Page 1

Úvodník do Nové STOPY Školní časopis STOPA má na chrudimském gymnáziu dlouhou tradici. Více než deset let vycházel víceméně pravidelně hlavně v tištěné podobě. V poslední době jeho vydávání trochu pokulhávalo. Jinak musím říct, že to byl vždy časopis velmi oblíbený a žáky vyhledávaný. Na začátku loňského roku jsem byla přizvána na schůzku redakční rady časopisu, která se snažila o to, aby časopis nezanikl, trochu se zmodernizoval a stal se opět atraktivním zpestřením výuky. Záměr to byl zajisté šlechetný. Vyšlo jedno číslo, které bylo ihned rozebráno. K dalšímu se ale redakční rada nedostala. Byla by určitě škoda, aby naše gymnázium nemělo žádný studentský časopis. Proto jsem oslovila jak bývalou šéfredaktorku, letošní maturantku Anička Benešovou, tak své kolegy češtináře, jestli by nepomohli časopis obnovit. Spolu s novými „webovkami“ jsme se rozhodli vydávat časopis elektronicky. Dostal místo na úvodní straně. Nikomu se nechtělo vymyslet nový název časopisu, a tak zvítězil názor Aničky, aby se pokračovalo v názvu Stopa. Abychom všichni věděli, že to bude časopis nový, navrhla jsem přívlastek Nová. Takže na jaře očekávám nový elektronický časopis všech chrudimských gympláků plný kvalitního čtení. V případě, že byste se chtěli zapojit do tvorby časopisu, či přispět jakýmkoliv článkem, obraťte se na pány učitele: Michala Hanče a Jiřího Kubana. Věřím, že se nový časopis rozjede a stane se oblíbeným čtením nejen žáků a učitelů našeho gymnázia.

Klára Jelinková, ředitelka GJR

Úvodník do Nové STOPY  

Školní časopis STOPA má na chrudimském gymnáziu dlouhou tradici.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you