Page 1

4

TØNSBERGS BLAD ■ TIRSDAG 7. MAI 2013 ■ NYHETER

TRENGER FLERE PÅ LAGET: Monica Væthe (til venstre) og Bianca Vestvik ønsker å skape et hyggelig hjem for eldre på sykehjem. Men de trenger flere med på laget, særlig en Foto: Peder Gjersøe maler og tapetserer, før prosjektet «Gi et hjem» kan settes i gang.

Skaper rom for trivsel på sykehjem Skulle du ønske bestemor fikk et hyggeligere rom på sykehjemmet?

kende positivt, sier Væthe. Initiativtakerne har har fått med seg flere på laget allerede, men mangler en maler og tapetserer før oppussingen kan settes i An-Magritt Larsen gang. I tillegg trenger prosjektet 971 77 380 an-magritt.larsen@tb.no en møbel- og interiørbutikk samt Nøtterøy-kvinnene Monica Væt- økonomisk bistand. he (36) og Bianca Vestvik (37) øn– De som ønsker å bidra, enten sker å gi eldre på sykehjem hyg- med pynteting, materialer til selgeligere omgivelser. ve oppussingen, arNå trenger de støt- En dag er beidskraft, penger tespillere før oppeller annet, blir satt det kanussingsprosjektet stor pris på, sier «Gi et hjem» kan skje du som får Væthe. settes i gang. Hun fikk ideen et triveligere – Ved hjelp av til oppussingsprosted å kalle sponsorer, frivilligsjektet etter å ha het, gaver og dug- «ditt hjem» besøkt sin egen olMonica Væthe, demor og mormor nad håper vi på å initiativtaker, på sykehjem. kunne gi de eldre et verdig, individuelt – Jeg husker de hjem å bo i, sier Væthe og Vest- triste rommene, helt hvite og vik, som selv stiller opp på frivil- upersonlige. Det er leit å tenke på lig basis. at de ikke hadde et sted de kunne føle seg hjemme den siste tiden, Positivt for alle sier Væthe. – En dag er det kanskje du som Etter endt dekoratørutdanning får et triveligere sted å kalle «ditt kontaktet hun Bianca Vestvik fra hjem». Hyggeligere omgivelser Gjør en forskjell AS. vil også påvirke ansatte og besø– Jeg måtte få med mer drivNØTTERØY:

kraft, og Bianca er brennende engasjert i de eldres hverdag.

Starter på Gipø I første omgang åpner Nøtterøy kommune døren til et rom på Gipø bo- og behandlingssenter. – Oppussingen skjer i samarbeid med den som bor på rommet. Og alt utføres av fagfolk, mens vår jobb er å lede det hele i havn, sier Væthe og Vestvik. De gleder seg til å komme i gang. – Hvorfor overlater dere ikke

bare oppgaven til kommunen? – Kommunene gjør så godt de kan innenfor sine rammer, men rom’mene er likevel hvite og upersonlige. Vi ønsker å ha gleden av å glede andre, sier de Væthe og Vestvik. – Og vi vil ikke nøye oss med Nøtterøy. Vi håper å få til et landsdekkende prosjekt med samarbeidspartere og frivillige.

■ Gi et hjem

■ Prosjektet «Gi et hjem» går ut på å pusse opp sykehjemsrom for å gjøre dem hyggeligere for beboerne. ■ Ved hjelp av sponsorer, frivillighet, gaver og dugnad vil de gi de eldre et verdig, individuelt «hjem» . ■ Per i dag deltar Nøtterøy kommune med Gipø bo- og behandlingssenter, en fotograf, en syerske, Idefagskolen og flere lokale firmaer. ■ Prosjektet mangler en maler og tapetserer, møbel- og interiørbutikk samt økonomisk støtte.

– Viktig for de eldre NØTTERØY: – Et viktig og bra prosjekt, sier Gipø-sjef Reidar Thoresen. Mange av rommene på bo- og behandlingssenteret på Nøtterøy er små og upersonlige. Derfor åpner institusjonslederen med glede døren for ildsjelene i «Gi et hjem». –Noen av beboerne på Gipø får selv være med å bestemme hvordan de vil ha det på rommet.Det-

te er viktig for opplevelse av medbestemmelse og verdighet, og er trolig helsefremmende i seg selv, sier Thoresen. Han håper at rommene som pusses opp kan inspirere og motivere kommunen i arbeidet med det nye sykehjemmet på Bjønnes. Det åpner i 2015. – Dette er dessuten et interessant initiativ: Ildsjeler som bringer kommunale, ideelle og næ-

ringsmessige krefter sammen i et partnerskap for å finne nye og GIR ROS: innovative Reidar Thoresen. løsninger. Utvikling av ulike partnerskapsmodeller vil være viktige for å lykkes med å gi et økende antall eldre en god alderdom når helsen svikter, sier Thoresen.

Tønsberg Blad 7. mai 2013 - Gi et hjem  
Tønsberg Blad 7. mai 2013 - Gi et hjem  

Avisartikkel om engasjementet i prosjektet "Gi et hjem".

Advertisement