Page 1

Art n'Kohë

A jeni gati të eksplorojmë botën e artit? www.kampiveror.bonevet.education


Kreativiteti është aftësia për të menduar jashtë kutisë, për të lidhur dy ide të ndryshme së bashku në një mënyrë të re. Fëmijët kur ekspozohen ndaj formave të ndryshme të artit fitojnë aftësi të veqanta për të menduar në mënyrë kreative, të jenë origjinal, të zbulojnë, dhe të krijojnë.


ë t e j o l l e m t o l p n i h s i a t n h ë s h a l o k e ë t n a r t u ë t t s i t Kul r A . t i t r , a ë r ë t u t e k i m p h s ë n a r ndry p e v e y r k n e a h u j d i r ë k r u e t k k i e t i ant k r a , ë r u t p l u k s , k i moza . i s r ë let

o d t ë t s i p m a

k ” ë h o K ’ n t r A “ t e i k i p t m n a a k e ë v t a a r j ë G h o k e n i t r a e m , n t e i t h r o a z o ë p t s e k e m h s të y r d n ë t a m r o f r a r u a s u ë j i m r k ë t ë r t ë r p ë p r a u c n e u l f n i u ’ t r ë p dhe . a j e r ë t a r vep n ë t o b ë n ë n j y h ë t o d t ë t s i p m ë a t K o d u k , e k i t n a t i t r ë a n j e o l l i v h z a t o d e h d n e h o r e n ë t inspi a n i j g a m i e j t u t ë m e h ed . e k i t s i t r a tyre


Një javë plotë argëtim, festë e lojë Aventura verore fillon këtu! Kampi ''Art n'Kohë' zhvillohet nga 6-10 Gusht Aplikimi është i hapur në linkun www.kampiveror.bonevet.education   Shihe mi në Kamp in Ver or

Art n'Kohe  
Art n'Kohe  
Advertisement