Page 1

Newsletter Inwestora LISTOPAD 2016 r.


Szanowni Państwo, Pragnę zaprezentować listopadowy newsletter Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień. Chcemy informować o małych i większych sukcesach spółki, dobrych relacjach biznesowych z naszymi kontrahentami, naszych nowych produktach i projektach oraz wszystkich innych wydarzeniach z codziennego życia spółki. Zapraszam do zapoznania się z publikacją, a jeśli mają Państwo pytania dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., zachęcam do kontaktu z nami. Z poważaniem, Anita Depka-Prądzyńska Public Relations Manager

Zapraszam również do regularnego odwiedzania naszego BLOGA oraz do śledzenia nas na Facebooku (kliknij logo, aby przejść do wybranego profilu):


Stabilny kurs akcji GK IMMOBILE – listopad 2016 r.

Kurs akcji w listopadzie zmienił swoją wartość z 3,09 zł (31.10) do 3,45 zł (30.11) co daje miesięczną stopę zwrotu na poziomie 11,65%. To najdynamiczniejszy wzrost w przeciągu ostatnich miesięcy, mimo, że już wcześniej wróciliśmy do wzrostu w ujęciu miesięcznym, a długoterminowo cena respektuje tendencję wzrostową. Średnia wartość kursu w listopadzie to 3,12zł. Najwyższą wartością jaką osiągnął kurs w listopadzie 2016 r. było 3,45 zł – na tym poziomie znalazł się dnia 16 oraz 30 listopada.


Stabilny kurs akcji GK IMMOBILE – rok 2016.

Podczas pierwszych jedenastu miesięcy 2016 roku, kurs akcji wzrósł z wartości 3,08 zł do kwoty 3,45 zł, co daje stopę zwrotu na poziomie 12%. Dodatkowo Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w 2016 roku wypłaciła dywidendę, która zwiększa jedenastomiesięczną stopę zwrotu do 13,62%. Najwyższą wartością w tym okresie było 3,58zł osiągnięte podczas sesji 16.03 oraz 23.03


Stabilny kurs akcji GK IMMOBILE – perspektywa roczna

W perspektywie rocznej (listopad ’15 – listopad ‘16), kurs akcji wzrósł z wartości 2,55 zł do kwoty 3,45 zł, co daje stopę zwrotu 35,29%. Największe wzrosty wartości kurs osiągnął na przełomie listopada i grudnia oraz lutego i marca. Największą osiągniętą wartością w tym okresie było 3,58 zł – na tym poziomie kurs znalazł się podczas sesji 16 oraz 23.03 (najwyższa wartość kursu od 2009 roku).


Kurs akcji GK IMMOBILE dużo lepszy od rynku

dane pobrano: 01-12-2016, godz. 8:00

W perspektywie ostatnich 3 lat, akcje GKI zachowywały się zdecydowanie lepiej niż cały rynek. Zanotowaliśmy wzrost wysokości 155,56%

Jest to dużo wyższa wartość w porównaniu do Indeksu WIG (indeksu szerokiego rynku), który spadł w tym okresie o 9,86% oraz Indeksu Investorms, który wrósł o 14,11% Również w perspektywie ostatniego tygodnia, miesiąca, kwartału, półrocza i roku zanotowaliśmy dodatni wzrost wartości; dużo wyższy niż cały rynek.


Zdobycie kontroli w spółce Projprzem S.A. 29 listopada 2016r., Grupa Kapitałowa IMMOBILE, po ponad rocznym procesie zwiększania zaangażowania w inną bydgoską spółkę giełdową – Projprzem S.A., zakończyła ten proces przejęciem kontroli. Jego zwieńczeniem było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Projprzem S.A., podczas którego zapadły kluczowe decyzje dotyczące kontroli nad spółką. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. posiada obecnie 47,64% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 39,90% głosów na WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, obradujące 29.11 pośród podjętych uchwał, zadecydowało o nowym składzie Rady Nadzorczej Projprzem S.A. Spośród sześciu kandydatów zgłoszonych przez GK IMMOBILE, w Radzie zasiedli: Lech Cyprysiak, Mirosław Babiaczyk, Dariusz Skrocki, Jacek Nowakowski, Piotr Fortuna oraz Michał Królikowski. Nowa Rada Nadzorcza po obradach WZA, dokonała wyboru nowego zarządu spółki Projprzem S.A. W miejsce ustępujących – Prezesa Władysława Pietrzaka oraz Członka Zarządu Marcina Lewandowskiego – wybrano Rafała Jerzego jako nowego Prezesa Zarządu oraz Sławomira Winieckiego jako Wiceprezesa. Przeczytaj o historii zaangażowania w Projprzem S.A.


Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. W poniedziałek, 14 listopada 2016 r., Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. dokonała publikacji Raportu Finansowego za III kwartał 2016 roku. Komentarz Piotra Fortuny, Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego, do wypracowanych wyników: „W trzecim kwartale 2016 roku GK IMMOBILE osiągnęła przychody w wysokości niespełna 26 milionów PLN i zysk z działalności operacyjnej na poziomie 3,5 miliona PLN. Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 1,4 miliona PLN. Zgodnie z oczekiwaniami wysokie przychody i wynik operacyjny osiągnął segment hotelarski – przychody ponad 11 milionów złotych i wynik segmentu 3,7 miliona PLN. Narastająco w okresie od 01 stycznia do 30 września br. Grupa wypracowała przychody w wysokości ponad 72 milionów PLN, czyli o 11,6 % więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Największy udział w przychodach Grupy miał segment hotelarski – 36%, przemysł – 29% i przychody z developingu 19%. Zysk na działalności operacyjnej, narastająco po trzech kwartałach wyniósł 5,7 milionów PLN, na co złożyły się przede wszystkim dobre wyniki hotelarstwa, developingu i najmu aktywów. Wypracowany w trzecim kwartale zysk netto pozwolił na ograniczenie straty narastająco po trzech kwartałach bieżącego roku do około 0,3 miliona złotych. Przeprowadzone wezwanie na sprzedaż akcji PROJPRZEM S.A. pozwoliło na przekroczenie progu 33 % głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki. Na dzień dzisiejszy nasza Grupa posiada nieomal 50 % w kapitale zakładowym PROJPRZEM S.A. i można przypuszczać, iż po najbliższym walnym Spółki, wpływ GK IMMOBILE S.A. będzie adekwatny do stanu posiadanych akcji.” Zapoznaj się z dokumentami Raportu 3Q2016


Komentarz dla Inwestorzy.tv Piotr Fortuna dla Inwestorzy.tv - o wynikach za 3 kwartał 2016 r., o wypłatach dywidendy oraz o spółce Projprzem S.A.:


Przezentacja ‚Wyniki finansowe IIIQ2016 Plany, perspektywy’ Zapraszamy do zapoznania się z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej IMMOBILE w formie prezentacji graficznej:


Zaproszenie na szkolenie „Ważne wydarzenia potencjalną okazją inwestycyjną” Wraz z Michałem Stopka, autorem bloga Inwestor Profesjonalny, zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Ważne wydarzenia potencjalną okazją inwestycyjną”, które odbędzie się 10 grudnia 2016 r., w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach współpracy z jednym z najpopularniejszych blogerów finansowych w Polsce, Grupa Kapitałowa IMMOBILE współtworzy cykl edukacyjnych wpisów „Świadomy i aktywny inwestor giełdowy”. Ma on na celu szerzenie w społeczeństwie wiedzy na tematy finansów i inwestowania na rynku kapitałowym. Kolejnym krokiem podjętym w tym celu jest współorganizacja szkolenia.

Jego prelegentem będzie Michał Stopka, doświadczony bloger, analityk/zarządzający, inwestor indywidualny oraz szkoleniowiec. Jego szkolenia od dawna są cenione na rynku finansowym, głównie ze względu na wiedzę i doświadczenie autora, ale również dzięki pasji, jaką wkłada w ich przekazywanie innym. Swoim doświadczeniem ze strony praktycznej podzieli się również Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE opowiadając jak ważne wydarzenia kształtowały wartość spółki na przestrzeni lat. Poniżej znaleźć można formularz zgłoszeniowy, a na następnym slajdzie znajdują się szczegóły dotyczące planu szkolenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Grupa Kapitałowa IMMOBILE partnerem Konferencji Związku Maklerów i Doradców Organizowana przez Związek Maklerów i Doradców konferencja ‚Praca i edukacja w finansach: rozwój, perspektywy, przyszłość’, odbyła się z okazji 25-lecia istnienia Związku, a nasza spółka wystąpiła podczas tego wydarzenia w roli Partnera Wspierającego. Obecni na Konferencji przedstawiciele spółki promowali ją pośród gości, prowadząc liczne rozmowy z analitykami, maklerami i doradcami finansowymi. Zgromadzili się oni bardzo licznie – w sali notowań GPW, gdzie odbywało się spotkanie, obecnych było bowiem ponad 200 przedstawicieli rynku finansowego.

Zobacz naszą relację z konferencji ZMiD


Grupa Kapitałowa IMMOBILE partnerem Konferencji Związku Maklerów i Doradców Podczas konferencji odbyła się również debata „Kariera w pionie czy w poziomie?”, w której uczestniczył Piotr Fortuna, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Jego partnerem w debacie był Rafał Tyburcy z ABC Data, a rozmowę moderował Paweł Cymcyk, Prezes Związku Maklerów i Doradców.


GK IMMOBILE nominowana do nagrody ‚Spółki 25-lecia GPW’ 25 listopada 2016 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja Capital Market Forum, wieńcząca obchody 25-lecia rodzimego parkietu. Wydarzeniu towarzyszyła uroczysta gala, podczas której wręczone zostały Rekiny Biznesu. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., pośród sześciu innych spółek giełdowych, otrzymała nominację do tego wyróżnienia w kategorii ‚Spółka 25-lecia (kapitalizacja do 250 mln zł)’. Serdecznie dziękujemy za takie wyróżnienie, zwłaszcza że konkurencją w nominacji do tej nagrody było bardzo szerokie grono spółek obecnych na polskim parkiecie. Wielkim wyróżnieniem jest znalezienie się w tak prestiżowym gronie finalistów.

Nominacja ta nie była jednak jedynym powodem dla którego przedstawiciele naszej spółki wzięli aktywny udział w Capital Market Forum. Wydarzenie to zgromadziło około 400 uczestników rynku kapitałowego, a prelegentami licznych debat i case studies było aż 24 wysokiej klasy specjalistów. Wśród tego grona znalazł się Rafał Jerzy, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE, który swoją wiedzą oraz doświadczeniem biznesowym podzielił się z uczestnikami konferencji podczas jednej z debat. Tradycyjnie też wykorzystaliśmy ten czas na kuluarową wymianę doświadczeń i dyskusje z innymi gośćmi wydarzenia.


GK IMMOBILE na Capital Market Forum


MODULO Dual Platforms w gdańskim Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Ustalono kolejną lokalizację w której funkcjonować będzie automatyczny system parkingowy MODULO, autorski produkt spółki MODULO Parkingi Sp. z o.o., należącej do Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Tym razem będzie to system MODULO Dual Platform. Powstanie on w Gdańsku, na terenie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej – drugiej, nowej części UCK czyli szpitala Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bardzo cieszy nas fakt, iż nasz produkt zdobył zaufanie generalnego wykonawcy inwestycji, tym bardziej, że nie będzie on służył wyłącznie prywatnemu inwestorowi, a pracownikom i pacjentom nowego Centrum Medycyny. Dowiedz się więcej


Powiększenie sieci dystrybucyjnej platform MODULO MODULO PARKING Sp. z o.o. kontynuuje strategię rozwoju i poszerzania sieci dystrybucji platform parkingowych MODULO. W tym miesiącu w Katowicach, w siedzibie firmy Italcom Sp. z o.o. została podpisana umowa, która czyni tę spółkę oficjalnym dystrybutorem marki MODULO.

Firma Italcom Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, obecna na polskim rynku od ponad 20 lat, oferuje głównie dostawę, montaż i serwis wyposażenia warsztatowego w szerokim zakresie. W dziedzinie tej jest niekwestionowanym krajowym liderem. Spółka współpracuje z uznanymi producentami urządzeń warsztatowych z Europy, Kanady, USA i Korei Południowej. Dzięki szerokiej ofercie i doświadczeniu, firma Italcom może zaproponować duże spektrum optymalnych rozwiązań – od teraz również w zakresie automatycznych platform parkingowych, które są produktem komplementarnym do dotychczasowej oferty Italcom Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej


Parkingi MODULO na Targach Europarking 2016

Zapraszamy do obejrzenia reportaĹźu z TargĂłw Europarking 2016:


Realizacja Granulatora Destruktu Asfaltowego

Dowiedz się więcej o tej realizacji

MAKRUM Project Management sfinalizowało kolejne zamówienie. W ostatnich tygodniach, dla wiodącego producenta mas bitumicznych w Polsce, wdrożono najnowsze urządzenie spółki – granulator destruktu asfaltowego. Tym razem bydgoscy inżynierowie pomogli zaimplementować granulator destruktu asfaltowego do już istniejącej linii produkcyjnej:


Serdecznie dziękuję za lekturę i zapraszam do kontaktu: a.pradzynska@immobile.com.pl


Newsletter Inwestora - LISTOPAD 2016  

Newsletter Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. - listopad 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you