Page 1

GJØL KIRKEBL AD NR. 1 MARTS · APRIL · MA J

2 014

Kristne symboler Digital selvbetjening Forårskoncert med Erling A. Thomsen, domorganist og Morten Krogh Mortensen, tenor

Erling

Morten


Carpe diem En filosof gav engang et råd videre til os andre. ”Carpe diem” - grib dagen, sagde han. Meningen med hans ordsprog er selvfølgelig: Brug hver eneste dag – udsæt ikke dit liv til i morgen! Vi kender godt følelsen af at stå op og glæde os til en ny dag. At være spændte på, hvad den bringer og have mod på de udfordringer og muligheder den skænker. Vi kender også følelsen af, at så gik dagen alligevel helt anderledes end vi forestillede os. Vi fik måske slet ikke brugt den, som vi gerne ville. Måske skete der noget undervejs, som tog modet og humøret fra os. Måske vi kom til at gøre noget, som vi fortrød. Eller måske var der noget, vi helt undlod at gøre, fordi vi ikke turde, var for dovne, for egoistiske eller for

usikre. Sådanne ”dårlige” eller misbrugte dage kan vi ikke slette fra vores kalender, selvom vi gerne ville. De hører med til vores liv side om side med de gode og rige dage, som vi også husker. ”Carpe diem” er et godt råd, men det løser ikke vores kvaler over det i livet, som vi ikke greb, over den del af livet, vi forspildte, og over de muligheder, vi ikke fik udnyttet, som vi gerne ville. I kirkeåret går vi snart ind i fastetiden, som er eftertankens tid. Det er en tid, hvor vi tager de ting op, som smerter, og som vi måske fortryder. Men forskellen på fastetidens eftertanke og vores grublen og selvbebrejdelse er, at vi i fasten bliver mindet om, at vi ikke er alene. Dér er vi på vej til påske, til Jerusalem sammen med

Jesus. Vi går mod korset, og vi ved, hvordan det ender. Langfredag blev Jesus hængt op på korset. Han gik ind i meningsløsheden og døden. Det liv vi forspildte, og de muligheder vi forsømte, tog han med sig op på korset. Der døde han for vores skyld. Og han tændte håbet og troen i os. For påskemorgen opstod han fra de døde. Sådan er Kristus gået forud for os igennem håbløsheden og døden, ind til livet hos Gud. Og han vil, at vi skal gå med. Han er den mulighed, vi kan gribe hver dag, vi lever. I troen på ham kan vi holde os til, at uanset, hvad vi mistede og forspildte, så kan vi forlade det, fordi der altid - i kraft af ham - er nyt liv og nye muligheder at række ud efter. Hver eneste dag, ja, nu i dette øjeblik og til evig tid.

Sogneindsamling 2014

OBLIGATORISK DIGITAL SELVBETJENING

Søndag den 9. marts fra Gjøl Sognegård kl. 10-13.

1. december 2013 trådte en ny lovgivning i kraft om obligatorisk selvbetjening. Det betyder, at en borger i udgangspunktet skal betjene sig selv digitalt, når der: • ansøges om navngivning eller navneændring • afgives omsorgs- og ansvarserklæring • anmodes om begravelse eller ligbrænding Ønsker man at benytte en bedemand kan denne på de pårørendes vegne anmelde dødsfaldet. Selvbetjeningen findes på www.borger.dk

Den etiopiske bjergbonde Derelew har pløjet sin stenede mark og gjort klar til at så. Men den korte forårsregn udeblev, så såsæden ikke spirede, men blev svedet af solen. Klimaforandringerne rammer hårdt. Folkekirkens nødhjælp hjælper bønderne til at takle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkeligt mad til sig selv og deres familier. Kampen om sult koster mange penge, derfor søger Gjøl Sogn indsamlere. I 2013 blev der indsamlet 5920 kr. på Gjøl.

NYE ATTESTER

Efter indsamlingen afsluttes med suppe i sognegården.

Attester har desuden ændret udseende. Tidligere blev de udstedt på A5-papir, fremover skal de udskrives på vandmærket A4-papir.

Du kan tilmelde dig hos Jonna Uttrup på tlf. 23667270.

2


Navne Konfirmander 2014

Noah Lundsgaard Andreasen Døbt den 20. oktober Søn af Pernille Lundsgaard Larsen og Lars Peter Andreasen, Gjøl

Hans Bruun Bisgaard Døbt den 19. januar Søn af Rikke Højen Bisgaard og Morten Bruun, Gjøl

Bjørn Bøknæs Asserfelt Casper Bruun Christensen Ingeborg Buch Højbjerg Anne Katrine B. Iversen Sofie S. Rytter Jensen Tania Ravn Knudsen Christian Palsgaard Nielsen Jonas Heidemann Pedersen Oliver Purkær Plaetner Malthe Selmer Søndergaard Rasmus Rytter Sørensen Sofie Westergaard Anders Bruun Winde

BEMÆRK Konfirmation 2015

Bededag, fredag den 1. maj.

SIDSTE ARBEJDSDAG FOR EGON BUUS VED GJØL KIRKE Gravermedhjælper Egon Buus meddelte i efteråret menighedsrådet, at han ønskede at gå på efterløn i forbindelse med årsskiftet. Egon har således haft sin sidste arbejdsdag ved Gjøl Kirke efter 13½ års ansættelse. Der er i den forbindelse god grund til at sige Egon Buus tak for et loyalt og godt samarbejde og for et dygtigt fagligt arbejde. Gjøl Kirkegård er smuk og usædvanlig velholdt, hvilket naturligvis skyldes et særdeles dygtigt team af graver og gravermedhjælpere. Egon er en meget vellidt og engageret del af teamet, og både menighedsråd og medarbejdere kommer til at savne Egon. Menighedsrådet ønsker Egon og Wanda alt godt i fremtiden.

3

Dødsfald Karen Pedersen


Religiøse symboler Symboler - (”symbolon” et græsk ord for ”tegn”) - kan formidle omfattende og komplicerede informationer på en enkel måde. Religiøse symboler spiller en væsentlig rolle, og alle religioner anvender symboler, enten for at udtrykke noget, der kun skal forstås af de indviede, at fremstille noget, der ikke kan udtrykkes direkte, eller at udtrykke noget mere end en bogstavelig fremstilling kan. Hver verdensreligion har tilknyttet et symbol. Således eksempelvis: • Kristendommen - Korset. • Jødedommen - Davids- stjernen, den sekstakkede stjerne. • Islam - Halvmånen med en femtakket stjerne. • Hinduisme - Den hellige stavelse ”Om” eller ”Aum”. • Buddhisme - Dharma-hjulet.

KRISTNE SYMBOLER

I de kristne kirker og samfund anvendes symboler i stor udstrækning. De første kristne benyttede symboler fra den antikke mytologi, men gav dem kristelig betydning.

Andre symboler tager udgangspunkt i bibelens tekster, såvel Det gamle Testamente som Det nye Testamente. Hvert evangelium og deres forfatter har sit symbol: en løve, et menneske, en okse og en ørn. Symbolerne for tro, håb og kærlighed kender de fleste: korset, ankeret og hjertet. Trekanten er symbol for treenigheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Andre markante kristne symboler er bl.a. fisken, lammet, rosetten, stjernen, duen, skibet, oliebladet, påskeliljen og rosen. Kirkeårets liturgiske farver hvid, violet, rød, grøn og sort har ligeledes symbolværdi.

KORSET

Korstegnet kendes fra år 2000 f. Kr. fra bl.a. nordiske helleristninger fra bronzealderen, og er i dag kristendommens vigtigste symbol. Der findes over 400 forskellige korsformer - et mønster under stadig forandring. Jesus blev korsfæstet og døde på korset - en opretstående pæl

4

med en tværbjælke - et henrettelsesredskab, men samtidig et møde mellem en lodret og en vandret linje, mødet mellem det himmelske og det jordiske. Korset er et symbol på Kristi lidelse og offer, hvilket tydeligst fremgår, når der er tale om et krucifiks med en Kristus-skikkelse. Men korset er også et symbol på dødens overvindelse, sejr og opstandelse. Det tomme kors er således symbol på den kristne tro.

FISKEN

I dag er korset ubetinget kristendommens symbol. Imidlertid er fisken et af de allerældste kristne symboler, brugt af de første kristne som ”dæknavn” for Kristus. Det var i det 1. århundrede ikke tilladt at være kristen og mødes til gudstjeneste – de kristne blev forfulgt. Man måtte derfor have en kode, hvormed man kunne give sig til kende over for andre kristne. Når to personer mødtes, kunne den ene tegne en halv fisk i sandet, og gjorde den anden tegningen færdig, vidste de, at de var kristne.


Nye Testamente. I dag er fisken blevet et meget populært symbol for mange kristne til at bekende sig som kristen - i form af tatoveringer, smykker, dekorationer på biler, på kufferter og i kalendere m.m. Man har fundet fisketegnet på gravsten, stentavler, smykker, glas osv. fra de første århundreder. Og fisketegnet blev af de kristne i Rom anvendt som vejviser til katakomberne og på bymurene. Hvorfor fisketegnet blev valgt, findes der næppe en entydig forklaring på, men det mest interessante bud er, at bogstaverne i det græske ord for fisk, ICHTYS, udgør forbogstaverne i de græske ord for Jesus, Kristus, Gud, Søn og Frelser. Fisken er også nævnt og brugt symbolsk mange gange i Det

SKIBET

Skibet er i kristendommen symbolet for kirken som helhed. Skibet er den del af kirkebygningen, hvor menigheden opholder sig. Kristus er styrmand og menigheden er besætningen på vej mod solopgang og paradis - Gudsriget. Skibet sejler altid mod øst - ligesom man begraver de døde med ansigt og fødder vendt mod øst. Gudsriget vil ifølge den kristne tradition netop komme fra øst. Det betyder, at koret på alle gamle kirker vender mod øst, mens tårnet vender mod vest.

I mange kirker hænger der kirkeskibe, der for så vidt bliver en ekstra understregning af skibet som symbol for kirke. Traditionen med skibe i kirkerummet startede i det katolske Europa, men slog igennem i Danmark efter reformationen i 1536. Kirkeskibet kan tolkes på flere måder. Det minder om livets svære sejlads, som kun Kristus kan styre os frelste igennem. Det leder tankerne hen på bibelske fortællinger om sejlads som f.eks. Noas ark og Jesus, der stiller stormen på søen. Niels Eske Nyhus

de t s ker Påskekor

Vi i sognekoret synes, det kunne være sjovt at se, hvor mange korsangere, vi egentlig kan samle til at synge i Gjøl Kirke Påskedag. Så hvis du har lyst til at være med i det (forhåbentlig) store påskekor, så ring til dirigenten Kristian på 35 14 90 53 (fastnet), eller 20 78 90 53 (mobil). Vi øver i Sognegården om tirsdagen kl. 19.30 fra den 26. februar og frem til påske. Kristian

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 2. marts kl. 14.00 i Gjøl Kirke En familiegudstjeneste for store og små. Kom gerne udklædt. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og kakao med fastelavnsboller i sognegården. Spire- og Børnekor samt spejdere medvirker.

5


det s ker Filmaftner

Torsdag den 6. marts kl. 19.00 i Gjøl Sognegård Filmen foregår i en lille dansk provinsby. Vi følger 40-årige Lucas, som omsider er ved at få styr på sit liv. Efter en hård skilsmisse har han fået sig en ny kæreste, et nyt arbejde og er godt i gang med at genopbygge forholdet til sin teenagesøn Marcus. Men noget går galt. Ikke meget. Bare en lille bemærkning. En tilfældig løgn. Og løgnen spreder sig som en virus. Chokket og mistroen løber løbsk, og det lille samfund befinder sig pludselig i en tilstand af kollektivt hysteri, alt i mens Lucas ene mand kæmper med alt, hvad han har for at bevare sit liv og sin værdighed. Torsdag den 30. april kl. 19.00 i sognegården i Nørhalne Den fallerede ejendomsmægler Alex Kleins liv er på katastrofekurs. Ikke nok med at markedet og hans karriere ligner en Trabant fra før Murens fald, han har også en kone med succes. Og en familie med irriterende vaner. Og kunder med dårlig smag og for mange penge. Så der er rigeligt at være bitter over. Det er han så. Meget. Så meget, at da det en dag går hen og bliver alvor, er han ikke helt udstyret til at ride stormen af på den empatiske måde... Filmaftnerne er et samarbejde mellem Biersted og Gjøl sogne. Ideen med aftnerne er, at vi efter en kort introduktion ser en inspirerende og tankevækkende film sammen. Efter filmen er der mulighed for at drøfte nogle af de emner, filmen rejser. Det kan fx være livs- og menneskesyn, etik, tro, politik, samfundsforhold osv. Samtidig vil der være en lille servering af ost & rødvin/sodavand kr. 25,-.

Fælles sogneaften med Anders Laugesen Onsdag den 19. marts kl. 19.30 i Vedsted Forsamlingshus ”Folkekirkens fremtid - tanker om reformationen, der gik i stå”. Vi har brug for en ny reformation, hvis fremtidens danskere også skal læne sig op af en dybt funderet kristen klangbund. Det mener journalist Anders Laugesen, der i mange år i medierne har fulgt udviklingen i folkekirken. ”Lige nu taler alle i folkekirken om struktur og organisatoriske reformer. Men uden at turde tænke nyt i forhold til kirkens måde at fungere på og teologiens formuleringer omkring tro, så risikerer folkekirken at udvikle sig til en kirke for de få.” Anders Laugesen fortæller om, hvorfor vi lige nu befinder os i en afgørende periode i forhold til kristendommens fremtid i Danmark. Under vejs kommer der bud på, hvordan han ser tegn på nybrud. Foredraget er et fælles arrangement for Gjøl, Vedsted, Aabybro og Biersted sogne og holdes i Vedsted Forsamlingshus på Mejerivej i Birkelse.

6

Voksen- og familiearbejde Onsdag d. 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling i Vedsted Sognegård Onsdag d. 9. april kl. 19.30 50+ og hvad så? ved fysioterapeut Jette Thomsen. En aften om krop og legeme i Vedsted sognegård. Onsdag den 7. maj kl. 18.45 Tur til Langdalen - Aurikedalen. Afgang fra Aaby Sognegård.

Bibelarbejde Onsdag d. 26. febr. kl. 19.30 Hos Ruth og Frank Kiel, Vestergårdsvej 54, Birkelse. ”Helbredelsen af den blinde ved Jeriko” ved Benthe Kleon Jeppesen. Onsdag d. 26. mar. kl. 19.30 Hos Lisbet og Per Sørensen, Nørremarksvej 125, Aabybro.”Livets brød” ved Lone Krogsgaard. Onsdag d. 23. apr. kl. 19.30 Hos Esther og Helge Jensen, Marken 45, Gjøl. ”Jesus og Simon Peter” ved Mogens Nørgaard.


Påsken i Gjøl Kirke

Sogneaften med Troels Tejlgaard Torsdag den 3. april kl. 19.30 i Gjøl Sognegård Dybbøldreng fortæller. For den, der har leget i Dybbøl Skanser som dreng, fødes identiteten i 1864. Troels Tejlgaard er vokset op i Dybbøl Degnegård og fortæller om krigene på Dybbøl Banke og omegn og sine egne oplevelser som barn og ung. Det bliver et mands-minde-foredrag i anledning af jubilæet for nederlaget, det nederlag der blev årsag til at alle kræfter blev sat ind på at opdyrke og udvikle det lille land, danskerne havde tilbage, efter at Slesvig og Holsten var blevet indlemmet i først Preussen, siden i det tyske rige. Troels Tejlgaard er født før anden verdenskrig og boede i Dybbøl og Sønderborg indtil han skulle springe soldat. Senere tog han lærereksamen i Haderslev og var lærer i femten år i Sønderjylland og Grønland. Han læste til præst og fik embede i Todbjerg-Mejlby Pastorat. Efter sin pensionering blev han gift med præsten på Øland, Gunvor Gadegaard, og det er grunden til, at han havnede nordenfjords. Troels Tejlgaard bruger bl.a. sit otium på at giver kurser i bibellæsning, koranlæsning og troslære. Han leder også en litteraturkreds og er med i Gøjlbådens Træskibslaug af 2012. Men i hjertet er han sønderjyde…..og ikke bare sønderjyde, men Dybbøldreng. Kaffe og kage: kr. 25,-

Gud & Pasta

Torsdag den 24. april kl. 17.30 i Gjøl Kirke Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen. Arrangementet er gratis, men vi vil gerne have en tilmelding senest den 22. april til Lone Krogsgaard tlf. 98277050/ sms 51514648 eller lrk@km.dk

Forårskoncert med Morten Krogh Mortensen og Erling A. Thomsen

Onsdag den 7. maj kl. 19.30 i Gjøl Kirke Tenoren Morten Krogh Mortensen, som mange nok vil kende som den venlige kirkesanger fra Biersted, vil sammen med domorganist Erling A. Thomsen, Budolfi Kirke, præsentere et populært og afvekslende program af både kendte og mindre kendte værker for sang og orgel. Salmer fra den danske salmebog vil sammen med udpluk fra den mindre kendte danske kirkemusik blive blandet med kendte stykker fra bl.a. Händels Messias.

7

Palmesøndag d. 13. april kl. 10.15 Familiegudstjeneste En festlig gudstjeneste, hvor børn bærer ”palmegrene” ind i kirken. Desuden indbydes de børn, der er født i 2008 til få overrakt en børnebibel som gave fra menighedsrådet. Børnekoret og Spejderne medvirker. Efter gudstjenesten er der sodavand, kaffe m.m. i sognegården og æggejagt for børnene. Skærtorsdag d. 17. april kl. 19.00 Måltid i Kirken Skærtorsdag spiste Jesus det sidste måltid sammen med sine disciple. Det var det jødiske påskemåltid. Et mindemåltid til minde om udfrielsen fra trældom i Ægypten. Det er ved den lejlighed, at Jesus indstifter brødet og vinen som den første nadver. Vi vil denne aften fejre et påskemåltid, der i store træk vil foregå på samme måde som det måltid Jesus og disciplene spiste sammen skærtorsdag aften. Der vil være dækket et langt bord i kirkens midtergang, og aftenen bliver således en kombination af gudstjeneste og spisning af et lille påskemåltid med symbolsk betydning. Langfredag d. 18. april kl. 10.15 Fællesgudstj. i Biersted Kirke Påskedag d. 20. april kl. 10.15 Gjøl Sognekor medvirker Kirkens store festdag, hvor vi fejrer Jesu opstandelse. Påskemorgen er et løfte om, at der er mere efter døden. 2. Påskedag d. 21. april kl. 10.15 Fællesgudstjeneste i Gjøl Kirke.


205

Sognepræst Lone Krogsgaard Kirkebakken 7, Gjøl Tlf./fax 98 27 70 50 Mobil 51 51 46 48 lrk@km.dk

Mandag fridag. Ved ferieog fridage henvises til sognepræsten i Biersted tlf. 98 26 80 38 Graver Pia Bejlegaard, Kirkegårdskontoret Tlf. 98 27 72 90 / privat tlf. 98 27 73 74 pia@gjoelkirke.dk Træffes bedst på mobil 20 23 74 50 Mandag fridag Organist Kristian Melchior Echwald Tlf. 35 14 90 53 / 20 78 90 53 Menighedsrådsformand Bente Skole Limfjordsgade 39, Gjøl Tlf. 98 27 71 78 versko@nordfiber.dk Kirkeværge Jonna Uttrup, tlf. 98 27 74 43 Regnskabsfører John Stark Kan træffes på tlf. 25 13 06 06 Gjøl Sognegård Kirkebakken 26, Gjøl 9440 Aabybro, tlf. 98 27 72 91 www.gjoelkirke.dk

Udgivet af Gjøl menighedsråd. Kirkebladsudvalg: Rikke Christensen, Jonna Uttrup, Ellen Houlbjerg og Lone Krogsgaard (ansv.) FORSIDEFOTO: Fastelavn 2013 DEADLINE: For næste blad den den 1. april 2014. Stof hertil sendes til Lone Krogsgaard. Udkommer uge 21.

GUDSTJENESTER

TID

FEBRUAR Søndag

ANDET

PRÆST

den 23.

10.15

LK

den 2. den 9. den 16. den 23. den 30.

14.00 Familiegudstj. 9.00 10.15 10.15 10.15

LK LK NN LK LK

MARTS Fastelavn Søndag Søndag Søndag Søndag

APRIL Søndag den 6. 10.15 Guldkonfirmander Palmesøndag den 13. 10.15 Familiegudstj. Skærtorsdag den 17. 19.00 Måltid i kirken Langfredag den 18. 10.15 Fælles gudstj. i Biersted Kirke Påskedag den 20. 10.15 Sognekor medv. 2. Påskedag den 21 10.15 Fælles gudstj. i Gjøl Kirke Søndag den 27. 10.15 Fælles gudstj. i Biersted Kirke

LK LK LK NN LK LK NN

MAJ Søndag den 4. Søndag den 11. Bededag den 16. Søndag den 18. Søndag den 25. Kr. Himmelfart den 29.

10.00 Konfirmation 9.00 10.15 10.15 14.00 Friluftsgudstj. 10.15

LK NN LK LK LK LK

LK - Lone Krogsgaard   NN - Ingen navn Kirketaxa: (Aabybro Taxi) tlf. 98 24 11 77 - kan gratis benyttes til alle gudstjenester (gælder også fællesgudstjenester i Biersted Kirke) og arrangementer i kirken og sognegården, som menighedsrådet indbyder til.

Menighedsrådsmøder Er fremover flyttet til den sidste tirsdag i hver måned. Tirsdag d. 25/3, d. 29/4 og d. 27/5 kl. 19.00 i sognegården. Møderne er offentlige og alle er velkomne.

Besøg

Jeg kommer gerne på besøg i hjemmet eller på sygehuset. Sig blot til, hvis der er brug for en snak. Lone Krogsgaard

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

ADRESSER

Gjøl Kirkeblad nr. 1 2014  

Gjøl Kirkeblad Marts - april - maj 2014

Gjøl Kirkeblad nr. 1 2014  

Gjøl Kirkeblad Marts - april - maj 2014

Advertisement