Page 1

Rreth Botës

A jeni gati të eksplorojmë? www.kampiveror.bonevet.education


Eks p loru udh esit ëto jnë e ve cdo gjë l do ditë të n dry në v shm end e. e

Në kamp do mësojnë për kulturat e shteteve të tjera dhe do të inspirohen të krijojnë projekte shumë interesante.


ë t o d s ë t o B h t e r R n i p m , u r d Në ka e m s ë n u p h t e r r ë e v m j a o m s r o f më e h d t i l i t s k e t , s ë k i n o r t k e el . t i t r a ë t a r e tj e v e t e t i v i t k a e h d e v a r ë ë j t o l o s d e t m ë j r i ë m P ë f t i p m a k ë t a j ë g t , a e t i v i z t o k p a s r k e at i n i m ë n j o j i r k i r ë t d mun . e v e shtet

ë t a n i r u g i f ë m j o t r ë d n i b Do të n o l g , j u m a l f , a d i m a r i p i s e m h s ë m u h ndry s e h d e t n e m u r t s n i , s e botë . a r e j t punime


Një javë plotë argëtim, festë e lojë Aventura verore fillon këtu! Kampi ''Rreth Botës'' zhvillohet nga 2-6 Korrik Aplikimi është i hapur në linkun www.kampiveror.bonevet.education   Shihe mi në Kamp in Ver or

Rreth Botes  
Rreth Botes  
Advertisement