROJPRZEM MAKRUM na tle rynku

Zmiany cen na tle rynku, dane pobrano: 03-12-2018, godz. 9:00, źródło: Bankier.pl

W perspektywie ostatnich 5 lat, akcje PROJPRZEM MAKRUM S.A. zachowywały się zdecydowanie lepiej niż cały rynek. Zanotowaliśmy wzrost wysokości 115,11%, czyli ponad 11-krotnie wyższą stopę zwrotu niż indeks WIG (indeksu szerokiego rynku), który wzrósł w tym okresie tylko o 10,54%.

Również w perspektywie 2-letniej, rocznej, półrocznej i kwartalnej i miesięcznej zanotowaliśmy wzrost dużo wyższy niż WIG, który notuje w tych okresach ujemne lub kilkunastokrotnie niższe stopy zwrotu. PROJPRZEM MAKRUM wypadł również lepiej od reprezentującego branżę indeksu WIG-BUD, który w większości opisywanych okresów przynosił straty.


Publikacja wyników finansowych trzech kwartałów 2018 roku Skonsolidowane przychody Grupy PROJPRZEM MAKRUM w trzech kwartałach bieżącego roku wyniosły 196,1 mln zł, wzrastając o 42% w porównaniu z 3Q 2017 r. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 14 mln zł, wobec 7 mln w analogicznym okresie minionego roku, a zysk netto wzrósł do 9,1 mln, wobec 3,5 mln rok wcześniej. EBITDA Grupy wzrosła o 55%, do sumy 16,6 mln zł.

-‘Trzy minione kwartały były dla spółki bardzo owocnym czasem. Nie tylko przyśpieszyliśmy rozwój w najważniejszych segmentach operacyjnych naszej Grupy Przemysłowej, ale również podzieliliśmy się w tym czasie zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając wysoką dywidendę. Zauważamy coraz pozytywniejszy odbiór spółki przez rynek, co zaczyna być również widoczne w naszym kursie akcji. Przed nami jednak jeszcze duży potencjał rozwoju’ – komentuje Piotr Szczeblewski, Prezes PROJPRZEM MAKRUM S.A.

W sprawozdaniu za 3Q wyodrębniono trzy główne segmenty operacyjne. Kolejny okres największą rentowność w Grupie osiągnął segment budownictwa przemysłowego, co jest efektem realizacji zakontraktowanych w minionym roku wysokomarżowych umów. Segment ten odnotował 75 mln przychodów, wobec 12,3 mln w III kwartałach 2017. W związku z dynamicznym rozwojem, z początkiem listopada, firma postanowiła uruchomić oddział we Wrocławiu. Jest to trzeci oddział spółki, po Bydgoszczy i Poznaniu.


Publikacja wyników finansowych trzech kwartałów 2018 roku Systemy przeładunkowe czyli segment operacyjny spółki postrzegany jako najbardziej perspektywiczny w związku z boomem na rynku e-commerce i rozwojem centrów dystrybucyjnych, zanotował przychody na poziomie 96 mln zł (76,2 mln po III kwartale 2017 r.). W tym segmencie sprawozdawczym ujęto także sprzedaż najnowszego produktu Grupy – innowacyjnych systemów parkingowych MODULO. Łącznie segment ten posiada prawie połowę udziałów w przychodach spółki.

Jedynym segmentem w działalności PROJPRZEM MAKRUM, który nie wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym, był segment maszyn i konstrukcji stalowych. Odnotował on 23 mln zł przychodów. Ich zmniejszenie w stosunku do minionego roku jest efektem zbycia nieefektywnego zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim. Obecnie trwają prace nad zwiększeniem potencjału produkcyjnego kluczowego zakładu spółki w Koronowie k./Bydgoszczy. Segment maszynowy obecnie, zgodnie z założeniami strategicznymi, skupi się na sprzedaży produktów własnych dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa surowców, ograniczając działalności usługową na cudzej dokumentacji.


Najważniejsze liczby po trzech kwartałach 2018

42% 26%

wzrostu przychodów r/r do poziomu 196,1 mln zł

wzrostu przychodów r/r w najbardziej perspektywicznym segmencie systemy przeładunkowe (do 96 mln zł)

6krotny

55%

wzrost przychodów w budownictwie przemysłowym (do 75 mln zł)

wzrost zysku EBITDA (do 16,6 mln zł)

2krotny

wzrost sprzedaży krajowej, utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży zagranicznej


Najważniejsze liczby po trzech kwartałach 2018 Przychody skonsolidowane ze sprzedaży (mln zł) 199,20

Wynik EBITDA (mln zł) 16,60 196,11

19,08 10,49

138,38

123,11

1,43 2016

2017

3Q 2017

3Q 2018

2016

6,92

3Q 2018

10,85

3,47

9,12

2017

3Q 2017

3Q 2018

14,04

-2,34 2016

3Q 2017

Wynik netto (mln zł)

Wynik EBIT (mln zł)

15,55

2017

-4,72 2017

3Q 2017

3Q 2018

2016


Czat inwestorski ze Strefą Inwestorów W listopadzie odbył się czat inwestorski, w którym na pytania dotyczące PROJPRZEM MAKRUM S.A., odpowiadał prezes zarządu spółki Piotr Szczeblewski. Czat zorganizowany został przez redakcję Strefy Inwestorów. W spotkaniu wzięło udział ponad 350 inwestorów, a prezes odpowiedział na 40 pytań. Zapraszamy do lektury zapisu czatu.

Zobacz pełną relację...


Czat inwestorski ze Strefą Inwestorów – przykładowe pytania Prezes Piotr Szczeblewski odpowiadał na pytania z różnych dziedzin funkcjonowania spółki – zaczynając od kwestii finansowych, poprzez organizacyjne, po kwestie istotne dla akcjonariuszy spółki. Przykładowe pytania prezentujemy poniżej, na pełną relację z czatu zapraszamy na blog spółki.

Z czego wynika wzrost przychodów aż o 40% rok do roku i podwojenie zysku? Główne dwa czynniki wzrostu przychodów to reaktywowanie działalności w budownictwie przemysłowym i rozwój sprzedaży w sektorze przeładunków. Podwojenie zysku wynika z wysokiej efektywności zarządzania projektami i rozwoju sieci sprzedaży. Wpłynęła na to również sprzedaż nierentownego zakładu w Sępólnie Kr. Czy to prawda, że na wniosek mniejszościowego akcjonariusza przegłosowaliście podwyższenie dywidendy w PJP? Tak, każdy głos jest dla nas ważny i każdy podlega dyskusji Walnego Zgromadzenia. W tej sytuacji WZA przychyliło się wnioskowi jednego z obecnych akcjonariuszy indywidualnych. Czy po sprzedaży zakładu w Sępólnie, zakład w Koronowie przejął cały potencjał produkcyjny? Tak jak sygnalizowaliśmy, produkcja w zakładzie w Sępólnie, polegająca na wytwarzaniu niskomarżowych konstrukcji stalowych, przynosiła straty. Nie kontynuujemy jej, pozostając w tym sektorze przy bardziej zaawansowanych technologicznie projektach oraz produkcji maszyn własnych. Zakład w Koronowie zaś, rozwijamy i przystosujemy głównie do zwiększenia wydajności produkcji w zakresie przeładunków i parkingów.

Zobacz pełną relację...


Trzeci oddział spółki PROJPRZEM Budownictwo W listopadzie swoje funkcjonowanie rozpoczął nowy oddział spółki PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o. Dotychczasowe projekty z zakresu budownictwa przemysłowego prowadzone były z dwóch oddziałów – Bydgoszczy i Poznania. W związku z dynamicznym rozwojem i potencjałem jaki zarząd PROJPRZEM MAKRUM widział na terenie województwa dolnośląskiego, z początkiem listopada bieżącego roku firma postanowiła uruchomić trzeci oddział zlokalizowany we Wrocławiu. Będzie on pokrywał swoim zasięgiem obszar polski południowej.


PROJPRZEM Budownictwo rozbudowuje zakład produkcyjny dla Shapers’ Prezentujemy kolejny z projektów realizowanych przez segmentu budownictwa przemysłowego Grupy PROJPRZEM MAKRUM. Jest to zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku produkcyjnego firmy Shapers’. Projekt realizowany przez PROJPRZEM Budownictwo jest dwuetapowy. Jego wartość opiewa na paręnaście milionów zł., a termin realizacji wyznaczono na kwiecień 2019 r. Etap 1 obejmuje rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku produkcyjnego wielofunkcyjnego położonego na terenie zakładu. Etap 2 to rozbudowa budynku wielofunkcyjnego produkcyjnego o obiekty nr 1; 2; 3 i 4 oraz przebudowa i rozbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania obiektu nr 5 wraz z kompleksową rozbiórką istniejących, kolidujących ze stanem projektowym, obiektów oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zobacz więcej...


O MAKRUM w prasie branżowej W ostatnim czasie MAKRUM ‘znaleźć’ można było nie tylko na seminariach i konferencjach, ale również w prasie branżowej. W ostatnich wydaniach dwóch ważnych tytułów branży maszynowej – magazynów ‘Infrastruktura’ oraz ‘Surowce i maszyny budowlane’, ukazały się artykuły oraz wywiady opisujące tradycje i produkty MAKRUM.

W setnym numerze “INFRASTRUKTURY” ukazał się wywiad z Janem Borodo – prokurentem Grupy Przemysłowej PROJPRZEM MAKRUM S.A. oraz Jackiem Korzeniewskim – kierownikiem działu konstrukcyjnego. Oprócz pytań o najnowsze projekty, pojawiły się również te dotyczące samej marki. Na przykład o to, co jest jej największa siłą. W magazynie “Surowce i maszyny budowlane” pojawił się natomiast artykuł, w którym poruszona została między innymi kwestia kooperacji we współczesnej produkcji maszyn.

Zobacz więcej...


MAKRUM na V Krakowskich Dniach Nawierzchni W połowie listopada spółka PROJPRZEM MAKRUM wzięła udział w V Krakowskich Dniach Nawierzchni – branżowej konferencji sektora drogowo-budowlanego. Marka MAKRUM pojawiła się na tym wydarzeniu, aby podzielić się swoim doświadczeniem producenta maszyn dla tej gałęzi przemysłu. Podczas wydarzenia, w trakcie dziewięciu sesji tematycznych, wygłoszone zostały 32 referaty dotyczące: recyklingu i ekologii, wymagań technicznych, wzmocnień i naprawy nawierzchni, asfaltów, w tym również asfaltów wysokomodyfikowanych , betonu cementowego, mieszanek mineralnoasfaltowych oraz nośności i trwałości zmęczeniowej nawierzchni. Dla nas szczególnie ważny był blok poświęcony recyklingowi, a dokładnie stosowaniu destruktu asfaltowego. Po wykładach mieliśmy okazję odpowiedzieć na wiele interesujących pytań związanych z jednym z popularniejszych produktów spółki – Granulatorem Destruktu Asfaltowego GDA, wykorzystywanemu przy procesie budowy dróg.

Zobacz więcej...


Serdecznie dziękuję za lekturę i zapraszam do kontaktu: a.pradzynska@projprzem.com

Zachęcamy również do śledzenia bloga PROJPRZEM MAKRUM i stron internetowych naszych spółek: www.blog.projprzem.com

Newsletter PROJPRZEM MAKRUM S.A. - listopad 2018  
Newsletter PROJPRZEM MAKRUM S.A. - listopad 2018  
Advertisement