Page 1

Loja në Realitet

A jeni gati të sjellim në jetë lojëra tona të preferuara? www.kampiveror.bonevet.education


ë t t ë j i m ë f ë q ë n j ë b t a Lojër ë n j o k i f i n a l p , ë n j o t m u l hu ë t a m r o f ë n j o v o r p ë t e dh ë s s e j h d i j g z ë t e m h s y r nd . i n o i s i një m

ë t e v ë j i m ë f ë n j o m h i d n i s u , j e r o Ato s ë t e j i s ë t f a ë n j r ë o l l p i ë n i zhv s ë t f a e h d n i t e t i v i t . a e e r m k e l b o r p r u h d i j g të z


e n ” t e t i l a e r ë n a j o L “ i t ’ i t p ë m q a t k i s s ë e r m r r a ë m P ë s e j p ë ë m t j o e j r e y l t i ’ e t t a do r ë j o l ë ë t n e i j r ë e n d n ë i n l j o n sjel j a z i d i ’ t e h d a r a u . r t i e f d n u pre f e n i j a t de o d a t a e v a r ë j o l ë t t i ë m i n j j i o r n k j ë a t z i a j d G ë t ë n i s ë d n ë u n j m o l ë l i n v e k h z të ë t , s ë j o l e ë t m e r ë e n t j k o t a r p u ka k ë t e h d a j e . t r a ë l l t u e g l e e r v r i n e h d n ë r u t k u r t s mirë ë t ë n i s ë d n u m ë n e k ë t o d t ë j e i h m d ë F e k i n k e t ë t i s ë t f a ë n j o l . r zhvil a u t ë g r a u e k u d e v i kreat


Një javë plotë argëtim, festë e lojë Aventura verore fillon këtu! Kampi ''Loja në Realitet '' zhvillohet nga 9-13 Korrik Aplikimi është i hapur në linkun www.kampiveror.bonevet.education   Shihe mi në Kamp in Ver or

Loja ne Realitet  
Loja ne Realitet  
Advertisement